Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH HAND IN HAND
1) Biểu mẫu, tờ khai cho lao động EPS tại Hàn Quốc
2) Link: Khai báo online dành cho lao động EPS mới nhập cảnh
3) Link: Khai báo Online dành cho lao động EPS hết hợp đồng về nước
- Hồ sơ xin cấp visa năm 2023
- MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC DÀNH CHO LAO ĐỘNG CBT NĂM 2024
- TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CẦN THIẾT CHƯƠNG TRÌNH EPS
HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ NHẬT BẢN
- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2022
- HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ NHẬT BẢN
- MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
- HỒ SƠ TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN NỮ IM JAPAN
- HỒ SƠ TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN NAM IM JAPAN
- MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN FULL
- MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA HẠN HỒ SƠ
- Mẫu tiếp nhận đăng ký (dành cho Sở LĐTBXH các địa phương)
- DANH SÁCH CÁC HUYỆN NGHÈO, CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
- MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
- MẪU DANH SÁCH NLĐ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ NĂNG LỰC (DÀNH CHO SỞ LĐTBXH TỔNG HỢP)
- BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI (Dành cho các Sở LĐTBXH)

1
Tin khác