Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 448 /TTLĐNN,TCKT ngày 07 / 06 / 2024 )STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Thiều Văn Khánh

21/04/1995

Hà Phú, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

2

Phạm Xuân Huấn

13/01/1995

Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

3

Trần Thị Tuyết

06/11/1991

Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình

100.000.000

4

Nguyễn Thị Mỹ Linh

21/08/1997

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

5

Hoàng Công Huân

03/07/1994

Đồng Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

6

Nguyễn Xuân Hiếu

09/07/1992

Nậm Lúc, Bắc Hà, Lào Cai

PGD NHCSXH huyện Bắc Hà, Lào Cai

100.000.000

7

Lưu Tiến Đạt

06/10/1998

Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đại Từ, Thái Nguyên

100.000.000

8

Trần Văn Đồng

20/03/1988

Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

9

Hoàng Văn Tuấn

03/11/1982

Hồ Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

10

Nguyễn Thị Hà

11/09/1987

Gung Ré, Di Linh, Lâm Đồng

PGD NHCSXH huyện Di Linh, Lâm Đồng

100.000.000

11

Trần Kim Đắc

10/07/1981

Bàn Giản, Lập Thạch, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc

100.000.000

12

Nguyễn Văn Thực

25/04/1993

Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

13

Nguyễn Thị Trang

25/11/1997

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

14

Lê Văn Thương

20/01/1992

Xuân Cẩm, Thường Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

15

Nguyễn Văn Nam

01/09/2002

Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ, Hà Nội

100.000.000

16

Mạc Hồng Giang

17/03/1984

An Tiến, An Lão, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện An Lão, Hải Phòng

100.000.000

17

Trương Huỳnh Long

21/10/1988

Hiệp Hòa, Đức Hòa, Long An

PGD NHCSXH huyện Đức Hòa, Long An

100.000.000

18

Nguyễn Văn Truyền

01/01/1991

Vĩnh Bình, Hòa Bình, Bạc Liêu

PGD NHCSXH huyện Hòa Bình, Bạc Liêu

100.000.000

19

Võ Xuân Đạt

13/07/1996

An Vĩnh, Lý Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

20

Phạm Văn Quân

16/08/1991

Lưu Kỳ, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

100.000.000

21

Đoàn Thị Anh

13/05/1998

Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang

100.000.000

22

Nguyễn Văn Khánh

15/04/1993

TT Nghĩa Đàn, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

23

Nguyễn Công Hiệu

10/10/1997

Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Trị

100.000.000

24

Nguyễn Hữu Quý

11/01/1983

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

25

Vương Văn Sơn

02/01/1996

Xuân Giang, Sóc Sơn, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn, Hà Nội

100.000.000

26

Phạm Văn Thọ

13/03/1991

Xuân Dương, Thường Xuân, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hoá

100.000.000

27

Nguyễn Trọng Lý

12/12/1990

Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

28

Nguyễn Văn Công

21/01/1988

Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

29

Trương Đình Quý

30/01/1996

Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

100.000.000

30

Nguyễn Quốc Hùng

28/10/1994

Gio Thành, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

31

Đinh Văn Thỉnh

26/09/1989

Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

32

Phạm Văn Nam

23/03/1993

Hồng Trung, A Lưới, Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

100.000.000

33

Nguyễn Văn Đam

16/09/1991

Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Quế Võ, Bắc Ninh

100.000.000

34

Vi Văn Mạnh

20/10/1985

Giáo Liêm, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

35

Trần Thế Hưởng

08/09/1992

Thạch Lạc, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

36

Hoàng Văn Bắc

02/07/1986

Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

37

Nguyễn Hoàng Thành

02/06/1992

Vĩnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

38

Nguyễn Tuấn Vũ

01/02/1997

Định Tường, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

39

Phạm Văn Bá

15/10/1991

Diễn Yên, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

40

Nguyễn Thị Châm

14/05/1993

Phước Long, Giồng Trôm, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Giồng Trôm, Bến Tre

100.000.000

41

Võ Thị Tùng

12/01/1994

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

42

Vũ Văn Tốt

15/09/1988

Nam Trung, Tiền Hải, Thái Bình

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

43

Nguyễn Văn Huy

14/12/1996

Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

100.000.000

44

Lê Văn Hùng

19/05/1990

Xuân Dương, Thường Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

45

Nguyễn Hoàng Ngọc

05/04/1991

Hóa Quỳ, Như Xuân, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Như Xuân, Thanh Hoá

100.000.000

46

Nguyễn Văn Tâm

12/11/1987

TT Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

47

Lý Thị Minh Phượng

08/10/1991

Phường 8, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH quận Gò Vấp và quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

100.000.000

48

Nguyễn Văn Đỉnh

06/02/1990

Tiền An, TX Quảng Yên, Quảng Ninh

PGD NHCSXH TX Quảng Yên, Quảng Ninh

100.000.000

49

Đinh Xuân Lượng

27/03/1986

Minh Hoàng, Phù Cừ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Phù Cừ, Hưng Yên

100.000.000

50

Trịnh Ngọc Bảo

02/06/1998

Thanh Kỳ, Như Thanh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Thanh, Thanh Hóa

100.000.000

51

Trần Đức Ngọc

07/10/1993

Liên Phương, TP Hưng Yên, Hưng Yên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên

100.000.000

52

Nguyễn Quân

21/05/1993

Tân Hoà, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

53

Trần Văn Vinh

03/12/1993

Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Tiên Du, Bắc Ninh

100.000.000

54

Nguyễn Văn Công

08/02/1991

Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

55

Nguyễn Văn Ngà

04/12/1988

TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

56

Hoàng Vũ Huỳnh

16/08/1987

Yên Vượng, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

57

Đào Đình Duyệt

07/07/1993

Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

100.000.000

Người lập biểu

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đặng Huy Hồng

Tin khác