Hỗ trợ giới thiệu việc làm thường xuyên
Hỗ trợ, giới thiệu việc làm thường xuyên là một hình thức hỗ trợ, giới thiệu việc làm mà Trung tâm Lao động ngoài nước triển khai một cách thường xuyên để hỗ trợ, giới thiệu việc làm cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước.

Sau khi tiếp nhận đăng ký hỗ trợ giới thiệu việc làm của người lao động và thực tập sinh, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ giới thiệu trực tiếp cho các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam có nhu cầu để các doanh nghiệp này tổ chức phỏng vấn tuyển dụng.

Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo thường xuyên trên trang thông tin điện tử của Trung tâm để người lao động liên hệ đăng ký tuyển dụng.

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước