HỒ SƠ NGÀNH NGƯ NGHIỆP NĂM 2018
MẪU HỒ SƠ TAY NGHỀ HÀN 2018
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA HẠN HỒ SƠ
HỒ SƠ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2018
HỒ SƠ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2018
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS (DÀNH CHO LAO ĐỘNG CBT)
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS (DÀNH CHO LAO ĐỘNG CBT)
Hồ sơ Công nghiệp gốc (tay nghề Hàn) năm 2018 - Mẫu phụ lục kèm theo Công văn số 407/TTLĐNN-TCLĐ ngày 11/05/2018 của Trung tâm Lao động ngoài nước
Mẫu tiếp nhận đăng ký (dành cho Sở LĐTBXH các địa phương)
1/ MẪU ĐƠN XIN RÚT TIỀN KÝ QUỸ (100 TRIỆU ĐỒNG) VÀ 630 USD
DANH SÁCH CÁC HUYỆN NGHÈO, CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
- MẪU "HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS"
MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA TUYỂN CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TRONG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC
- MẪU "HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGÀNH NGƯ NGHIỆP"
- MẪU DANH SÁCH NLĐ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ NĂNG LỰC (DÀNH CHO SỞ LĐTBXH TỔNG HỢP)
- BẢN KÊ KHAI THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI (Dành cho các Sở LĐTBXH)
Mẫu nhập thông tin để xin visa của người lao động tham gia chương trình EPS
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
MÃU DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG GIA HẠN - KHÔNG GIA HẠN HỒ SƠ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NĂM 2016 (DÀNH CHO CÁC SỞ LĐTBXH)
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIA HẠN HỒ SƠ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NĂM 2016
PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN
Dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN

1
Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước