Việc thực hiện chi trả các khoản tiền bảo hiểm cho người lao động EPS chưa nhận được triển khai thường xuyên, chi tiết xem tại mục Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm
Thông báo mức thu chi phí dự thi tiếng Hàn năm 2023 theo Chương trình EPS
Danh sách địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn từ ngày 20/03 - 24/03/2023
Kế hoạch xuất cảnh ngày 20/3/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Visa
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 21/3/2023
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 20/3/2023
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 19/3/2023
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 14/3/2023
Kế hoạch tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2023
Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 13/3/2023
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 12/3/2023
Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng, rút tiền ký quỹ
Tổ chức giáo dục định hướng Khóa K03-SN/2023
Tập trung hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình EPS
Kế hoạch xuất cảnh ngày 27/02/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 27/02/2023
Kế hoạch xuất cảnh ngày 20/02/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 21/02/2023

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước