Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 20/01/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 18/01/2016
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ QUỸ THÁNG 01/2016
Danh sách người lao động CBT đợt 01 tập trung ngày 12/01/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 11/01/2016
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 06/01/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 04/01/2016
Danh sách người lao động CBT đợt 20 tập trung ngày 22/12/2015
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 23/12/2015
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 16/12/2015
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 14/12/2015
Danh sách người lao động CBT đợt 19 tập trung ngày 11/12/2015
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 09/12/2015
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP XÁC NHẬN KÝ QUỸ THÁNG 12/2015
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 02/12/2015
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 30/11/2015
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 25/11/2015
Danh sách người lao động CBT đợt 18 tập trung ngày 19/11/2015
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ THÁNG 11
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 18/11/2015

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước