Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 14/10/2015
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ QUỸ THÁNG 10/2015
Danh sách người lao động tham gia khóa bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn (khóa 11 - ĐN)
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 05/10/2015
Danh sách người lao động CBT đợt 16 tập trung ngày 02/10/2015
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 02/10/2015
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 30/9/2015
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ÔN TẬP BỔ TÚC TIẾNG HÀN (Khai giảng ngày 15/10/2015)
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 21/9/2015
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ QUỸ THÁNG 9/2015
Danh sách người lao động tham gia khóa bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn (khóa 10 - ĐN)
Danh sách CBT đợt 15 tập trung ngày 17/9/2015
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 16/9/2015
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 14/9/2015
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 07/9/2015
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ QUỸ THÁNG 8/2015
Danh sách người lao động tham gia khóa bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn (khóa 09 - Đoàn 871)
Danh sách người lao động tham gia khóa bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn (khóa 09 - ĐN)
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 02/9/2015
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 31/8/2015

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước