Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ (đồng)

1

Mạch Thị Bắc

10-06-1988

Công Liêm, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

2

Ngô Văn Tráng

28-08-1986

Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

3

Đỗ Đình Lưu

02-11-1991

Quảng Phú, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

4

Đặng Văn Trí

15-04-1984

Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

5

Trần Văn Hoàng

05-09-1993

Mỹ An, Lục Ngạn, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Ngạn, Bắc Giang

100.000.000

6

Nguyễn Ngọc Anh

12-03-1993

Vinh Quang, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kon Tum

100.000.000

7

Tống Văn Tình

10-10-1988

Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

8

Nguyễn Tông Khánh

16-04-1989

Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

9

Lê Trần Hóa

06-08-1988

Quỳnh Vinh, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

10

Nguyễn Thị Vân Anh

27-11-1991

Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thường Tín, Hà Nội

100.000.000

11

Mạc Văn Đường

05-03-1990

An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Ba Tri, Bến Tre

100.000.000

12

Nguyễn Văn Khiêm

03-04-1986

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

13

Nguyễn Thế Huy

15-10-1975

Phúc Thành, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

14

Nguyễn Văn Toàn

20-02-1979

Thống Nhất, Hưng Hà, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Hưng Hà, Thái Bình

100.000.000

15

Nguyễn Văn Hinh

19-11-1985

Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

100.000.000

16

Nguyễn Văn Tuấn

16-03-1989

Phú Sơn, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

17

Đào Văn Dự

19-06-1989

Nam Anh, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

18

Nguyễn Long Khánh

20-11-1983

Nghĩa Hội, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

19

Đinh Văn Thiên

01-02-1984

Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

20

Đào Văn Thắng

18-10-1985

Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đông Anh, Hà Nội

100.000.000

21

Hoàng Văn Quỳnh

20-06-1988

Yên Trị, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

22

Nguyễn Cảnh Cường

10-09-1986

Thanh Yên, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

23

Phạm Văn Huy

06-10-1988

Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

24

Nguyễn Văn Biên

04-12-1990

Xuân Phú, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

25

Trần Văn Đức

24-02-1989

Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

100.000.000

26

Tạ Thị Ngân

19-07-1993

Thượng Cường, Chi Lăng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

100.000.000

27

Đào Xuân Lực

27-03-1988

Sông Cầu , TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn

100.000.000

28

Bùi Thanh Hoan

21-08-1993

Đông Hòa, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Bình

100.000.000

29

Vũ Văn Quý

03-10-1979

Vũ Hội, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

30

Hồ Sỹ Thuyên

16-02-1989

Quỳnh Thanh, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

31

Nguyễn Văn Tới

25-05-1983

Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

32

Nguyễn Thế Nghiệp

17-06-1986

Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

33

Ngụy Văn Dũng

12-08-1989

Tư Mại, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

34

Nguyễn Thế Hiệp

10-10-1992

Bảo Đài, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

35

Chu Thanh Lan

01-07-1986

Diễn Trường, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

36

Hải Hùng Anh

20-10-1982

Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

37

Hoàng Thị Phượng

12-03-1990

Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đại Từ, Thái Nguyên

100.000.000

38

Trương Văn Thương

29-03-1988

Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Lương, Thái Nguyên

100.000.000

39

Nguyễn Đăng Tuấn

08-01-1973

Hiên Vân, Tiên Du, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Tiên Du, Bắc Ninh

100.000.000

40

Lê Văn Thắng

15-02-1984

Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai, Hà Nội

100.000.000

41

Đào Văn Dũng

02-08-1992

Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Khánh, Ninh Bình

100.000.000

42

Đỗ Văn Đạo

01-11-1991

Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng, Hà Nội

100.000.000

43

Nguyễn Sỹ Dũng

05-06-1989

Thanh Lương, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

44

Nguyễn Văn Hoan

10-03-1990

Phú Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

45

Nguyễn Thị Hương

16-09-1989

Trưng Vương, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên

100.000.000

46

Nguyễn Trung Thành

11-06-1989

Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

47

Vũ Văn Thuận

23-12-1986

Tân Hòa, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

48

Đàm Đức Hòa

22-12-1987

Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

49

Trần Anh Tuấn

16-07-1984

Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

50

Đặng Bá Hòa

24-09-1991

Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

51

Nguyễn Thị Hóa

16-08-1984

Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

52

Hoàng Văn Quang

20-10-1985

Hoằng Thắng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

53

Nguyễn Quốc Sử

19-10-1987

Phong Điền, Trần Văn Thời, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

100.000.000

54

Võ Văn Toàn

23-01-1992

Nam Kim, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

55

Hoàng Thị Duyên

05-05-1990

Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

56

Lê Chí Huy

11-12-1989

Đồng Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

57

Nguyễn Duy Phương

22-08-1988

Đồng Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

100.000.000

58

Phùng Văn Quyền

05-06-1990

Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

59

Tăng Đức Hiếu

27-09-1985

Hương Sơn, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

60

Kiều Trí Thắng

01-02-1989

Thọ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ, Hà Nội

100.000.000

61

Nguyễn Văn Hằng

10-11-1980

Đông Cao, Phổ Yên, Thái Nguyên

PGD NHCSXH TX Phổ Yên, Thái Nguyên

100.000.000

62

Giang Văn Toàn

15-02-1977

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

63

Trần Văn Đạo

05-05-1988

Quang Vinh, Ân Thi, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Ân Thi, Hưng Yên

100.000.000

64

Trần Hà Trung

18-07-1985

Tân Thành, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

65

Nguyễn Cao Nguyên

27-11-1982

Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

66

Nguyễn Trọng Đại

15-03-1982

Xuân Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

67

Hoàng Văn Thuyên

15-11-1989

Quang Thịnh, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

68

Mai Văn Tiến

15-02-1976

Nga Tân, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

69

Nguyễn Tiến Thảo

17-07-1988

Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

70

Mai Tuấn Anh

09-08-1984

Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

71

Bùi Đình Lục

17-11-1977

Nguyên Xá, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

72

Trương Văn Phi

10-09-1989

Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Lương, Thái Nguyên

100.000.000

73

Hồ Quốc Huy

12-09-1982

Đức Giang, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

74

Dương Chí Tâm

01-01-1990

Tịnh Trà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

100.000.000

75

Trần Văn Duyệt

10-04-1990

Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

76

Nguyễn Văn Dân

05-02-1982

Hựu Thành, Trà Ôn, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Trà Ôn, Vĩnh Long

100.000.000

77

Phạm Duy Hùng

21-03-1992

Tiên Hiệp, Phủ Lý, Hà Nam

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam

100.000.000

78

Nguyễn Nhự Hải

29-04-1987

Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

79

Phan Văn Hợp

27-08-1988

Hưng Thắng, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

80

Nguyễn Trọng Đàn

30-03-1984

Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH quận Tân Phú và quận 11, TP Hồ Chí Minh

100.000.000

81

Bùi Văn Nam

21-05-1991

Minh Phương, Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

82

Nguyễn Văn Linh

10-10-1990

Ba Tơ, Ba Tơ, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi

100.000.000

83

Hoàng Đức Phúc

21-09-1988

Phạm Trấn, Gia Lộc, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Gia Lộc, Hải Dương

100.000.000

84

Phùng Ngọc Thọ

04-06-1987

Nghi Hương, TX Cửa Lò, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Cửa Lò, Nghệ An

100.000.000

85

Hoàng Văn Ánh

28-03-1992

Ea Rốk, huyện Ea Súp, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Ea Súp, Đắk Lắk

100.000.000

86

Nguyễn Văn Việt

19-06-1977

Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

87

Lê Văn Khánh Hòa

06-04-1989

Thủy Phù, Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế

PGD NHCSXH TX Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế

100.000.000

88

Đào Xuân Thắng

11-08-1996

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

89

Đào Công Hà

28-12-1992

Cư Êwi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

90

Đoàn Bá Phi

07-05-1985

Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

91

Nguyễn Đức Thịnh

19-09-1989

Cẩm Đình, Phúc Thọ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ, Hà Nội

100.000.000

92

Phạm Văn Quân

26-09-1989

Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

100.000.000

93

Vũ Tiến Thủ

01-12-1979

Hồng Thái, Kiến Xương, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương, Thái Bình

100.000.000

94

Nguyễn Minh Châu

15-06-1997

Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

95

Nguyễn Văn Dũng

11-12-1990

Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đông Anh, Hà Nội

100.000.000

96

Nguyễn Hoàng Luật

05-10-1981

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên

PGD NHCSXH huyện Đông Hòa, Phú Yên

100.000.000

97

Mai Văn Luận

01-01-1989

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

98

Ong Thế Quyết

17-10-1981

Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

99

Nguyễn Dũng Em

10-08-1991

Vị Đông, Vị Thủy, Hậu Giang

PGD NHCSXH huyện Vị Thủy, Hậu Giang

100.000.000

100

Đàm Thị Thúy Hương

01-06-1996

Xuân Lai, Yên Bình, Yên Bái

PGD NHCSXH huyện Yên Bình, Yên Bái

100.000.000

101

Đinh Văn Chăm

11-05-1994

Sơn Bao, Sơn Hà, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi

100.000.000

102

Phạm Thị Thúy

28-08-1995

Nghĩa Lâm, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000


TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước