Thông báo danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 18/9/2019

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Nguyễn Duy Phương

02/05/1984

Hồ sơ đủ

2

Ngô Minh Hòa

08/05/1983

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

3

Lê Phước Tuân

15/08/1991

Hồ sơ đủ

4

Nguyễn Hữu Nam

10/07/1987

Thiếu photo công chứng 2 mặt thẻ F6

5

Võ Trọng Hùng

20/10/1985

Hồ sơ đủ

6

Nguyễn Duy Tuấn

17/10/1989

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

7

Phạm Thanh Tùng

22/10/1980

Hồ sơ đủ

8

Nguyễn Vũ Hoàng

17/11/1986

Hồ sơ đủ

9

Nguyễn Như Hòa

06/04/1980

Hồ sơ đủ

10

Lê Thị Phương

20/06/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

11

Nguyễn Quang Thắng

30/08/1992

Hồ sơ đủ

12

Hoàng Văn Tiệp

18/07/1982

Hồ sơ đủ

13

Đào Văn Hướng

24/02/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

14

Lê Văn Hùng

09/03/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

15

Lê Văn Tới

10/03/1991

Hồ sơ đủ

16

Vũ Văn Việt

30/09/1989

Hồ sơ đủ

17

Nguyễn Văn Lệ

11/09/1987

Hồ sơ đủ

18

Nguyễn Văn Tuấn

16/04/1983

Hồ sơ đủ

19

Nguyễn Văn Tiệp

17/12/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

20

Phạm Ngọc Ánh

16/10/1989

Hồ sơ đủ

21

Hoàng Văn Nam

02/09/1992

Hồ sơ đủ

22

Trần Văn Tài

27/05/1984

Hồ sơ đủ

23

Trần Nguyên Giáp

13/01/1984

Hồ sơ đủ

24

Trần Đăng Khoa

04/11/1988

Hồ sơ đủ

25

Phan Văn Tiến

20/02/1989

Hồ sơ đủ

26

Lương Lưu Hoàng

24/09/1982

Hồ sơ đủ

27

Bùi Quang Chính

25/03/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

28

Trần Trọng Tráng

19/08/1984

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

29

Hoàng Văn Tú

04/05/1993

Hồ sơ đủ

30

Hoàng Văn Chiến

13/09/1992

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

31

Nguyễn Thế Phúc

26/04/1993

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

32

Nguyễn Văn Nhã

06/04/1985

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

33

Cao Thị Quỳnh Xinh

05/10/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

34

Nguyễn VĂn Quang

04/02/1990

Hồ sơ đủ

35

Nguyễn Phi Hùng

30/04/1982

Hồ sơ đủ

36

Lê Năng Quân

02/04/1985

Hồ sơ đủ

37

Đỗ Văn Tây

20/03/1990

Hồ sơ đủ

38

Nguyễn Bá Tập

12/02/1983

Hồ sơ đủ

39

Nguyễn Chí Linh

02/10/1981

Hồ sơ đủ

40

Phạm Văn Vụ

27/03/1986

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Văn An

01/01/1987

Hồ sơ đủ

42

Phạm Huy Long

18/11/1989

Hồ sơ đủ

43

Nguyễn Minh Hiệp

02/12/1984

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

44

Nguyễn Anh Tuấn

22/10/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

45

Tống Nguyên Liệu

09/10/1984

Hồ sơ đủ

46

Lê Hồng Thanh

02/05/1985

Hồ sơ đủ

47

Trần Văn Dũng

25/09/1986

Hồ sơ đủ

48

Nguyễn Đồng Hải

05/06/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

49

Phan Anh Tuấn

13/09/1995

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

50

Nguyễn Văn Thanh

10/06/1986

Hồ sơ đủ

51

Nông Thế Hợp

20/08/1982

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

52

Đỗ Đại Dương

14/02/1985

Hồ sơ đủ

53

Phạm Hữu Hậu

21/09/1990

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 19/4/2019; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động đã làm thất lạc bản Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc thì viết bản tường trình thất lạc Hợp đồng gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước.

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước