Thông báo thay đổi điều kiện dự tuyển và gia hạn thời gian nộp hồ sơ đối với ứng viên đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP Mạch điện tử Nam Á
Ngày 05/7/2017, Trung tâm Lao động ngoài nước đã có thông báo về việc tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng của công ty HHCP Mạch điện tử Nam Á. Tuy nhiên, theo thông báo của của công ty tiếp nhận, để mở rộng đối tượng dự tuyển, điều kiện về năng lực tiếng Hoa và thời gian nộp hồ sơ đối với ứng viên dự tuyển có một số thay đổi như sau:
- Yêu cầu về trình độ tiếng Hoa: Không yêu cầu về tiếng Hoa đối với ứng viên đăng ký dự tuyển;
- Các ứng viên chưa biết tiếng Hoa, nếu trúng tuyển sẽ được đào tạo trước khi xuất cảnh. Các ứng viên tham gia khóa đào tạo tiếng Hoa sẽ phải nộp chi phí đào tạo theo quy định;
- Gia hạn thời gian nộp hồ sơ: Thời gian nộp hồ sơ được gia hạn đến hết ngày 26/7/2017;
- Các điều kiện dự tuyển khác, các quy định về nghĩa vụ tài chính đối với ứng viên không thay đổi (xem tại đây);
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước