Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 7/2017
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 25/7/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Lợi 06/11/1983 CBT
2 Nguyễn Đức Trọng 21/11/1987 CBT
3 Nguyễn Quốc Cường 15/10/1983 CBT
4 Nông Văn Đông 27/07/1990 Bắc Giang
5 Võ Văn Nguyên 21/02/1994 Kiên Giang
6 Nguyễn Mạnh Cường 12/11/1983 Quảng Bình
7 Trần Đình Hạnh 20/05/1985 LĐMM
8 Nguyễn Thế Anh 19/10/1985 LĐMM
9 Đỗ Văn Đăng 18/09/1984 LĐMM
10 Nguyễn Văn Quảng 19/11/1986 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 13/7/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đào Văn Bức 12/11/1987 MM
2 Đỗ Đức Cường 17/07/1982 MM
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 12/7/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Tăng Văn Đại 16/07/1984 MM
2 Nguyễn Huy Thắng 10/10/1983 MM
3 Hoàng Thị Xuân 12/07/1983 MM
4 Nguyễn Đình Ngọc 12/08/1981 MM
5 Đỗ Văn Nguyên 21/01/1976 MM
6 Trương Sỹ Hội 04/12/1984 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 10/7/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Bùi Quang Sóng 30/10/1985 CBT
2 Phan Viết Cường 10/07/1984 Hà Tĩnh
3 Nguyễn Văn Trường 07/01/1997 Thừa Thiên Huế
4 Tống Xuân Thanh 25/10/1990 Nam Định
5 Nguyễn Đình Nam 16/04/1983 MM
6 Nguyễn Văn Khâm 04/04/1976 MM
7 Vũ Văn Điền 28/04/1985 MM
8 Mai Văn Tình 03/12/1990 MM
9 Đỗ Hùng Huy 07/06/1981 MM
10 Nguyễn Cảnh Long 08/09/1982 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 05/7/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Bùi Văn Sáu 03/02/1985 CBT
2 Hoàng Văn Linh 18/04/1980 CBT
3 Ngô Văn Cường 08/02/1983 CBT
4 Nguyễn Bảo Trung 10/07/1990 CBT
5 Nguyễn Văn Thanh 23/04/1983 CBT
6 Trịnh Huy Phương 05/08/1983 CBT
7 Nguyễn Văn Tuất 11/07/1983 CBT
8 Nguyễn Văn Nghĩa 29/08/1982 CBT
9 Lê Xuân Hồng 10/10/1982 CBT
10 Phùng Hoài Nam 27/09/1991 Thái Nguyên
11 Nguyễn Văn Lục 08/07/1984 Hà Tĩnh
12 Ngô Văn Lệ 13/07/1989 Hà Tĩnh
13 Hoàng Văn Thái 10/04/1984 MM
14 Đào Văn Linh 15/01/1985 MM
15 Đỗ Huy Hùng 07/06/1981 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 03/7/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hoàng Văn Minh 27/03/1980 Bình Phước
2 Chu Văn Dũng 30/10/1983 MM
3 Kiều Cao Hòa 08/10/1984 MM
4 Vương Anh Dũng 24/08/1983 MM
Tin khác
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2017   (30/06/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 05/7/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (30/06/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 03/7/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (29/06/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 02/7/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (29/06/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 30/6/2017   (27/06/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 28/6/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (22/06/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/06/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (21/06/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 25/06/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (21/06/2017)
Thông báo danh sách người lao động tập trung tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 22/6 đến hết 2/7/2017 (Khóa 15-ĐN)   (20/06/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 21/06/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (15/06/2017)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước