Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 4/2017DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 28/4/2017
STT Họ tên Ngày sinh
1 Bùi Sĩ Quang 22/11/1990
2 Nguyễn Văn Linh 20/11/1991
3 Trần Văn Quang 16/04/1991
4 Hồ Đức Luân 30/11/1990
5 Vũ Khắc Hữu 06/08/1981
6 Phạm Văn Thắng 01/01/1990
7 Đỗ Văn Lâm 20/05/1990
8 Đặng Tất Khiêm 26/02/1989
9 Dương Khoa Bảo 06/03/1981
10 Phạm Đức Tâm 08/12/1986
11 Trịnh Duy Tiến 28/05/1988
12 Trần Văn Cảm 20/01/1991
13 Trần Quang Minh 11/11/1980
14 Thái Khắc Nhật 05/10/1986
15 Đặng Tất Khiêm 26/02/1989
16 Nguyễn Hoàng Phi 28/11/1991
17 Trần Văn Hoan 11/01/1979
18 Lê Văn Long 05/10/1980
19 Nguyễn Tiến Duy 02/01/1980

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 27/4/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Vũ Văn Đông 20/09/1991 CBT
2 Nguyễn Xuân Bá 01/01/1985 CBT
3 Dương Đức Hải 17/04/1990 CBT
4 Nguyễn Phú Hạnh 17/06/1985 CBT
5 Lê Văn Thượng 20/04/1983 CBT
6 Hoàng Đức Vinh 15/06/1986 CBT
7 Nguyễn Duy Hải 20/06/1985 CBT
8 Trần Văn Hạnh 16/02/1984 CBT
9 Nguyễn Tấn Kha 16/06/1985 MM
10 Hà Minh Đức 10/10/1984 MM
11 Trần Mạnh Hùng 19/03/1989 MM
12 Trần Thế Ninh 02/04/1984 MM
13 Đỗ Xuân Trường 18/03/1987 MM
14 Nguyễn Như Bình 23/04/1976 MM
15 Nguyễn Trung Đức 11/10/1993 MM
16 Hoàng Văn Thừa 28/08/1990 MM
17 Lê Văn Đạo 18/09/1991 MM
18 Lê Trung Hiếu 23/07/1987 MM
19 Phan Văn Tuyển 16/07/1990 MM
20 Nguyễn Hữu Dương 03/08/1990 MM
21 Đặng Văn Thịnh 15/09/1990 MM
22 Phan Thị Thúy Liễu 10/03/1985 MM
23 Nguyễn Văn Nhật 12/05/1990 MM
24 Nguyễn Quang Thông 19/07/1982 MM
25 Mai Văn Thiêm 07/02/1980 MM
26 Lê Tài Thật 27/09/1982 MM
27 Lê Anh Tuấn 04/06/1990 MM
28 Trần Quang Minh 11/11/1990 MM
29 Phạm Xuân Quang 03/02/1985 MM
30 Hoàng Đức Chung 02/09/1986 MM
31 Nguyễn Văn Chiến 04/07/1980 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 24/4/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Ngọc Dũng 18/01/1987 CBT
2 Phan Tuấn Dũng Hùng 02/03/1984 CBT
3 Nguyễn Trung Tài 28/06/1980 CBT
4 Nguyễn Công Tú 03/09/1991 CBT
5 Đoàn Công Định 21/08/1984 CBT
6 Nguyễn Huy Thành 28/11/1990 CBT
7 Hoàng Văn Sĩ 08/10/1988 CBT
8 Nguyễn Tiến Minh 04/02/1990 CBT
9 Trần Văn Quân 22/04/1993 Bình Dương
10 Dương Văn Việt 24/09/1992 Đắk Lắk
11 Nguyễn Cao Kỳ 24/08/1986 MM
12 Nguyễn Văn Linh 29/01/1989 MM
13 Trần Minh Ngợi 18/12/1984 MM
14 Nguyễn Văn Qúy 21/11/1983 MM
15 Nguyễn Văn Vân 07/01/1983 MM
16 Nguyễn Văn Thủy 31/12/1988 MM
17 Nguyễn Văn Đạo 06/10/1990 MM
18 Đỗ Danh Kỳ 19/10/1990 MM
19 Mai Văn Thiêm 07/02/1980 MM
20 Nguyễn Xuân Linh 07/09/1990 MM
21 Trịnh Ngọc Huỳnh 31/07/1986 MM
22 Lê Sự 02/12/1981 MM
23 Trần Quang Hiền 02/07/1990 MM
24 Vũ Văn Bình 03/08/1984 MM
25 Lê Anh Tuấn 04/06/1990 MM
26 Hà Văn Doanh 20/03/1984 MM
27 Hoàng Trường Giang 27/07/1990 MM
28 Trần Văn Sáng 08/10/1982 MM
29 Phạm Văn Thụ 10/12/1990 MM
30 Nguyễn Đức Xuân 28/12/1982 MM
31 Hồ Ngọc Tú 29/01/1982 MM
32 Nguyễn Hà Tập 24/10/1990 MM
33 Đặng Ngọc Trường 25/08/1984 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 21/4/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Thà 20/07/1991 MM
2 Vương Đắc Phúc 23/04/1986 MM
3 Trần Văn Hùng 22/02/1981 MM
4 Lại Như Hải 18/06/1982 MM
5 Nguyễn Văn Tài 03/08/1983 MM
6 Nguyễn Chí Hướng 28/10/1982 MM
7 Vũ Văn Hoan 09/04/1982 MM
8 Nguyễn Văn Thanh 06/08/1986 MM
9 Hoàng Trọng Hoàng 27/12/1982 MM
10 Trịnh Đình Hoàn 15/10/1984 MM
11 Bùi Đức Lâm 20/10/1984 MM
12 Nguyễn Đức Lợi 16/08/1979 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 20/4/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Tạ Đức Thể 17/08/1985 CBT
2 Đinh Trọng Nghĩa 09/09/1987 CBT
3 Võ Văn Bảo 10/05/1989 Quảng Bình
4 Vũ Nhân Việt 18/11/1992 LĐMM
5 Hoàng quý Thắng 24/05/1990 LĐMM
6 Nguyễn Văn Thành 20/04/1987 LĐMM
7 Phan Khắc Thiệu 30/09/1984 LĐMM
8 Nguyễn Bá Hiếu 19/10/1982 LĐMM
9 Lê Trung Hiếu 13/07/1987 LĐMM
10 Đinh Thị Mỹ Nhị 10/04/1988 LĐMM
11 Nguyễn Quốc Qúy 19/08/1991 LĐMM
12 Hoàng Văn Mới 10/12/1992 LĐMM
13 Nguyễn Chí Thanh 23/04/1992 LĐMM
14 Lê Văn Minh 06/07/1985 LĐMM
15 Nguyễn Tài Thanh 05/08/1976 LĐMM
16 Nguyễn Văn Nghiêm 27/08/1987 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 19/4/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Trí Văn 27/12/1987 CBT
2 Trần Đình Hào 12/10/1991 CBT
3 Trần Văn Tây 10/08/1980 MM
4 Trần Đình Vinh 02/02/1989 MM
5 Trần Văn Nguyên 20/05/1985 MM
6 Trần Văn Thắng 18/11/1986 MM
7 Nguyễn Thị Ngọc 28/09/1984 MM
8 Trần Quang Cường 30/01/1983 MM
9 Mai Anh Quang 05/07/1984 MM
10 Nguyễn Văn Đức 25/10/1981 MM
11 Võ Văn Sang 09/10/1985 MM
12 Hoàng Hữu Tùng 21/11/1983 MM
13 Lê Xuân Tới 20/09/1985 MM
14 Nguyễn Tiến Hưng 16/07/1980 MM
15 Nguyễn Chí Đạt 01/01/1980 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 18/4/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đỗ Đức Mạnh 08/11/1986 CBT
2 Bùi Văn Hiếu 24/07/1981 MM
3 Nghi Quang Thực 12/04/1990 MM
4 Bùi Văn Mạnh 01/10/1979 MM
5 Nguyễn Minh Trí 15/11/1986 MM
6 Nguyễn Thị Ngọc 28/09/1984 MM
7 Lê Văn Tân 16/10/1975 MM
8 Trần Trọng Khánh 18/04/1982 MM
9 Lê Văn Thuân 15/01/1983 MM
10 Bùi Văn Giang 26/10/1992 MM
11 Nguyễn Văn Mỉnh 04/01/1983 MM
12 Lê Hồng Quân 16/07/1980 MM
13 Huỳnh Văn Ngọc Vinh 07/04/1981 MM
14 Vũ Văn Dư 14/10/1990 MM
15 Nguyễn Văn Phúc 23/08/1987 MM
16 Đào Văn Long 22/06/1987 MM
17 Phan Văn Thông 10/07/1989 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 17/4/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hoàng Kim Toàn 06/10/1987 CBT
2 Bùi Mạnh Tuyên 16/09/1988 CBT
3 Hoàng Văn Lanh 07/12/1982 CBT
4 Nguyễn Văn Nam 24/12/1989 CBT
5 Nguyễn Đình Trung 03/11/1996 Bắc Ninh
6 Trần Văn Giang 10/03/1983 LĐMM
7 Hoàng Minh Phương 17/11/1992 LĐMM
8 Trần Huy Phú 28/03/1990 LĐMM
9 Phan Văn Tỉnh 18/11/1976 LĐMM
10 Nguyễn Thị Hường 15/06/1988 LĐMM
11 Hồ Sơn Lâm 01/09/1991 LĐMM
12 Lê Thị Hải 03/04/1992 LĐMM
13 Nguyễn Hữu Mạnh 22/03/1992 LĐMM
14 Ngô Đức Ban 04/11/1989 LĐMM
15 Nguyễn Văn Tuấn 02/01/1990 LĐMM
16 Vũ Văn Đức 10/01/1979 LĐMM
17 Nguyễn Ngọc Thắng 11/04/1978 LĐMM
18 Nguyễn Văn Thịnh 18/12/1990 LĐMM
19 Hoàng Hữu Thức 25/09/1981 LĐMM
20 Đặng Văn Hùng 09/10/1979 LĐMM
21 Nguyễn Văn Lập 20/01/1991 LĐMM
22 Nguyễn Văn Hà 08/07/1991 LĐMM
23 Trần Văn Hải 27/12/1983 LĐMM
24 Trương Doãn Ninh 05/07/1990 LĐMM
25 Phạm Đan Quế 13/08/1991 LĐMM
26 Nguyễn Văn Mạnh 02/05/1981 LĐMM
27 Vũ Ngọc Thanh 01/04/1984 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 14/4/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Thanh Sơn 20/01/1996 Hà Tĩnh
2 Trần Đình Thiết 17/09/1993 Hà Tĩnh
3 Trần Văn Quân 01/12/1985 Nam Định
4 Lê Văn Trung 01/12/1975 MM
5 Ngô Công Đoàn 24/12/1989 MM
6 Mai Văn Biên 23/04/1991 MM
7 Lê Lương Thảo 12/03/1985 MM
8 Vũ Văn Đức 10/01/1979 MM
9 Vũ Ngọc Thanh 01/04/1984 MM
10 Lê Quang Dương 26/12/1990 MM
11 Nguyễn Văn Tiến 03/02/1986 MM
12 Nguyễn Văn Tám 13/03/1990 MM
13 Trần Văn Chấp 20/08/1985 MM
14 Nguyễn Văn Thanh 10/06/1986 MM
15 Nguyễn Duy Diễm 22/11/1990 MM
16 Nguyễn Văn Đông 18/12/1991 MM
17 Hoàng Văn Bắc 02/07/1986 MM
18 Mai Thị Khanh 10/05/1990 MM
19 Lê Phước Việt 10/09/1989 MM
20 Đặng Ngọc Nam 06/01/1979 MM
21 Đặng Văn Sang 03/01/1993 MM
22 Nguyễn Văn Khoa 01/02/1983 MM
23 Lê Văn Cương 18/12/1986 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 13/4/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Bùi Thị Giang 01/06/1987 CBT
2 Lê Văn Cường 05/06/1991 CBT
3 Lưu Văn Quang 21/12/1987 CBT
4 Vũ Đức Toàn 11/12/1994 Ninh Bình
5 Phạm Mạnh Hùng 08/08/1991 Nghệ An
6 NGUYỄN THỊ HẰNG 27/07/1992 Nghệ An
7 Dương Phước Vinh 11/07/1987 Đồng Tháp
8 Nguyễn Đình Tốt 25/05/1987 MM
9 Nguyễn Công Đoàn 02/05/1976 MM
10 Nguyễn Thành Hưng 10/11/1981 MM
11 Bùi Thị Dịu 27/12/1990 MM
12 Nguyễn Văn Hợp 15/02/1986 MM
13 Nguyễn Cảnh Thế 12/10/1981 MM
14 Hoàng Văn Phúc 26/12/1984 MM
15 Đặng Văn Hùng 15/06/1986 MM
16 Trần Văn Linh 16/05/1988 MM
17 Nguyễn Danh Lưu 15/03/1974 MM
18 Vũ Đức Long 01/12/1986 MM
19 Lưu Trọng Khánh 08/05/1983 MM
20 Hoàng Ngọc Dũng 27/02/1988 MM
21 Đặng Văn Minh 13/12/1982 MM
22 Cao Bá Nhẹ 09/07/1989 MM
23 Nguyễn Hải Quân 22/10/1985 MM
24 Nguyễn Hồ Tường 08/04/1983 MM
25 Đinh Văn Hòa 19/05/1979 MM
26 Nguyễn Ngọc Duy 10/11/1986 MM
27 Vi Quang Hiếu 20/07/1990 MM
28 Nguyễn Văn Dũng 11/12/1990 MM
29 Nguyễn Văn Tú 25/09/1992 MM
30 Phạm Xuân Hiệp 13/02/1991 MM
31 Chu Văn Kiên 06/07/1990 MM
32 Nguyễn Xuân Trang 26/01/1990 MM
33 Nguyễn Phương Đông 21/09/1984 MM
34 Phạm Văn Cảnh 21/07/1984 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 11/4/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Văn Tiến 27/02/1991 CBT
2 Lê Văn Sự 18/10/1990 CBT
3 Nguyễn Thanh Trúc Ly 06/10/1988 CBT
4 Phan Văn Quyền 01/09/1988 CBT
5 Hà Trung Dũng 01/08/1988 CBT
6 Đặng Đình Sơn 28/10/1989 CBT
7 Trần Quy 10/07/1987 CBT
8 Nguyễn Văn Quang 20/08/1987 CBT
9 Trần Văn Tương 23/08/1990 CBT
10 Đặng Văn Thông 11/08/1988 Bắc Giang
11 Vũ Văn Vinh 08/03/1992 Bắc Giang
12 Nguyễn Bá Luận 27/08/1986 MM
13 Ngô Đắc Chuyên 17/06/1980 MM
14 Mai Thanh Hòa 17/05/1984 MM
15 Nguyễn Thế Vinh 10/02/1985 MM
16 Trần Hậu Thành 10/09/1983 MM
17 Phạm Đức Khoái 15/01/1986 MM
18 Nguyễn Văn Vui 15/02/1991 MM
19 Lê Thanh Hải Triều 27/06/1991 MM
20 Phan Sỹ Tài 16/10/1990 MM
21 Phạm Văn Phú 28/12/1981 MM
22 Bùi Thị Dịu 29/12/1986 MM
23 Trần Văn Thạo 10/01/1983 MM
24 Lê Thượng Liên 06/07/1982 MM
25 Nguyễn Văn Khiêm 06/11/1988 MM
26 Phạm Văn Em 10/04/1980 MM
27 Nguyễn Ngọc Anh 10/02/1983 MM
28 Lê Văn Ngọc 21/01/1990 MM
29 Nguyễn Duy Tuất 12/12/1982 MM
30 Lê Chiêu Tình 06/03/1979 MM
31 Hồ Văn Cấp 25/07/1985 MM
32 Nguyễn Đình Dâu 26/04/1976 MM
33 Nguyễn Đình Hới 04/05/1977 MM
34 Phạm Văn Đức 15/10/1981 MM
35 Nguyễn Đình Phúc 25/03/1990 MM
36 Nguyễn Tiến Chương 23/12/1991 MM
37 Lê Đình Luyện 02/03/1988 MM
38 Nguyễn Thị Huyền 05/10/1986 MM
39 Vũ Minh Quân 18/09/1989 MM
40 Võ Đình Quốc 06/01/1982 MM
41 Trịnh Văn Chiến 25/01/1977 MM
42 Vũ Tuấn Khánh 08/08/1981 MM
43 Nguyễn Kim Hiếu 29/08/1991 MM
44 Nguyễn Tiến Hà 01/06/1985 MM
45 Lê Xuân Tiến 12/09/1988 MM
46 Phan Chí Công 01/07/1984 MM
47 Trần Ngọc Đăng 02/01/1984 MM
48 Lê Huy Điệp 03/10/1986 MM
49 Đặng Lê Hạnh 10/01/1989 MM
50 Trịnh Quốc Chương 08/05/1982 MM
51 Dương Hồng Vân 01/09/1981 MM
52 Phạm Thành Sang 18/08/1991 MM
53 Vũ Trí Sơn 07/02/1983 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 07/4/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Văn Nam 27/11/1988 CBT
2 Lê Văn Vóc 25/11/1978 MM
3 Đồng Khắc Tiến 20/03/1989 MM
4 Trần Đăng Hợp 05/08/1982 MM
5 Trần Tuấn Hoàng 10/10/1985 MM
6 Mai Văn Diễn 16/07/1991 MM
7 Lê Chiêu Tình 06/03/1979 MM
8 Lê Lệnh Học 20/01/1986 MM
9 Nguyễn Xuân Oánh 19/11/1991 MM
10 Nguyễn Hoàng Nam 21/02/1973 MM
11 Phạm Văn Sai 24/07/1987 MM
12 Trần Đức 10/05/1974 MM
13 Nguyễn Văn Trãi 20/05/1987 MM
14 Trần Văn Tuấn 06/10/1981 MM
15 Trần Văn Sự 21/04/1979 MM
16 Nguyễn Sỹ Thuận 05/04/1983 MM
17 Lê Lệnh Thăng 10/02/1992 MM
18 Trần Xuân Dương 09/01/1982 MM
19 Nguyễn Công Trình 03/07/1988 MM
20 Tạ Kim Quang 17/09/1989 MM
21 Nguyễn Thị Huyên 05/10/1986 MM
22 Lê Đức Thanh 02/08/1987 MM
23 Tào Văn Dũng 05/09/1980 MM
24 Lý Văn Long 06/04/1984 MM
25 Trần Văn An 13/08/1984 MM
26 Nguyễn Thành Lâm 10/10/1985 MM
27 Nguyễn Kim Hiếu 29/08/1991 MM
28 Trần Văn Lan 04/01/1991 MM
29 Hoàng Mạnh Thắng 06/07/1983 MM
30 Nguyễn Văn Trường 13/02/1982 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 04/4/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Dương 19/09/1983 CBT
2 Bùi Xuân Nam 21/11/1987 CBT
3 Trần Văn Thông 24/07/1985 CBT
4 Trịnh Văn Bình 11/02/1984 CBT
5 Trần Thị Hồng Ngọc 05/10/1988 CBT
6 Trần Thị Hường 13/01/1987 CBT
7 Nguyễn Duy Sáng 22/11/1987 CBT
8 Nguyễn Khắc Quân 11/12/1990 CBT
9 Nguyễn Phú Trước 23/11/1987 CBT
10 Trần Thị Kim Ngọc 23/09/1987 CBT
11 Lê Văn Hoạt 03/02/1992 CBT
12 Đặng Thị Lương 26/09/1989 CBT
13 Nguyễn Thị Thúy 16/06/1990 CBT
14 Trần Văn Dư 28/07/1982 CBT
15 Mai Thanh Hải 23/12/1991 Nghệ An
16 Nguyễn Duy Phúc 30/08/1990 Hà Tĩnh
17 Mai Thị Lý 15/03/1993 Hải Phòng
18 Nguyễn Cảnh Công 01/06/1993 Nghệ An
19 Nguyễn Hồng Quân 20/10/1991 Nghệ An
20 Đặng Văn Quyết 05/10/1993 Nghệ An
21 Lê Đình Giang 18/08/1978 MM
22 Vũ Văn Quyết 10/03/1982 MM
23 Lâm Huỳnh Linh 17/07/1990 MM
24 Nguyễn Bá Cường 02/12/1979 MM
25 Hà Văn Mông 31/10/1978 MM
26 Đặng Đức Cường 27/02/1990 MM
27 Trần Đình Thiết 08/07/1981 MM
28 Võ Văn Vũ 18/10/1983 MM
29 Vũ Đình Huy 03/06/1985 MM
30 Võ Mạnh Dũng 20/09/1982 MM
31 Đặng Thế Cát 30/08/1982 MM
32 Trương Văn Ngọc 09/11/1982 MM
33 Nguyễn Viết Nhâm 25/03/1992 MM
34 Trần Duy Hùng 10/11/1989 MM
35 Dương Đình Thọ 01/08/1982 MM
36 Trần Quang Xuân 06/07/1984 MM
37 Đào Tiến Trung 29/11/1981 MM
38 Nguyễn Xuân Dũng 28/07/1982 MM
39 Nguyễn Bá Tuyển 20/10/1975 MM
40 Nguyễn Minh Đức 24/02/1986 MM
41 Tạ Đức Anh 24/08/1983 MM
42 Nguyễn Hồng Tuấn 06/12/1984 MM
43 Phạm Thị Vân 01/08/1991 MM
44 Hoàng Ngọc Giáp 10/08/1985 MM
45 Lê Đức Lâm 10/09/1989 MM
46 Nguyễn Đăng Chung 19/07/1989 MM
47 Vũ Lê Cảnh 20/09/1987 MM
48 Lù Văn Đường 17/02/1986 MM
49 Nguyễn Duy Hưng 09/10/1983 MM
50 Phan Tuấn Hoàng 01/11/1976 MM
51 Trần Đức Khôi 26/05/1989 MM
52 Nguyễn Văn Thìn 19/04/1976 MM
53 Nguyễn Mạnh Phú 03/11/1988 MM
54 Mai Nguyễn Tuấn 10/10/1990 MM
55 Lê Việt Anh 01/10/1987 MM
56 Nguyễn Xuân Dương 09/01/1982 MM
57 Nguyễn Văn Chương 06/10/1982 MM
58 Lê Xuân Huệ 07/04/1986 MM
59 Nguyễn Ngọc Quế 19/05/1977 MM
60 Trần Thanh Nhã 10/01/1979 MM
61 Lê Văn Ngọc 16/07/1979 MM
62 Tô Văn Thế 01/11/1984 MM
63 Trần Ngọc Linh 09/01/1983 MM
64 Nguyễn Văn Vinh 26/02/1990 MM
65 Phạm Văn Hải 12/02/1989 MM
66 Huỳnh Công Đoàn 15/07/1976 MM
67 Nguyễn Ngọc Ánh 15/04/1980 MM
68 Lê Viết Hoan 12/06/1978 MM
69 Nguyễn Trọng Hưởng 29/09/1981 MM
70 Nguyễn Văn Khoa 02/12/1991 MM
71 Lê Văn Châu 10/02/1974 MM
72 Hoàng Văn Tài 20/10/1982 MM
73 Bùi Thị Lan 30/08/1984 MM
74 Roãn Văn Minh 10/01/1981 MM

Tin khác
Thông báo danh sách người lao động tập trung tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 07/4 đến hết 17/4/2017 (Khóa 8-ĐN)   (04/04/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 7/4/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (04/04/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 5/4/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (03/04/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 03/4/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (30/03/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 31/3/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (29/03/2017)
Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2017   (28/03/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 30/3/2017   (27/03/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 29/3/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (27/03/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 27/3/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (23/03/2017)
Lịch tập trung người lao động tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 26/3 đến hết 5/4/2017 (Khóa 7)   (22/03/2017)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước