Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 23/4/2024
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 22/4/2024
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 21/4/2024
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc từ 08/04/2024~12/04/2024
Tập trung hoàn thiện thủ tục xuất cảnh thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình EPS đợt 08/2024 ngày 17/04/2024 đối với người lao động hết hạn hợp đồng về nước, chuyển đổi tư cách lưu trú
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 16/4/2024
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 15/4/2024
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 14/4/2024
Danh sách người lao động không tham dự các khóa đào tạo giáo dục định hướng
Kế hoạch tổ chức thi vòng 2 - kiểm tra tay nghề ngành nông nghiệp và ngư nghiệp năm 2024
Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc từ 25/03/2024~05/04/2024
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Bổ sung danh sách giáo dục định hướng khóa K16-SN07/2024
Kết quả Vòng 1 - Thi tiếng Hàn năm 2024 trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng và kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực các ngành nông nghiệp, ngư nghiệp
Tập trung hoàn thiện thủ tục xuất cảnh và rút tiền ký quỹ cho lao động thuộc đối tượng mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS đợt 05/2024
Kế hoạch tập trung xuất cảnh lao động mẫu mực ngày 10/4/2024
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 08/4/2024
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

Tin khác