Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Phan Văn Nhã

05/08/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc; Thiếu photo chứng thực cả quyển Hộ chiếu (48 trang)

2

Lê Văn Hải

08/12/1987

Hồ sơ đủ

3

Lê Mạnh Cường

02/12/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Bản tường trình nộp đơn muộn

4

Lương Hữu Ban

14/08/1983

Hồ sơ đủ

5

Trần Tiến Dương

02/06/1983

Hồ sơ đủ

6

Phạm Văn Thuận

07/07/1985

Hồ sơ đủ

7

Nguyễn Văn Cảnh

19/07/1992

Hồ sơ đủ

8

Trang Bảo Lâm

26/10/1983

Hồ sơ đủ

9

Đỗ Xuân Lộc

12/10/1988

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

10

Nguyễn Quốc Trường

02/07/1993

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

11

Nguyễn Anh Định

20/04/1985

Hồ sơ đủ

12

Đoàn Kết Đoàn

01/10/1983

Hồ sơ đủ

13

Bùi Xuân Tùng

06/07/1992

Hồ sơ đủ

14

Lê Mạnh Kim

06/06/1992

Hồ sơ đủ

15

Nguyễn Văn Dũng

29/03/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

16

Trần Ngọc Tuấn

04/07/1991

Hồ sơ đủ

17

Vũ Văn Thuấn

08/07/1986

Hồ sơ đủ

18

Phan Văn Hiệp

15/06/1987

Hồ sơ đủ

19

Nguyễn Văn Luận

05/08/1976

Hồ sơ đủ

20

Vũ Thị Lan Anh

01/07/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

21

Bùi Hữu Lý

25/06/1987

Hồ sơ đủ

22

Nguyễn Trung Độ

28/05/1986

Hồ sơ đủ

23

Nguyễn Quang Thương

22/04/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

24

Nguyễn Thị Thu Hường

05/10/1992

Hồ sơ đủ

25

Nguyễn Thị Hảo

20/08/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

26

Đặng Duy Thọ

22/04/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

27

Quách Hồng Cường

21/08/1986

Hồ sơ đủ

28

Mai Văn Khu

06/02/1988

Hồ sơ đủ

29

Nguyễn Hán Vương

16/07/1989

Hồ sơ đủ

30

Thái Hữu Hiệp

02/04/1990

Hồ sơ đủ

31

Đỗ Hữu Dũng

16/10/1984

Hồ sơ đủ

32

Trần Văn Phong

03/04/1993

Hồ sơ đủ

33

Lê Minh Luân

12/06/1980

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

34

Đào Thanh Long

17/11/1988

Hồ sơ đủ

35

Bùi Đức Vĩnh

20/11/1991

Hồ sơ đủ

36

Lê Đức Mạnh

08/05/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

37

Hoàng Kim Kiên

10/10/1993

Hồ sơ đủ

38

Nguyễn Ngọc Chanh

24/10/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc và photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu (48 trang)

39

Lê Đức Thịnh

22/05/1991

Hồ sơ đủ

40

Hà Công Hải

29/10/1990

Hồ sơ đủ

41

Phùng Văn Nam

04/06/1989

Hồ sơ đủ

42

Bùi Minh Tú

15/07/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

43

Vũ Văn Sỹ

21/08/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

44

Lương Thị Thúy

06/10/1991

Hồ sơ đủ

45

Trần Mạnh Hùng

03/07/1991

Hồ sơ đủ

46

Nguyễn Văn Hảo

21/10/1992

Hồ sơ đủ

47

Nguyễn Đức Nhân

19/10/1984

Hồ sơ đủ

48

Phạm Đức Thế

05/04/1992

Hồ sơ đủ

49

Lê Châu Đại

09/02/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

50

Nguyễn Hữu Lăng

14/12/1982

Hồ sơ đủ

51

Cao Đức Quang

19/02/1993

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

52

Lê Ngọc Túy

18/04/1985

Hồ sơ đủ

53

Lê Đình Phương

22/01/1988

Hồ sơ đủ

54

Đậu Văn Hồ

09/07/1989

Hồ sơ đủ

55

Nguyễn Văn Thuyết

15/10/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

56

Phùng Thế Phúc

12/07/1992

Hồ sơ đủ

57

Nguyễn Văn Quang

08/07/1991

Hồ sơ đủ

58

Đỗ Chí Thanh

20/10/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

59

Nguyễn Tiến Dũng

27/09/1981

Hồ sơ đủ

60

Vũ Văn Đức

28/10/1987

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Mạnh Hải

01/08/1992

Hồ sơ đủ

62

Nguyễn Văn Khoa

27/05/1990

Hồ sơ đủ

63

Nguyễn Thị Thu Trang

17/04/1991

Hồ sơ đủ

64

Trương Văn Lượng

17/11/1991

Đơn không có dấu xác nhận của UBND xã/phường; Thiếu Hộ chiếu gốc

65

Nguyễn Xuân Vĩ

10/03/1991

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Huy Quân

15/12/1984

Hồ sơ đủ

67

Bùi Quốc Luận

06/08/1988

Hồ sơ đủ

68

Nguyễn Văn Chung

08/08/1987

Hồ sơ đủ

69

Nông Thị Thành

12/02/1985

Hồ sơ đủ

70

Nguyễn Văn Bình

15/12/1992

Hồ sơ đủ

71

Nguyễn Tiến Quân

13/10/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

72

Nguyễn Văn Kiếm

02/08/1991

Hồ sơ đủ

73

Vương ĐÌnh Cường

13/09/1986

Hồ sơ đủ

74

Hồ Văn Vui

15/01/1974

Hồ sơ đủ

75

Trần Thế Giang

28/10/1976

Thiếu Hộ chiếu gốc

76

Nguyễn Xuân Quyền

14/11/1987

Hồ sơ đủ

77

Hồ Văn Tiến

04/06/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

78

Nguyễn Đình Linh

04/04/1990

Hồ sơ đủ

79

Nguyễn Anh Đức

01/05/1990

Hồ sơ đủ

80

Lê Văn Lâm

18/11/1986

Hồ sơ đủ

81

Nguyễn Văn Tùng

19/05/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

82

Hoàng văn Toàn

23/07/1980

Hồ sơ đủ

83

Hoàng Văn Dũng

12/10/1993

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

84

Trần Văn Hưng

23/12/1991

Hồ sơ đủ

85

Trần Văn Thuật

23/06/1984

Hồ sơ đủ

86

Vũ Văn Hà

01/01/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

87

Phạm Hùng Phương

09/07/1991

Hồ sơ đủ

88

Nguyễn Sỹ Mạnh

01/06/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

89

Hoàng Duy Ngọ

20/11/1991

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

90

Đào Xuân Trường

18/04/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

91

Vũ Văn Thành

25/06/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

92

Nguyễn Trọng Quyết

20/10/1988

Hồ sơ đủ

93

Phùng Văn Thường

27/10/1989

Hồ sơ đủ

94

DĐặng Ngọc Trìu

08/10/1987

Đơn không có dấu xác nhận của UBND xã/phường

95

Phạm Văn Thắng

25/12/1988

Hồ sơ đủ

96

Lê Doãn Lương

04/02/1988

Hồ sơ đủ

97

Vương Trí Hà

02/07/1987

Hồ sơ đủ

98

Đinh Văn Mạnh

28/09/1989

Hồ sơ đủ

99

Trần Thế Linh

10/10/1987

Hồ sơ đủ

100

Nguyễn Quốc Cường

11/02/1993

Hồ sơ đủ

101

Bùi Quang Toản

28/02/1984

Hồ sơ đủ

102

Nguyễn Văn Quân

03/03/1992

Hồ sơ đủ

103

Đào Văn Vui

22/11/1991

Hồ sơ đủ

104

Lê Quang Đạo

25/08/1989

Hồ sơ đủ

105

Bùi Đình Biển

03/09/1992

Hồ sơ đủ

106

Đào Văn Hòa

26/07/1985

Hồ sơ đủ

107

Đào Viết Trường

08/05/1990

Hồ sơ đủ

108

Hoàng Văn Giang

10/01/1992

Hồ sơ đủ

109

Doãn Văn Lợi

30/07/1987

Hồ sơ đủ

110

Nguyễn Văn Phương

28/02/1985

Hồ sơ đủ

111

Lều Văn Thủy

11/10/1990

Hồ sơ đủ

112

Nguyễn Tuân Hân

03/08/1993

Hồ sơ đủ

113

Nguyễn Thế Đại

02/11/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

114

Bùi Đức Lâm

20/02/1988

Hồ sơ đủ

115

Phạm Huy Khương

30/12/1987

Hồ sơ đủ

116

Lê Văn Nguyên

18/05/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu Hộ chiếu gốc

117

Nguyễn Thế Học

15/07/1988

Hồ sơ đủ

118

Nguyễn Tiến Công

06/03/1991

Hồ sơ đủ

119

Nguyễn Thế Mạnh

22/02/1988

Hồ sơ đủ

120

Phạm Văn Mạnh

22/02/1993

Hồ sơ đủ

121

Nguyễn Văn Non

12/03/1988

Hồ sơ đủ

122

Vũ Đình Dũng

14/05/1989

Hồ sơ đủ

123

Bùi Xuân Trường

25/10/1990

Hồ sơ đủ

124

Thái Anh Đức

15/12/1988

Hồ sơ đủ

125

Nguyễn Văn Chiến

30/10/1993

Hồ sơ đủ

126

Nguyễn Năm Thành

25/07/1990

Hồ sơ đủ

127

Phạm Trung Kiên

01/08/1983

Hồ sơ đủ

128

Dương Xuân Thuấn

25/07/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu (48 trang)

129

Nguyễn Phú Công

20/10/1989

Hồ sơ đủ

130

Phạm Tấn Nhiều

13/01/1991

Hồ sơ đủ

131

Nguyễn Văn Biên

26/07/1989

Hồ sơ đủ

132

Đoàn Văn Luật

01/02/1987

Hồ sơ đủ

133

Lê Thọ Tư

15/05/1989

Hồ sơ đủ

134

Phạm Văn Đạo

04/05/1992

Hồ sơ đủ

135

Nguyễn Văn Thắng

15/03/1989

Hồ sơ đủ

136

Trần Văn Duy

03/02/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

137

Nguyễn Văn Sĩ

02/10/1989

Hồ sơ đủ

138

Trương Tuấn Anh

20/07/1987

Hồ sơ đủ

139

Trịnh Văn Tiến

26/12/1991

Hồ sơ đủ

140

Nguyễn Văn Phúc

25/10/1986

Hồ sơ đủ

141

Nguyễn Hữu Thành

11/08/1986

Hồ sơ đủ

142

Tạ Văn Khang

25/11/1989

Hồ sơ đủ

143

Nguyễn Tuấn Anh

17/05/1989

Hồ sơ đủ

144

Hồ Văn Hiển

24/04/1987

Hồ sơ đủ

145

Ngô Văn Bắc

08/02/1989

Hồ sơ đủ

146

Đỗ Đức Trường

19/05/1984

Hồ sơ đủ

147

Vi Văn Hải

24/01/1979

Hồ sơ đủ

148

Nguyễn Ngọc Hữu

07/12/1991

Hồ sơ đủ

149

Hà Minh Tuấn

15/10/1989

Thiếu Hộ chiếu gốc

150

Hà Xuân Hưng

29/11/1988

Thiếu Hộ chiếu gốc

151

Vũ Ngọc Quế

19/02/1989

Hồ sơ đủ

152

Phạm Văn Long

15/04/1987

Hồ sơ đủ

153

Vũ Văn Bôn

20/06/1992

Hồ sơ đủ

154

Nguyễn Văn Trường

08/04/1990

Hồ sơ đủ

155

Hà Khắc Thành

11/05/1987

Hồ sơ đủ

156

Hán Văn Chí

09/09/1989

Hồ sơ đủ

157

Hoàng Tiến Quân

07/07/1984

Hồ sơ đủ

158

Tạ Văn Sao

19/07/1989

Hồ sơ đủ

159

Nguyễn Thị Lý

17/10/1985

Hồ sơ đủ

160

Trần Văn Hách

27/08/1993

Hồ sơ đủ

161

Nguyễn Văn Hùng

22/07/1988

Hồ sơ đủ

162

Phan Văn Duy

19/08/1988

Hồ sơ đủ

163

Nguyễn Văn Tùng

07/12/1989

Hồ sơ đủ

164

Trần Văn Châu

12/02/1987

Hồ sơ đủ

165

Đào Đình Định

15/10/1988

Hồ sơ đủ

166

Nguyễn Đăng Lĩnh

25/12/1988

Hồ sơ đủ

167

Nguyễn Đức Bắc

27/01/1988

Hồ sơ đủ

168

Bùi Đức Hải

26/07/1985

Hồ sơ đủ

169

Vũ Tiến Đại

22/08/1988

Hồ sơ đủ

170

Trần Văn Ngọc

14/08/1985

Hồ sơ đủ

171

Nguyễn Mạnh Hiệp

31/10/1982

Hồ sơ đủ

172

Nguyễn Nhất Trí

13/01/1979

Hồ sơ đủ

173

Trần Nam Khánh

02/10/1992

Hồ sơ đủ

174

Nguyễn Văn Đại

20/07/1992

Hồ sơ đủ

175

Nguyễn Nam

30/03/1989

Hồ sơ đủ

176

Nguyễn Đức Tuân

29/10/1983

Hồ sơ đủ

177

Đỗ Văn Thường

02/10/1982

Hồ sơ đủ

178

Hà Trọng Sình

04/11/1991

Hồ sơ đủ

179

Nguyễn Văn Toàn

27/01/1982

Hồ sơ đủ

180

Võ Thanh Quai

23/03/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

181

Nguyễn Thanh Nhi

10/04/1987

Hồ sơ đủ

182

Cao Văn Đình

10/09/1985

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

183

Văn Minh Thanh

27/01/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

184

Phạm Thế Huynh

15/02/1990

Hồ sơ đủ

185

Lê Hữu Cảnh

20/09/1987

Hồ sơ đủ

186

Nguyễn Đức Công

21/07/1991

Hồ sơ đủ

187

Nguyễn Văn Hào

23/09/1989

Hồ sơ đủ

188

Lê Thị Hoa

15/12/1988

Hồ sơ đủ

189

Nguyễn Như Hà

20/11/1985

Hồ sơ đủ

190

Nguyễn Tất Thành

23/04/1989

Hồ sơ đủ

191

Nguyễn Mạnh Thép

21/02/1986

Hồ sơ đủ

192

Trương Ngọc Phương

26/01/1993

Hồ sơ đủ

193

Phan Xuân Tùng

25/01/1987

Hồ sơ đủ

194

Trương Xuân Lập

14/05/1992

Hồ sơ đủ

195

Nguyễn Văn Đạt

06/08/1987

Hồ sơ đủ

196

Trần Văn Kế

10/07/1987

Hồ sơ đủ

197

Chu Viết Quý

02/08/1992

Hồ sơ đủ

198

Vũ Xuân Chính

27/12/1987

Hồ sơ đủ

199

Nguyễn Trung Thành

08/01/1987

Hồ sơ đủ

200

Nguyễn Văn Việt

01/11/1986

Hồ sơ đủ

201

Giáp Văn Hoài

04/02/1990

Thiếu Hộ chiếu gốc

202

Phạm Thế Anh

10/02/1992

Hồ sơ đủ

203

Nguyễn Xuân Kiên

16/07/1992

Hồ sơ đủ

204

Đỗ Tiến Dũng

02/03/1990

Hồ sơ đủ

205

Bùi Quang Đức

27/12/1985

Hồ sơ đủ

206

Lại Anh Dũng

02/11/1984

Hồ sơ đủ

207

Đoàn Văn Hưởng

02/02/1987

Hồ sơ đủ

208

Mai Tú Quyên

28/08/1991

Hồ sơ đủ

209

Lê Văn Long

06/12/1987

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

210

Dương Thành Thái

15/05/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

211

Hoàng Ngọc Thiều

18/02/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

212

Lê Văn Đại

15/02/1988

Hồ sơ đủ

213

Bùi Đình Luận

04/02/1987

Hồ sơ đủ

214

Pham Hữu Lợi

12/06/1984

Hồ sơ đủ

215

Nguyễn Thanh An

06/01/1993

Hồ sơ đủ

216

Đinh Xuân Đức

25/02/1983

Hồ sơ đủ

217

Nguyễn Đình Duy

19/10/1984

Hồ sơ đủ

218

Phạm Anh Dũng

20/12/1987

Hồ sơ đủ

219

Phạm Văn Minh

18/04/1977

Hồ sơ đủ

220

Nguyễn Thị Lý

15/06/1983

Hồ sơ đủ

221

Nguyễn Hữu Thái

10/10/1991

Hồ sơ đủ

222

Nguyễn Văn Nam

12/12/1990

Hồ sơ đủ

223

Hà hữu Tính

20/01/1987

Hồ sơ đủ

224

Phạm Hữu Tâm

15/07/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

225

Vũ Văn Tùng

13/03/1990

Hồ sơ đủ

226

Phan Tiến Thành

10/02/1987

Hồ sơ đủ

227

Lê Hồng Việt

22/10/1981

Hồ sơ đủ

228

Trần Tiến Ngọc

26/08/1989

Hồ sơ đủ

229

Hoàng Văn Thọ

18/01/1986

Hồ sơ đủ

230

Đào Văn Thành

15/12/1989

Hồ sơ đủ

231

Vũ Phương Bằng

13/05/1985

Hồ sơ đủ

232

Nguyễn Văn Toản

16/07/1988

Hồ sơ đủ

233

Trịnh Văn Trung

16/05/1992

Hồ sơ đủ

234

Phạm Văn Sơn

22/05/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

235

Vũ Kiên

12/09/1984

Hồ sơ đủ

236

Nguyễn Văn Minh

13/11/1989

Hồ sơ đủ

237

Vũ Tú Nam

09/10/1988

Hồ sơ đủ

238

Trần Văn Hải

02/02/1986

Hồ sơ đủ

239

Nguyễn Công Chiến

09/10/1988

Hồ sơ đủ

240

Phạm Văn Phương

18/08/1988

Hồ sơ đủ

241

Nguyễn Nhân Khoa

14/12/1990

Hồ sơ đủ

242

Trần Khắc Hướng

27/01/1991

Hồ sơ đủ

243

Trần Thế Lam

10/06/1986

Hồ sơ đủ

244

Nguyễn Văn Hồng

22/05/1981

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

245

Nguyễn Mạnh Sơn

15/10/1992

Hồ sơ đủ

246

Phan Văn Khương

03/05/1984

Hồ sơ đủ

247

Nguyễn Thúy Điển

10/09/1986

Thiếu Hộ chiếu gốc

248

Nguyễn Văn Thêm

27/10/1990

Hồ sơ đủ

249

Nguyễn Đình Hùng

26/08/1986

Hồ sơ đủ

250

Vũ Văn Cường

02/04/1990

Hồ sơ đủ

251

Nguyễn Ngọc Vũ

18/11/1992

Hồ sơ đủ

252

Nguyễn Trung Hậu

01/04/1991

Hồ sơ đủ

253

Nguyễn Quang Toản

01/09/1984

Hồ sơ đủ

254

Lữ Thành Thứ

12/02/1986

Hồ sơ đủ

255

Chu Văn Cường

14/12/1989

Hồ sơ đủ

256

Nguyễn Khắc An

24/12/1988

Hồ sơ đủ

257

Nguyễn Huy Vượng

08/12/1991

Hồ sơ đủ

258

Lưu Doãn Hòa

07/12/1988

Hồ sơ đủ

259

Lưu Ngọc Bắc

11/09/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

260

Nguyễn Xuân Giang

10/11/1985

Hồ sơ đủ

261

Hà Tuấn Anh

31/10/1989

Hồ sơ đủ

262

Nguyễn Hữu Cảnh

06/07/1990

Hồ sơ đủ

263

Nguyễn Thanh Lập

24/06/1982

Hồ sơ đủ

264

Trần Văn Tuấn

08/07/1980

Hồ sơ đủ

265

Lê Bá Công

11/09/1991

Hồ sơ đủ

266

Lê Đức Thuận

06/09/1983

Hồ sơ đủ

267

Bùi Thị Xinh

14/02/1985

Hồ sơ đủ

268

Trần Thanh Tân

20/03/1992

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

269

Phan Văn Cường

05/09/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

270

Thiều Sinh Khánh

20/03/1985

Hồ sơ đủ

271

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

29/04/1989

Hồ sơ đủ

272

Đào Xuân Cường

14/02/1982

Hồ sơ đủ

273

Trần Minh Hải

02/10/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

274

Trần Mạnh Cường

30/05/1986

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

275

Tạ Thị Gái

28/08/1992

Hồ sơ đủ

276

Trần Mạnh Cường

12/01/1993

Hồ sơ đủ

277

Ngô Văn Hưng

07/11/1990

Thiếu Hộ chiếu gốc

278

Nguyễn Quốc Thành

12/11/1989

Hồ sơ đủ

279

Trần Văn Huỳnh

20/11/1992

Hồ sơ đủ

280

Nguyễn Hữu Tuấn

20/03/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu; Thiếu Hộ chiếu gốc

281

Lê Văn Tố

04/07/1984

Hồ sơ đủ

282

Lê Xuân Cương

03/01/1981

Hồ sơ đủ

283

Chu Phụng Mạnh

19/05/1986

Hồ sơ đủ

284

Tạ Văn Đông

04/09/1993

Hồ sơ đủ

285

Đỗ Phong

10/02/1978

Thiếu Hộ chiếu gốc

286

Nguyễn Thị Tú Lan

10/08/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

287

Nguyễn Văn Chiến

16/04/1980

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 30/8/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước