Thông báo tạm hoãn xuất cảnh ngày 28/7/2021

Thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức phái cử và tiếp nhận người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và HRD Korea, ngày 21 và 22/7/2021 Trung tâm Lao động ngoài nước đã thông báo kế hoạch xuất cảnh của người lao động vào ngày 28/7/2021. Tuy nhiên, vào 23h00 ngày 23/7/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/7/2021 theo nguyên tắc Chỉ thị 16/CTT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban nhân thành phố Hà Nội, Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo tạm hoãn kế hoạch tập trung xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc của người lao động theo thông báo tại Công văn số 626/TTLĐNN-TCLĐ nêu trên cho đến khi có thông báo mới.

Trung tâm lao động ngoài nước trân trọng thông báo./.


Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước