Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 840 /TTLĐNN-TCKT ngày 16 / 11 /2022)

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Văn Sơn

05/07/1987

Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

2

Hà Minh Phước

29/06/1986

Cẩm Văn, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

3

Phạm Phú Thuận

22/08/1987

Hiệp Hòa, Đức Hòa, Long An

PGD NHCSXH huyện Đức Hòa, Long An

100.000.000

4

Nguyễn Đình Tấn

11/05/1992

Cẩm Tú, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

100.000.000

5

Hà Thanh Tiệp

22/10/1978

Thái Dương, Bình Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Bình Giang, Hải Dương

100.000.000

6

Trần Quốc Ánh

28/06/1992

Đại Nài, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

7

Đinh Khắc Dũng

07/02/1986

Quảng Chính, Hải Hà, Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Hải Hà, Quảng Ninh

100.000.000

8

Uông Xuân Nhâm

20/09/1987

Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Phù Cừ, Hưng Yên

100.000.000

9

Bùi Hoàng Tươi

14/07/1990

Tân Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang

PGD NHCSXH huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

100.000.000

10

Lê Thanh Tâm

06/11/1989

Vĩnh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

100.000.000

11

Nguyễn Khắc Vị

06/09/1989

Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

12

Nguyễn Văn Minh

19/07/1990

Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

13

Nguyễn Văn Cường

17/08/1987

Văn An, TX Chí Linh, Hải Dương

PGD NHCSXH TX Chí Linh, Hải Dương

100.000.000

14

Trương Hồng Quân

01/02/1991

Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

15

Nguyễn Hồng Đăng

05/11/1990

Hùng Lô, TP Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

16

Nguyễn Quang Hạnh

15/07/1984

Cửa Bắc, TP Nam Định, Nam Định

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định

100.000.000

17

Hoàng Hùng Vĩ

28/09/1991

Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

18

Trần Ngọc Anh

13/05/1985

Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh

100.000.000

19

Phan Trọng Tuệ

24/02/1980

Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng

PGD NHCSXH quận Ngô Quyền, Hải Phòng

100.000.000

20

Trần Đình Hiền

09/05/1979

Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

21

Nguyễn Văn Dũng

26/06/1991

Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

22

Trần Thị Thu

06/02/1985

Thiện Hưng, Bù Đốp, Bình Phước

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Phước

100.000.000

23

Huỳnh Thị Cẩm Duyên

12/09/1987

Trung Nghĩa, Vũng Liêm, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

100.000.000

24

Đoàn Thị Năm

25/09/1988

Gia Hòa, Gia Lộc, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Gia Lộc, Hải Dương

100.000.000

25

Nguyễn Hải Đăng

22/06/1986

Hưng Phú, Mỹ Tú, Sóc Trăng

PGD NHCSXH huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng

100.000.000

26

Phạm Văn Kiên

22/04/1980

Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

27

Nhữ Đình Dũng

16/11/1982

Đắc Sơn, TX Phổ Yên, Thái Nguyên

PGD NHCSXH TX Phổ Yên, Thái Nguyên

100.000.000

28

Tạ Văn Huy

15/12/1983

Thái Đô, Thái Thụy, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Thái Thụy, Thái Bình

100.000.000

29

Phạm Văn Biên

17/02/1986

Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Đầm Hà, Quảng Ninh

100.000.000

30

Nguyễn Ngọc Tú

12/02/1987

Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

PGD NHCSXH quận Ba Đình - Tây Hồ, Hà Nội

100.000.000

31

Chu Văn Thắng

28/05/1983

Đan Phượng, Đan Phượng, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng, Hà Nội

100.000.000

32

Trần Mạnh Huấn

14/03/1989

Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

33

Đinh Hoàng Anh

13/03/1988

Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

34

Nguyễn Thùy Dương

18/03/1981

Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

PGD NHCSXH quận Liên Chiểu, Đà Nẵng

100.000.000

35

Nguyễn Danh Hướng

01/07/1984

Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

36

Cần Tuấn Anh

17/07/1991

Nghi Tân, TX Cửa Lò, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Cửa Lò, Nghệ An

100.000.000

37

Nguyễn Văn Hội

15/08/1990

Đồng Văn, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

38

Nguyễn Trung Thành

20/09/1982

Phúc Thắng, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc

100.000.000

39

Phạm Văn Mạnh

20/04/1987

Đồng Cương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

100.000.000

40

Trần Bá Phú

12/02/1990

Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

41

Nguyễn Trung Sỹ

15/06/1989

Quảng Phúc, TX Ba Đồn, Quảng Bình

PGD NHCSXH TX Ba Đồn, Quảng Bình

100.000.000

42

Trần Hữu Tú

20/12/1990

Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Bình Lục, Hà Nam

100.000.000

43

Lê Quang Phong

02/03/1977

Đông Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

44

Nguyễn Ngọc Thịnh

15/10/1986

Trung Hiếu, Vũng Liêm, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

100.000.000

45

Nguyễn Quý Tư

20/07/1992

Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

46

Vũ Văn Tuấn

20/08/1986

Trực Thanh, Trực Ninh, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh, Nam Định

100.000.000

47

Bùi Ngọc Lâm

04/03/1979

Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

48

Phan Trung Được

26/09/1987

An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, Đồng Tháp

100.000.000

49

Nguyễn Việt Hưng

12/01/1979

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

50

Nguyễn Khắc Lý

16/03/1986

Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất, Hà Nội

100.000.000

51

Nguyễn Văn Lịch

14/10/1991

Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

52

Hoàng Văn Công

16/05/1990

Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai, Hà Nội

100.000.000

53

Trần Văn Phi

20/12/1983

Nghĩa Hồng, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

54

Nguyễn Thị Yến Thu

07/07/1987

Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Giồng Trôm, Bến Tre

100.000.000

55

Nguyễn Đức Hoài

28/12/1984

Neo, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

56

Trần Thanh Hiền

30/10/1986

phường 3, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bạc Liêu

100.000.000

57

Trần Duy Hưng

01/01/1975

Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

58

Trần Văn Khải

29/06/1983

Thiện Phiến, Tiên Lữ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Tiên Lữ, Hưng Yên

100.000.000

59

Nguyễn Văn Hiền

25/07/1982

Khánh Thượng, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

60

Nguyễn Công Chuyên

17/02/1985

Hùng Lô, TP Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

61

Phan Văn Oai

02/10/1986

Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

62

Phạm Văn Nam

07/03/1984

Bạch Long, Giao Thủy, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Giao Thủy, Nam Định

100.000.000

63

Nguyễn Ngọc Ánh

29/05/1980

Nhơn Hải, TP Quy Nhơn, Bình Định

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định

100.000.000

64

Lê Văn Vĩ

27/09/1984

Hoằng Châu, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

65

Nguyễn Thị Tiên

10/05/1991

Vũ Bản, Bình Lục, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Bình Lục, Hà Nam

100.000.000

66

Nguyễn Văn Tú

08/03/1988

Thanh Phong, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

67

Lê Văn Phương

02/06/1986

Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

68

Nguyễn Quyết Tâm

29/01/1982

Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

100.000.000

69

Vũ Văn Bình

05/10/1982

Vị Xuyên, Vị Xuyên, Hà Giang

PGD NHCSXH huyện Vị Xuyên, Hà Giang

100.000.000

70

Trương Trung Đồng

05/02/1988

Văn Lợi, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

71

Nguyễn Thị Giang

27/09/1991

Tế Lợi, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

72

Thái Đình An

06/08/1985

Hòa Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

73

Doãn Đức Quyến

14/04/1975

Hoằng Vinh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

74

Nguyễn Xuân Hùng

06/04/1984

Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ, Hà Nội

100.000.000

75

Trần Quang Khải

10/11/1984

Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh

PGD NHCSXH huyện Tân Châu, Tây Ninh

100.000.000

76

Trần Thị Chung

12/10/1990

Văn Xá, Kim Bảng, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Kim Bảng, Hà Nam

100.000.000

77

Trần Thị Nhung Hường

26/10/1987

Phú Đô, Phú Lương, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Lương, Thái Nguyên

100.000.000

78

Dương Văn Bằng

05/07/1985

Hồng Vân, Ân Thi, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Ân Thi, Hưng Yên

100.000.000

79

Nông Thị Duyễn

05/03/1984

Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

80

Nguyễn Thị Vinh

05/02/1992

Văn Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

81

Trần Trọng Nhân

10/10/1984

Xuân Đông, Chợ Gạo, Tiền Giang

PGD NHCSXH huyện Chợ Gạo, Tiền Giang

100.000.000

82

Nguyễn Công Đại

16/10/1986

Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

83

Đỗ Đình Thạo

13/03/1987

Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

84