Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 01/2017


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 23/01/2017

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Thị Thắm 10/07/1982 CBT
2 Nguyễn Văn Lực 24/10/1983 MM
3 Trịnh Văn Cảnh 06/10/1990 MM
4 Ninh Văn Nghiệp 02/08/1992 MM
5 Trần Xuân Thương 03/03/1986 MM
6 Bùi Văn Tình 18/05/1988 MM
7 Phạm Văn Chăm 13/05/1989 MM
8 Lê Hữu Hùng 17/08/1992 MM
9 Vũ Thái Thành 05/10/1986 MM
10 Vũ Thị Viễn 28/07/1983 MM
11 Trần Thị Gái 08/03/1989 MM
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 20/01/2017

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Thanh 18/02/1989 CBT
2 Trịnh Duy Lưu 10/11/1984 CBT
3 Hoàng Thị Khuyên 28/07/1984 CBT
4 Bùi Văn hòa 12/08/1992 CBT
5 Nguyễn Thị Tình 19/10/1987 CBT
6 Nguyễn Đức Huy 11/09/1990 CBT
7 Nguyễn Mạnh Dũng 26/11/1986 CBT
8 Lê Phú Hùng 10/07/1990 CBT
9 Nguyễn Quang Toàn 25/01/1983 CBT
10 Phạm Hồng Thắng 02/05/1985 MM
11 Vũ Thị Viễn 28/07/1983 MM
12 Trần Văn Sơn 06/06/1983 MM
13 Phan Văn Tuyên 01/07/1987 MM
14 Nguyễn Quốc Toàn 12/02/1982 MM
15 Nguyễn Thị Hiền 16/10/1989 MM
16 Nguyễn Văn Tuyên 10/10/1988 MM
17 Hà Văn Nam 17/06/1989 MM
18 Trương Văn Bảo 07/07/1988 MM
19 Nguyễn Văn Tạo 20/05/1983 MM
20 Vũ Văn Qúy 23/01/1989 MM
21 Cao Quốc Việt 10/12/1988 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 19/01/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trương Tấn Đạt 01/05/1992 CBT
2 Trần Anh Tuấn 10/07/1989 MM
3 Phạm Văn Nguyên 06/08/1974 MM
4 Nguyễn Hải Nam 22/12/1985 MM
5 Võ Tá Toàn 05/10/1992 MM
6 Nguyễn Văn Vương 28/06/1989 MM
7 Nguyễn Tiến Đức 11/09/1986 MM
8 Đặng Hồng Công 22/04/1990 MM
9 Lê Văn Huân 12/10/1992 MM
10 Vũ Việt Hà 21/08/1979 MM
11 Lý Bá Qúy 26/02/1989 MM
12 Nguyễn Văn Hậu 08/05/1992 MM
13 Đồng Văn Hải 15/06/1989 MM
14 Lê Hữu Vương 10/10/1981 MM
15 Trần Công Cảnh 08/11/1985 MM
16 Vũ Thị Viễn 28/07/1983 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 18/01/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Văn Hòa 11/09/1990 CBT
2 Tạ Thị Gái 28/08/1992 Bắc Giang
3 Hoàng Bích Thuỳ 15/02/1983 Lạng Sơn
4 Nguyễn Nhân Tiến 28/08/1988 MM
5 Dương Đình Mạnh 07/09/1980 MM
6 Bùi Xuân Lộc 26/09/1983 MM
7 Nguyễn Thành Trung 01/02/1991 MM
8 Nguyễn Văn Cường 25/06/1990 MM
9 Nguyễn Văn Hùng 29/09/1984 MM
10 Nguyễn Qúi Ân 22/01/1983 MM
11 Ngô Văn Hải 07/10/1989 MM
12 Nguyễn Văn Thao 02/03/1988 MM
13 Lê Tiến Cường 05/08/1985 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 17/01/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đối tượng
1 Nguyễn Văn Khiêm 12/11/1989 CBT
2 Hoàng Xuân Nguyên 08/05/1989 CBT
3 Phạm Văn Tú 14/10/1989 CBT
4 Phạm Như Tuấn 24/08/1984 MM
5 Đào Bá Vân 30/08/1989 MM
6 Thái Đình Thanh 02/07/1989 MM
7 Phạm Văn Sỹ 07/06/1982 MM
8 Bùi Đức Quang 20/10/1984 MM
9 Vũ Văn Đức 12/11/1987 MM
10 Nguyễn Văn Tùng 19/08/1987 MM
11 Võ Thiện Tâm 02/06/1986 MM
12 Nguyễn Văn Đức 28/10/1986 MM
13 Nguyễn Hồng Phương 07/05/1985 MM
14 Nguyễn Thị Hồng Gấm 02/09/1983 MM
15 Phan Phước Hưng 28/09/1983 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 16/01/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Huỳnh Thanh Sơn 13/06/1985 CBT
2 Phan Đình Biên 24/10/1991 CBT
3 Đoàn Xuân Trình 01/09/1992 CBT
4 Trần Đức Thịnh 19/03/1984 CBT
5 Nguyễn Thị Lý 07/09/1989 CBT
6 Nông Khánh Vân 13/10/1987 CBT
7 Hà Văn Lâm 17/06/1984 CBT
8 Lê Minh Thanh 02/10/1987 MM
9 Nguyễn Gia Cảnh 27/08/1985 MM
10 Lê Văn Bun 10/06/1988 MM
11 Hoàng Văn Tỉnh 20/03/1983 MM
12 Hoàng Trung Sơn 05/03/1980 MM
13 Đỗ Văn Cừ 20/05/1981 MM
14 Nguyễn Văn Thắng 28/01/1989 MM
15 Phạm Văn Quân 28/02/1992 MM
16 Nguyễn Bá Quân 10/11/1990 MM
17 Nguyễn Văn Nhân 22/02/1983 MM
18 Nguyễn Hải Đăng 23/03/1987 MM
19 Đào Văn Tiến 08/06/1988 MM
20 Trương Văn Ngọc 20/01/1988 MM
21 Nguyễn Văn Lượng 10/04/1980 MM
22 Trần Đình Nức 14/04/1976 MM
23 Nguyễn Đình Thành 07/06/1989 MM
24 Hoàng Bích Thủy 15/02/1983 MM
25 Trịnh Anh Thơ 08/06/1992 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 12/01/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Tuyễn 01/02/1990 CBT
2 Lê Văn Linh 14/09/1990 CBT
3 Lê Văn Sáng 04/02/1992 CBT
4 Trình Văn Sơn 20/08/1991 CBT
5 Đinh Xuân Chính 20/11/1987 MM
6 Nguyễn Thị Hưởng 11/11/1982 MM
7 Nguyễn Văn Cường 09/04/1983 MM
8 Trần Thanh Tâm 18/08/1988 MM
9 Trần Quang Đạt 10/11/1990 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 11/01/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Ngọc Thông 20/09/1989 CBT
2 Trần Văn Minh 14/11/1991 CBT
3 Phan Việt Đức 10/10/1991 CBT
4 Nguyễn Văn Cường 11/11/1986 MM
5 Nguyễn Văn Quản 14/06/1986 MM
6 Võ Đức Kỷ 17/10/1989 MM
7 Vũ Văn Vinh 23/08/1982 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 10/01/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Thanh Cường 13/08/1988 CBT
2 Nguyễn Văn Triển 20/09/1990 CBT
3 Đặng Thu Huyền 04/08/1976 CBT
4 Nguyễn Thị Huệ 04/05/1990 CBT
5 Nguyễn Duy Hồng 04/03/1983 CBT
6 Tô Thị Hương 15/10/1989 CBT
7 Lê Năng Huy 12/05/1985 CBT
8 Đào Thị Ngọc Hà 18/12/1989 CBT
9 Lê Trọng Ngọc Hiếu 15/09/1987 CBT
10 Lê Sỹ Ánh 18/07/1988 CBT
11 Nguyễn Thị Anh 22/02/1987 CBT
12 Lê Thị Thanh Phương 10/09/1991 CBT
13 Nguyễn Văn Bằng 01/06/1986 CBT
14 Nguyễn Trọng Hùng 27/08/1986 CBT
15 Phạm Danh Mạnh 12/04/1987 CBT
16 Vũ Khắc Thành 20/01/1992 CBT
17 Nguyễn Viết Thịnh 03/02/1991 CBT
18 Nguyễn Khắc Vịnh 10/12/1987 CBT
19 Nguyễn văn Cường 22/08/1991 CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 03/01/2017

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Duy Chiến 07/11/1991 CBTSTT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Thanh 18/02/1989 CBT
2 Trịnh Duy Lưu 10/11/1984 CBT
3 Hoàng Thị Khuyên 28/07/1984 CBT
4 Bùi Văn hòa 12/08/1992 CBT
5 Nguyễn Thị Tình 19/10/1987 CBT
6 Nguyễn Đức Huy 11/09/1990 CBT
7 Nguyễn Mạnh Dũng 26/11/1986 CBT
8 Lê Phú Hùng 10/07/1990 CBT
9 Nguyễn Quang Toàn 25/01/1983 CBT
10 Phạm Hồng Thắng 02/05/1985 MM
11 Vũ Thị Viễn 28/07/1983 MM
12 Trần Văn Sơn 06/06/1983 MM
13 Phan Văn Tuyên 01/07/1987 MM
14 Nguyễn Quốc Toàn 12/02/1982 MM
15 Nguyễn Thị Hiền 16/10/1989 MM
16 Nguyễn Văn Tuyên 10/10/1988 MM
17 Hà Văn Nam 17/06/1989 MM
18 Trương Văn Bảo 07/07/1988 MM
19 Nguyễn Văn Tạo 20/05/1983 MM
20 Vũ Văn Qúy 23/01/1989 MM
21 Cao Quốc Việt 10/12/1988 MM
Tin khác
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 4/01/2017   (30/12/2016)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/12/2016 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (22/12/2016)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 22/12/2016   (19/12/2016)
Thông báo kết quả thi tiếng Hàn trên máy tính quý 4/2016 và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển   (16/12/2016)
Thông báo thời gian thi, địa điểm tổ chức kỳ kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực năm 2016   (16/12/2016)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 19.12.2016 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (15/12/2016)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 16/12/2016   (12/12/2016)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 12/12/2016 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (09/12/2016)
Lịch tập trung người lao động tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 12/12 đến hết 26/12/2016 (Khóa 10-ĐN)   (06/12/2016)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 8/12/2016   (02/12/2016)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước