Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
  • 1. Họ và tên(Viết hoa không dấu)


  • 2. Số báo danh(16 ký tự)
  • 3. Số CMND
  • 4. Hộ chiếu
Lưu ý:
- Người lao động nhập thông tin cá nhân vào các mục tra cứu theo nội dung đã đăng ký trong hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc.
- Mục Họ và tên bắt buộc phải nhập thông tin.
- Tại các mục tra cứu Số báo danh - Số CMND - Số hộ chiếu, người lao động chỉ cần điền thông tin cá nhân vào một mục duy nhất.
- Người lao động thuộc diện lao động mẫu mực (không có số báo danh) nhập thông tin vào mục Họ và tên và 1 trong 2 mục Số CMND/ Số hộ chiếu.

kết quả tra cứu