Điều kiện khi tham gia chương trình đối với lao đông CBT:

- Người lao động sau khi hết hạn hợp đồng lao động 3 năm được doanh nghiệp Hàn Quốc ký hợp đồng tái tuyển dụng và ở lại Hàn Quốc làm việc trong  thời gian tối đa là 01 năm 10 tháng, về nước đúng thời hạn (áp dụng đối với những người lao động về nước từ sau ngày 01/01/2010) có nguyện vọng quay trở lại Hàn Quốc làm việc.
- Người lao động có tên trong danh sách những người lao động về nước đúng thời hạn do Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc cung cấp cho Trung tâm Lao động ngoài nước tại thời điểm đăng ký dự thi tiếng Hàn trên máy tính.
- Tham dự và đạt kết quả trong kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức, 3 tháng/1 lần. 
- Có độ tuổi từ 18 tuổi đến dưới 39 tuổi;
- Đã kiểm tra sức khỏe và có kết luận đủ sức khoẻ đi làm việc ở nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe; (nhấn vào để xem Danh sách bệnh viện đủ điều kiện khám sức khoẻ)
- Không có tiền án, tiền sự;
- Được cấp visa vào Hàn Quốc;
- Không thuộc diện bị cấm nhập cảnh Hàn Quốc; 
- Không thuộc diện bị cấm xuất cảnh Việt Nam;
- Được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn sau khi tham dự và đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn do Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

Tin khác