Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Lê Xuân Đài

02-01-1986

Thiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

2

Nguyễn Thu Thủy

06-11-1985

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng, Hà Nội

100.000.000

3

Phạm Thái Ngọc

15-09-1988

Vĩnh Mỹ A, Hòa Bình, Bạc Liêu

PGD NHCSXH huyện Hòa Bình, Bạc Liêu

100.000.000

4

Bùi Quốc Thái

12-12-1985

Gành Hào, Đông Hải, Bạc Liêu

PGD NHCSXH huyện Đông Hải, Bạc Liêu

100.000.000

5

Dương Công Pháp

31-03-1989

Phong Thu, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

PGD NHCSXH huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế

100.000.000

6

Tống Xuân Tuyền

25-10-1990

Tân Thịnh, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

7

Trần Văn Phong

06-09-1990

Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

8

Phạm Thị Hằng

15-07-1986

Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Giao Thủy, Nam Định

100.000.000

9

Trần Đình Dương

20-06-1989

Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

10

Ngô Thị Hoa

02-05-1984

Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

11

Đặng Thị Hồi

13-05-1989

Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

12

Nguyễn Văn Quyết

14-03-1976

Vũ An, Kiến Xương, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương, Thái Bình

100.000.000

13

Trần Trung Tiến

16-06-1989

Kim Chính, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

14

Lê Văn Bình

06-07-1992

Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

15

Trần Văn Hiền

12-03-1987

Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

16

Nguyễn Trọng Hiếu

14-06-1985

Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

17

Bùi Quốc Thống

01-04-1988

Tam Thành, Phú Ninh, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Phú Ninh, Quảng Nam

100.000.000

18

Hà Văn Mẫn

18-06-1990

Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

19

Phạm Duy Minh

15-03-1981

Hồ Tùng Mậu, Ân Thi, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Ân Thi, Hưng Yên

100.000.000

20

Tăng Ngọc Thạch

01-10-1989

Tiên Hưng, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

21

Âu Văn Đạt

25-08-1990

Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

100.000.000

22

Nguyễn Xuân Tài

05-08-1988

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

23

Ninh Văn Quân

20-06-1990

Kiên Lao, Lục Ngạn, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

100.000.000

24

Đặng Đình Quân

07-09-1986

Hạp Lĩnh, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh

100.000.000

25

Lê Văn Bằng

06-06-1992

Kiên Lao, Lục Ngạn, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

100.000.000

26

Trương Văn Hùng

02-09-1987

Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

27

Đỗ Quốc Tuấn

24-12-1992

Khánh Dương, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

28

Trần Văn Chính

20-10-1987

Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

29

Nguyễn Văn Đức

10-08-1980

Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

PGD NHCSXH thị xã Ba Đồn, Quảng Bình

100.000.000

30

Trần Văn Vinh

21-01-1987

Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, An Giang

100.000.000

31

Hà Văn Huynh

19-12-1986

Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

32

Lê Công Khanh

07-06-1976

Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

33

Huỳnh Sĩ Lâm

20-09-1988

Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

100.000.000

34

Hoàng Ngọc Thân

27-02-1992

Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

35

Nguyễn Thanh Lâm

22-11-1981

Tân An Thạnh, Bình Tân, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Bình Tân, Vĩnh Long

100.000.000

36

Vũ Xuân Tân

18-08-1991

Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

37

Vũ Văn Minh

15-04-1989

Tân Trào, Thanh Miện, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Miện, Hải Dương

100.000.000

38

Nguyễn Việt Hùng

29-07-1990

Kỳ Lạc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

39

Võ Văn Tiền

01-10-1981

Vĩnh Hòa, Ba Tri, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Ba Tri, Bến Tre

100.000.000

40

Vũ Viết Quân

04-07-1992

Chuyên Mỹ, Phú Xuyên, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phú Xuyên, Hà Nội

100.000.000

41

Trịnh Hải Nhân

24-03-1987

Cẩm Yên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

42

Nguyễn Văn Hưng

27-12-1995

Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

43

Trần Văn Ngọc

16-11-1989

Mỹ Trung, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

44

Nguyễn Minh Đăng

09-10-1987

Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Chợ Lách, Bến Tre

100.000.000

45

Bùi Mạnh Tuyên

16-09-1988

Đồng Trúc, Thạch Thất, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất, Hà Nội

100.000.000

46

Nguyễn Tiến Minh

04-02-1990

Tình Cương, Cẩm Khê, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

100.000.000

47

Phan Văn Trọng

21-10-1993

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

48

Phan Viết Toàn

23-09-1984

Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

49

Nguyễn Trọng Hưởng

29-09-1981

Trường Thành, Thanh Hà, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Hà, Hải Dương

100.000.000

50

Nguyễn Khắc Tiệp

10-01-1994

Đức Mạnh, Đắk Mil, Đắk Nông

PGD NHCSXH huyện Đắk Mil, Đắk Nông

100.000.000

51

Lê Hồng Quân

09-08-1990

Võng Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ, Hà Nội

100.000.000

52

Trần Văn Hùng

06-03-1991

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

53

Triệu Quang Việt

04-12-1990

Thượng Ấm, Sơn Dương, Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

100.000.000

54

Nguyễn Văn Thọ

11-09-1989

Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

55

Nguyễn Văn Nam

17-03-1990

Thọ Vinh, Kim Động, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Kim Động, Hưng Yên

100.000.000

56

Lê Minh Triết

13-05-1992

Hòa Phú, Long Hồ, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Long Hồ, Vĩnh Long

100.000.000

57

Nguyễn Văn Mỉnh

04-01-1983

Quảng Phong, TX Ba Đồn, Quảng Bình

PGD NHCSXH TX Ba Đồn, Quảng Bình

100.000.000

58

Trần Tuấn Hoàng

10-10-1985

Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

PGD NHCSXH TX Ba Đồn, Quảng Bình

100.000.000

59

Nguyễn Thành Luân

17-10-1991

Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

60

Nguyễn Thị Nguyệt

04-09-1992

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

61

Nguyễn Văn Điện

15-01-1990

Cẩm Yên, Thạch Thất, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất, Hà Nội

100.000.000

62

Nguyễn Xuân Linh

02-09-1990

Phú Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

63

Nguyễn Bá Đông

24-09-1989

Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

64

Dương Văn Được

23-11-1984

Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Hà, Hải Dương

100.000.000

65

Nguyễn Ánh Quang

15-10-1997

Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

66

Nguyễn Tiến Dưỡng

19-08-1982

Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

PGD NHCSXH quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

100.000.000

67

Nguyễn Hà Thu

01-12-1990

Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

68

Lại Văn Giang

10-03-1984

Hải Sơn, Hải Hậu, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Hải Hậu, Nam Định

100.000.000

69

Trần Minh Tú

23-08-1990

Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

70

Đỗ Thị Hậu

10-02-1992

Thanh Luông, Điện Biên, tỉnh Điện Biên

PGD NHCSXH huyện Điện Biên, Điện Biên

100.000.000

71

Lê Văn Minh

26-09-1992

Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

72

Nguyễn Văn Sơn

14-09-1989

Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH quận Thủ Đức và quận 9, TP Hồ Chí Minh

100.000.000

73

Trần Văn Thuật

23-06-1984

Công Bình, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước