Thông báo mức thu chi phí dự thi tiếng Hàn năm 2023 theo Chương trình EPS

Tiếp theo Công văn số 150/TTLĐNN- TCLĐ ngày 08/03/2023 của Trung tâm Lao động ngoài nước về việc tổ chức tuyển chọn người lao động theo chương trình EPS năm 2023, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới Quý Sở mức thu chi phí dự thi tiếng Hàn cho đợt tiếp nhận đăng ký từ ngày 20/03/2023-24/03/2023 : 575.000 đ/người (Bằng chữ: Năm trăm bẩy mươi lăm nghìn đồng).

(Chi tiết Tài liệu kèm theo)

Đề nghị Quý Sở chuyển chi phí dự thi tiếng Hàn kèm theo danh sách người lao động đăng ký dự thi đã nộp tiền (Mẫu kèm theo) cho Trung tâm Lao động ngoài nước chậm nhất trong ngày 28/03/2023.

Thông tin tài khoản nhận tiền như sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Lao động ngoài nước

Số tài khoản: 1440201030194

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Bắc Hà Nội.

Khi chuyển tiền, đề nghị Quý Sở ghi rõ nội dung trên ủy nhiệm chi hoặc giấy nộp tiền: tên địa phương chuyển tiền và số người đăng ký dự thi.

Ví dụ:Tỉnh Thanh Hóa chuyển chi phí dự thi tiếng Hàn 2023 cho 100 người.

         Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Sở./.


Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước