Danh sách lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 20/9/2021

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Hoàng Đình Hướng

12/11/1988

Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

2

Nguyễn Tiến Hùng

6/7/2000

Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

3

Phạm Thu Hằng

19/8/1991

Hòa Phú, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

100.000.000

4

Bàn Văn Lập

18/4/1986

Bách Quang, Sông Công, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đại Từ, Thái Nguyên

100.000.000

5

Lưu Văn Nghĩa

24/6/1990

Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai, Hà Nội

100.000.000

6

Nguyễn Trọng Việt

10/7/1999

Vinh Hà, Phú Vang, TT Huế

PGD NHCSXH huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

100.000.000

7

Cao Xuân Đức

16/1/1997

Vinh Hà, Phú Vang, TT Huế

PGD NHCSXH huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

100.000.000

8

Lê Phú Quí

20/12/1999

Trường Thành, Thới Lai, Cần Thơ

PGD NHCSXH huyện Thới Lai, Cần Thơ

100.000.000

9

Võ Tuấn Vũ

2/1/1993

Trường Thành, Thới Lai, Cần Thơ

PGD NHCSXH huyện Thới Lai, Cần Thơ

100.000.000

10

Chu Văn Vũ

10/10/1991

Hưng Mỹ, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

11

Nguyễn Văn Phú

11/12/1992

Tân Dân, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

12

Phan Văn Tâm

16/11/1992

Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

13

Lữ Văn Việt

10/2/1986

Hoằng Đông, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

14

Nguyễn Văn Năm

3/6/1987

Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

15

Bùi Hữu Đạt

20/10/1994

Ea Tiêu, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

16

Nguyễn Văn Duy

25/6/2000

Cư Ê Wi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

17

Mai Văn Lộc

8/5/1999

Ea Tân, Krông Năng, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Krông Năng, Đắk Lắk

100.000.000

18

Nguyễn Văn Mạnh

29/10/1993

Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

19

Nguyễn Văn Kỷ

23/3/1987

Cư Ê Wi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

20

Nguyễn Xuân Thắng

13/3/2001

Cư Ê Wi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

21

Hoàng Thị Bích

28/3/1994

Ea Kao, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk

100.000.000

22

Phan Minh Tuấn

14/4/1993

Dliê Ya, Krông Năng, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Krông Năng, Đắk Lắk

100.000.000

23

Hoàng Hổ

10/7/2000

Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

24

Nguyễn Công Thế

23/1/1991

Ea Toh, Krông Năng, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Krông Năng, Đắk Lắk

100.000.000

25

Nguyễn Đức Mã
Hồng Quang

17/1/1994

Hòa Hiệp, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

26

Nguyễn Văn Tiệp

10/10/1992

Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

27

Trần Văn Tiến

6/8/1992

Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

28

Lê Công Thái Hạnh

1/5/1997

Tân Lập, Krông Búk, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Krông Búk, Đắk Lắk

100.000.000

29

Lê Văn Quyền

2/4/1992

Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

30

Nguyễn Quảng Trường

20/7/1997

Thống Nhất ,Buôn Hồ, Đắk Lắk

PGD NHCSXH Thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk

100.000.000

31

Đậu Sỹ Kiên

29/5/1994

Hòa Thuận, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk

100.000.000

32

Đinh Trọng Hùng

7/3/1996

Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Gia Viễn, Ninh Bình

100.000.000

33

Nguyễn Mạnh Dũng

10/12/1990

Ninh Khang, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

34

Bùi Văn Toản

10/3/1992

Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Gia Viễn, Ninh Bình

100.000.000

35

Đặng Quang Chiến

31/8/2000

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

36

Hoàng Văn Thiện

8/7/1986

Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

37

Trần Văn Liệu

8/10/1987

Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

38

Nguyễn Văn Quang

14/11/2000

Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

39

Lê Trọng Thương

1/12/1993

Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

40

Nguyễn Xuân Miền

4/2/1990

Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

41

Lê Văn Hải

26/12/1998

Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

42

Phùng Ngọc Việt

24/9/1999

Yên Sơn, Tam Điệp, Ninh Bình

PGD NHCSXH Thành phố Tam Điệp, Ninh Bình

100.000.000

43

Trần Đức Thắng

9/7/2000

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

44

Nguyễn Văn Quyền

20/6/1993

Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Gia Viễn, Ninh Bình

100.000.000

45

Vũ Văn Cao

9/4/1993

Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

46

Vũ Quốc Cường

17/8/2000

Cồn thoi, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

47

Đoàn Thanh Tùng

20/10/1997

Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

48

Đỗ Quốc Huy

19/11/1987

Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

49

Bùi Duy Khánh

28/8/2001

Khánh Thượng,Yên Mô,Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

50

Lê Đức Thịnh

8/10/2001

Yên Phong,Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

51

Trần Tuấn Anh

28/8/1998

Khánh Thành,Yên Khánh,Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Khánh, Ninh Bình

100.000.000

52

Trần Nhật Khoa

16/1/2000

Bình Trung, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

PGD NHCSXH huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

100.000.000

53

Đằng Văn Giang

28/2/1993

Lệ Viễn, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

54

Vi Thị Thơm

7/6/1996

Tân Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

100.000.000

55

Nguyễn Đức Hiệu

23/1/2000

Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên

PGD NHCSXH huyện Phú Hòa, Phú Yên

100.000.000

56

Vương Xuân Đại

14/10/1988

Tân Hòa,Quốc Oai,Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

57

Giang Văn Sơn

30/5/1998

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

58

Vương Xuân Tuấn

12/12/1999

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

59

Nguyễn Xuân Tùng

1/12/2000

Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ, Hà Nội

100.000.000

60

Phạm Thị Tâm

21/8/1995

Nam Triều, Phú Xuyên, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phú Xuyên, Hà Nội

100.000.000

61

Nguyễn Danh Việt Tùng

27/10/1999

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

62

Đỗ Thị Nga

24/2/1988

Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội

PGD NHCSXH Quận Hà Đông, Hà Nội

100.000.000

63

Nguyễn Bá Thiện

28/10/1997

Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ, Hà Nội

100.000.000

64

Lê Văn Việt

2/1/2000

Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai, Hà Nội

100.000.000

65

Nguyễn Huy Hoàng

7/10/2000

Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ứng Hòa, Hà Nội

100.000.000

66

Võ Thành Trung

13/11/1989

Rạch Chèo, Phú Tân, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện Phú Tân, Cà Mau

100.000.000

67

Nguyễn Duy Kiên

5/10/1993

Rạch Chèo, Phú Tân, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện Phú Tân, Cà Mau

100.000.000

68

Trương Văn Tân

1/1/1989

Nguyễn Phích, U Minh, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện U Minh, Cà Mau

100.000.000

69

Lê Tuấn Anh

15/9/1992

Rạch Chèo, Phú Tân, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện Phú Tân, Cà Mau

100.000.000

70

Cứ A Dụa

03/03/1992

Tìa Dình, Điện Biên Đông, Điện Biên

PGD NHCSXH huyện Điện Biên Đông, Điện Biên

100.000.000

71

Trịnh Văn Dũng

28/2/1996

Minh Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

100.000.000

72

Phạm Đắc Hoàng

17/10/1999

Kinh Môn, Kinh Môn, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Kinh Môn, Hải Dương

100.000.000

73

Nguyễn Văn Mạnh

20/10/1993

Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách, Hải Dương

100.000.000

74

Nguyễn Văn Thi

10/12/1997

Đồng Cẩm, Kim Thành,Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Kim Thành, Hải Dương

100.000.000

75

Đinh Văn Thục

25/3/1998

Đồng Cẩm, Kim Thành,Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Kim Thành, Hải Dương

100.000.000

76

Lê Đình Trang

28/4/1988

Tân Quang, Ninh Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang, Hải Dương

100.000.000

77

Nguyễn Hùng Phi

15/10/1984

Nhơn Hải, Quy Nhơn, Bình Định

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Định

100.000.000

78

Phùng Đức Cường

14/9/1998

Liên Phương, Hưng Yên, Hưng Yên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên

100.000.000

79

Lê Văn Luân

1/12/1992

Tống Phan, Phù Cừ, Hưng Yên

Chi nhánh NHCSXH huyện Phù Cừ, Hưng Yên

100.000.000

80

Nguyễn Hoàng Hải

8/9/2000

Minh Hải, Văn Lâm, Hưng Yên

Chi nhánh NHCSXH huyện Văn Lâm, Hưng Yên

100.000.000

81

Phạm Đình Vũ

1/3/1993

Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên

Chi nhánh NHCSXH huyện Phù Cừ, Hưng Yên

100.000.000

82

Phạm Văn Tuấn

28/11/1988

Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

100.000.000

83

Đinh Văn Vũ

8/9/1997

Lệ Viễn, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

84

Nghiêm Văn Vũ

13/09/1991

Thanh Phong, Thanh Liêm, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Thanh Liêm, Hà Nam

100.000.000

85

Trịnh Duy Đạt

12/6/1990

Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước