Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Nguyễn Văn Nam

03/05/1983

Hồ sơ đủ

2

Bùi Thị Phương

03/01/1991

Hồ sơ đủ

3

Bùi Trọng Quyền

25/03/1993

Hồ sơ đủ

4

Bùi Văn Nam

30/07/1990

Hồ sơ đủ

5

bùi văn tuệ

06/07/1990

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

6

Cấn Thị Diển

09/03/1988

Hồ sơ đủ

7

Dương Phúc Hiếu

25/10/1984

Hồ sơ đủ

8

Đàm Đức Hòa

22/12/1987

Hồ sơ đủ

9

Đào Văn Dũng

02/08/1992

Hồ sơ đủ

10

Đào Văn Đăng

03/03/1980

Hồ sơ đủ

11

Đào Văn Thắng

18/10/1985

Hồ sơ đủ

12

Đào Xuân Thắng

11/08/1996

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

13

Đặng Văn Hùng

09/10/1979

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

14

Đặng Văn Tiến

15/01/1987

Hồ sơ đủ

15

Đậu Văn Đông

02/04/1990

Hồ sơ đủ

16

Đinh Kim Sơn

20/01/1988

Hồ sơ đủ

17

Đoàn Văn Quý

06/09/1985

Bổ sung hộ chiếu gốc

18

Đoàn Văn Thìn

22/12/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc

19

Đỗ Đình Lưu

02/11/1991

Hồ sơ đủ

20

Đỗ Mạnh Linh

28/08/1987

Hồ sơ đủ

21

Đỗ Văn Đạo

01/11/1991

Hồ sơ đủ

22

Hà Văn Nhạc

22/12/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

23

Hoàng Anh Đức

05/10/1996

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

24

Hoàng Hữu Thức

25/09/1981

Hồ sơ đủ

25

Hoàng Nghĩa Ngân

07/08/1984

Hồ sơ đủ

26

Hoàng Văn Thuyên

15/11/1989

Hồ sơ đủ

27

Hồ Bá Vượng

02/01/1987

Hồ sơ đủ

28

Hồ Nghĩa Ngọc

25/09/1986

Hồ sơ đủ

29

Hồ Quốc Huy

12/09/1982

Hồ sơ đủ

30

Hồ Văn Hiệu

03/02/1985

Hồ sơ đủ

31

Kiều Trí Thắng

01/02/1989

Hồ sơ đủ

32

Lê Duy Thủy

29/06/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực thẻ F6

33

Lê Đăng Thiện

30/12/1988

Hồ sơ đủ

34

Lê Đình Thái

20/06/1989

Bổ sung đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

35

Lê Hữu Hiếu

02/08/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn;

36

Lê Ngọc Thường

19/12/1979

Hồ sơ đủ

37

Lê Tấn Tùng

06/06/1988

Hồ sơ đủ

38

Lê Thị Ngọc Trâm

13/08/1993

Bổ sung đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

39

Lê Văn Công

06/05/1990

Hồ sơ đủ

40

Lê Văn Hải

23/10/1989

Hồ sơ đủ

41

Lê Văn Hồng

16/10/1975

Hồ sơ đủ

42

Lê Văn Nở

14/02/1991

Bổ sung photo chứng thực thẻ E7

43

Lê Văn Thắng

15/02/1984

Hồ sơ đủ

44

Lương Văn Dũng

12/05/1979

Hồ sơ đủ

45

Lương Văn Đại

24/12/1989

Hồ sơ đủ

46

Lý Đình Tưởng

17/03/1989

Hồ sơ đủ

47

Mai Đức Thanh

20/04/1980

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

48

Mai Tuấn Anh

09/08/1984

Hồ sơ đủ

49

Mai Thị Khanh

10/05/1990

Hồ sơ đủ

50

Mai Trọng Luật

20/10/1973

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu mới

51

Ngô Xuân Phong

05/05/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

52

Ngụy Văn Dũng

12/08/1989

Hồ sơ đủ

53

Nguyễn Công Hoàng

20/12/1988

Hồ sơ đủ

54

Nguyễn Công Út

01/01/1985

Hồ sơ đủ

55

Nguyễn Dân Ước

06/05/1984

Hồ sơ đủ

56

Nguyễn Duy Tụ

21/02/1988

Hồ sơ đủ

57

Nguyễn Duy Trường

14/04/1986

Hồ sơ đủ

58

Nguyễn Đình Nhật

10/04/1989

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu mới

59

Nguyễn Đình Thật

10/09/1989

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Đức Sang

05/05/1986

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Hoàng Luật

05/10/1981

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

62

Nguyễn Huy Hiến

16/07/1978

Hồ sơ đủ

63

Nguyễn Minh Châu

08/03/1975

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

64

Nguyễn Minh Châu

15/06/1997

Hồ sơ đủ

65

Nguyễn Năng Toàn

28/03/1988

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Ngọc Hùng

10/06/1988

Hồ sơ đủ

67

Nguyễn Ngọc Linh

17/03/1986

Hồ sơ đủ

68

Nguyễn Như Bình

23/04/1976

Hồ sơ đủ

69

Nguyễn Quế Việt

17/03/1993

Hồ sơ đủ

70

Nguyễn Quốc Sử

19/10/1987

Hồ sơ đủ

71

NGUYỄN SỸ DŨNG

05/06/1989

Hồ sơ đủ

72

nguyễn tiến hưng

16/07/1980

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

73

Nguyễn Thành Lâm

10/10/1985

Hồ sơ đủ

74

NGUYỄN THẾ NGHIỆP

17/06/1986

Hồ sơ đủ

75

Nguyễn Thế Vũ

24/05/1987

Hồ sơ đủ

76

Nguyễn Thị Dung

12/11/1994

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

77

Nguyễn Thị Hương

16/09/1989

Hồ sơ đủ

78

Nguyễn Thu Trang

05/12/1987

Hồ sơ đủ

79

Nguyễn Trung Thành

11/06/1989

Hồ sơ đủ

80

Nguyễn Trường Giang

25/12/1995

Hồ sơ đủ

81

Nguyễn Văn Dùm

20/05/1985

Hồ sơ đủ

82

Nguyễn Văn Giáp

05/03/1988

Hồ sơ đủ

83

Nguyễn Văn Hải

04/03/1981

Hồ sơ đủ

84

Nguyễn Văn Hằng

10/11/1980

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

85

Nguyễn Văn Hân

30/09/1990

Hồ sơ đủ

86

Nguyễn Văn Hoan

10/03/1990

Hồ sơ đủ

87

Nguyễn Văn Học

14/02/1984

Hồ sơ đủ

88

Nguyễn Văn Hơ

20/09/1982

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu mới

89

Nguyễn Văn Tới

25/05/1983

Hồ sơ đủ

90

Nguyễn Văn Tuyến

10/02/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.go.vn; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

91

Nguyễn Văn Tuyến

14/07/1987

Hồ sơ đủ

92

Nguyễn Văn Thắng

03/06/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

93

Nguyễn Văn Việt

19/06/1977

Hồ sơ đủ

94

Nguyễn Xuân Mạnh

24/12/1983

Hồ sơ đủ

95

Phạm An Ninh

11/10/1981

Hồ sơ đủ

96

Phạm Chí Hậu

26/03/1988

Hồ sơ đủ

97

Phạm Thị Hồng Diệp

10/09/1990

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

98

Phạm Thị Thúy

28/08/1995

Hồ sơ đủ

99

Phạm Văn Đức

18/02/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc; Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

100

Phạm Văn Tấn

22/10/1984

Hồ sơ đủ

101

Phạm Văn Thắng

01/01/1990

Hồ sơ đủ

102

Phan Thị Quỳnh

05/03/1990

Hồ sơ đủ

103

Phan Thị Ý

24/02/1986

Hồ sơ đủ

104

Phan Trọng Hảo

03/02/1987

Hồ sơ đủ

105

Phan Văn Hải

20/11/1983

Hồ sơ đủ

106

Phan Văn Thùy

08/06/1998

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

107

Phùng Văn Quyền

05/06/1990

Hồ sơ đủ

108

Phùng Xuân Chiến

08/11/1992

Hồ sơ đủ

109

Tạ Anh Minh

24/02/1997

Hồ sơ đủ

110

Tống Văn Tuấn

03/04/1989

Hồ sơ đủ

111

Trần Quang Xuân

06/07/1984

Hồ sơ đủ

112

Trần Thị Lê

01/08/1988

Hồ sơ đủ

113

Trần Thị Mận

14/04/1990

Hồ sơ đủ

114

Trần Văn Duyệt

10/04/1990

Hồ sơ đủ

115

Trần Văn Đạo

05/05/1988

Hồ sơ đủ

116

Trần Văn Hải

06/02/1985

Hồ sơ đủ

117

Trần Văn Hiển

20/03/1990

Hồ sơ đủ

118

Trần Văn Quý

25/07/1984

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo chứng thực đủ cả quyển hộ chiếu

119

VÕ VĂN VINH

08/09/1992

Hồ sơ đủ

120

Vũ Anh Tân

25/08/1985

Hồ sơ đủ

121

Vũ Duy Thạch

26/11/1989

Hồ sơ đủ

122

Vũ Tiến Thủ

01/12/1979

Hồ sơ đủ

123

Vũ Thành An

14/08/1988

Hồ sơ đủ

124

Vũ Văn Giáp

10/10/1986

Hồ sơ đủ

125

Vũ Văn Quý

03/10/1979

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 24/06/2022; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước