Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Bùi Đức Triệu

09/01/1988

Hồ sơ đủ

2

Bùi Phú Lâm

01/01/1986

Hồ sơ đủ

3

Bùi Quang Đức

06/10/1987

Hồ sơ đủ

4

Bùi Văn Hoàng


Hồ sơ đủ

5

Bùi Văn Hoàn

10/12/1985

Hồ sơ đủ

6

Bùi Văn Túc

02/11/1988

Hồ sơ đủ

7

Cao Tiến Dũng

18/07/1982

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

8

Cao Thượng Nguồn

10/10/1984

Hồ sơ đủ

9

Cao Văn Mạnh

18/04/1986

Hồ sơ đủ

10

Cao Xuân Thế

06/08/1987

Hồ sơ đủ

11

Dư Xuân Đắc

15/02/1991

Hồ sơ đủ

12

Dương Đình Hiệp

16/05/1990

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung bản tường trình nguyên nhân trục xuất; bổ sung dịch thuật tiếng Việt lệnh trục xuất

13

Dương Đình Thọ

01/08/1982

Hồ sơ đủ

14

Dương Đức Thắng

08/01/1985

Hồ sơ đủ

15

Dương Quốc Vương

19/04/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

16

Dương Văn Tiến

05/06/1987

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

17

Dương Văn Vang

23/08/1990

Hồ sơ đủ

18

Đàm Xuân Đạt

16/01/1993

Hồ sơ đủ

19

Đặng Thái Minh

19/05/1989

Hồ sơ đủ

20

Đặng Thành Tân

02/09/1996

Hồ sơ đủ

21

Đậu Thị Hảo

10/08/1987

Bổ sung photo chứng thực thẻ E7

22

Đoàn Văn Đại

05/03/1991

Hồ sơ đủ

23

Đỗ Đình Phong

24/09/1982

Hồ sơ đủ

24

H Chăm Arul

10/06/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

25

Hà Văn Trưởng

15/11/1988

Hồ sơ đủ

26

Hoàng Công Hòa

24/03/1988

Hồ sơ đủ

27

Hoàng Danh Giang

17/06/1980

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

28

Hoàng Long

02/11/1997

Hồ sơ đủ

29

Hoàng Tấn Tùng

05/11/1990

Hồ sơ đủ

30

Hoàng Thị Cẩm Quyên

12/08/1985

Hồ sơ đủ

31

Hồ Thị Hồng

16/08/1988

Hồ sơ đủ

32

Huỳnh Đức Thùy

16/02/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

33

Huỳnh Văn Son

21/02/1988

Hồ sơ đủ

34

Lâm Phi Phong

10/08/1985

Hồ sơ đủ

35

Lê Duy Phúc

13/09/1990

Hồ sơ đủ

36

Lê Đình Huy

19/10/1990

Hồ sơ đủ

37

Lê Thị Hồng

10/01/1984

Hồ sơ đủ

38

Lê Văn Hoạt

03/02/1992

Hồ sơ đủ

39

Lê Văn Ngọc

17/03/1988

Hồ sơ đủ

40

Lê Văn Xâm

15/05/1986

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

41

Lệnh Công Thủy

20/10/1988

Hồ sơ đủ

42

Lương Van Phú

15/02/1979

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

43

Lương Văn Sang

24/09/1982

Hồ sơ đủ

44

Lưu Thị Hoa

01/02/1994

Hồ sơ đủ

45

Lý Thị Phượng

27/03/1993

Hồ sơ đủ

46

Mai Huy Quang

05/05/1992

Hồ sơ đủ

47

Mai Trung Tính

06/04/1981

Hồ sơ đủ

48

NINH NGOC LOI

OI/NG/NINH


49

Nghiêm Đắc Lên

02/02/1987

Hồ sơ đủ

50

Ngô Như Long

29/09/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

51

Nguyen Van Quan

28/08/1985

Hồ sơ đủ

52

Nguyễn Anh Tuấn

30/10/1986

Hồ sơ đủ

53

Nguyễn Bích Liên

13/08/1987

Hồ sơ đủ

54

Nguyễn Duy Thắng

30/10/1980

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

55

Nguyễn Đình Thắng

08/03/1986

Hồ sơ đủ

56

Nguyễn Đình Thọ

05/01/1987

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

57

Nguyễn Đức Chuân

28/08/1989

Hồ sơ đủ

58

Nguyễn Đức Hưng

06/01/1983

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Đức Niên

04/11/1979

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Đức thịnh

02/04/1984

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Huữ Bằng

19/11/1989

Hồ sơ đủ

62

Nguyễn Hữu Cầu

09/04/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

63

Nguyễn Hữu Huân

09/06/1988

Hồ sơ đủ

64

Nguyễn Mạnh Cương

25/04/1987

Hồ sơ đủ

65

Nguyễn Minh Đức

10/02/1983

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Nam Cao

27/07/1988

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

67

Nguyễn Quân

23/03/1991

Hồ sơ đủ

68

Nguyễn Sỹ Hảo

28/07/1978

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

69

Nguyễn Thanh Long

06/03/1979

Hồ sơ đủ

70

Nguyễn Thế Vinh

05/10/1986

Hồ sơ đủ

71

Nguyễn Thị Kim Tuyền

11/06/1996

Hồ sơ đủ

72

Nguyễn Thị Mai

15/02/1984

Hồ sơ đủ

73

Nguyễn Thị Ngọc

06/06/1988

Hồ sơ đủ

74

Nguyễn Thị Thương

13/09/1991

Hồ sơ đủ

75

Nguyễn Thị Trang

30/09/1992

Hồ sơ đủ

76

Nguyễn Trung Quang

19/05/1983

Hồ sơ đủ

77

Nguyễn Văn Công

24/01/1988

Hồ sơ đủ

78

Nguyễn Văn Cương

30/11/1980

Hồ sơ đủ

79

Nguyễn Văn Dũng

11/08/1979

Hồ sơ đủ

80

Nguyễn Văn Dũng

08/12/1993

Hồ sơ đủ

81

Nguyễn Văn Hoan

24/08/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn;

82

Nguyễn Văn Huấn

17/01/1983

Hồ sơ đủ

83

Nguyễn Văn Luân

19/07/1983

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

84

Nguyễn Văn Ngân

01/02/1980

Hồ sơ đủ

85

Nguyễn Văn Nghĩa

02/03/1999

Bổ sung bản tường trình nguyên nhân trục xuất về nước

86

Nguyễn Văn Nguyên

03/12/1984

Hồ sơ đủ

87

Nguyễn Văn Tuyên

23/12/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

88

Nguyễn Văn Thành

26/11/1992

Hồ sơ đủ

89

Nguyễn Văn Vinh

31/03/1992

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

90

Nguyễn Viết Đa

22/07/1987

Bổ sung thông tin số hộ chiếu mới nhất

91

Nguyễn Xuân Hoan

20/12/1989

Hồ sơ đủ

92

Phạm Bá Sang

18/02/1986

Hồ sơ đủ

93

Phạm Huy Hải

29/10/1983

Hồ sơ đủ

94

Phạm Tiến

28/03/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung bản tường trình trục xuất về nước

95

Phạm Văn An

19/10/1995

Hồ sơ đủ

96

Phạm Văn Giang

20/05/1982

Hồ sơ đủ

97

Phạm Văn Hiệt

09/07/1992

Hồ sơ đủ

98

Phạm Văn Hòa

07/10/1986

Hồ sơ đủ

99

Phạm Văn Kiên

01/02/1986

Hồ sơ đủ

100

Phạm Văn Kha

12/09/1987

Hồ sơ đủ

101

Phạm Văn Quyết

14/05/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

102

Phạm Văn Sơn

02/05/1990

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

103

Phạm Văn Thắng

26/11/1984

Hồ sơ đủ

104

Phạm Văn Trường

10/03/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

105

Phan Sỹ Tài

16/10/1990

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

106

Tạ Công Trinh

06/07/1987

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

107

Tô Văn Thế

01/11/1984

Hồ sơ đủ

108

Thái Duy Linh

06/08/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

109

Thân Văn Ngọc

16/05/1995

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

110

Trần Đức Hoàn

10/11/1988

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

111

Trần Minh Phước

17/02/1998

Hồ sơ đủ

112

Trần Phú Cường

28/12/1978

Hồ sơ đủ

113

Trần Quốc Hoàng

10/10/1983

Hồ sơ đủ

114

Trần Thanh Vũ

05/07/1985

Hồ sơ đủ

115

Trần Thế Quyền

25/05/1993

Hồ sơ đủ

116

Trần Văn Đông

15/06/1987

Hồ sơ đủ

117

Trần Văn Hùng

23/12/1989

Hồ sơ đủ

118

Trần Văn Hưng

30/09/1982

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

119

Trần Văn Minh

15/12/1990

Hồ sơ đủ

120

Trần Văn Thành

17/05/1995

Hồ sơ đủ

121

Trần Văn Thịnh

15/02/1985

Hồ sơ đủ

122

Trần Xuân Hiệp

12/12/1979

Hồ sơ đủ

123

Trịnh Văn Lý

08/04/1982

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

124

Trương Thanh Thắng

28/04/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

125

Võ Duy Lương

27/10/1989

Hồ sơ đủ

126

Võ Thị Phương Thảo


Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

127

Võ Văn Hoà

20/02/1985

Hồ sơ đủ

128

Vũ Đức Toàn


Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

129

Vũ Quốc Nam

20/09/1982

Hồ sơ đủ

130

Vũ Văn Dương

06/02/1984

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 05/12/2022; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước