Thông báo Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-11, xuất cảnh ngày 11/3/2020
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-11, xuất cảnh ngày 11/3/2020
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 09 - 10/01/2020
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 09 - 10/01/2020
Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ nữ đăng ký dự tuyển đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Đợt 02/2019)
Gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ nữ đăng ký dự tuyển đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Đợt 02/2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 01/2020
TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 01/2020
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 26 - 27/12/2019
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 26 - 27/12/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại thành phố Hồ Chí Minh cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan từ ngày 09 - 10/01/2020
Kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại thành phố Hồ Chí Minh cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan từ ngày 09 - 10/01/2020
Thông báo tập trung thực tập sinh nhóm C31-10 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 07/02/2020 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết
Tập trung thực tập sinh nhóm C31-10 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 07/02/2020 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan từ ngày 26 – 27/12/2019
Kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan từ ngày 26 – 27/12/2019
Thông báo triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-10, xuất cảnh ngày 07/02/2020
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-10, xuất cảnh ngày 07/02/2020
Thông báo sắp kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Đợt 4/2019)
Sắp kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Đợt 4/2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NỮ ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 02/2019
TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NỮ ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 02/2019
Thông báo thời gian nhập học cho ứng viên nữ Chương trình IM Japan thi tuyển ngày 04 - 07/11/2019
Thời gian nhập học cho ứng viên nữ Chương trình IM Japan thi tuyển ngày 04 - 07/11/2019
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 4/2019
TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 4/2019
Thông báo tập trung thực tập sinh nhóm C31-09 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 08/01/2020 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết
Tập trung thực tập sinh nhóm C31-09 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 08/01/2020 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết
Thông báo sắp kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyểnđi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Đợt 3/2019)
Thông báo sắp kết thúc thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyểnđi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản (Đợt 3/2019)
Thông báo kết quả thi tuyển ứng viên nữ Chương trình IM Japan ngày 04 - 07/11/2019
Thông báo kết quả thi tuyển ứng viên nữ Chương trình IM Japan ngày 04 - 07/11/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 13 - 15/11/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 13 - 15/11/2019
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-09, xuất cảnh ngày 08/01/2020
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-09, xuất cảnh ngày 08/01/2020
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 13 – 15/11/2019
Kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 13 – 15/11/2019 (Kỳ thi tuyển lần thứ 01 - Thông báo tuyển chọn Đợt 3/2019)
Thông báo Tập trung thực tập sinh nhóm C31-08 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 04/12/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Tập trung thực tập sinh nhóm C31-08 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 04/12/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

Tin khác
Thông báo kế hoạch thi tuyển ứng viên nữ tham gia Chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 04 - 07/11/2019   (30/10/2019)
Thông báo triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-08, xuất cảnh ngày 05/12/2019   (23/10/2019)
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngàThông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 24 - 25/9/2019y 11/4/2019   (01/10/2019)
Tập trung thực tập sinh nhóm C31-07 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 01/11/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.   (26/09/2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NAM ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 3/2019   (25/09/2019)
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NỮ ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 1/2019   (25/09/2019)
Thông báo triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-07, xuất cảnh ngày 01/11/2019   (19/09/2019)
Thông báo kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 24 - 26/9/2019   (17/09/2019)
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 04 - 05/9/2019   (06/09/2019)
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 22 - 23/8/2019   (03/09/2019)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước