Thông báo về chương trình hỗ trợ đào tạo cho người lao động thuộc các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trong kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp năm 2017


Để hỗ trợ người lao động của 64 huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo không thuộc các huyện tạm dừng tuyển chọn năm 2017, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn quốc dành 800 chỉ tiêu ngành nông nghiệp trong kỳ thi tiếng Hàn chương trình EPS năm 2017 cho các đối tượng này.
Ngày 05/4/2017, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 1282/LĐTBXH-QLLĐNN đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai việc hỗ trợ người lao động tham gia học tiếng Hàn và các chính sách theo qui định và thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương để người lao động đáp ứng điều kiện, có nhu cầu được tham gia.
Người lao động quan tâm có thể xem chi tiết nội dung chính sách, đối tượng ưu tiên (TẠI ĐÂY) và chương trình đào tạo (TẠI ĐÂY)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Tin khác
Danh sách các địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn lần thứ 12   (05/04/2017)
Thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2017 tại một số địa phương   (31/03/2017)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 18/11/2016   (14/11/2016)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 15/11/2016   (10/11/2016)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 10/11/2016   (04/11/2016)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 03/11/2016   (31/10/2016)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 27/10/2016   (21/10/2016)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 29/9/2016   (23/09/2016)
KHUYẾN CÁO ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VỀ KỲ THI TIẾNG LẦN THỨ 11 TỔ CHỨC NGÀY 8,9/10/2016   (22/09/2016)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 29/9/2016   (19/09/2016)