Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tuần tháng 11/2016DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 30/11/2016

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Chuẩn 02/11/1989 CBT
2 Hoàng Đức Hiếu 04/11/1991 CBT
3 Vũ Văn Liêm 26/08/1984 CBT
4 Nguyễn Xuân Thái 01/10/1985 CBT
5 Nguyễn Phi Hùng 20/06/1989 CBT
6 Vương Đắc Quang 17/04/1984 CBT
7 Ngô Văn Thế 05/05/1991 CBT
8 Chu Thế Hải 25/06/1990 CBT
9 Lê Bá Khoan 20/05/1986 CBT
10 Trần Hoàng Em 01/01/1991 CBT
11 Phạm An Thắng 08/09/1985 CBT
12 Lê Kim Tuấn 15/06/1992 CBT
13 Nguyễn Xuân Hoan 20/12/1989 CBT
14 Đào Thế Duy 11/08/1992 CBT
15 Nguyễn Thanh Oai 08/06/1990 CBT
16 Nguyễn Văn Minh 20/11/1980 CBT
17 Trần Minh Tuấn 28/04/1982 CBT
18 Phạm Văn Cường 21/03/1990 CBT
19 Lê Duy Tân 10/10/1991 CBT
20 Phạm Ngọc Tuấn 19/12/1986 CBT
21 Hoàng Văn Trong 03/08/1991 CBT
22 Bùi Sơn Tùng 12/01/1991 CBT
23 Trần Thị Oanh 19/05/1985 Ninh Bình

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 29/11/2016

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Thanh Binh 20/01/1990 CBT
2 Bạch Bá Tước 01/07/1991 CBT
3 Lê Thanh Triều 14/03/1982 CBT
4 Bùi Xuân Vinh 18/10/1988 CBT
5 Nguyễn Trần 20/12/1982 CBT
6 Nguyễn Hữu Dũng 21/06/1986 CBT
7 Lê Văn Bạn 01/01/1991 CBT
8 Trần Thị Dịu 25/01/1991 CBT
9 Nguyễn Văn Lâm 01/01/1992 CBT
10 Phan Văn Đường 02/11/1982 CBT
11 Hoàng Thị Thanh Tuyền 14/02/1984 Hà Nam
12 Nguyễn Thị Hồng Huế 10/01/1990 Long An

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 28/11/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Đình Thư 10/06/1989 CBT
2 Phạm Trân Lượng 24/07/1987 CBT
3 Nguyễn Văn Chương 12/02/1987 CBT
4 Lê Thanh Tâm 12/11/1987 CBT
5 Nguyễn Thế Mạnh 04/05/1991 CBT
6 Hà Xuân Toàn 25/10/1990 CBT
7 Lê Quang Tuyến 21/10/1988 CBT
8 Nguyễn Văn Sơn 22/02/1989 CBT
9 Phan Huy Tín 22/03/1988 CBT
10 Nguyễn Xuân Đông 07/06/1991 CBT
11 Bùi Văn Chuân 27/02/1990 CBT
12 Dương Văn Hà 14/06/1991 CBT
13 Bùi Quốc Huấn 30/11/1991 CBT
14 Nguyễn Việt Dũng 22/09/1982 CBT
15 Nguyễn Khắc Hiện 22/11/1985 CBT
16 Nguyễn Văn Tuấn 04/06/1988 CBT
17 Âu Văn Đạt 20/10/1987 CBT
18 Nguyễn Thị Hen 02/02/1989 CBT
19 Nguyễn Công Thịnh 15/09/1987 CBT
20 Lê Tri Hồng 15/08/1989 CBT
21 Phạm Văn Kỳ 07/08/1987 CBT
22 Nguyễn Đức Cường 14/09/1981 CBT
23 Nguyễn Khắc Cường 10/08/1991 CBT
24 Nguyễn Trọng Quang 22/11/1991 CBT
25 Đặng Văn Toàn 23/10/1986 CBT
26 Nguyễn Phước Hiền 22/06/1989 CBT
27 Trần Đình Súng 29/12/1983 CBT
28 Nguyễn Huy Mỹ 07/10/1988 CBT
29 Đinh Thị Thu Phương 05/11/1986 CBT
30 Nguyễn Ngọc Sơn 14/11/1985 CBT
31 Lê Văn Tú 23/04/1983 CBT
32 Lê Minh Trường 16/06/1987 CBT
33 Võ Anh Nhơn 15/04/1982 CBT
34 Lê Văn Hoàng Em 13/10/1985 CBT
35 Nguyễn Văn Tài 21/07/1984 CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 25/11/2016

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Ngọc Liệu 07/07/1987 CBT
2 Nguyễn Đức Mạnh 19/02/1983 CBT
3 Nguyễn Đình Hoan 09/03/1989 CBT
4 Nguyễn Văn Huấn 18/08/1985 CBT
5 Nguyễn Thanh Tùng 20/10/1988 CBT
6 Trần Văn Nghệ 02/01/1985 CBT
7 Nguyễn Thành Luận 24/02/1989 CBT
8 Phùng Văn Hồng 30/06/1987 CBT
9 Nguyễn Trí Quang 20/04/1988 CBT
10 Giáp Văn Tiến 07/12/1989 CBT
11 Trần Hữu Trung 24/07/1985 CBT
12 Phạm Văn Hoành 18/01/1984 CBT
13 Hoàng Đình Phương 02/02/1990 CBT
14 Nguyễn Việt Chung 01/03/1978 CBT
15 Cao Tiến Dũng 18/07/1982 CBT
16 Diệp Văn Minh 20/04/1985 CBT
17 Nguyễn Đình Thành 06/11/1987 CBT
18 Dương Văn Diệm 04/06/1988 CBT
19 Phan Thị Quỳnh 05/03/1990 Hà Tĩnh
20 Nguyễn Thị Giang 10/09/1986 Hà Tĩnh
21 Trần Thị Cúc 02/07/1988 Hà Tĩnh
22 Trần Thị Chúc 17/05/1984 Nam Định
23 Trương Thị Năm 07/05/1992 Thanh Hóa

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 24/11/2016

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đỗ Minh Huân 10/11/1988 CBT
2 Trần Tín Hiền 22/02/1986 CBT
3 Mai Xuân Quang 07/11/1990 CBT
4 Nguyễn Vinh Toàn 25/05/1983 CBT
5 Nguyễn Thành Nhân 14/11/1986 CBT
6 Cấm Minh Tín 02/10/1983 CBT
7 Tạ thị Thảo 20/08/1990 CBT
8 Nguyễn Văn Tý 03/09/1986 CBT
9 Nguyễn Thị Khánh 06/05/1988 Nghệ An
10 Phan Thị Hương Trầm 15/08/1988 Nghệ An

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 23/11/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Văn Đông 02/02/1987 CBT
2 Nguyễn Văn Tiệp 02/07/1987 CBT
3 Nguyễn Hồng Ánh 18/09/1982 CBT
4 Lê Đức Quân 02/09/1987 CBT
5 Ngô Sỹ Minh 01/01/1987 CBT
6 Hoàng Văn Hữu 30/09/1987 CBT
7 Trần Quốc Đạt 28/12/1991 CBT

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 22/11/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Quốc Đàn 10/20/1985 CBT
2 Nguyễn Văn Khánh 4/27/1985 CBT
3 Nguyễn Công Dũng 4/28/1988 CBT
4 Trần Việt Hùng 10/15/1989 CBT
5 Nguyễn Văn Tươi 8/20/1991 CBT
6 Nguyễn Thị Tươi 6/15/1989 CBT
7 Nguyễn Viết Đạt 1/20/1989 CBT
8 Nguyễn Việt An 9/25/1989 CBT
9 Lê Thị Thuỷ 8/18/1988 CBT
10 Nguyễn Văn Lý 9/12/1981 CBT
11 Trần Quốc Hoàn 7/15/1988 CBT
12 Nguyễn Văn Thuần 5/4/1985 CBT
13 Ninh Đức Việt 2/20/1988 CBT
14 Trần Hiền Lương 3/18/1980 CBT
15 Nguyễn Ngọc Linh 3/20/1986 CBT
16 Nguyễn Văn Hùng 4/12/1991 CBT
17 Lê Lệnh Minh 9/2/1991 CBT
18 Dương Văn Thảo 7/20/1990 CBT
19 Đào Minh Quân 10/19/1990 CBT
20 Nguyễn Hữu Niệm 11/5/1981 CBT
21 Lê văn bảy 5/12/1983 CBT
22 Nguyễn Thị Hằng 1/5/1988 Hà Nam
23 Đỗ Thị Hường 2/26/1993 Vĩnh Phúc
24 Lê Thị Thùy Trang 8/30/1990 Cần Thơ
25 Phan Thị Diện 7/16/1991 Nghệ An
26 Nguyễn Thị Thanh Duyên 3/14/1990 Nghệ An
27 Trần Thị Lệ Quyên 12/5/1992 Nghệ An
28 Trịnh Thị Nga 7/10/1992 Phú Thọ
29 Vũ Thị Mai 11/15/1990 Phú Thọ
30 Trần Thị Thu Trang 9/15/1987 Phú Thọ
31 Nguyễn Thị Hiền 10/5/1986 Thanh Hóa
32 Nguyễn Thị Kim Oanh 1/26/1989 Thanh Hóa
33 Vũ Thị Mai 6/7/1992 Thanh Hóa
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 21/11/2016

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Anh Tú 12/01/1992 CBT
2 Bùi Phước Hiểu 02/06/1983 CBT
3 Nguyễn Thế Thạch 17/08/1988 CBT
4 Nguyễn Văn Thiện 10/10/1982 CBT
5 Bùi Phước hà 01/11/1983 CBT
6 Hoàng Văn Tiến 20/10/1983 CBT
7 Trần Văn Thuần 16/10/1989 CBT
8 Diệp Nguyễn Thanh Phú 25/11/1984 CBT
9 Nguyễn Văn Giang 01/04/1988 CBT
10 Nguyễn Bình An 07/12/1987 CBT
11 Nguyễn Kiên Cường 06/05/1982 CBT
12 Nguyễn Xuân Kỳ 29/08/1985 CBT
13 Nguyễn Văn Anh 18/07/1989 CBT
14 Vũ Đức Hậu 05/05/1988 CBT
15 Phạm Văn Nghi 02/03/1985 CBT
16 Mai Quốc Hùng 30/08/1988 CBT
17 Phạm Trương Toản 16/01/1990 CBT
18 Hoàng Hải Nam 26/02/1982 CBT
19 Trịnh Văn Huy 15/06/1982 CBT
20 Trương Công Minh 27/07/1990 CBT
21 Đỗ Hữu Vinh 15/06/1986 CBT
22 Lê Thị Huyền 08/07/1987 CBT
23 Lương Thế Anh 05/09/1990 CBT
24 Hà Duy Vương 01/07/1990 CBT
25 Trần Văn Hải 19/05/1991 CBT
26 Vũ Hồng Quân 13/05/1991 CBT
27 Lê Hải Hậu 18/07/1986 CBT
28 Đinh Văn Hoán 19/12/1987 CBT
29 Lê Đặng Tính 27/08/1987 CBT
30 Nguyễn Duy trinh 15/05/1987 CBT
31 Nguyễn Văn Khoa 20/03/1989 CBT
32 Nguyễn Trọng Hòa 08/09/1987 CBT
33 Vương Duy Quang 25/01/1988 CBT
34 Đặng Văn Thuận 17/10/1988 CBT
35 VƯƠNG ĐỨC TOẢN 29/10/1983 CBT
36 Nguyễn Đức Dũng 16/12/1988 CBT
37 Trần Đại 03/02/1986 CBT
38 Phạm Văn Diện 26/06/1983 CBT
39 Nguyễn Hữu Dũng 16/04/1989 CBT
40 Hoàng Minh Tài 16/10/1987 CBT
41 Phạm Văn Thắng 05/07/1988 CBT
42 Nguyễn Trọng Tuân 25/12/1986 CBT
43 Nguyễn Văn Hải 01/06/1982 CBT
44 Nguyễn Văn Công 27/07/1989 CBT
45 Trần Quốc Toản 09/10/1986 CBT
46 Trần Văn Hà 25/10/1989 CBT
47 Nguyễn Thị Mai 15/02/1984 CBT
48 Hoàng Thị Hiền 06/04/1992 CBT
49 Trần Văn Quynh 03/05/1990 CBT
50 Lê Văn Hiệp 08/06/1986 CBT
51 Nguyễn Thị Hồng 09/12/1991 Hải Dương


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 18/11/2016

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Viết Hiếu 13/12/1984 CBT
2 Phạm Văn Khanh 15/12/1984 CBT
3 Trần Ngọc Hoàn 16/10/1981 CBT
4 Lê Văn Thắng 25/11/1984 CBT
5 Lê Hữu Nhân 02/01/1988 CBT
6 Hoàng Việt Huy 10/08/1985 CBT
7 Võ Kế Văn 19/09/1980 CBT
8 Nguyễn Văn Quyền 13/03/1991 CBT
9 Nguyễn Tiến Duẩn 16/08/1988 CBT
10 Lê Quang Tuyển 18/02/1984 CBT
11 Lê Văn Thanh 28/05/1988 CBT
12 Trần Văn Toàn 10/05/1988 CBT
13 Trần Văn Hoạch 21/03/1986 CBT
14 Bùi Thanh Bình 01/10/1981 CBT
15 Nguyễn Thăng Long 08/01/1987 CBT
16 Lê Văn Thăng 10/10/1989 CBT
17 Nguyễn Quốc Ca 11/01/1987 CBT
18 Vũ Văn Dân 20/02/1986 CBT
19 Nguyễn Văn Đạt 12/09/1982 CBT
20 Lành Tuấn Vũ 26/03/1985 CBT
21 Lê Quang Trường 25/04/1983 CBT
22 Ngô Đức Đông 11/09/1987 CBT
23 Dương Văn Hiệp 08/12/1983 CBT
24 Nguyễn Đình Ân 26/12/1984 CBT
25 Nguyễn Văn Quang 13/02/1987 CBT
26 Nguyễn Thành Nam 15/10/1984 CBT
27 Nguyễn Sỹ Vĩnh 19/08/1984 CBT
28 Trần Văn Chức 21/12/1990 CBT
29 Trần văn Hải 12/06/1991 CBT
30 Đinh Văn Lực 22/08/1988 CBT
31 Nguyễn Thành Thái 15/07/1992 CBT
32 Trần Tất Thắng 12/12/1983 CBT
33 Nguyễn Văn Soái 20/08/1991 CBT
34 Lê Xuân Huynh 27/08/1991 CBT
35 Trần Văn Minh 27/09/1985 CBT
36 Nguyễn Văn Hiền 28/12/1986 CBT
37 Vũ Duy Hưng 24/10/1981 CBT
38 Nguyễn Văn Hải 10/05/1991 CBT
39 Trần Văn Thắng 10/12/1984 CBT
40 Lê Tiến Tuyến 01/04/1990 CBT
41 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 29/04/1989 Quảng Nam
42 Võ Thị Tú Loan 09/04/1990 Cần Thơ


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 17/11/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hồ Quốc Linh 18/06/1988 CBT
2 Phan Đức Hậu 04/07/1986 CBT
3 Nguyễn Thị Ánh 24/08/1990 CBT
4 Lương Sỹ Viện 08/02/1986 CBT
5 Lê Hoàng Ân 20/03/1988 CBT
6 Trần Văn Cảnh 08/11/1986 CBT
7 Nguyễn Văn Sinh 08/11/1981 CBT
8 Đoàn Ngọc Lưu 20/10/1988 CBT
9 Phạm Văn Đoàn 17/09/1986 CBT
10 Nguyễn Văn Lệ 12/06/1984 CBT
11 Nguyễn Nhân Mạnh 15/11/1986 CBT
12 Lê Văn Thọ 13/09/1983 CBT
13 Hà Văn Hiên 26/08/1990 CBT
14 Trần Văn Hùng 28/07/1990 CBT
15 Nguyễn Văn Thủy 20/10/1983 CBT
16 Mai Văn Hưng 08/01/1989 CBT
17 Dương Xuân Thành 14/04/1986 CBT
18 Lê Duy Phúc 13/09/1990 CBT
19 Nguyễn Trung Sỹ 02/07/1986 CBT
20 Lê Quỳnh 04/01/1981 CBT
21 Lê Đăng Thiện 30/12/1988 CBT
22 Đặng Văn Hà 01/09/1986 CBT
23 Lê Viết Lệ 28/09/1988 CBT
24 Đỗ Thế Anh 09/10/1983 CBT
25 Đỗ Thế Hai 02/08/1986 CBT
26 Ngô Văn Kha 21/03/1988 CBT
27 Phạm Hồng Quản 05/03/1986 CBT
28 Phạm Thanh Giàu 06/05/1986 CBT
29 Hoàng Công Thưởng 14/07/1992 CBT
30 Nguyễn Văn Phương 18/02/1988 CBT
31 Bùi Đình Tính 02/11/1991 CBT
32 Nguyễn Thành Đạt 02/09/1991 CBT
33 Võ Thành Tâm 19/03/1985 CBT
34 Lê Hữu Nghĩa 15/10/1988 CBT
35 Trần Anh Đông 05/07/1990 CBT
36 Đinh Văn Trung 10/04/1986 CBT
37 Vương Đình Hợp 29/12/1986 CBT
38 Nguyễn Xuân Đạt 25/08/1989 CBT
39 Nguyễn Thị Hồng Loan 16/02/1986 CBT
40 Vũ Văn Quỳnh 16/06/1984 CBT
41 Đỗ Danh Công 26/08/1981 CBT
42 Nguyễn Văn Thế 02/06/1988 CBT
43 Trần Văn Linh 03/09/1985 CBT
44 Phan Quế Cao 20/08/1990 CBT
45 Lê Viết Bình 08/02/1988 CBT
46 Lê Đình Luyến 29/09/1981 CBT
47 Phạm Văn Trường 10/03/1990 CBT
48 Đồng Văn Hoàng 01/01/1987 CBT
49 Đỗ Nhựt Trường An 30/01/1985 CBT
50 Nguyễn Thanh Bình 04/01/1991 CBT
51 Nguyễn Văn Thế 19/07/1991 CBT
52 Nguyễn Thị Liên 27/12/1992 Ninh Bình
53 Nguyễn Thị Thu Hà 13/12/1990 Bắc Giang
54 Nguyễn Thị Hảo 24/06/1991 Bắc Giang
55 Nguyễn Thị Hiền 20/03/1990 Hà Tĩnh
56 Bùi Thị Thanh Huyền 27/11/1990 Thái Bình
57 Bùi Thị Thùy 18/10/1992 Thanh Hóa
58 Lê Thị Hồng 12/05/1993 Thanh Hóa
59 Lê Thị Hiền 10/04/1991 Thanh Hóa
60 Huỳnh Thị Lựu 02/02/1990 Thừa Thiên -HuếSTT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lương thị Hiền 10/05/1990 CBT
2 Bùi Văn Hoàn 30/10/1988 CBT
3 Hoàng Văn Trung 26/08/1991 CBT
4 Bùi Quang Đức 06/10/1987 CBT
5 Đào Huy Khởi 01/02/1992 CBT
6 Thiều Sinh Khánh 20/03/1985 CBT
7 Trần Bá Phi 06/02/1990 CBT
8 Nguyễn Hữu Hồng 04/08/1987 CBT
9 Dương Văn Manh 21/10/1987 CBT
10 Nguyễn Hữu Hoàng 02/11/1991 CBT
11 Dương Kim Nhuần 04/02/1986 CBT
12 Lưu Quang Hải 02/01/1990 CBT
13 Hoa Xuân Luyện 02/09/1990 CBT
14 Nguyễn Phước Huy 31/07/1987 CBT
15 Phan Thế Hưỡng 25/08/1988 CBT
16 Mai Văn Phong 16/03/1989 CBT
17 Cao Hữu Tuyển 19/07/1987 CBT
18 Lê Gia Thảo 19/02/1986 CBT
19 Hà Tiến Trình 10/10/1987 CBT
20 Hoàng Văn Hà 22/06/1989 CBT
21 Đoàn Quốc Thanh 08/07/1981 CBT
22 Nguyễn Viết Cường 28/10/1986 CBT
23 Ngô Xuân Tiệp 06/02/1986 CBT
24 Đặng Vân Cấp 13/09/1987 CBT
25 Nguyễn Hữu Vang 17/02/1989 CBT
26 Lê Thị Hằng 20/06/1991 CBT
27 Hà Văn Trưởng 15/11/1988 CBT
28 Đỗ Văn Lâm 04/03/1981 CBT
29 Nguyễn Đức Hậu 10/11/1989 CBT
30 Trần Văn Hòa 01/06/1990 CBT
31 Hoàng Văn Khánh 26/07/1990 CBT
32 Phạm Văn Tuân 22/05/1987 CBT
33 Trần Đình Đạt 01/01/1987 CBT
34 Nguyễn Văn Bắc 22/06/1991 CBT
35 Nguyễn Anh Tú 01/10/1990 CBT
36 Dương Văn Vang 23/08/1990 CBT
37 Phạm Văn Cường 03/09/1982 CBT
38 Võ Đình Thoại 03/09/1987 CBT
39 Nguyễn Văn Huấn 05/08/1989 CBT
40 Nguyễn Văn Thi 25/12/1989 CBT
41 Trần Mạnh Linh 23/09/1990 CBT
42 Nguyễn Phi Liệu 09/05/1991 CBT
43 Nguyễn Khắc Huy 05/04/1987 CBT
44 Trần Văn Thái 18/06/1991 CBT
45 Hoàng văn Sinh 03/12/1986 CBT
46 Vũ Xuân Tân 18/08/1991 CBT
47 Phan Viết Ty 20/05/1991 CBT
48 Nguyễn Thị Sen 16/02/1993 Đăk Lăk
49 Vũ Thị Kiều Thu 30/12/1992 Hòa Bình
50 Trần Thị Trang 15/11/1988 Nghệ An
51 Ngô Thị Dung 20/03/1990 Nghệ An
52 Phạm Thị Hà 03/03/1990 Nghệ An
53 Nguyễn Thị Lan 16/05/1992 Quảng Trị
54 Trương Thị Hiền 04/01/1990 Bắc Giang
55 Chu Thị Liên 10/07/1991 Bắc Giang
56 Phan Thị Oanh 06/09/1992 Nghệ An


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 15/11/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Mai Đồng Tâm 01/09/1984 CBT
2 Nguyễn Văn Minh 15/08/1986 CBT
3 Nguyễn Kim Tân 03/04/1984 CBT
4 Lưu Đức Mạnh 10/03/1990 CBT
5 Bùi Công Tâm 10/11/1989 CBT
6 Lê Đức Anh 13/02/1991 CBT
7 Phạm Văn Thắng 26/11/1984 CBT
8 Lê Văn Vinh 17/11/1991 CBT
9 Nguyễn Sỹ Hà 10/06/1991 CBT
10 Hoàng Đức Phúc 21/09/1988 CBT
11 Nguyễn Văn Tiến 10/07/1989 CBT
12 Huỳnh Thanh Tiến 02/10/1987 CBT
13 Võ Công Tùng 05/07/1988 CBT
14 Nguyễn Đức Anh 25/04/1987 CBT
15 Nguyễn Ngọc Năng 10/07/1979 CBT
16 Lê Ngọc Huy 18/02/1986 CBT
17 Mai Văn Dũng 02/08/1988 CBT
18 Đỗ Quốc Việt 26/04/1989 CBT
19 Nguyễn Quang Hưng 03/08/1986 CBT
20 Đặng Ngọc Thắm 10/08/1986 CBT
21 Võ Tài Danh 18/11/1989 CBT
22 Lê Thị Huyền Trang 15/07/1986 CBT
23 Triệu Văn Sanh 27/05/1986 CBT
24 Lưu Phi Hợp 24/10/1987 CBT
25 Đào Xuân Vương 10/10/1988 CBT
26 Trần văn Quyền 14/12/1989 CBT
27 Cao Xuân Đào 15/10/1989 CBT
28 Thái Huy Hoàng 22/01/1989 CBT
29 Lâm Lục Sơn Tùng 18/07/1989 CBT
30 Nguyễn Thị Mơ 02/02/1989 CBT
31 Trần Viết Hải 11/06/1991 CBT
32 Nguyễn Hữu Hợi 10/01/1983 CBT
33 Lê Thị Đang 26/05/1988 Bạc Liêu
34 Trần Nữ Ngọc Anh 02/03/1991 Nghệ An
35 Nguyễn Thị Thu Hải 05/04/1990 Nghệ An
36 Trần Thị Thanh 28/03/1992 Nghệ An
37 Nguyễn Thị Chi 29/04/1993 Nghệ An
38 Nguyễn Thị Hồng 09/04/1991 Nghệ An
39 Lê Thị Tuyết Mai 11/09/1983 Thanh Hóa

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 14/11/2016

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hà Xuân Diễn 02/02/1991 CBT
2 Nguyễn Thành Luân 02/07/1988 CBT
3 Trương Minh Cường 22/07/1991 CBT
4 Nguyễn Quang Yên 05/04/1986 CBT
5 Phan Thị Thanh Huyền 23/08/1983 CBT
6 Mai Xuân Hiền 20/08/1985 CBT
7 Nguyễn Văn Hiệp 02/11/1986 CBT
8 Phan Thế Thìn 10/03/1988 CBT
9 Lê Văn Tâm 13/01/1987 CBT
10 Trần Thanh Toan 17/08/1992 CBT
11 Nguyễn Đình Thuyên 01/01/1991 CBT
12 Hoàng Minh Phương 29/07/1986 CBT
13 Nguyễn Tiến Sỹ 22/04/1992 CBT
14 Trịnh Quốc Quỳnh 11/10/1986 CBT
15 Lê Văn Thắng 17/10/1985 CBT
16 Nguyễn Viết Lảm 07/01/1992 CBT
17 Nguyễn Văn Đoàn 12/07/1987 CBT
18 Đỗ Văn Hòa 10/10/1992 CBT
19 Đỗ Văn Điệp 15/10/1986 CBT
20 Phùng Bá Phúc 29/07/1991 CBT
21 Lê Văn Tùng 27/11/1987 CBT
22 Chu Đức Chiến 07/10/1992 CBT
23 Âu Văn Thành 02/08/1990 CBT
24 Nguyễn Văn Tùng 17/11/1991 CBT
25 Nguyễn Văn Minh 13/06/1989 CBT
26 Nguyễn Văn Quang 06/06/1987 CBT
27 Phan Công Thành 12/09/1991 CBT
28 Đinh Viết Cảnh 18/04/1988 CBT
29 Nguyễn Văn Hiển 09/03/1983 CBT
30 Phạm Văn Dũng 21/12/1985 CBT
31 Võ Minh Sang 25/02/1987 CBT
32 Nguyễn Hoàng Long 04/05/1986 CBT
33 Hoàng văn Cộng 03/03/1985 CBT
34 Lương Văn Ngọn 13/07/1990 CBT
35 Nguyễn Văn Khánh 19/07/1984 CBT
36 Trần Quốc Hưng 02/06/1988 CBT
37 Nguyễn Văn Khả 13/05/1987 CBT
38 Phạm Văn Oanh 02/08/1988 CBT
39 Nguyễn Văn Nam 20/10/1984 CBT
40 Đàm Duy Thìn 17/06/1988 CBT
41 Lê Văn Huân 07/10/1984 CBT
42 Hoàng Văn Thanh 22/07/1984 CBT
43 Trần Xuân Rạng 20/10/1985 CBT
44 Nguyễn Văn Tuân 06/07/1989 CBT
45 Nguyễn Công Coóng 14/07/1988 CBT
46 Phan Văn Đức 13/07/1988 CBT
47 Nguyễn Tiến Sình 01/03/1990 CBT
48 Cao Hoàng Trí 29/12/1987 CBT
49 Nguyễn Danh Cường 12/12/1987 CBT
50 Bùi Thế Anh 23/01/1981 CBT
51 Hà Tuấn Anh 22/03/1988 CBT
52 Nguyễn Công Mạnh 11/11/1990 CBT
53 Nguyễn Công Nguyên 20/06/1990 CBT
54 Nguyễn Đức Chuân 28/08/1989 CBT
55 Dương Văn Thự 01/07/1988 CBT
56 Hồ Tùng Lâm Son 28/05/1988 CBT
57 Phạm Đức Thắng 20/04/1992 CBT
58 Nguyễn Ngọc Phương 17/09/1987 CBT
59 Nguyễn Thanh Lâm 22/11/1981 CBT
60 Phạm Đình Nam 06/07/1985 CBT
61 Hồ Văn Trọng 13/07/1987 CBT
62 Nguyễn Đức Duy 23/06/1978 CBT
63 Cấn Trung Hiếu 19/11/1985 CBT
64 Hoàng Văn Nam 01/05/1986 CBT
65 Trần Hữu Bình 16/06/1982 CBT
66 Nguyễn Kim Cường 06/12/1988 CBT
67 Nguyễn Tiến Dũng 01/09/1989 CBT
68 Trần Minh Đăng 17/12/1988 CBT
69 Nguyễn Ánh Sáng 20/09/1985 CBT
70 Trương Đức Sơn 22/02/1989 CBT
71 Hoàng Văn Trọng 20/07/1987 CBT
72 Trần Văn Đại 18/05/1988 CBT
73 Nguyễn văn Dũng 27/05/1991 CBT
74 Nguyễn Hoàng Quang 27/05/1988 CBT
75 Đào Văn Thông 28/11/1990 CBT
76 Trương Văn Ban 03/10/1983 CBT
77 Từ Anh Đức 30/03/1989 CBT
78 Triệu Văn Trọng 06/07/1990 CBT
79 Lê Khắc Thắng 25/11/1986 CBT
80 Ngô Như Long 29/09/1988 CBT
81 Nguyễn Anh Tuấn 26/01/1990 CBT
82 Nguyễn Ngọc Nhân 16/02/1986 CBT
83 Phạm Văn Nam 30/08/1989 CBT
84 Đào Thị Sáu 02/06/1991 CBT
85 Nguyễn Văn Long 03/08/1988 CBT
86 Nguyễn Thành Luân 10/07/1988 CBT
87 Ngô Ngọc Anh 14/10/1983 CBT
88 Lưu Trọng Tài 23/06/1992 CBT
89 Nguyễn Kim Liên 26/11/1993 Đồng Tháp
90 Nguyễn Thị Huyền Trang 09/06/1986 Hà Nội
91 Nguyễn Thị Hằng 10/10/1992 Hà Tĩnh
92 Nguyễn Thị Hoa 12/04/1990 Hà Tĩnh
93 Nguyễn Thị Minh 01/01/1993 Hà Tĩnh
94 Nguyễn Thị Thanh Tú 05/11/1985 Hà Tĩnh
95 Ngô Thị Trang 04/03/1990 Hà Tĩnh
96 Lê Thị Bích Quyên 23/02/1992 Quảng Bình
97 Dương Thị Huê 11/02/1990 Thái Bình
98 Lê Thị Dung 16/02/1990 Thanh Hóa
99 Phạm Thị Chân 16/04/1992 Thanh Hóa
100 Lê Thị Thu 12/09/1992 Thanh Hóa

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 11/11/2016

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Văn Hoàng 12/06/1985 CBT
2 Nguyễn Thị Chinh 18/08/1986 CBT
3 Nguyễn Công Quyết 20/10/1991 CBT
4 Nguyễn Thế Anh 16/11/1988 CBT
5 Nguyễn Thị Nguyệt 10/10/1987 CBT
6 Lê Thị Lương 09/06/1991 CBT
7 Nguyễn Văn Lâm 10/02/1991 CBT
8 Vương Đức Hùng 02/09/1986 CBT
9 Chu văn Tấn 05/12/1990 CBT
10 Lê Văn Phú 09/01/1990 CBT
11 Trần Văn Hoàn 06/10/1991 CBT
12 Nguyễn Hữu Trung 27/06/1989 CBT
13 Trần Văn Đức 16/06/1985 CBT
14 Phạm Văn Quân 10/10/1987 CBT
15 Lý Ngọc Phi 06/05/1989 CBT
16 Lê Quang Huy 24/12/1988 CBT
17 Nguyễn Thế Dũng 05/01/1988 CBT
18 Hoàng Bá Cừ 23/03/1986 CBT
19 Lê Văn Tuân 26/02/1987 CBT
20 Trần Quốc Ước 09/09/1992 CBT
21 Trần Huy Dũng 29/10/1987 CBT
22 Nguyễn Thanh Hà 15/05/1988 CBT
23 Đặng Văn Bắc 05/08/1987 CBT
24 Lê Văn Trọng 26/09/1983 CBT
25 Nguyễn Đình Thi 09/09/1988 CBT
26 Đặng Việt Cường 24/06/1989 CBT
27 Nguyễn Mạnh Duy 04/09/1986 CBT
28 Nguyễn Văn Thân 12/09/1991 CBT
29 Trương Khắc Tập 06/06/1991 CBT
30 Nguyễn Hữu Minh 11/12/1990 CBT
31 Bùi Hữu Phúc 01/05/1987 CBT
32 Trần Đức Nguyên 29/07/1988 CBT
33 Tạ Thanh Bình 27/07/1989 CBT
34 Lương Công Dũng 22/05/1986 CBT
35 Nguyễn Đăng Hoàng 04/01/1988 CBT
36 Nguyễn Quang Tiến 11/06/1990 CBT
37 Ngô Xuân Thi 10/02/1988 CBT
38 Hoàng Bá Chinh 15/03/1987 CBT
39 Nguyễn Mạnh Cương 25/04/1987 CBT
40 Dương Văn Vĩnh 23/03/1990 CBT
41 Phạm Duy Đoan 25/05/1984 CBT
42 Nguyễn Thị Hoa 26/08/1987 CBT
43 Kim Ngọc Tuấn 02/08/1986 CBT
44 Nguyễn Quyết Thắng 02/07/1980 CBT
45 Nguyễn Văn Dương 10/09/1989 CBT
46 Đỗ Đình Phương 26/11/1987 CBT
47 Nguyễn Chí Thanh 25/02/1986 CBT
48 Phạm Văn Chiến 16/01/1987 CBT
49 Ma Văn Sinh 15/07/1988 CBT
50 Nguyễn Văn Điệp 19/11/1985 CBT
51 Vũ Trung Kiên 02/08/1989 CBT
52 Lâm Quốc Lam 05/08/1991 CBT
53 Phan Văn Điệp 01/03/1986 CBT
54 Nguyễn Văn Đức 04/12/1988 CBT
55 Lương Văn Vũ 05/10/1989 CBT
56 Nguyễn Thị Phượng 12/08/1988 CBT
57 Hoàng Văn Việt 10/05/1988 CBT
58 Ngô Văn Hùng 02/07/1987 CBT
59 Bùi Duy Phúc 02/07/1988 CBT
60 Trần Đức Dương 07/07/1990 CBT
61 Quế Ngọc Tú 10/10/1987 CBT
62 Lê Văn Tứ 29/09/1987 CBT
63 Hoàng Văn Quang 07/02/1988 CBT
64 Lê Thị Hồng 02/09/1990 Thanh Hóa
65 Lê Thị Dung 10/06/1990 Thanh Hóa
66 Trần Thị Thảo 06/10/1992 Thanh Hóa
67 Lê Thị nguyệt 11/01/1990 Thanh Hóa
68 Nguyễn Thị Hoa 10/06/1990 Thanh Hóa
69 Trần Thị Hà 15/04/1989 Thanh Hóa
70 Hà Thị Hằng 10/04/1991 Thanh HóaDANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 10/11/2016

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Tiêu Hoàng Minh 16/09/1992 CBT
2 Nguyễn Văn Thuận 17/08/1990 CBT
3 Nguyễn Đăng An 07/05/1989 CBT
4 Nguyễn Thanh Tùng 20/09/1990 CBTDANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 09/11/2016

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hoàng Văn Vinh 26/12/1983 CBT
2 Nguyễn Trung Dũng 10/03/1988 CBT
3 Lê Anh Kiệt 22/10/1985 CBT
4 Vương Xuân Hiệp 22/01/1986 CBT
5 Trần Đình Thắng 12/07/1983 CBT
6 Nguyễn Đình Thắng 08/03/1986 CBT
7 Nguyễn Xuân Tiến 22/03/1983 CBT
8 Nguyễn Thị Phượng 14/10/1992 Bắc Ninh


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 08/11/2016

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Xuân Tiến 10/01/1988 CBT
2 Trần Văn Khoa 26/06/1985 CBT
3 Nguyễn Văn Nghĩa 30/10/1989 CBT
4 Trần Tiến Vinh 03/07/1988 CBT
5 Lê Bá Sáu 20/10/1986 CBT
6 Vũ Thị Tú 28/08/1992 Thanh Hóa


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 07/11/2016

STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đinh Văn Dũng 02/09/1992 CBT
2 Phan Việt Thanh 12/10/1981 CBT
3 Nguyễn Văn Thu 17/08/1989 CBT
4 Đăng Trường Sơn 25/12/1991 CBT
5 Dương Khắc Tới 05/06/1987 CBT
6 Phạm Xuân Hiến 12/03/1985 CBT
7 Nguyễn Văn Trường 06/05/1987 CBT
8 Bùi Đăng Văn 11/03/1990 CBT
9 Phạm Thị Thi 22/07/1989 CBT
10 Nguyễn Văn Dũng 20/08/1992 CBT
11 Vũ Mạnh Cường 12/03/1979 CBT
12 Lê Văn Phong 12/06/1992 CBT
13 Phan Thanh Sang 30/07/1992 CBT
14 Nguyễn Hữu Bằng 19/11/1989 CBT
15 Nguyễn Bá Hùng 24/10/1989 CBT
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 04/11/2016
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Ngọc Tân 19/01/1984 CBT
2 Lâm Vủ Sương 15/12/1989 CBT
3 Lê Đinh Hiếu 03/11/1989 CBT
4 Đỗ Văn Thiệp 18/08/1989 CBT
5 Lê Vũ Ngọc 29/06/1990 CBT
6 Nguyễn Văn Nam 19/03/1982 CBT
7 Nguyễn Văn Tiến 07/07/1991 CBT
8 Cao văn Trung 20/09/1989 CBT
9 Cao Văn Cần 12/09/1987 CBT
10 Lưu Văn Hoàn 27/05/1990 CBT
11 Nguyễn Văn Công 24/01/1988 CBT
12 Nguyễn Việt Đoàn 10/11/1991 CBT
13 Tống Thọ Hải 09/06/1989 CBT
14 Trần Văn Hướng 08/02/1987 CBT
15 Hoàng Văn Nguyệt 11/07/1977 CBT
16 Nguyễn Hữu Hướng 25/11/1984 CBT
17 Nguyễn Thành Công 29/01/1984 CBT
18 Đoàn Văn Minh 10/05/1988 CBT
19 Trần Văn Thoan 04/01/1979 CBT
20 Đỗ Văn Bắc 04/08/1992 CBT
21 Lê Đức Toàn 10/04/1981 CBT
22 Trần Thế Nam 17/07/1987 CBT
23 Lưu Phi Thắng 05/07/1989 CBT

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước