Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 8/2017


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 31/8/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Văn Cường 05/07/1981 CBT
2 Chu Văn Biên 21/02/1982 CBT
3 Hoàng Văn Đảng 27/11/1982 CBT
4 Phan Thế Toàn 20/02/1982 CBT
5 Lê Văn Phong 08/04/1982 CBT
6 Phan Văn Cẩn 18/09/1981 CBT
7 Nguyễn Thanh Tân 12/11/1987 CBT
8 Nguyễn Quang Phú 08/04/1983 CBT
9 Lê Văn Lâm 09/10/1994 Lâm Đồng
10 Vũ Xuân Thư 04/11/1991 Lâm Đồng
11 Bùi Thị Phương Loan 29/09/1991 Lâm Đồng
12 Hoàng Đức Thiện 24/02/1984 Nam Định

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 30/8/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Văn Tý 04/05/1978 CBT
2 Trần Đức Thủ 05/05/1982 CBT
3 Nguyễn Đình Thành 12/01/1981 CBT
4 Giang Hải Dương 09/01/1983 CBT
5 Hà Phan Chí Cường 27/09/1982 CBT
6 Doãn Ngọc Quỳnh 10/08/1982 CBT
7 Bùi Xuân Thế 08/08/1983 CBT
8 Đinh Văn Điệp 20/05/1983 CBT
9 Nguyễn Đức Tình 27/12/1979 CBT
10 Châu Đình Thành 03/07/1977 CBT
11 Trần Đại Phong 13/08/1983 CBT
12 Nguyễn Văn Hoằng 26/10/1984 CBT
13 Đỗ Hữu Vinh 15/06/1986 CBT
14 Trần Ngọc Đô 04/08/1993 Hà Tĩnh
15 Hà Quang Quân 26/07/1987 Nghệ An
16 Hà Thị Hường 13/06/1998 Bắc Giang
17 Thân Thị Thu Thủy 27/11/1997 Đồng Nai
18 Nguyễn Thu Trang 06/07/1992 Hải Phòng
19 ĐINH THỊ HÀ 07/02/1986 Nghệ An
20 Nguyễn Thúy Hồng 15/11/1991 Bắc Giang
21 Phạm Thị Liễu 17/05/1993 Hải Phòng
22 Phạm Ngọc Huyền 10/09/1993 Thanh Hóa
23 Nguyễn Thị Lan 01/02/1989 Thanh Hóa
24 Nguyễn Thị Như 10/09/1994 Thanh Hóa
25 Trần Văn Hùng 19/07/1997 Bình Thuận
26 Phạm Thị Tuyết Mai 01/09/1986 Phú Thọ
27 Nguyễn Thị Lâm Sơn 23/02/1991 Quảng Ngãi
28 Lê Thị Hiền 10/04/1991 Thanh Hóa
29 Trần Văn Việt 02/01/1994 Quảng Nam

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 29/8/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Trọng Huân 23/08/1981 CBT
2 Bùi Đức Hoàng 04/05/1981 CBT
3 Đỗ Như Ngôn 11/01/1983 CBT
4 Nguyễn Anh Sơn 10/02/1981 CBT
5 Đinh Ngọc Bảo 05/11/1984 CBT
6 Trần Đình Quang 14/02/1985 CBT
7 Trương Vân Khánh 24/04/1980 CBT
8 Lê Phi Hùng 25/10/1978 CBT
9 Dương Văn Hữu 02/11/1979 CBT
10 Nguyễn Văn Thích 08/10/1974 CBT
11 Nguyễn Đức Hiếu 18/07/1975 CBT
12 Võ Văn Thịnh 03/04/1982 CBT
13 Nguyễn Đình Tuấn 05/02/1991 CBT
14 Trần Văn Minh Trí 17/08/1984 CBT
15 Nguyễn Trung Kiên 10/08/1984 CBT
16 Hoàng Anh Tuấn 19/12/1983 CBT
17 Nguyễn Đình Phi 03/02/1983 CBT
18 Nguyễn Minh Hải 02/09/1985 CBT
19 ĐẶNG THỊ MỸ PHAN 05/01/1989 Nghệ An
20 Nguyễn Văn Hùng 05/12/1993 Thanh Hóa
21 Nguyễn Thị Thu 15/10/1994 Thanh Hóa
22 Nguyễn Minh Sơn 11/05/1990 Nghệ An
23 Nguyễn Văn Kiên 08/08/1994 Nghệ An
24 Đỗ Ngọc Diện 16/04/1981 Thanh Hóa
25 Trịnh Đình Sang 19/07/1997 Thanh Hóa
26 Hà Văn Mạnh 07/02/1995 Thanh Hóa

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 28/8/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lưu Đức Minh 05/02/1984 CBT
2 Hồ Vĩnh Tú 15/04/1989 CBT
3 Nguyễn Phúc Khánh 30/04/1982 CBT
4 Bùi Thanh Bình 30/01/1983 CBT
5 Trần Đình Nam 13/10/1983 CBT
6 Ngụy Đình Khoa 14/07/1981 CBT
7 Nguyễn Thành Nam 20/04/1983 CBT
8 Trương Minh Hoài 03/03/1983 CBT
9 Hoàng Văn Tuấn 03/11/1982 CBT
10 Bùi Văn Tuân 25/09/1981 CBT
11 Lê Xuân Đôn 07/01/1982 CBT
12 Nguyễn Quang Phương 08/10/1981 CBT
13 Nguyễn Cao Cường 16/06/1982 CBT
14 Ngô Trí Dũng 01/12/1979 CBT
15 Nguyễn Văn Năng 20/10/1980 CBT
16 Nguyễn Văn Nam 16/01/1981 CBT
17 Phạm Thế Nhật 05/08/1978 CBT
18 Nguyễn Trọng Hảo 16/07/1984 CBT
19 Lê Gia Chinh 10/05/1985 CBT
20 NGUYỄN THANH SƠN 10/01/1982 CBT
21 Nguyễn Ngọc Hà 30/11/1983 CBT
22 Tạ Quang Hạnh 18/11/1984 CBT
23 Vương Đình Long 15/10/1984 CBT
24 Phạm Đức Thuấn 29/08/1983 CBT
25 Nguyễn Công Hoàn 20/12/1984 CBT
26 Vũ Văn Thuyên 31/05/1998 Bắc Giang
27 Tăng Văn Hóa 21/07/1993 Quảng Bình
28 Hoàng Kim Thụy 31/12/1995 Quảng Trị
29 Nguyễn Văn Thường 01/01/1981 Hà Tĩnh
30 Trần Huy Hồng 06/08/1990 Hà Tĩnh
31 Cao Xuân Quang 07/08/1993 Sóc Trăng
32 Nguyễn Thanh Tân 12/11/1987 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 25/8/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Đức Tạc 29/08/1982 CBT
2 Liễu Văn Giáp 12/02/1984 CBT
3 Đàm Cảnh Hải 20/08/1977 CBT
4 Trần Thị Yến Vân 27/08/1980 CBT
5 Nguyễn Văn Hải 08/04/1981 CBT
6 Đặng Quốc Hải 15/02/1983 CBT
7 Phan Sỹ Diện 26/02/1985 CBT
8 Phạm Văn Quỳnh 09/08/1985 CBT
9 NGUYỄN VĂN LIỆU 10/04/1977 Nghệ An
10 Phan Thế Tình 02/01/1996 Nghệ An
11 Lê Ngọc Hoàn 17/07/1992 Nghệ An
12 Nguyễn Văn Hải 08/06/1995 Quảng Bình
13 Bùi Văn Đông 02/09/1996 Quảng Nam
14 Nguyễn Văn Trọng 01/11/1986 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 24/8/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Hùng 20/06/1984 CBT
2 Nguyễn Đình Hoàng 07/11/1984 CBT
3 Đinh Công Thành 11/05/1987 CBT
4 Đinh Công Thanh 20/08/1980 CBT
5 Nguyễn Viết Thưởng 08/07/1979 CBT
6 Trần Viết Hoàn 30/11/1982 CBT
7 Nguyễn Văn Sơn 14/09/1984 CBT
8 Trần Văn Hào 02/02/1983 CBT
9 Nguyễn Tuấn 01/11/1983 CBT
10 Nguyễn Quý Quảng 28/09/1984 CBT
11 Nguyễn Văn Hùng 08/03/1984 CBT
12 Nguyễn Công Thuận 16/07/1986 CBT
13 Lê Sĩ Ngọc Phương 06/06/1996 Bình Thuận
14 Dương Thanh Liêm 24/09/1989 Thái Bình
15 Vũ Thị Liên 03/11/1989 Hải Dương
16 Nguyễn Thị Thùy Ngân 07/07/1990 Hải Dương
17 Nguyễn Thị Oanh 14/11/1990 Hải Dương
18 Nguyễn Thị Lý 11/08/1989 Hải Dương
19 Đinh Thị Liên 25/02/1993 Hưng Yên
20 Đặng Thị Nga 17/02/1991 Hưng Yên
21 Nguyễn Văn Hải 26/07/1994 Quảng Ngãi
22 Đỗ Văn Ngọc 03/08/1990 Quảng Ngãi
23 Nguyễn Ngọc Hoài Thảo 02/12/1988 TP Hồ Chí Minh
24 Nguyễn Đức Hảo 26/07/1992 Kiên Giang
25 Lương Thị Hồng Diệu 21/02/1987 Quảng Trị
26 Hồ Thị Mến 03/04/1993 Quảng Trị
27 Hoàng Công Quốc 25/01/1990 Quảng Trị
28 Phan Duy Linh 16/03/1981 LĐMM
29 Bùi Phú Lâm 01/01/1986 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 23/8/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đặng Văn Mai 16/03/1985 CBT
2 Phạm Khắc Trì 19/01/1980 CBT
3 Nguyễn Hữu Cường 27/06/1976 CBT
4 Đậu Văn Khánh 20/04/1984 CBT
5 Phạm Văn Lào 06/05/1979 CBT
6 Nguyễn Hữu Tân 18/08/1991 CBT
7 Phan Minh Đạt 22/12/1983 CBT
8 Nguyễn Viết Thu 12/10/1983 CBT
9 Nguyễn Cao Cường 04/03/1986 CBT
10 Vũ Trí Tuyền 18/03/1986 CBT
11 Lê Bình Tây 12/10/1987 CBT
12 Nguyễn Khắc Phú 05/06/1983 CBT
13 Nguyễn Hải Tuyến 18/05/1981 CBT
14 Trần Văn Chân 04/01/1983 CBT
15 Ngô Thế Hùng 22/10/1983 CBT
16 Hoàng Anh Tuấn 14/02/1977 CBT
17 Vũ Văn Quốc 06/08/1983 CBT
18 Nguyễn Văn Huy 11/05/1984 CBT
19 Nguyễn Đình Thái 20/09/1979 Hà Tĩnh
20 Kiều Văn Tài 20/06/1985 Hà Tĩnh
21 Nguyễn Ngọc Tuyến 05/12/1996 Hà Tĩnh
22 Nguyễn Khánh Thủy 23/03/1995 Quảng Bình
23 Hoàng Anh Tuấn 06/10/1997 Quảng Bình
24 Trần Ngọc Công 27/04/1996 Quảng Bình
25 Trương Quý Hoàn 15/02/1996 Quảng Bình
26 Nguyễn Văn Vinh 26/05/1998 Quảng Bình
27 Hoàng Thanh Thủy 01/11/1983 Quảng Bình
28 Nguyễn Bá Cần 10/04/1980 Quảng Bình
29 Nguyễn Tuấn Vũ 13/11/1992 Quảng Bình
30 Hoàng Văn Lý 08/12/1993 Quảng Bình
31 Nguyễn Thị Thu Chinh 01/06/1992 Hà Nội
32 Nguyễn Thị Mai 16/01/1992 Hà Nội
33 Ngô Thị Hà 28/09/1989 Hà Nội
34 Bùi Mạnh Dũng 07/07/1998 Hà Nội
35 Nguyễn Minh Đức 28/10/1994 Quảng Bình
36 Hồ Đức Hải 20/12/1977 Quảng Bình
37 Phạm Hồng Quốc 10/09/1982 Quảng Nam
38 Nguyễn Đức Hảo 26/07/1992 LĐMM
39 Nông Thế Hợp 20/08/1982 LĐMM
40 Phan Thị Quỳnh 05/03/1990 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 22/8/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phùng Bá Quang 02/08/1983 CBT
2 Hoàng Văn Vượng 03/02/1983 CBT
3 Thái Văn Hạnh 24/09/1982 CBT
4 Khuất Huy Nguyên 27/11/1975 CBT
5 Hồ Ngọc Đệ 01/04/1984 CBT
6 Hoàng Văn Kỳ 10/05/1981 CBT
7 Nguyễn Anh Ngọc 24/04/1984 CBT
8 Trương Anh Đức 03/09/1983 CBT
9 Đào Đức Hậu 20/03/1982 CBT
10 La Văn Lợi 15/10/1983 CBT
11 Nguyễn Thanh Sơn 27/11/1980 CBT
12 Trần Thanh Tân 20/03/1983 CBT
13 Cao Văn Chiến 10/06/1983 CBT
14 Vũ Đình Thế 14/02/1983 CBT
15 Nguyễn Quốc Hưng 10/10/1976 CBT
16 Lưu Đức Sinh 23/03/1984 CBT
17 Ngô Quốc Khôi 22/09/1982 CBT
18 Nguyễn Văn Dương 24/05/1983 CBT
19 Hòang Xuân Tình 15/04/1979 CBT
20 Vương Xuân Đạt 23/10/1976 CBT
21 Bùi Xuân Tùng 21/10/1982 CBT
22 Đặng Xuân Đức 26/03/1984 CBT
23 Nguyễn ĐÌnh Dũng 16/08/1990 CBT
24 Hà Văn Đồng 19/02/1982 CBT
25 Hoàng Chí Kiên 08/06/1982 CBT
26 Hồ Văn Hải 19/01/1986 CBT
27 Đinh Văn Bình 29/10/1983 CBT
28 Nguyễn Xuân Trọng 04/01/1981 CBT
29 Phạm Văn Chính 20/10/1981 CBT
30 Nguyên Quang Hội 02/08/1984 CBT
31 Bùi Anh Tuấn 19/01/1982 CBT
32 Trần Đình Nhuận 15/06/1980 CBT
33 Vi Văn Biển 05/02/1986 CBT
34 Nguyễn Văn Lưu 23/06/1984 CBT
35 Nguyễn Đình Tri 12/05/1980 CBT
36 Trần Minh Được 02/01/1977 CBT
37 Đặng Chí Hiếu 11/12/1979 CBT
38 Phạm Hải Hà 15/02/1982 CBT
39 Nguyễn Trọng Thanh 10/09/1976 CBT
40 Phạm Hoàng Nam 25/10/1984 CBT
41 Trần Văn Chanh 11/03/1981 CBT
42 Bùi Hữu Điệp 23/12/1979 CBT
43 Nguyễn Đăng Hạnh 30/05/1977 CBT
44 Đinh Văn Thuận 01/01/1985 CBT
45 Nguyễn Trọng Chung 04/08/1983 CBT
46 Phùng Xuân Trường 23/05/1981 CBT
47 Nguyễn Sỹ Quyết 10/06/1978 CBT
48 Nguyễn Phú Tân 30/10/1983 CBT
49 Ngô Mạnh Dũng 16/11/1983 CBT
50 Mai Đức Thanh 20/04/1980 CBT
51 Đặng Thành Chung 21/11/1976 CBT
52 Đặng Văn Hào 12/06/1982 CBT
53 Nguyễn Đắc Minh 03/01/1985 CBT
54 Nguyễn Thị Thùy Ngân 25/01/1991 CBT
55 Nguyễn Công Tuấn 18/04/1982 CBT
56 Châu Anh Thái 26/02/1984 CBT
57 Lê Văn Thanh 06/07/1980 CBT
58 Phan Văn Dũng 04/01/1983 CBT
59 Trần Minh Suốt 21/03/1982 CBT
60 Mai Văn Nhuần 08/02/1985 CBT
61 Phạm Văn Tư 26/02/1984 CBT
62 Phạm Trọng Hướng 17/10/1983 CBT
63 Nguyễn Văn Hiền 19/08/1995 Thanh Hóa
64 Hoàng Thị Lý 09/07/1994 Bắc Giang
65 Đỗ Thị Hải Yến 02/05/1993 Bắc Giang
66 Vũ Thị Quỳnh 04/11/1994 Bắc Giang
67 Bùi Quang Thắng 15/06/1979 Hà Tĩnh
68 Phan Thị Quỳnh 05/03/1990 Hà Tĩnh
69 Nguyễn Văn Hải 10/08/1984 Hà Tĩnh
70 Nguyễn Thị Hoàng Yến 27/10/1997 Kiên Giang
71 Nguyễn Thế Anh 10/06/1993 Ninh Bình
72 Lê Thị Hiền 20/11/1994 Phú Thọ
73 Lương Thị Kim Liên 14/03/1991 Phú Thọ
74 Tạ Thị Thu Hằng 29/06/1990 Phú Thọ
75 Đỗ Thị Thủy 30/04/1979 Quảng Nam
76 Trần Công Năm 21/03/1988 Quảng Nam
77 Võ Hồng Trọng 04/01/1996 Quảng Nam
78 Bùi Thị Duyên 23/12/1990 Thái Bình
79 Lê Thị Thủy 12/12/1990 Thanh Hóa
80 Lê Thị Tiên 26/01/1994 Thanh Hóa
81 Mai Xuân Huyến 05/05/1984 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 21/8/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hoàng Nghĩa Ngọc 02/11/1989 CBT
2 Tô Duy Linh 14/11/1984 CBT
3 Mai Xuân Độ 07/03/1985 CBT
4 Quan Bá Kiên 12/08/1983 CBT
5 Nguyễn Hảo 03/04/1977 CBT
6 Dương Xuân Thủy 20/02/1977 CBT
7 Nguyễn Văn Tuấn 25/01/1983 CBT
8 Lê Phú Nguyễn 21/09/1985 CBT
9 Đỗ Đức Kiên 08/06/1983 CBT
10 Trần Đức Ngọc 10/12/1983 CBT
11 Nguyễn Huy Trang 31/10/1984 CBT
12 Lương Văn Bằng 19/11/1983 CBT
13 Nguyễn Khắc Thông 18/10/1974 CBT
14 Lương Văn Điểm 15/07/1983 CBT
15 Bạch Văn Thể 05/05/1984 CBT
16 Đoàn Văn Nga 04/09/1980 CBT
17 Đặng Văn Long 02/03/1984 CBT
18 Nguyễn Văn Trung 04/01/1987 CBT
19 Nguyễn Văn Quỳ 01/09/1989 CBT
20 Nguyễn Thị Liêm 24/08/1978 CBT
21 Nguyễn Thành Nhớ 31/12/1984 CBT
22 Trần Hữu Sáu 10/05/1978 CBT
23 Hoàng Văn Thông 13/02/1988 CBT
24 Hoàng Xuân Thuận 20/02/1990 CBT
25 Ngô Văn Lĩnh 24/08/1978 CBT
26 Lê Kim Đông 26/03/1978 CBT
27 Trần Viết Đào 21/02/1985 CBT
28 Hoàng Văn Nam 14/10/1979 CBT
29 Huỳnh Nam 15/06/1978 CBT
30 Nguyễn Công Chính 09/09/1983 CBT
31 Nguyễn Văn Tuấn 02/09/1983 CBT
32 Phạm Văn Sỹ 03/07/1984 CBT
33 PHAN THÀNH QUÂN 21/11/1983 CBT
34 Nguyễn Chí Lợi 10/11/1983 CBT
35 Nguyễn Bá Hướng 11/09/1977 CBT
36 Trần Văn Thiệp 03/04/1977 CBT
37 Đặng Thanh Phong 10/05/1985 CBT
38 Nguyễn Trọng Cầm 26/09/1984 CBT
39 Trần Văn Đích 26/07/1983 CBT
40 Nguyễn Quốc Vinh 21/06/1985 CBT
41 Vũ Xuân Hiếu 06/09/1984 CBT
42 Trần Văn Tiến 22/09/1985 CBT
43 Nguyễn Văn Hoan 06/05/1984 CBT
44 Bùi Xuân Đằng 11/04/1983 CBT
45 Trần Hoàng Sơn 30/08/1982 CBT
46 Nguyễn Văn Quyền 28/02/1985 CBT
47 Trần Thanh Tuấn 03/01/1985 CBT
48 Trần Hùng Cường 20/04/1986 CBT
49 Phạm Phú Quí 26/06/1986 CBT
50 Huỳnh Tấn Nguyên 28/12/1991 Phú Yên
51 Nguyễn Văn Kỳ 07/05/1984 Hà Tĩnh
52 Đặng Quốc Khánh 02/09/1984 Hà Tĩnh
53 Đặng Văn Nốt 18/05/1991 Phú Yên
54 Võ Minh Dương 09/08/1995 Quảng Ngãi
55 Phạm Thị Quỳnh Nga 25/11/1993 Bình Thuận
56 Trần Thụy Hòa 23/09/1991 Quảng Nam
57 Trần Thị Thanh Hà 22/02/1991 Quảng Nam
58 Lê Trưng 12/06/1995 Quảng Ngãi
59 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 04/12/1997 Nam Định
60 Vũ Thị Mai 19/11/1990 Nam Định
61 Nguyễn Văn Tuyên 07/10/1994 Quảng Bình
62 Hoàng Văn Quang 12/09/1995 Quảng Bình
63 Lê Văn Thanh 25/12/1994 Quảng Bình
64 Hồ Văn Bình 04/07/1990 Quảng Bình
65 Nguyễn Văn Hùng 20/03/1995 Quảng Bình
66 Nguyễn Thị Vương 15/10/1980 Quảng Bình
67 Nguyễn Đồng Phát 19/05/1996 Quảng Trị
68 Nguyễn Duy Thanh 13/12/1983 MM
69 Cao Trung Kiên 22/12/1986 MM
70 Khuất Duy Nguyên 22/11/1975 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 18/8/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Lương Bằng 25/07/1983 CBT
2 Đặng Đức Hưng 14/08/1981 CBT
3 Phùng Mạnh Hải 22/07/1989 CBT
4 Dương Tấn An 17/10/1985 CBT
5 Phạm Bá Hiệp 15/01/1985 CBT
6 Phan Ngọc Quế 12/04/1978 CBT
7 Nguyễn Thanh Tuấn 07/10/1989 Quảng Bình
8 Phạm Thị Như Hoa 08/04/1996 Thanh Hóa
9 Nguyễn Văn Quang 25/09/1995 Quảng Bình
10 Đặng Văn Định 18/04/1994 Quảng Bình
11 Hồ Ngọc Quang 16/03/1997 Quảng Bình
12 Lê Văn Thanh 16/03/1993 Quảng Bình
13 Nguyễn Minh Thanh 20/01/1991 Quảng Bình
14 Hoàng Văn Phúc 01/08/1995 Quảng Bình
15 Phạm Quang Huy 24/08/1995 Quảng Bình
16 Hoàng Ý 10/10/1988 Quảng Bình
17 Hồ Lương Khánh 22/04/1995 Quảng Bình
18 Mai Lệ Huyền 25/05/1998 Quảng Trị
19 Lê Đức Quế 29/05/1978 Quảng Trị
20 Đào Thị Hằng 16/05/1992 Thanh Hóa
21 Phùng Thị Đào 20/12/1990 Thanh Hóa
22 Nguyễn Thị Yến Phương 01/04/1992 Hà Nội
23 Mai Thị Hồng Phương 15/11/1992 Hà Nội
24 Hoàng Thị Thu 16/10/1989 Hà Nội
25 Nguyễn Thị Thanh Thủy 20/10/1980 Hà Nội

Phạm Tiến Trung 27/03/1978 LĐMM

Dương Quốc Minh 13/05/1985 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 17/8/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Xuân Tuất 06/05/1988 CBT
2 Phan Văn Bình 01/12/1982 CBT
3 Trần Công Hoan 29/05/1981 CBT
4 Đoàn Mạnh Tiến 02/11/1984 CBT
5 Dương Quốc Minh 13/05/1985 CBT
6 Ngô Văn Hà 07/08/1983 CBT
7 Hoàng Kim Đạt 26/03/1994 Hà Tĩnh
8 Nguyễn Văn Thảo 02/09/1984 Hà Tĩnh
9 Trần Mạnh Huy 26/06/1991 Hà Tĩnh
10 Đậu Sỹ Nam 15/04/1979 Hà Tĩnh
11 Trần Thanh Hòa 10/10/1980 Hà Tĩnh
12 Nguyễn Văn Đích 21/11/1990 Hà Tĩnh
13 Đặng Văn Hùng 07/04/1986 Hà Tĩnh
14 Đậu Trung Thành 24/04/1990 Hà Tĩnh
15 Hoàng Văn Toàn 04/04/1989 Hà Tĩnh
16 Phạm Văn Sơn 07/07/1995 Hà Tĩnh
17 Đậu Văn Tình 15/07/1988 Hà Tĩnh
18 Trần Kim Tuấn 10/03/1990 Hà Tĩnh
19 Nguyễn Văn Cường 27/05/1993 Phú Thọ
20 Bùi Thị Hồng Sâm 07/09/1989 Phú Thọ
21 Nguyễn Thị Nga 27/07/1994 Phú Thọ
22 Lương Thị Lý 17/12/1994 Thanh Hóa
23 Dương Tuấn Tài 04/07/1993 Hà Tĩnh
24 Đậu Đình Thanh 16/08/1984 Hà Tĩnh
25 Nguyễn Tiến Nam 19/07/1987 Hà Tĩnh
26 Nguyễn Văn Vũ 28/06/1995 Hà Tĩnh
27 Hoàng Công Tư 06/06/1992 Hà Tĩnh
28 Nguyễn Đình Trường 30/12/1980 Hà Tĩnh
29 Lê Quốc Hướng 24/04/1994 Hà Tĩnh
30 Bùi Đức Mạnh 17/09/1978 Hà Tĩnh
31 Vũ Xuân Tú 17/03/1993 Nghệ An
32 Thái Bá Lĩnh 15/07/1997 Nghệ An
33 Trần Thị Trang 20/07/1998 Phú Thọ
34 Lý Thị Thu Trang 20/12/1988 Phú Thọ
35 Trần Thị Linh 10/07/1998 Phú Thọ
36 Phạm Văn Chỉnh 05/08/1987 Thanh Hóa
37 Nguyễn Thị Kim Oanh 26/01/1989 Thanh Hóa
38 Hoàng Văn Ngà 03/02/1983 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 16/8/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Tấn Nhân 08/02/1986 CBT
2 Đặng Chí Nghĩa 08/12/1983 CBT
3 Trịnh Đăng Thành 30/11/1984 CBT
4 Đỗ Xuân Chiến 16/06/1983 CBT
5 Nguyễn Phúc Hùng 22/07/1983 CBT
6 Bùi Văn Thùy 25/09/1980 CBT
7 Hà Ngọc Hưng 28/04/1983 CBT
8 Vũ Minh Tuấn 14/09/1979 CBT
9 Cao Văn Hoạt 01/06/1985 CBT
10 Đào Xuân Pháp 23/08/1982 CBT
11 Nguyễn Văn Thắng 06/02/1995 Quảng Bình
12 Lại Tấn Long 03/02/1995 Quảng Bình
13 Trần Văn Vượng 12/01/1995 Quảng Trị
14 Trần Đình Hiến 03/03/1997 Quảng Trị
15 Nguyễn Thị Thùy 23/05/1993 Đắk Nông
16 Nguyễn Văn Mẫn 14/01/1995 Quảng Bình
17 Đào Thị Quỳnh 20/07/1991 Vĩnh Phúc

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 15/8/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Xuân Vinh 11/04/1982 CBT
2 Vũ Hồng Đam 15/09/1981 CBT
3 Lê Ngọc Đang 05/01/1986 CBT
4 Đinh Văn Bộ 01/01/1985 CBT
5 Nguyễn Văn Quyết 06/08/1991 CBT
6 Nguyễn Văn Cường 24/04/1981 CBT
7 Nguyễn Văn Tài 12/06/1983 CBT
8 Nguyễn Huy Tùng 04/02/1985 CBT
9 Võ Văn Nhân 20/04/1985 CBT
10 Bùi Thế Thường 02/01/1982 CBT
11 Đỗ Đình Khánh 03/10/1988 CBT
12 Nguyễn Hồng Hoàng 15/10/1984 CBT
13 Phạm Văn Công 24/04/1980 CBT
14 Lê Hoàng Long 06/02/1983 CBT
15 Hồ Văn Xứng 10/11/1997 Nghệ An
16 Đoàn Thanh Duy 25/05/1992 Bến Tre
17 Bùi Văn Tòng 06/10/1991 Hà Tĩnh
18 Nguyễn Văn Phong 26/02/1995 Nghệ An
19 Nguyễn Ngọc Ban 09/09/1994 Quảng Bình
20 Trần Công Hải 01/02/1995 Quảng Nam
21 Phạm Hồng Ý 12/08/1990 Quảng Trị
22 Nguyễn Văn Hiền 06/07/1992 Thanh Hóa
23 Phạm Thị Hồng 13/05/1994 Bắc Giang
24 Nguyễn Đức Hóa 30/08/1990 Quảng Bình
25 Nguyễn Tất Thành 25/06/1998 Quảng Bình
26 Nguyễn Văn Thảo 15/02/1980 Quảng Bình
27 Nguyễn Văn Danh 10/12/1994 Quảng Bình
28 Nguyễn Thành 15/05/1981 Quảng Bình
29 Nguyễn Văn Mạnh 20/06/1992 Quảng Bình
30 Hoàng Phương Nam 30/05/1982 Quảng Bình
31 Phạm Văn Hải 10/05/1995 Quảng Bình
32 Nguyễn Văn Vương 20/08/1980 Quảng Nam
33 Ngô Văn Thanh 13/10/1988 Thanh Hóa
34 Nguyễn Thị Trang 01/12/1992 Bắc Giang
35 Dương Thị Thảo 25/10/1994 Bắc Giang
36 Chu Văn Tuấn 18/03/1983 Hà Nam
37 Trần Thị Nhài 27/09/1994 Nam Định
38 Hoàng Văn Duy 01/12/1995 Quảng Bình
39 Nguyễn Mạnh Hà 15/10/1981 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 14/8/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Quý Anh 06/01/1983 CBT
2 Nguyễn Văn Sáng 07/11/1982 CBT
3 Dương Văn Song 04/07/1982 CBT
4 Phạm Đình Thông 10/08/1984 CBT
5 Lê Ngọc Kha 12/09/1985 CBT
6 Nguyễn Huy Tiệp 20/01/1983 CBT
7 Nguyễn Quang Khoa 10/10/1982 CBT
8 Lê Minh Tiến 26/06/1985 CBT
9 Hồ Văn Thành 03/02/1985 CBT
10 Nguyễn Văn Huynh 01/03/1984 CBT
11 Nguyễn Cao Lâm 26/04/1983 CBT
12 Hoàng Văn Tuyển 15/11/1984 CBT
13 Phạm Văn Giang 03/09/1983 CBT
14 Nguyễn Khắc Văn 08/05/1984 CBT
15 Trịnh Xuân Đích Trung 15/09/1983 CBT
16 Phạm Văn Trọng 16/06/1989 CBT
17 Nguyễn Công Hoan 10/09/1983 CBT
18 Hồ Văn Chiến 27/12/1982 Đà Nẵng
19 Nguyễn Văn Kha 20/02/1991 Bạc Liêu
20 Trần Văn Cường 26/03/1995 Nghệ An
21 Nguyễn Văn Phi 10/07/1997 Nghệ An
22 Đặng Quốc Trường 07/12/1989 Thái Bình
23 Nguyễn Văn Trung 05/03/1983 Hà Tĩnh
24 Nguyễn Trọng Ngọc 02/11/1990 Hà Tĩnh
25 Nguyễn Bá Hiếu 16/10/1986 Hà Tĩnh
26 Lê Hải Đăng 22/03/1992 Hà Tĩnh
27 Lê Anh Hiếu 02/03/1992 Hà Tĩnh
28 Nguyễn Văn Thiệu 28/03/1985 Hà Tĩnh
29 Trần Chính Nghĩa 07/08/1986 Hà Tĩnh
30 Nguyễn Quốc Lượng 18/07/1983 Hà Tĩnh
31 Nguyễn Tuấn Huỳnh 15/10/1990 Hà Tĩnh
32 Lê Văn Thân 03/01/1980 Hà Tĩnh
33 Hồ Viết Tiến 06/06/1990 Hà Tĩnh
34 Nguyễn Hữu Nhật 27/08/1988 Hà Tĩnh
35 Hoàng Văn Huỳnh 20/11/1987 Hà Tĩnh
36 Hoàng Ngọc Cường 29/05/1988 Hà Tĩnh
37 Nguyễn Nhất Nam 09/03/1987 Hà Tĩnh
38 Phan Văn Tuấn 15/09/1995 Hà Tĩnh
39 Đặng Xuân Cường 02/01/1988 Hà Tĩnh
40 Nguyễn Văn Hùng 02/09/1989 Hà Tĩnh
41 Nguyễn Văn Thọ 01/02/1988 Hà Tĩnh
42 Trần Thái Quỳnh 10/10/1982 Hà Tĩnh
43 Phan Văn Hởi 02/06/1993 Hà Tĩnh
44 Nguyễn Văn Hùng 05/08/1995 Hà Tĩnh
45 Nguyễn Văn Hà 10/09/1989 Hà Tĩnh
46 Trần Thanh Tâm 11/08/1989 Hà Tĩnh
47 Nguyễn Văn Anh 21/01/1984 Hà Tĩnh
48 Đậu Thanh Việt 05/08/1987 Hà Tĩnh
49 Hoàng Văn Lưu 08/02/1992 Hà Tĩnh
50 Nguyễn Văn Tuấn 10/10/1995 Hà Tĩnh
51 Nguyễn Văn Tuấn 02/07/1995 Hà Tĩnh
52 Nguyễn Văn Công 07/08/1996 Hà Tĩnh
53 Hoàng Văn Nam 02/02/1982 Hà Tĩnh
54 Hoàng Văn Hùng 12/08/1980 Hà Tĩnh
55 Nguyễn Việt Anh 15/08/1990 Kiên Giang
56 Nguyễn Đức Hiệu 01/12/1994 Nam Định
57 Phan Văn Bá 22/03/1993 Ninh Bình
58 Trương Văn Thái 06/06/1993 Quảng Bình
59 Trần Khánh Trình 07/02/1990 Quảng Bình
60 Trần Tuấn Ngọc 08/03/1997 Quảng Bình
61 Võ Minh Thắng 20/04/1992 Quảng Bình
62 Hoàng Cát Minh 24/06/1992 Quảng Bình
63 Nguyễn Xuân Phưởng 16/06/1977 Quảng Bình
64 Hồ Thanh Song 02/06/1987 Quảng Bình
65 Hồ Đức Giang 18/10/1981 Quảng Bình
66 Lê Quang Bảo 12/09/1991 Quảng Bình
67 Trương Phương 06/04/1995 Quảng Bình
68 Nguyễn Quang 20/07/1992 Quảng Bình
69 Trịnh Xuân Hoài 10/09/1987 Quảng Bình
70 Phan Mậu Hạnh 14/10/1982 Quảng Bình
71 Trương Xuân Huyên 03/05/1981 Quảng Bình
72 Hoàng Viết Nhật Linh 17/06/1997 Quảng Bình
73 Trần Văn Lập 10/09/1982 Quảng Bình
74 Nguyễn Văn Mạnh 08/03/1994 Quảng Bình
75 Hoàng Văn Tuấn 10/06/1994 Quảng Bình
76 Mai Thiện Thái 05/05/1993 Quảng Bình
77 Ngô Văn Hòa 14/02/1994 Quảng Bình
78 Nguyễn Văn Thảo 18/03/1995 Quảng Bình
79 Nguyễn Văn Minh 20/11/1990 Quảng Bình
80 Võ Văn Hoài 10/06/1995 Quảng Bình
81 Nguyễn Văn Quân 10/11/1991 Quảng Bình
82 Hoàng Văn Mạnh 15/06/1993 Quảng Bình
83 Nguyễn Thanh Tâm 06/10/1978 Quảng Bình
84 Phạm Văn Thủy 18/05/1992 Quảng Bình
85 Trương Văn Sơn 09/12/1995 Quảng Bình
86 Nguyễn Hồng Sơn 05/02/1996 Quảng Bình
87 Hoàng Văn Phương 08/03/1996 Quảng Bình
88 Nguyễn Văn Hà 15/11/1994 Quảng Bình
89 Lê Đức Minh 01/08/1998 Quảng Bình
90 Mai Văn Hải 08/05/1996 Quảng Bình
91 Cao Văn Hòa 10/10/1996 Quảng Bình
92 Hoàng Văn Thành 12/05/1993 Quảng Bình
93 Nguyễn Viết Anh 26/04/1995 Quảng Bình
94 Phan Đức Thiên 04/01/1993 Quảng Bình
95 Mai Thiện Thân 06/01/1980 Quảng Bình
96 Võ Danh Bấm 03/11/1993 Quảng Bình
97 Ngô Thế 16/07/1980 Quảng Bình
98 Nguyễn Văn Vũ 06/02/1996 Quảng Bình
99 Phạm Xuân Bão 16/10/1994 Quảng Bình
100 Phạm Văn Thuấn 24/06/1994 Quảng Bình
101 Nguyễn Quang Huy 12/09/1985 Quảng Bình
102 Đoàn Văn Phú 10/02/1990 Quảng Bình
103 Phạm Văn Tuấn 06/09/1996 Quảng Bình
104 Phạm Quốc Khanh 02/09/1995 Quảng Bình
105 Nguyễn Xuân Nội 16/10/1987 Quảng Bình
106 Hoàng Thắng 10/01/1996 Quảng Bình
107 Phạm Thanh Vủ 09/06/1995 Quảng Bình
108 Hoàng Văn Phi 06/10/1996 Quảng Bình
109 Trần Đình Tạo 01/12/1995 Quảng Nam
110 Lê Văn Huy 03/03/1995 Quảng Ngãi
111 Phạm Anh Nhựt 24/09/1992 Quảng Ngãi
112 Nguyễn Văn Chín 06/06/1994 Quảng Ngãi
113 Trần Kim Sơn 27/03/1979 Quảng Ngãi
114 Nguyễn Tình 02/06/1979 Quảng Ngãi
115 Nguyễn Đình Khoa 25/11/1993 Quảng Ngãi
116 Nguyễn Văn Tùng 21/08/1993 Quảng Trị
117 Nguyễn Ngọc Ánh 20/07/1982 Quảng Trị
118 Mai Văn Quyền 25/06/1995 Quảng Trị
119 Nguyễn Chương 07/11/1977 Quảng Trị
120 Lê Thanh Sang 15/09/1988 Quảng Trị
121 Trần Hồng Quân 10/01/1980 Quảng Trị
122 Nguyễn Chí Thanh 20/04/1981 Quảng Trị
123 Vũ Quốc Việt 15/06/1995 Quảng Trị
124 Hà Như Hiền 16/09/1980 Quảng Trị
125 Trần Tuấn Anh 12/12/1992 Quảng Trị
126 Trương Quang Kết 28/06/1993 Quảng Trị
127 Phan Văn Quy 01/01/1979 Quảng Trị
128 Dương Đình Khánh 02/09/1998 Thanh Hóa
129 Dương Văn Định 10/05/1986 Thanh Hóa
130 Mai Tuấn Thành 26/08/1990 Thanh Hóa
131 Ngô Văn Tuân 14/07/1989 Thanh Hóa
132 Ngô Hữu Tuấn 22/02/1991 Thanh Hóa
133 Ngô Văn Bình 20/08/1980 Thanh Hóa
134 Nguyễn Văn Mạnh 05/11/1995 Thanh Hóa
135 Lê Đình Thắng 05/07/1987 Thanh Hóa
136 Nguyễn Tiến Ngọc 01/05/1997 Hà Tĩnh
137 Nguyễn Công Tuấn 06/06/1994 Quảng Bình
138 Phạm Tiến Thành 18/06/1996 Quảng Bình
139 Nguyễn Văn Sáu 10/10/1994 Quảng Bình
140 Nguyễn Văn Huề 01/08/1979 Quảng Bình
141 Đoàn Anh Tuấn 01/10/1996 Quảng Bình
142 Nguyễn Hồng Sơn 15/10/1996 Quảng Bình
143 Đoàn Thị Hải 25/06/1984 Hà Nội
144 Vương Xuân Thị Lê 03/11/1991 Hà Nội
145 Võ Văn Định 10/07/1983 Quảng Bình
146 Lê Long 17/05/1994 Quảng Bình
147 Nguyễn Thành Luân 13/10/1987 Quảng Bình
148 Nguyễn Văn Vũ 25/12/1996 Quảng Bình
149 Nguyễn Văn Quảng 03/06/1996 Quảng Bình
150 Phạm Minh Tỉnh 26/07/1983 Quảng Bình
151 Hoàng Nổ 19/05/1995 Quảng Bình
152 Phạm Hoài Nam 08/12/1996 Quảng Bình
153 Nguyễn Hạnh 10/06/1995 Quảng Bình
154 Trương Văn Thắng 15/04/1996 Quảng Bình
155 Trần Ngọc Sơn 28/06/1995 Quảng Bình
156 Hoàng Văn Hữu 20/08/1993 Quảng Bình
157 Nguyễn Văn Thoại 14/08/1988 Quảng Bình
158 Lê Hồng Sơn 20/08/1996 Quảng Bình
159 Lê Xuân Lộc 11/01/1996 Quảng Bình
160 Hoàng Chương 10/04/1997 Quảng Bình
161 Nguyễn Hiếu 11/11/1996 Quảng Bình
162 Phạm Văn Muốn 05/11/1996 Quảng Bình
163 Nguyễn Văn Việt 07/05/1995 Quảng Bình
164 Lại Tấn Dự 02/08/1987 Quảng Bình
165 Hồ Sỹ Học 20/09/1995 Quảng Bình
166 Trương Văn Hùng 06/03/1996 Quảng Bình
167 Nguyễn Thị Luận 10/03/1986 Quảng Nam
168 Đinh Thị Trinh 25/11/1996 Hà Nội
Tin khác
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 18/8/2017   (14/08/2017)
Thông báo lịch xuất cảnh của Lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 16/8/2017   (14/08/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 14/08/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (11/08/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 11/8/2017   (08/08/2017)
Thông báo danh sách người lao động tập trung tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 9/8 đến hết 25/8/2017 (Khóa 17-ĐN)   (04/08/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 09/08/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (03/08/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/7/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (21/07/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 24/7/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (20/07/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 19/7/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (18/07/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 17/7/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (13/07/2017)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước