Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 3/2017


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 30/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Hùng Cường 14/03/1988 CBT
2 Hoàng Tấn Tùng 05/11/1990 Quảng Bình
3 Lê Đức Thắng 10/05/1992 Quảng Bình
4 Nguyễn Văn Minh 04/01/1983 MM
5 Nguyễn Văn Thắng 03/12/1979 MM
6 Bùi Văn Quân 30/11/1991 MM
7 Trần Anh Tú 07/09/1991 MM
8 Nguyễn Mạnh Thường 26/12/1985 MM
9 Nguyễn Văn Khôi 08/03/1989 MM
10 Hoàng Anh Biên 04/04/1990 MM
11 Nguyễn Thành Lợi 22/02/1992 MM
12 Phan Sỹ Tài 16/10/1990 MM
13 Trần Văn Mạnh 19/02/1991 MM
14 Trần Ngọc Lương 05/01/1981 MM
15 Nguyễn Thành Đạt 21/10/1987 MM
16 Nguyễn Công Phú 01/07/1987 MM
17 Nguyễn Hữu Cường 10/10/1992 MM
18 Nguyễn Xuân Dũng 28/07/1982 MM
19 Phạm Tuấn Huy 18/05/1983 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 29/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Thị Mai Phương 10/10/1988 CBT
2 Nguyễn Đình Giang 16/02/1985 CBT
3 Bùi Đức Triệu 09/01/1988 Bến Tre
4 Nguyễn Tuấn Anh 28/04/1991 Quảng Bình
5 Nguyễn Hồng Thức 30/07/1989 Vĩnh Long
6 Nguyễn Long Hồ 09/12/1982 MM
7 Phan Viết Toàn 23/09/1984 MM
8 Vũ Đình Luân 12/01/1983 MM
9 Trần Văn Luân 05/05/1993 MM
10 Trương Văn Thuần 20/06/1986 MM
11 Lê Xuân Phương 19/08/1990 MM
12 Ngô Văn Tuấn 28/04/1987 MM
13 Nguyễn Văn Thân 28/09/1992 MM
14 Nguyễn Văn Vũ 16/07/1983 MM
15 Nguyễn Văn Thùy 28/08/1979 MM
16 Nguyễn Công Út 01/01/1985 MM
17 Cát Thị Nhật 02/03/1985 MM
18 Trần Tuấn Hoàng 10/10/1985 MM
19 Lê Văn Rôn 01/10/1984 MM
20 Thiều Quang Vương 08/10/1989 MM
21 Nguyễn Văn Hiếu 01/12/1981 MM
22 Đào Văn Thắng 26/09/1990 MM
23 Lê Chí Thành 15/08/1977 MM
24 Nguyễn Văn Đức 23/11/1990 MM
25 Nguyễn Duy Chí 02/01/1990 MM
26 Nguyễn Văn Tiến 03/08/1983 MM
27 Hoàng Anh Sáu 23/07/1993 MM
28 Lê Đình Long 15/07/1990 MM
29 Mai Xuân Sáng 06/12/1991 MM
30 Giáp Văn Cầu 01/05/1982 MM
31 Phạm Văn Phương 23/02/1992 MM
32 Nguyễn Văn Thế 25/08/1986 MM
33 Nguyễn Đức Thái 08/12/1991 MM
34 Mai Văn Diễn 16/07/1991 MM
35 Lê Văn Hiền 02/11/1977 MM
36 Trần Văn Tùng 08/09/1991 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 28/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Tống Thị Phượng 04/07/1988 CBT
2 Thái Văn Điệp 16/09/1991 CBT
3 Trần Thanh Sơn 11/04/1992 CBT
4 Lê Thị Mai 12/12/1988 CBT
5 Nguyễn Bá Dũng 05/05/1989 Nghệ An
6 Lê Bá Thắng 13/10/1984 Quảng Ninh
7 Nguyễn Văn Thắng 28/03/1990 Nghệ An
8 Tạ Văn Hiển 28/12/1992 Ninh Bình
9 Trịnh Ngọc Trí 19/02/1989 Thanh Hóa
10 Nguyễn Khoa Trường 05/01/1991 Thanh Hóa
11 Hà Thị Thuý 13/08/1992 Bắc Giang
12 Nguyễn Đình Quân 16/06/1990 Bắc Giang
13 Thân Thị Oanh 03/02/1992 Bắc Giang
14 Nguyễn Quốc Hậu 21/06/1993 MM
15 Trần Văn Thức 27/02/1986 MM
16 Ong Thế Quyết 17/10/1981 MM
17 Lê Văn Hùng 03/04/1990 MM
18 Lê Thạc Toàn 15/09/1990 MM
19 Lê Văn Sự 18/10/1990 MM
20 Nguyễn Văn Ngâm 01/01/1986 MM
21 Nguyễn Văn Toán 03/12/1991 MM
22 Nguyễn Văn Thật 25/02/1991 MM
23 Bùi Văn Tuệ 06/07/1990 MM
24 Huỳnh Thị Luyến 08/08/1992 MM
25 Nguyễn Văn Quỳnh 02/08/1992 MM
26 Nguyễn Văn Thành 07/05/1990 MM
27 Phạm Văn Bắc 10/10/1977 MM
28 Phan Văn Tuyên 19/09/1991 MM
29 Nguyễn Lê Tuệ 20/03/1988 MM
30 Lê Đức Hưng 29/10/1987 MM
31 Bùi Văn Vinh 12/12/1990 MM
32 Nguyễn Văn Phẳng 05/09/1979 MM
33 Lê Ngọc Thái 06/05/1977 MM
34 Phạm Văn Bốn 08/08/1985 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 27/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lưu Văn Nghiệp 20/06/1990 CBT
2 Lê Kim Hạnh 12/02/1980 CBT
3 Vũ Mạnh Hà 01/02/1990 CBT
4 Nguyễn Văn Quỳnh 02/08/1992 CBT
5 Doãn Thị Huyền 10/01/1989 CBT
6 Đặng thị Xuân 14/05/1989 CBT
7 Chu Thị Bích 20/06/1986 CBT
8 Ngô Hồng Hải 10/10/1983 CBT
9 Nguyễn Đắc Lương 02/03/1988 CBT
10 Lê Đức Hưng 29/10/1987 CBT
11 Nguyễn Văn Dũng 15/08/1992 CBT
12 Đàm Xuân Đạt 16/01/1993 Đồng Nai
13 Trần Đức Huấn 23/11/1991 Bắc Giang
14 Lê Anh Tuấn 10/10/1988 Hà Tĩnh
15 Mai Văn Luận 05/11/1985 Hà Tĩnh
16 Đinh Khắc Tài 02/02/1990 Hải Phòng
17 Nguyễn Ngọc Phương 22/11/1988 Phú Yên
18 Nguyễn Văn Thành 07/05/1990 MM
19 Trương Thị Đệ 20/06/1982 MM
20 Vi Thanh Sơn 03/12/1987 MM
21 Nguyễn Văn Liệu 16/08/1988 MM
22 Lê Quang Vinh 10/05/1988 MM
23 Phạm Ngọc Cảnh 27/04/1990 MM
24 Nguyễn Thế Trung 25/02/1985 MM
25 Vũ Đình Huân 07/01/1986 MM
26 Cao Thị Nhung 10/09/1990 MM
27 Dương Ngọc Tú 28/03/1985 MM
28 Nguyễn Sỹ Lãm 18/11/1986 MM
29 Phạm Văn Huy 11/09/1991 MM
30 Trần Vũ Đức 19/09/1991 MM
31 Võ Văn Tiến 03/03/1993 MM
32 Nguyễn Duy Khánh 10/05/1990 MM
33 Vương Sỹ Thiệu 19/01/1982 MM
34 Nguyễn Anh Huy 27/10/1985 MM
35 Ngô Hoàng Linh 23/01/1986 MM
36 Nguyễn Văn Toán 03/12/1991 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 24/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Mai Văn Cường 20/11/1987 CBT
2 Đỗ Tam Sang 11/08/1985 CBT
3 Nguyễn Thị Tường Vi 03/06/1991 CBT
4 Nguyễn Thị Thu Hiền 25/07/1984 CBT
5 Cao Văn Trung 13/11/1990 Hải Dương
6 LÊ TRẦN HOAN 22/09/1986 Nghệ An
7 Lê Quang Giang 06/07/1995 Nghệ An
8 Bùi Trọng Nghiêm 03/07/1992 Nghệ An
9 Bùi Hồng Sơn 01/06/1994 Thanh Hóa
10 Phạm Thanh Phong 16/07/1992 Thanh Hóa
11 Trần Hữu Tín 15/03/1991 Thanh Hóa
12 Thân Mạnh Thắng 24/07/1993 Bắc Giang
13 Hoàng Thu Trang 25/04/1994 Hà Nội
14 NGUYỄN THỊ DUNG 26/07/1988 Nghệ An
15 Nguyễn Xuân Thanh 07/09/1992 Thanh Hóa
16 Vương Sỹ Thiệu 14/01/1982 MM
17 Trần Huy Hoàng 19/05/1978 MM
18 Phạm Viết An 19/12/1984 MM
19 Nguyễn Quang Hưng 28/12/1990 MM
20 Lê Đắc Ngọc 24/11/1983 MM
21 Phạm Trường Tới 20/09/1984 MM
22 Phạm Văn Thìn 10/03/1988 MM
23 Trần Văn Minh 15/12/1990 MM
24 Ngô Đình Mừng 01/05/1986 MM
25 Nguyễn Văn Hoan 25/02/1985 MM
26 Phạm Văn Trung 16/01/1974 MM
27 Nguyễn Lê Tuệ 20/03/1988 MM
28 Nguyễn Văn Hùng 07/09/1990 MM
29 Trần Văn Xuân 05/09/1981 MM
30 Đoàn Bá Phi 07/05/1985 MM
31 Nguyễn Đình Sơn 22/09/1991 MM
32 Nguyễn Đăng Hải 02/01/1975 MM
33 Nguyễn Văn Quốc 12/01/1991 MM
34 Hồ Sỹ Tuấn 26/10/1990 MM
35 Phạm Văn Lam 07/10/1993 MM
36 Nguyễn Xuân Thiết 03/04/1989 MM
37 Nguyễn Văn Nga 24/09/1989 MM
38 Dương Đình Mai 25/03/1983 MM
39 Hoàng Nghĩa Tài 26/03/1989 MM
40 Lê Thị Vân 16/05/1989 MM
41 Lê Duy An 15/09/1982 MM
42 Hoàng Mạnh Tuấn 09/03/1982 MM
43 Trần Mạnh Tiến 28/12/1988 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 22/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Tiễn Luân 30/08/1997 Quảng Trị
2 Trần Thị Nhung Lụa 13/03/1990 Tiền Giang
3 Nguyễn Thị Huệ 10/10/1989 Phú Thọ
4 Trịnh Văn Tiến 05/04/1990 MM
5 Nguyễn Văn Đông 16/09/1976 MM
6 Vương Xuân Đại 27/09/1992 MM
7 Nguyễn Văn Hiếu 07/11/1991 MM
8 Nguyễn Văn Năng 09/04/1983 MM
9 Tống Quang Công 23/06/1990 MM
10 Lương Đức Chung 29/05/1989 MM
11 Phạm Văn Bảo 06/11/1989 MM
12 Đào Văn Khôi 17/10/1987 MM
13 Trần Hữu Việt 13/05/1987 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 21/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Anh Tuấn 10/11/1980 CBT
2 Nguyễn Thị Xuân Lan 2/19/1984 CBT
3 Đỗ Huy Hoàn 12/10/1983 CBT
4 Trần Thanh Lạc 8/18/1984 CBT
5 Lê Quốc Vũ 9/27/1990 CBT
6 Phạm Duy Lộc 12/10/1990 CBT
7 Lê Trọng Thịnh 7/17/1990 CBT
8 Đặng Thị Minh Thu 6/21/1986 CBT
9 Nguyễn Văn Tuấn 12/12/1982 Bến Tre
10 Võ Văn Ton 3/12/1994 Cần Thơ
11 Dương Thị Mỹ Tiên 11/18/1991 Cần Thơ
12 Vương Xuân Liễu 9/16/1982 Vĩnh Phúc
13 Lê Văn Đại 11/15/1993 Bắc Giang
14 Leo Thị Lan 11/18/1991 Bắc Giang
15 Nguyễn Thanh Tân 3/3/1987 Cần Thơ
16 Lê Văn Thuận 4/6/1995 Đắk Lắk
17 Võ Văn Tùng 8/28/1992 Hà Nam
18 Ngô Văn Tiến 7/4/1993 Vĩnh Phúc
19 Phan Văn Trình 8/5/1994 Quảng Nam
20 Lê Đình Thắng 5/16/1979 MM
21 Bùi Trọng Nghiêm 7/3/1992 MM
22 Nguyễn Bá Hữu 11/4/1984 MM
23 Nguyễn Văn Tài 7/6/1986 MM
24 Nguyễn Thanh Hải 3/20/1982 MM
25 Nguyễn Văn Học 3/24/1990 MM
26 Trần Đình Việt 4/26/1991 MM
27 Dương Thành Chi 8/14/1982 MM
28 Phạm Văn Trung 1/16/1974 MM
29 Nguyễn Văn Dũng 1/18/1992 MM
30 Nguyễn Quyết Định 6/4/1986 MM
31 Nguyễn Đức Tùng 3/8/1979 MM
32 Hoàng Văn Lực 9/16/1984 MM
33 Trần Văn Minh 12/15/1990 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 20/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Dương Văn Chi 26/02/1989 CBT
2 Nguyễn Tấn Tài 10/10/1990 CBT
3 Trần Quốc Huy 26/06/1991 CBT
4 Nguyễn Văn Hiền 07/05/1985 CBT
5 Vũ Thế Mạnh 19/11/1987 CBT
6 Trần Văn Bé 20/09/1990 CBT
7 Hoàng Dũng 16/09/1990 CBT
8 Trương Thành An 15/03/1992 CBT
9 Nguyễn Đình Vũ 16/11/1985 CBT
10 Nguyễn Danh Hữu 10/10/1986 CBT
11 Phạm Duy Lộc 10/12/1990 CBT
12 Lê Văn Vinh 20/12/1990 CBT
13 Đinh Ngọc Hiếu 22/05/1990 CBT
14 Lê Văn Hòa 01/01/1980 CBT
15 Nguyễn Ánh Ngọc 05/03/1982 CBT
16 Nguyễn Văn Thắng 27/02/1984 CBT
17 Nguyễn Tiến Khôi 16/01/1991 CBT
18 Nguyễn Tâm Hùng 20/03/1990 CBT
19 Trần Duy Nhân 08/10/1984 CBT
20 Nguyễn Huy Hùng 26/09/1990 CBT
21 Trần Đình Hiếu 21/10/1994 Nghệ An
22 Lâm Văn Sơn 02/09/1996 Lạng Sơn
23 Nguyễn Vạn Chiến 02/12/1993 Nghệ An
24 Nguyễn Huy Thắng 04/12/1991 Bắc Ninh
25 Dương Thị Hồng Nhung 28/06/1990 Bắc Ninh
26 Phạm Văn Mai 06/10/1991 Hà Tĩnh
27 Nguyễn Văn Thắng 20/04/1986 Hà Tĩnh
28 Nguyễn Văn Dương 03/08/1988 Hà Tĩnh
29 Trần Bảo Quốc 06/01/1993 Hà Tĩnh
30 Nguyễn Văn Hùng 06/06/1981 Hải Dương
31 Hoàng Công Huân 03/07/1994 Lạng Sơn
32 Nguyễn Gia Long 14/01/1995 Nghệ An
33 Cao Duy Vương 15/08/1993 Phú Thọ
34 Phan Anh Tuấn 13/09/1995 Quảng Trị
35 Trần Văn Hòa 06/06/1991 Quảng Trị
36 Phan Bá Khánh Nhân 01/02/1997 Quảng Trị
37 Trần Đình Hải 14/12/1996 Quảng Trị
38 Phạm Văn Hoàng 01/01/1996 Thái Nguyên
39 Vương Xuân Liễu 16/09/1982 Vĩnh Phúc
40 Nguyễn Văn Quyền 11/05/1991 Bắc Giang
41 Nguyễn Văn Huệ 24/11/1990 Bắc Giang
42 Trần Thị Quỳnh 10/10/1990 Bắc Giang
43 Nguyễn Trung Lượng 21/07/1989 Bến Tre
44 Phạm Ngọc Sáng 10/10/1983 Hà Tĩnh
45 Đỗ Quang Anh Hiệp 11/08/1990 Nam Định
46 Lê Trường An 25/03/1990 LĐMM
47 Nguyễn Đức Khang 24/09/1992 LĐMM
48 Trần Xuân Hùng 18/06/1980 LĐMM
49 Bùi Xuân Thuận 09/11/1990 LĐMM
50 Trần Văn Khôi 15/02/1990 LĐMM
51 Nguyễn Văn Phong 18/10/1985 LĐMM
52 Nguyễn Văn Sơn 19/05/1976 LĐMM
53 Đỗ Văn Nguyên 20/07/1991 LĐMM
54 Đặng Thế Trọng 26/11/1981 LĐMM
55 Nguyễn Xuân Hoạt 02/10/1977 LĐMM
56 Nguyễn Văn Tâm 20/01/1990 LĐMM
57 Vũ Tuấn Lượng 22/06/1989 LĐMM
58 Tạ Quang Cường 10/08/1987 LĐMM
59 Đinh Văn Hiêm 19/05/1988 LĐMM
60 Nguyễn Đức Nhất 13/08/1973 LĐMM
61 Dương Đức Việt 15/07/1981 LĐMM
62 Nguyễn Văn Quyết 09/11/1988 LĐMM
63 Nguyễn Thị Huyền 26/10/1988 LĐMM
64 Phạm Đình Toàn 22/06/1989 LĐMM
65 Nguyễn Huy Hoàng 21/05/1984 LĐMM
66 Nguyễn Văn Điều 10/09/1988 LĐMM
67 Nguyễn Trọng Thái 19/11/1973 LĐMM
68 Lê Hoài Phương 02/08/1988 LĐMM
69 Tăng Bá Tùng 11/11/1991 LĐMM
70 Phạm Văn Khiêm 08/07/1978 LĐMM
71 Tạ Đình Cảnh 16/06/1987 LĐMM
72 Lê Văn Tiến 27/02/1991 LĐMM
73 Lê Văn Tùng 06/03/1992 LĐMM
74 Hoàng Tiến Dũng 10/12/1989 LĐMM
75 Nguyễn Văn Trường 04/02/1985 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 16/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phí Đình Tuấn 24/04/1985 CBT
2 Nguyễn Hồng Thảo 19/05/1985 CBT
3 Nguyễn Nhựt Quang 19/12/1983 CBT
4 Nguyễn Ánh Dương 24/06/1984 CBT
5 Lê Hữu Thắng 25/07/1987 CBT
6 Nguyễn Văn Tiệp 18/04/1990 CBT
7 Hồ Đình Tiến 08/12/1986 CBT
8 Nguyễn Văn Doanh 21/05/1989 CBT
9 Bùi Ngọc Huy 22/02/1990 CBT
10 Phan Hữu Thắng 17/02/1987 CBT
11 Giáp Văn Kiểm 05/10/1986 CBT
12 Vũ Văn Thành 12/04/1984 CBT
13 Mai Thị hồi 20/01/1988 CBT
14 Nguyễn Văn Tôn 13/12/1988 CBT
15 Nguyễn Hữu Hiếu 12/03/1985 CBT
16 Nguyễn Văn Chuyên 15/06/1983 CBT
17 Nguyễn Thúc Hòa 10/03/1993 Nghệ An
18 LÊ THỊ MAI 01/06/1988 Nghệ An
19 Nguyễn Văn Nhâm 09/04/1992 Bắc Giang
20 Đặng Văn Việt 21/06/1993 Hà Giang
21 Bùi Quang Màu 14/01/1983 Hưng Yên
22 Phạm Đỗ Mười 11/06/1992 Hưng Yên
23 Trần Văn Huyện 26/09/1995 Ninh Bình
24 Nguyễn Đức Mạnh 27/07/1994 Ninh Bình
25 Vũ Văn Minh 05/06/1992 Ninh Bình
26 Phạm Văn Trường 10/04/1994 Ninh Bình
27 Nguyễn Ngọc Ngân 26/01/1983 Phú Thọ
28 Lê Xuân Quý 10/11/1993 Phú Thọ
29 Trần Văn Hào 25/04/1991 Phú Thọ
30 Hoàng Trọng Nam 09/04/1991 Phú Thọ
31 Nguyễn Mạnh Thắng 04/01/1993 Phú Thọ
32 Phạm Văn Hiển 16/10/1989 Quảng Bình
33 Vũ Văn Sơn 30/10/1996 Thanh Hóa
34 Lê Văn Thắng 19/03/1988 Thanh Hóa
35 Cao Hồng Đăng 01/07/1992 Thanh Hóa
36 Bùi Ngọc Tuấn 25/08/1992 Thanh Hóa
37 Đoàn Minh Lống 10/10/1991 MM
38 Nguyễn Quang Thêm 26/12/1989 MM
39 Nguyễn Trọng Qúy 03/03/1985 MM
40 Phạm Văn Quyết 24/04/1987 MM
41 Nguyễn Ngọc Hưng 23/07/1979 MM
42 Đỗ Thị Thủy 11/05/1991 MM
43 Phạm Công Sự 02/09/1986 MM
44 Nguyễn Ngọc Dũng 24/01/1981 MM
45 Trịnh Đình Thành 08/02/1981 MM
46 Nguyễn Tâm Dũng Trí 22/02/1991 MM
47 Nguyễn Văn Thạo 03/04/1989 MM
48 Biện Văn Lâm 11/02/1992 MM
49 Lê Văn Hoàng 10/11/1979 MM
50 Hoàng Hữu Thơm 06/03/1982 MM
51 Phạm Văn Nam 27/01/1988 MM
52 Nguyễn Danh Lộc 19/01/1992 MM
53 Võ Văn Đức 07/12/1974 MM
54 Lê Như Trung 27/05/1985 MM
55 Trần Đình Hiệp 25/12/1982 MM
56 Nguyễn Hữu Tuấn 07/06/1991 MM
57 Hoàng Đình Thìn 15/06/1988 MM
58 Trần Thanh Thủy 18/10/1983 MM
59 Hồ Hoàng Quân 06/10/1992 MM
60 Trần Khắc Trưởng 16/01/1991 MM
61 Nguyễn Huy Hoàng 26/09/1990 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 14/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Chu Văn Quý 15/12/1989 CBT
2 Lê Bá Điện 11/02/1985 CBT
3 Phan Viết Ben 20/11/1985 CBT
4 Nguyễn Văn Quang 25/10/1987 CBT
5 Bùi Văn Duy 15/06/1990 CBT
6 Nguyễn Duy Tân 05/06/1987 CBT
7 Nguyễn Văn Luyện 04/03/1987 CBT
8 Trương Công Thọ 19/04/1989 CBT
9 Trần Đức Diển 31/03/1982 CBT
10 Nguyễn Nhật Trụ 16/07/1980 Hải Phòng
11 Trần Đình Nguyên 14/06/1993 Đắk Nông
12 Trần Quốc Vượng 28/05/1991 Hà Nội
13 Nguyễn Thái Sơn 22/09/1996 Hà Nội
14 Tạ Văn Vĩnh 13/01/1978 Hà Nội
15 Mai Văn Chiến 31/12/1992 Nam Định
16 Trần Văn Thực 09/08/1991 Nam Định
17 Phan Văn Tuấn 08/09/1994 Nam Định
18 Phạm Xuân Giao 08/08/1991 Nam Định
19 Nguyễn Thạc Quế 02/05/1986 MM
20 Trần Văn Thành 12/06/1982 MM
21 Hoàng Văn Minh 10/10/1983 MM
22 Trần Văn Thống 05/07/1985 MM
23 Lê Văn Trọng 29/09/1987 MM
24 Nguyễn Văn Hà 29/04/1991 MM
25 Trần Hữu Lực 10/06/1979 MM
26 Trần Văn Thanh 05/02/1988 MM
27 Phan Văn Quang 20/06/1990 MM
28 Bùi Sơn Tùng 18/11/1991 MM
29 Đặng Ngọc Tuấn 30/09/1988 MM
30 Nguyễn Trung Minh 20/05/1990 MM
31 Nguyễn Văn Linh 29/11/1988 MM
32 Bùi Văn Thân 25/10/1977 MM
33 Võ Xuân Linh 10/02/1990 MM
34 Lường Văn Thành 20/02/1987 MM
35 Trần Ngọc Thượng 12/02/1987 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 13/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Xuân Nghiêm 05/10/1994 Gia Lai
2 Phan Hữu Hùng 31/01/1992 Gia Lai
3 Thái Viết Thăng 20/03/1986 Gia Lai
4 Hoàng Xuân Lộc 06/04/1993 Lâm Đồng
5 Phạm Thanh Bình 06/09/1987 Phú Thọ
6 Hoàng Công Dinh 27/10/1995 Quảng Nam
7 Nguyễn Tấn Tuân 25/08/1992 Quảng Nam
8 Hồ Đắc Tín 13/08/1989 Quảng Nam
9 Nguyễn Văn Chí 02/03/1987 Quảng Nam
10 Trần Công Hùng 20/01/1988 Quảng Nam
11 Tô Văn Na 19/09/1987 Quảng Nam
12 Nguyễn Ngọc Tôn 04/04/1989 Quảng Ninh
13 Nguyễn Văn Mừng 09/12/1992 An Giang
14 Nguyễn Văn Minh 16/01/1996 Đắk Lắk
15 Đào Công Hà 28/12/1992 Đắk Lắk
16 Nguyễn Văn Thịnh 07/03/1995 Đắk Lắk
17 Phan Xuân Hiệp 14/02/1993 Đắk Lắk
18 Phan Thị Thanh Thủy 13/01/1998 Phú Thọ
19 Đỗ Văn Biển 16/07/1998 Phú Thọ
20 Bùi Văn Kiên 02/01/1992 Phú Thọ
21 Đặng Hồng Quân 12/01/1990 Phú Thọ
22 Lê Văn Tân 12/08/1997 Phú Thọ
23 Nguyễn Duy Định 10/11/1988 Phú Thọ
24 Hán Văn Nam 18/10/1991 Phú Thọ
25 Hoàng Công Cường 25/01/1990 Phú Thọ
26 Nguyễn Văn Tuân 09/07/1994 Phú Thọ
27 Nguyễn Thị Vĩnh 10/04/1990 Phú Thọ
28 Nguyễn Nam Đông 01/03/1989 Quảng Bình
29 Phan Minh Ninh 20/10/1981 Quảng Bình
30 Nguyễn Hải Nam 21/04/1994 Quảng Ninh
31 Nguyễn Ngọc Hùng 18/08/1991 Phú Thọ
32 Nguyễn Văn Phương 25/12/1990 Phú Thọ
33 Nguyễn Quang Minh 03/03/1987 Phú Thọ
34 Lê Mạnh Cường 25/03/1997 Phú Thọ
35 Nguyễn Công Ca 30/07/1986 Phú Thọ
36 Nguyễn Thế Tài 25/03/1993 Hà Tĩnh
37 Đào Văn Thắng 01/01/1994 Quảng Bình
38 Trần Minh Tân 29/04/1992 Bạc Liêu
39 Lê Đức Dũng 12/10/1985 Hà Tĩnh
40 Lành Văn Hà 26/09/1993 Bắc Giang
41 Nguyễn Vương Quyền 22/08/1992 Bắc Giang
42 Trần Văn Hạnh 12/11/1993 Bắc Giang
43 Phạm Văn Hùng 30/05/1992 Bắc Giang
44 Đoàn Ngọc Ánh 24/11/1978 Quảng Nam
45 Phạm Thị Lan 24/11/1992 Thái Bình
46 Lưu Quang Sáng 24/07/1982 LĐ CBT
47 Nguyễn Thế Mạnh 19/02/1987 LĐ CBT
48 Nguyễn Hữu Nam 08/01/1981 LĐ CBT
49 Đàm Văn Chiến 04/07/1987 LĐ CBT
50 Nguyễn Quốc Trung 23/06/1981 LĐ CBT
51 Bùi Quang Huy 17/02/1983 LĐ CBT
52 Trần Bắc Tài 23/07/1985 LĐ CBT
53 Nguyễn Hoàng Thắng 17/12/1990 LĐ CBT
54 Nguyễn Văn Tiên 15/01/1983 LĐ CBT
55 Trần Trọng Chiểu 01/10/1990 LĐ CBT
56 Nguyễn Văn Phú 12/11/1986 LĐ CBT
57 Đoàn Văn Thức 03/03/1991 LĐ CBT
58 Trần Văn Khanh 02/08/1986 LĐ CBT
59 Phạm Văn Hùng 02/02/1989 LĐ CBT
60 Phan Dư Vương 28/06/1990 LĐ CBT
61 Trần Văn Nam 05/10/1988 LĐ CBT
62 Phạm Quốc Chiến 27/04/1992 LĐ CBT
63 Lê Văn Huy 20/03/1992 LĐMM
64 Nguyễn Mạnh Cương 22/07/1993 LĐMM
65 Dương Hồng Chuyên 06/07/1983 LĐMM
66 Phan Văn Linh 01/10/1988 LĐMM
67 Trần Văn Thành 07/12/1980 LĐMM
68 Nguyễn Văn Tài Anh 15/10/1986 LĐMM
69 Trịnh Công Sơn 07/01/1990 LĐMM
70 Phan Trung Kiên 05/09/1982 LĐMM
71 Trần Văn Sĩ 28/07/1987 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 10/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Viết Mạnh 28/03/1991 CBT
2 Phan Quý Biên 18/07/1990 CBT
3 Lê Việt Bách 07/07/1984 CBT
4 Vũ Bá Minh 17/01/1989 CBT
5 Nguyễn Văn Tình 14/02/1984 CBT
6 Phạm Tuấn Dũng 14/10/1984 CBT
7 Nguyễn Văn Dũng 20/09/1986 CBT
8 Cao Trường 05/05/1989 CBT
9 Phạm Văn Kiên 01/02/1986 CBT
10 Nguyễn Hữu Ngân 30/07/1990 CBT
11 Trần Thị Thanh Loan 21/09/1984 CBT
12 Bùi Thị Thơm 04/10/1988 CBT
13 NGUYỄN THỊ HÒA 05/06/1989 Nghệ An
14 Nguyễn Thành Mẫn 15/06/1989 Đồng Tháp
15 Lê Quí Trân 19/01/1996 Đồng Tháp
16 Nguyễn Văn Dũng 10/03/1991 Nghệ An
17 Nguyễn Đức Anh 03/08/1987 Nghệ An
18 Nguyễn Văn Đàn 02/09/1993 Nghệ An
19 Nguyễn Hải Sướng 10/10/1989 Nghệ An
20 Mai Quốc Cường 06/06/1982 Quảng Nam
21 Phạm Văn Nam 15/08/1985 Thanh Hóa
22 Lê Đình Hưng 22/06/1991 Thanh Hóa
23 Nguyễn Thị Hoài 02/02/1983 Thanh Hóa
24 Phạm Văn Cường 15/05/1995 Ninh Bình
25 Nguyễn Quốc Tuấn 16/08/1983 Đồng Tháp
26 Lê Trọng Tùng 28/03/1992 Thanh Hóa
27 Lê Quốc Trường 01/03/1991 Thanh Hóa
28 Đỗ Văn Quang 21/01/1994 Thanh Hóa
29 Nguyễn Huy Du 06/08/1994 Thanh Hóa
30 Hoàng Chí Trung 18/03/1993 Nghệ An
31 Nguyễn Đức Mạnh 07/05/1991 Hòa Bình
32 Kim Xuân Trường 20/03/1989 Ninh Bình
33 Nguyễn Bá Sơn 10/04/1990 LĐMM
34 Lê Ngọc Lương 30/11/1987 LĐMM
35 Vũ Văn Hoàn 11/02/1992 LĐMM
36 Hồ Bá Đức 05/02/1982 LĐMM
37 Nguyễn Văn Tình 17/01/1986 LĐMM
38 Nguyễn Đình Huy 26/02/1987 LĐMM
39 Phạm Thị Sinh 01/10/1983 LĐMM
40 Lê Văn Linh 26/08/1992 LĐMM
41 Bùi Công Kiều 21/05/1980 LĐMM
42 Bùi Công Cường 18/12/1990 LĐMM
43 Lê Văn Hoàng 29/07/1991 LĐMM
44 Trần Văn Thành 15/02/1992 LĐMM
45 Mai Văn Thương 03/06/1987 LĐMM
46 Nguyễn Văn Phúc 24/11/1978 LĐMM
47 Mai Ngọc Lâm 09/09/1991 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 09/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Võ Thị Thu Thảo 25/01/1987 CBT
2 Lâm Minh Trang 11/08/1986 CBT
3 Phạm Văn Nam 14/02/1983 CBT
4 Vũ Thị Vân 07/04/1989 CBT
5 Đặng Văn Bân 30/11/1991 Kiên Giang
6 Đồng Hữu Giàu 03/10/1988 Kiên Giang
7 Nguyễn Văn Phú 02/07/1989 Nghệ An
8 NGUYỄN VĂN TỊNH 08/01/1997 Nghệ An
9 Nguyễn Văn Phụ 18/03/1992 Bắc Giang
10 Hà Văn Thịnh 20/01/1985 Bắc Giang
11 Nguyễn Văn Hiệp 13/03/1996 Bắc Giang
12 Trần Văn Thịnh 25/08/1986 Đà Nẵng
13 Trần Thái Kiên 11/12/1989 Kiên Giang
14 Dương Phương Thanh 30/06/1992 Kiên Giang
15 Trần Thị Kiều Trang 11/11/1985 Kiên Giang
16 Lê Văn Mạnh 30/12/1990 Lâm Đồng
17 TRẦN XUÂN CỨ 06/01/1984 Nghệ An
18 Cao Minh Cương 20/06/1985 Nghệ An
19 NGUYỄN THỊ ANH TÚ 29/06/1986 Nghệ An
20 NGUYỄN THỊ QUÝ 15/10/1991 Nghệ An
21 TRẦN XUÂN VẼ 26/12/1985 Nghệ An
22 Nguyễn Phước Thắng 12/12/1989 Quảng Nam
23 Phạm Văn Quyền 26/03/1991 Hải Phòng
24 Nguyễn Văn Tuân 05/05/1991 Quảng Trị
25 Võ Văn Huy 15/07/1994 Quảng Trị
26 Nguyễn Công Trình 02/02/1990 MM
27 Nguyễn Văn Tâm 01/10/1987 MM
28 Nguyễn Văn Hanh 24/11/1991 MM
29 Đặng Văn Huy 29/07/1986 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 08/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Bắc 06/01/1981 CBT
2 Đậu Thị Thu Thủy 14/10/1992 CBT
3 Lê Minh Tuấn 22/09/1985 CBT
4 Nguyễn Trung Thực 29/08/1983 CBT
5 Trần Đình Phú 05/11/1986 CBT
6 Phan Văn Trường 20/05/1989 CBT
7 Vũ Văn Tuyên 05/05/1984 CBT
8 Trần Thị Thúy 10/10/1983 CBT
9 Hoàng Đức Luận 11/10/1991 Tuyên Quang
10 Vũ Đình Sơn 05/04/1994 Nghệ An
11 Lê Văn Quyền 30/05/1990 Nghệ An
12 Trần Văn Ngọc 18/01/1992 Nghệ An
13 MAI THỊ LY 14/10/1992 Nghệ An
14 NGUYỄN VĂN HƯƠNG 20/11/1988 Nghệ An
15 Nguyễn Thị Chưng 16/11/1983 Ninh Bình
16 Nguyễn Văn Bính 02/06/1983 Bắc Giang
17 Nguyễn Huy Ngọc 01/08/1989 Bắc Giang
18 Đinh Văn Long 10/01/1995 Bắc Giang
19 Đồng Thị Hoa 12/03/1987 Bắc Giang
20 Trần Quang Duy 07/07/1992 Bắc Giang
21 Nguyễn Thị Mai 20/10/1990 Bắc Giang
22 Võ Thành Sơn 25/03/1990 Bến Tre
23 Hồ Minh Qui 03/08/1993 Bến Tre
24 Lê Trần Quí Lê 15/10/1992 Bến Tre
25 Nguyễn Minh Đăng 09/10/1987 Bến Tre
26 Hồ Thanh Hải 06/08/1987 Bến Tre
27 Trương Tấn Tài 10/10/1987 Bến Tre
28 Lê Nguyễn Thu Hằng 24/09/1990 Bến Tre
29 Nguyễn Thị Lệ Huyền 14/04/1992 Bình Thuận
30 Phạm Văn Nam 25/10/1993 Đồng Nai
31 Nguyễn Văn Lĩnh 05/10/1991 Đồng Nai
32 Đặng Quốc Trung 24/06/1986 Đồng Nai
33 Nguyễn Thanh Tùng 15/08/1984 Đồng Nai
34 Chu Văn Tiến 20/04/1991 Gia Lai
35 Đỗ Thị Bích Thủy 12/02/1983 Hà Nam
36 Đỗ Minh Nhất 24/11/1994 Hà Nam
37 Phùng Văn Hà 21/05/1986 Hải Dương
38 Phạm Phú Trung 23/05/1996 Hải Dương
39 Đỗ Văn Dũng 19/12/1992 Hải Dương
40 Đoàn Bá Định 04/01/1991 Hải Dương
41 Bùi Văn Bun 16/05/1995 Nam Định
42 Nguyễn Trọng Kiên 05/03/1988 Nam Định
43 Bùi Văn Tùng 24/06/1995 Nam Định
44 Đinh Gia Hiệu 29/09/1983 Nam Định
45 Trần Văn Giang 09/05/1996 Nam Định
46 Nguyễn Văn Quảng 21/08/1993 Nam Định
47 Đoàn Văn Tuấn 29/11/1988 Nam Định
48 Nguyễn Đình Vinh 10/02/1985 Nghệ An
49 Âu Văn Nam 24/05/1990 Nghệ An
50 Vũ Văn Duy 11/03/1989 Ninh Bình
51 Nguyễn Văn Thành 19/09/1992 Quảng Bình
52 Nguyễn Văn Nhượng 06/09/1984 Quảng Bình
53 Hoàng Trường Giang 20/07/1990 Thái Bình
54 Đỗ Văn Linh 03/04/1991 Thanh Hóa
55 Trịnh Huy Đăng 18/04/1989 Thanh Hóa
56 Trịnh Văn Học 07/10/1990 Thanh Hóa
57 Lê Văn Trường 28/10/1987 Thanh Hóa
58 Trần Doãn Đạt 04/11/1994 Thanh Hóa
59 Trần Đăng Chung 14/06/1991 Thanh Hóa
60 Trần Đăng Dũng 11/06/1983 Thanh Hóa
61 Cao Bá Thái 20/05/1993 Thanh Hóa
62 Lê Đình Tuân 21/11/1993 Thanh Hóa
63 Lê Sỹ Hùng 15/05/1991 Thanh Hóa
64 Lê Duy Cường 22/09/1996 Thanh Hóa
65 Phạm Thị Nương 10/10/1988 Thanh Hóa
66 Trịnh Thị Châm 08/08/1988 Thanh Hóa
67 Bùi Ngọc Thọ 25/02/1991 Vĩnh Long
68 Phan Tấn Đạt 29/07/1992 Vĩnh Long
69 Trần Hoài Nhân 07/08/1985 Vĩnh Long
70 Nguyễn Văn Điểm 04/10/1991 Bắc Giang
71 Bùi Văn Trung 19/10/1987 Nam Định
72 Đỗ Văn Hiếu 23/02/1991 Bắc Giang
73 Đào Mạnh Hùng 14/10/1991 Thái Bình
74 Nguyễn Văn Duy 18/08/1991 Bắc Giang
75 Đào Khả Lâm 30/12/1991 Thanh Hóa
76 Vũ Văn Mạnh 10/02/1996 Thanh Hóa
77 Phạm Văn Tuấn 27/07/1983 LĐMM
78 Trương Văn Chương 16/06/1989 LĐMM
79 Lê Hoài Nam 10/12/1989 LĐMM
80 Hồ Văn Luân 13/08/1988 LĐMM
81 Trần Văn Hoàng 03/06/1991 LĐMM
82 Đào Duy Việt 12/06/1988 LĐMM
83 Huỳnh Văn Trường 25/12/1981 LĐMM
84 Hoàng Bá Sơn 28/12/1991 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 07/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Y Vân 06/09/1984 CBT
2 Nguyễn Văn Hải 11/09/1988 CBT
3 Cao Mạnh Cường 10/10/1985 CBT
4 Bùi Cao Đẳng 28/10/1978 CBT
5 Tô Văn Hưng 30/09/1980 CBT
6 Nguyễn Đình Lâm 16/09/1986 CBT
7 Trần Văn Thìn 14/08/1988 CBT
8 Lê Thị Thanh 15/03/1984 CBT
9 Lê Tuấn Anh 18/08/1988 CBT
10 Nguyễn Văn Tuyến 08/10/1988 CBT
11 Đặng Duy Ánh 10/10/1992 CBT
12 Võ Văn Tiền 01/10/1981 CBT
13 Lê Doãn Nam 03/06/1991 CBT
14 Đặng Thanh Diệp 09/11/1988 CBT
15 Đoàn Văn Lâm 02/04/1991 Hải Phòng
16 Nguyễn Phước Lê 21/12/1992 An Giang
17 Mạch Phước Vi 09/05/1989 An Giang
18 Trần Thành Công 10/02/1990 An Giang
19 Chu Văn Hiệp 29/10/1991 Cao Bằng
20 Vũ Văn Hậu 23/09/1994 Hải Phòng
21 Vũ Gia Trai 02/11/1994 Hải Phòng
22 Phạm Văn Minh 16/09/1992 Hải Phòng
23 Nguyễn Bá Toàn 08/10/1993 Hải Phòng
24 Nguyễn Bá Khánh 20/01/1984 Hải Phòng
25 Nguyễn Đức Dự 23/05/1989 Hải Phòng
26 Lê Văn Tân 17/01/1992 Hải Phòng
27 Đoàn Văn Thắng 05/03/1993 Hải Phòng
28 Đồng Duy Thuận 17/04/1986 Hải Phòng
29 Nguyễn Trường Sơn 28/08/1989 Hải Phòng
30 Đàm Trì Thủy 04/02/1989 Hải Phòng
31 Đinh Hữu Bình 09/05/1984 Hải Phòng
32 Lê Đức Anh 05/06/1988 Hưng Yên
33 Nguyễn Quốc Quang 20/09/1988 Quảng Ngãi
34 Võ Cộ 20/05/1988 Quảng Ngãi
35 Trần Văn Út 25/10/1989 Quảng Ngãi
36 Nguyễn Thế Việt 30/11/1987 Quảng Ngãi
37 Đỗ Xuân Thủ 10/02/1994 Quảng Ngãi
38 Đỗ Ngọc Khánh 10/03/1989 Yên Bái
39 Phạm Chí Hiếu 07/09/1990 Bắc Ninh
40 Lê Thanh Phong 01/05/1989 Cần Thơ
41 Phan Xuân Toàn 11/09/1990 Đắk Nông
42 Phạm Đình Hùng 13/01/1990 Hà Tĩnh
43 Trần Đình Tuấn 12/11/1984 Hà Tĩnh
44 Hoàng Đức Long 28/02/1993 Hà Tĩnh
45 Hoàng Chí Bảo 25/02/1993 Hà Tĩnh
46 Võ Tiến Cảnh 11/05/1990 Hà Tĩnh
47 Nguyễn Văn Thực 03/04/1989 Hà Tĩnh
48 Phạm Trọng Việt 07/07/1989 Hà Tĩnh
49 Nguyễn Tiến Long 16/08/1984 Hà Tĩnh
50 Lê Quốc Tùng 10/11/1993 Hà Tĩnh
51 Lê Quốc Hoàng 06/04/1979 Hà Tĩnh
52 Nguyễn Phi Hà 20/01/1985 Hà Tĩnh
53 Trần Tôn Quyền 18/06/1993 Hà Tĩnh
54 Nguyễn Quang Hà 07/07/1990 Hà Tĩnh
55 Trần Trọng Trực 07/01/1990 Hà Tĩnh
56 Nguyễn Anh Dũng 04/06/1983 Hà Tĩnh
57 Đặng Văn Dương 16/04/1983 Hải Phòng
58 Bùi Thị Quyên 20/02/1997 Hưng Yên
59 Đào Phương Nam 18/02/1997 Hưng Yên
60 Hoàng Đình Đương 03/09/1989 Hưng Yên
61 Nguyễn Văn Hai 04/05/1990 Hưng Yên
62 Lê Thị Dung 08/12/1982 Hưng Yên
63 Nguyễn Thị Huệ 05/05/1986 Hưng Yên
64 Hoàng Thanh Linh 08/11/1989 Ninh Bình
65 Trần Thị Thúy 25/05/1992 Ninh Bình
66 Nguyễn Huy Hoàng 06/11/1996 Ninh Bình
67 Lê Nguyên Hoàng 13/09/1993 Ninh Bình
68 Nguyễn Trung Hiếu 22/12/1994 Ninh Bình
69 Trần Kim Phong 11/06/1986 Quảng Trị
70 Lương Văn Hiển 04/07/1990 Quảng Trị
71 Trương Bảo Quốc 15/06/1986 Quảng Trị
72 Lê Phúc Hiệp 20/01/1988 Quảng Trị
73 Hồ Văn Trường 12/10/1988 Quảng Trị
74 Phạm Tiến Đức 08/06/1990 Quảng Trị
75 Trần Minh Chiến 20/09/1991 Thái Bình
76 Nguyễn Thúy Vân 22/11/1982 Thái Nguyên
77 Bùi Trọng Quyền 25/03/1993 Thái Nguyên
78 Phạm Tiến Nghiêm 10/06/1991 Thái Nguyên
79 Lương Kim Điền 12/11/1996 TP Hồ Chí Minh
80 Hạ Văn Long 19/10/1994 Vĩnh Phúc
81 Vũ Trọng Nam 10/10/1979 MM
82 Vũ Văn Hải 09/05/1989 MM
83 Nguyễn Văn Khanh 07/09/1990 MM
84 Lê Minh Tuấn 22/09/1985 MM
85 Nguyễn Trung Trực 29/08/1983 MM
86 Phạm Hồng Khiêm 01/01/1975 MM
87 Nguyễn Thùy Trang 01/04/1983 MM
88 Phạm Xuân Cường 23/11/1978 MM
89 Đào Mạnh Hùng 14/10/1991 MM
90 Huỳnh Mẫn Hiếu 19/05/1990 MM
91 Nguyễn Công Ngự 10/01/1972 MM
92 Nguyễn Đức Đường 07/06/1987 MM
93 Nguyễn Giao Hưởng 19/07/1991 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 06/3/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hà Văn Hoan 06/11/1982 CBT
2 Lê Hoài Tâm 25/07/1988 CBT
3 Vũ Xuân Sóng 02/04/1984 CBT
4 Chu Tiến Lợi 03/12/1987 CBT
5 Chu Văn An 10/10/1988 CBT
6 Nguyễn Văn Chinh 08/06/1987 CBT
7 Lê Văn Khánh Hòa 06/04/1989 CBT
8 Nguyễn Thắng Thuấn 04/05/1984 CBT
9 Vũ Văn Hiệu 10/12/1985 CBT
10 Hồ Sỹ Hùng 27/02/1987 CBT
11 Quách Công Tránh 10/10/1988 CBT
12 Lê Thị Tình 22/08/1987 CBT
13 Trần Mạnh Hải 15/08/1983 CBT
14 Nguyễn Mạnh Tuấn 21/12/1984 CBT
15 Ngô Trung Trực 28/11/1985 CBT
16 Bùi Quang Phương 16/10/1985 CBT
17 Đoàn Ngọc Toản 16/06/1979 CBT
18 Vũ Đình Chung 09/10/1991 CBT
19 Nguyễn Bá Lâm 20/11/1987 CBT
20 Nguyễn Văn Quang 01/06/1987 CBT
21 Nguyễn Đặng Khiêm 11/05/1989 CBT
22 Phạm Tiến Thành 29/01/1989 CBT
23 Đặng Đức Hội 16/10/1987 Hải Dương
24 Bùi Tiến Sướng 03/11/1991 Hải Dương
25 Phạm Văn Phi 10/01/1993 Hải Phòng
26 Nguyễn Minh Lưu 18/03/1988 Bình Định
27 Trịnh Hoài Tân 27/05/1991 Bình Dương
28 Đặng Nhật Nam 20/06/1985 Bình Dương
29 Nguyễn Anh Tiến 05/05/1989 Đắk Lắk
30 Hồ Viết Vương 10/08/1992 Đắk Lắk
31 Hồ Văn Dũng 15/05/1994 Đắk Lắk
32 Lê Đức Anh 02/05/1996 Đắk Lắk
33 Trần Đình Thảo 06/10/1997 Đắk Lắk
34 Mai Đức Toàn 25/06/1996 Đắk Lắk
35 Ngô Duy Hân 07/11/1993 Đắk Lắk
36 Lê Thị Huyền 13/02/1997 Đắk Lắk
37 Trần Văn Anh 10/08/1990 Đắk Lắk
38 Phan Văn Kiên 04/05/1994 Đắk Lắk
39 Nguyễn Trí Hiền 10/01/1997 Đắk Lắk
40 Nguyễn Thế Anh 30/03/1992 Hà Nội
41 Nguyễn Văn Quyết 16/10/1989 Hải Dương
42 Trần Anh Vương 06/08/1986 Hải Dương
43 Bùi Công Quy 24/03/1983 Hải Dương
44 Nguyễn Xuân Việt 03/04/1991 Hải Dương
45 Vũ Văn Hải 16/06/1990 Hải Dương
46 Nguyễn Huy Luật 23/09/1986 Hải Dương
47 Lê Lương Tuyền 22/11/1987 Hải Dương
48 Nguyễn Văn Chung 18/08/1983 Hải Dương
49 Nguyễn Văn Quân 26/06/1993 Hải Dương
50 Đinh Văn Tuyến 29/08/1988 Hải Dương
51