Việc thực hiện chi trả các khoản tiền bảo hiểm cho người lao động EPS chưa nhận được triển khai thường xuyên, chi tiết xem tại mục Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm
Tập trung hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo chương trình EPS
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc từ 18/09/2023~22/09/2023
Kế hoạch xuất cảnh ngày 25/9/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Kế hoạch tổ chức thi, danh sách dự thi và ca thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2023
Tập trung hoàn thiện thủ tục xuất cảnh và rút tiền ký quỹ cho lao động thuộc đối tượng mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS đợt 09/2023
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ
Tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023
Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc từ 11/09/2023~15/09/2023
Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Visa
Kế hoạch xuất cảnh ngày 18/9/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 19/9/2023
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 18/9/2023
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 17/9/2023
Cảnh báo các thông tin không chính thống về chương trình EPS
Bổ sung hồ sơ xin cấp visa cho người lao động theo chương trình EPS
Tập trung hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo chương trình EPS ngày 13/09/2023
Danh sách người lao động khai báo thay đổi tư cách lưu trú tại Hàn Quốc từ 04/09/2023~08/09/2023
Tổ chức giáo dục định hướng khóa K08-SN/2023
Một số lưu ý quan trọng về việc hoàn thiện hồ sơ xin cấp Visa, đảm bảo tiến trình nhập cảnh Hàn Quốc

Tin khác