THÔNG BÁO KẾ HOẠCH XUẤT CẢNH NGÀY 15/8/2016
Danh sách người lao động CBT đợt 17 tập trung ngày 12/8/2016
Thông báo Danh sách lao động CBT được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 12/08/2016
Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đạt kết quả qua kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính, được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, tập trung vào ngày 12/8/2016 để nhận Hợp đồng lao động và nghe hướng dẫn các thủ tục cần thiết...
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 10/08/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 08/8/2016
THỦ TỤC KHAI BÁO TỰ NGUYỆN VỀ NƯỚC
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ 8/2016
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH THÁNG 8/2016
Danh sách CBT đợt 15 tập trung ngày 28/7/2016
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 20/07/2016
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 18.7.2016
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH
THÔNG BÁO VỀ KỲ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH LẦN THỨ 20 - CBT QUÝ III.2016
Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức đăng ký dự thi kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính lần thứ 20 (CBT Quý III.2016) bắt đầu từ ngày 20/7 đến ngày 22/7/2016....
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 11/07/2016
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 11/07/2016 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 13/07/2016
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 13/07/2016 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Danh sách người lao động CBT đợt 14 tập trung ngày 13/07/2016
Lịch tập trung người lao động CBT ngày 13/07/2016 để hoàn thiện thủ tục trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ THÁNG 7/2016
HƯỚNG DẪN NGƯỜI LAO ĐỘNG THI ĐỖ KỲ THI CBT QUÝ II.2016 HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC
Danh sách CBT đợt 13 tập trung ngày 05/7/2016
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 06/07/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 04/07/2016

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước