Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 23 – 24/11/2022
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 23 – 24/11/2022
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C34-10 Xuất cảnh ngày 21/12/2022
Mở rộng tiêu chuẩn chiều cao đối với ứng viên nam đăng ký tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN – Đợt 03/2022
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 03 – 04/10/2022
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN – Đợt 03/2022
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 03 – 04/10/2022
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập trước xuất cảnh C34-08
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN – Đợt 02/2022
kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 15 – 17/8/2022
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN – Đợt 02/2022
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 15 – 17/8/2022
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN – Đợt 02/2022
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 06/7/2022
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN – Đợt 02/2022
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 13 – 14/6/2022
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội ngày 06/7/2022
Mở rộng độ tuổi đăng ký dự tuyển - tin vui đối với người lao động có nhu cầu đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN – Đợt 02/2022

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước