Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 9/2017


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ NGÀY 25/9/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Võ Hải Phương 2/1/1988 CBT
2 Nguyễn Bá Trung 5/9/1995 Quảng Bình
3 Nguyễn Anh Tuấn 30/7/1975
4 Lê Văn Hậu 26/8/1983 Hà Tĩnh
5 Trịnh Văn Sơn 28/2/1983 Hưng Yên
6 Lê Văn Thọ 29/9/1986 Bắc Giang
7 Vương Thế Trọng 16/8/1984 Thái Nguyên
8 Nguyễn Thế Trững 2/9/1985 Hải Phòng
9 Vũ Thị Yến 19/7/1996 Ninh Bình
10 Lê Văn Bắc 2/5/1982 Quảng Bình
11 Đào Văn Luân 20/10/1974 Hưng Yên
13 Nguyễn Văn Cường 14/3/1982 Nghệ An
14 Hồ Văn An 30/5/1991 Bình Định
15 Nguyễn Công Chính 9/9/1983 Ninh Bình
16 Phạm Văn Sỹ 3/7/1984 Nam Định
17 Nguyễn Huy Tiệp 20/1/1983 Ninh Bình
18 Đào Đình Quá 20/9/1984 Hải Dương
19 Trần Hữu Hùng 30/3/1986 Hà Nội
20 Nguyễn Phương Năm 1/4/1984 Nghệ An
21 Nguyễn Hoàng Giang 21/12/1983 Vĩnh Long
22 Quách Gia Tài 4/3/1983 Hưng Yên
23 Vương Đình Dũng 26/2/1982 Nghệ An
24 Phạm Minh Sơn 22/12/1983 Nghệ An
25 Nguyễn Trọng Miên 15/5/1984 Quảng Ngãi
26 Phạm Đình Thống 10/8/1984 Thái Bình
27 Lê Văn Tý 20/12/1996 Quảng Bình
28 Trần Tiến Phương 11/7/1984 Hà Tĩnh
29 Cao Văn Tuyên 20/12/1984 Hải Dương
30 Phạm Minh Sơn 22/12/1983 Nghệ An
31 Lê Huy Bảy 1/2/1980 Thanh Hóa
32 Phạm Văn Dược 28/11/1977 Hải Dương


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 13/
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Võ Hải Phương 1/2/1988 CBT
2 Nguyễn Bá Trung 9/5/1995 Quảng Bình
3 Nguyễn Anh Tuấn 7/30/1975 LĐMM
4 Lê Văn Hậu 8/26/1983 LĐMM
5 Trịnh Văn Sơn 2/28/1983 LĐMM
6 Lê Văn Thọ 9/29/1986 LĐMM
7 Vương Thế Trọng 8/16/1984 LĐMM
9/2017

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 12/9/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Bá Phước 8/10/1985 9/12/2017
2 Nguyễn Nguyên Giáp 2/16/1983 9/12/2017
3 Nguyễn Văn Hãn 8/17/1983 9/12/2017
4 Dương Thế Vũ 12/31/1986 9/12/2017
5 Nguyễn Quang Thắng 9/19/1982 9/12/2017
6 Hoàng Văn Hai 6/12/1986 9/12/2017
7 Nguyễn Văn Cường 8/20/1986 9/12/2017
8 Nguyễn Đình Tùng 4/14/1979 9/12/2017
9 Triệu Văn Khang 7/17/1987 9/12/2017
10 Phạm Bá Lợi 2/13/1985 9/12/2017
11 Tran Van Thang 9/28/1986 9/12/2017
12 Nguyễn Văn Thịnh 10/15/1980 9/12/2017
13 Nguyễn Văn Tùng 6/2/1987 9/12/2017
14 Nguyễn Minh Lưu 10/27/1984 9/12/2017
15 Nguyễn Hữu Thắng 4/24/1982 9/12/2017
16 Vũ Văn Quyền 10/18/1982 9/12/2017
17 Nguyễn Văn Đức 5/1/1985 9/12/2017
18 Hà Vĩnh Ngọc 11/28/1981 9/12/2017
19 Nguyễn Đăng Nam 4/6/1985 9/12/2017
20 Trần Mạnh Dũng 10/4/1977 9/12/2017
21 Nguyễn Văn Thanh 3/15/1979 9/12/2017
22 Phạm Quang Hiệu 11/7/1978 9/12/2017
23 Lê Hữu Anh 10/20/1985 9/12/2017
24 Hồ Văn An 5/30/1991 Bình Định
25 Đoàn Thị Đà 12/30/1987 Tây Ninh
26 Võ THị Kiều Hoa 1/10/1989 Tây Ninh
27 Trần Văn Thắng 12/2/1989 Ninh Bình
28 Trịnh Thị Huyền 8/22/1993 Thanh Hóa
29 Lê Thị Thanh Tú 7/15/1989 Đắk Lắk
30 Trân Xuân Linh 2/10/1978 Nghệ An
31 Hồ Thị Thơ 10/22/1997 Nghệ An
32 Lê Thị Mậu 1/2/1988 Nghệ An
33 Bùi Thu Hà 11/26/1997 Phú Thọ
34 Trương Thị Thu Nga 4/20/1994 Quảng Trị
35 Nguyễn Quốc Huy 8/21/1981 LĐMM
36 Hồ Văn Trọng 9/12/1981 LĐMM
37 Trần Văn Tài 6/27/1982 LĐMM
38 Đặng Văn Hải 2/5/1985 LĐMM
39 Nguyễn Anh Tuấn 7/30/1975 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 07/9/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Dương Văn Được 11/23/1984 CBT
2 Phạm Quang Hưng 12/5/1980 CBT
3 Trương Quân Công 3/17/1980 CBT
4 Nguyễn Chung Dũng 1/1/1989 CBT
5 Hà Văn Sơn 1/25/1983 CBT
6 Phạm Đăng Cường 11/26/1983 CBT
7 Nguyễn Đình Hạnh 4/20/1982 CBT
8 Lương Trung Kiên 7/17/1984 Bắc Giang
9 Lê Trọng Đại 1/20/1990 Quảng Bình
10 Lê Hồng Lâm 4/18/1998 Thanh Hóa
11 Mạch Văn Trung 6/13/1991 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 06/9/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Võ Viết Cường 3/2/1981 CBT
2 Võ Quang Hợp 2/27/1982 CBT
3 Nguyễn Văn Hân 7/26/1981 CBT
4 Trần Công Tâm 5/20/1977 CBT
5 Nguyễn Văn Quốc 2/2/1990 CBT
6 Vũ Xuân Đạo 6/15/1982 CBT
7 Đặng Văn Điệp 5/5/1994 Nghệ An
8 Đặng Thị Thu Hằng 1/8/1992 Nghệ An
9 Thái Hữu Huy 6/4/1995 Nghệ An
10 Nguyễn Thanh Tùng 7/28/1997 Quảng Bình
11 Lý Trọng Lâm 10/13/1986 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 05/9/2017

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Nhật Quang 16/03/1984 CBT
2 Nguyễn Tuấn Anh 19/06/1981 CBT
3 Nguyễn Văn Đảo 01/11/1980 CBT
4 Đỗ Quốc Thắng 12/12/1984 CBT
5 Hoàng Văn Tự 13/05/1979 CBT
6 Đào Văn Chung 30/03/1983 CBT
7 Vũ Hoài Văn 06/09/1984 CBT
8 Đinh Ngọc Hoàn 19/05/1979 CBT
9 Nguyễn Đức Dũng 20/04/1981 CBT
10 Vũ Đình Hoằng 27/02/1980 CBT
11 Phạm Hồng Chương 03/02/1985 CBT
12 Phan Văn Vỹ 24/06/1984 CBT
13 Trần Trọng Thể 02/09/1985 Hà Tĩnh
14 Trương Văn Bình 20/06/1977 Hà Tĩnh
15 Trần Văn Nga 10/07/1977 Hà Tĩnh
16 Phan Thị Thương 04/04/1986 Hà Tĩnh
17 Hoàng Sỹ 03/07/1994 Quảng Bình
18 Phạm Văn Quanh 27/08/1987 Quảng Bình
19 Hồ Đăng Thông 20/11/1996 Quảng Bình
20 Nguyễn Thị Trang 30/09/1992 Thái Bình
21 Nguyễn Thị Thùy Linh 08/08/1994 Hà Nội

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 01/9/2017

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đồng Văn Hùng 10/06/1985 CBT
2 Đinh Văn Kiên 14/10/1981 CBT
3 Nguyễn Quang Huy 06/10/1984 CBT
4 Nguyễn Duy Hưng 02/05/1984 CBT
5 Nguyễn Văn Đỉnh 24/05/1982 CBT
6 Hoàng Văn Khang 14/05/1983 CBT
7 Nguyễn Hưng Hải 19/06/1982 CBT
8 Lê Đại Dương 29/03/1982 CBT
9 Phạm Thị Huyền 05/08/1993 Hưng Yên
10 Nguyễn Vũ Phong 14/05/1998 Hưng Yên
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Võ Hải Phương 1/2/1988 CBT
2 Nguyễn Bá Trung 9/5/1995 Quảng Bình
3 Nguyễn Anh Tuấn 7/30/1975 LĐMM
4 Lê Văn Hậu 8/26/1983 LĐMM
5 Trịnh Văn Sơn 2/28/1983 LĐMM
6 Lê Văn Thọ 9/29/1986 LĐMM
7 Vương Thế Trọng 8/16/1984 LĐMM
Tin khác
Thông báo danh sách người lao động tập trung tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 08/9 đến hết ngày 22/9/2017 Khóa 23-VH)   (01/09/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 06/9/2017   (01/09/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 06/9/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (31/08/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 04/9/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (31/08/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 01/9/2017   (30/08/2017)
Thông báo danh sách người lao động tập trung tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 06/9 đến hết ngày 20/9/2017 (Khóa 19-ĐN)   (30/08/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 25/8/2017   (22/08/2017)
Thông báo lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 23/8/2017   (21/08/2017)
Thông báo danh sách người lao động tập trung tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 22/8 đến hết ngày 07/9/2017 (Khóa 22-VH)   (21/08/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 21.8.2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (18/08/2017)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước