Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 25/11/2015
Danh sách người lao động CBT đợt 18 tập trung ngày 19/11/2015
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ THÁNG 11
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 18/11/2015
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 16/11/2015
TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH DÀNH CHO NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO
THAY ĐỔI CẤU TRÚC ĐỀ THI CỦA KỲ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH
Bắt đầu từ Kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính lần thứ 17 (Quý IV/2015), đề thi đối với những người lao động làm việc tại Hàn Quốc trong ngành sản xuất chế tạo, hết hạn hợp đồng lao động, về nước đúng thời hạn sẽ được bổ sung thêm các các câu hỏi liên quan đến công việc ....
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 11/11/2015
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 09/11/2015
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 02/11/2015
Danh sách người lao động tham gia khóa bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn (khóa 12 - ĐN)
Danh sách người lao động CBT đợt 17 tập trung ngày 30/10/2015
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ÔN TẬP BỔ TÚC TIẾNG HÀN (Khai giảng ngày 3/11/2015)
Trung tâm Lao động ngoài nước - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo tuyển sinh khóa ôn tập, bổ túc tiếng Hàn cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn có nguyện vọng tham dự kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính vào quý IV năm 2015.
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 28/10/2015
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 26/10/2015
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 19/10/2015
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 12/10/2015
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 14/10/2015
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ QUỸ THÁNG 10/2015
Danh sách người lao động tham gia khóa bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn (khóa 11 - ĐN)

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước