Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 5/2017DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 31/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Minh Cường 05/09/1984 CBT
2 Nguyễn Văn Phương 04/05/1984 CBT
3 Nguyễn Nguyên Giáp 16/02/1983 CBT
4 Võ Hoàng Minh 11/02/1988 CBT
5 Hồ Phi Long 19/08/1985 CBT
6 Đào Ngọc Thanh 29/12/1987 CBT
7 Đào Minh Trung 20/11/1985 CBT
8 Phan Văn Thông 07/08/1985 CBT
9 Trần Hữu Định 09/09/1982 CBT
10 Lê Công Đức 03/08/1982 CBT
11 Trần Ngọc Nghĩa 22/09/1987 CBT
12 Lê Trọng Sơn 16/09/1984 CBT
13 Ngô Thế Dũng 28/05/1984 CBT
14 Phạm Sỹ Thông 02/05/1982 Hà Tĩnh
15 Trần Văn Đức 04/04/1991 Hà Tĩnh
16 Phan Đức Dũng 02/12/1992 Hà Tĩnh
17 Nguyễn Minh Tường 16/06/1995 Hà Tĩnh
18 Lê Văn Tiệp 04/10/1989 Hà Tĩnh
19 Phan Văn Cường 10/05/1995 Hà Tĩnh
20 Nguyễn Văn Toản 20/11/1990 Thanh Hóa
21 Nguyễn Văn Thuận 19/08/1992 Đắk Lắk
22 Lê Xuân Hải 16/10/1991 Quảng Bình
23 Nguyễn Văn Cường 27/05/1993 Phú Thọ
24 Lê Xuân Biên 14/07/1991 Phú Thọ
25 Vũ Mạnh Trường 05/04/1980 Phú Thọ
26 Nguyễn Thái Sơn 15/12/1992 Phú Thọ
27 Nguyễn Xuân Hùng 05/03/1980 Phú Thọ
28 Nguyễn Công Hùng 18/08/1992 Lai Châu
29 Cao Sơn Tùng 26/09/1985 Phú Thọ
30 Đào Thị Dung 06/07/1991 Phú Thọ
31 Đặng Thu Hằng 04/01/1989 Phú Thọ
32 Lê Thị Thanh Mai 28/10/1989 Phú Thọ
33 Bạch Văn Quang 16/08/1998 Bắc Giang
34 Nguyễn Thị Hạnh 10/02/1989 Bắc Giang
35 Cao Nghiệp 01/01/1994 Quảng Bình
36 Trương Văn Trung 13/07/1987 Quảng Bình
37 Lưu Đức Hạnh 04/12/1982 Quảng Bình
38 Phạm Thị Cúc 10/03/1990 Quảng Bình
39 Lường Văn Hải 18/06/1993 Thanh Hóa
40 Bùi Văn Hiệp 16/02/1990 Thanh Hóa
41 Bùi Văn Quyền 16/08/1992 Thanh Hóa

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 30/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hoàng Văn Sơn 27/02/1985 CBT
2 Đồng Văn Hùng 10/06/1985 CBT
3 Phan Xuân Hòa 23/04/1986 CBT
4 Hoàng Văn Dũng 05/10/1987 CBT
5 Nguyễn Đức Minh 23/03/1984 CBT
6 Lê Xuân Trung 06/03/1989 CBT
7 Hồ Sỹ Tuấn 20/05/1989 CBT
8 Lê Văn Hậu 20/07/1984 CBT
9 Nguyễn Văn Dần 21/02/1986 CBT
10 Phạm Chí Cường 23/10/1984 CBT
11 Vũ Văn Tuân 04/04/1981 CBT
12 Đàm Xuân Luận 03/03/1985 CBT
13 Bùi Ngọc Quảng 21/11/1983 CBT
14 Lê Minh Tuấn 20/05/1983 CBT
15 Bùi Xuân thiện 10/11/1990 CBT
16 Nguyễn Sỹ Tú 22/11/1986 CBT
17 Nguyễn Thanh Tân 12/11/1987 CBT
18 Lê Minh Tiến 26/06/1985 CBT
19 Lê Hữu Anh 20/10/1985 CBT
20 Võ Đình Hùng 11/07/1985 CBT
21 Trương Văn Huệ Tâm 03/02/1990 CBT
22 Hồ Văn Nghị 05/01/1989 CBT
23 Trần Văn Quãng 01/01/1986 CBT
24 Vũ Minh Công 01/12/1986 CBT
25 Trần Trung Hân 06/08/1989 CBT
26 Lê Văn Tính 18/07/1986 CBT
27 Đặng Văn Trung 28/08/1984 CBT
28 Mai Xuân Lợi 06/11/1983 CBT
29 Bạch Sỹ Long 06/10/1987 CBT
30 Nguyễn Hoài Nam 30/04/1985 CBT
31 Hoàng Bá Lộc 02/01/1992 Hà Tĩnh
32 Thái Viết Duẩn 05/04/1993 Hà Tĩnh
33 Hoàng Văn Lựu 20/10/1983 Hà Tĩnh
34 Trần Văn Hùng 20/12/1984 Hà Tĩnh
35 Ngô Viết Quang 02/10/1983 Hà Tĩnh
36 Trần Văn May 11/06/1994 Hà Tĩnh
37 Nguyễn Trọng Kiều 16/09/1991 Hà Tĩnh
38 Biện Văn Đức 07/08/1994 Hà Tĩnh
39 Nguyễn Quang Hòa 01/07/1984 Hà Tĩnh
40 Trần Lệ Quyên 26/08/1997 Tuyên Quang
41 Nguyễn Thiện Trí 06/06/1996 Kiên Giang
42 Nguyễn Tiến Quyết 23/05/1987 Thái Nguyên
43 Trần Quang Minh 06/09/1997 Thái Nguyên
44 Đồng Văn Thiện 25/10/1996 Thái Nguyên
45 Nguyễn Thị Dung 14/02/1997 Bắc Giang
46 Đoàn Đỗ Trung 09/06/1996 Bắc Giang
47 Đặng Văn Huy 26/03/1997 Hưng Yên
48 Nguyễn Hoàng Khởi 23/06/1992 Kiên Giang

Nguyễn Dắt Duyên 14/02/1990 MM

Nguyễn Văn Thuận 26/01/1988 MM

Đỗ Văn Thắng 03/05/1990 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 29/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lương Xuân Biên 12/08/1988 CBT
2 Võ Đình Sơn 29/04/1987 CBT
3 Huỳnh Nhựt Anh 19/09/1986 CBT
4 Nguyễn Danh Vệ 19/01/1984 CBT
5 Nguyễn Mạnh Dũng 01/02/1986 CBT
6 Trần Hùng Cường 20/04/1986 CBT
7 Phan Đức Hậu 04/07/1986 CBT
8 Nguyễn Văn Toàn 20/03/1988 CBT
9 Vũ Tiến Thủ 01/12/1979 CBT
10 Nguyễn Văn Tiến 22/06/1986 CBT
11 Đỗ Hoàng Nam 13/10/1988 CBT
12 Vũ Văn Ân 13/01/1984 CBT
13 Nguyễn Khoa Bảo 08/06/1987 CBT
14 Phùng Văn Toản 20/01/1991 CBT
15 Phan Văn Chí Thanh 13/08/1989 CBT
16 Dương Ngọc Hòa 02/03/1988 CBT
17 Đinh Quốc Toàn 15/07/1989 CBT
18 Đinh Bá Thương 26/12/1983 CBT
19 Đặng Văn Thắng 25/11/1981 CBT
20 Lê Văn Đức 06/04/1984 CBT
21 Lê Văn 16/09/1986 CBT
22 Nguyễn Mạnh Cường 21/11/1991 CBT
23 Lê Đình Trung 02/03/1985 CBT
24 Sơn Thương 01/01/1988 CBT
25 Nguyễn Văn Lợi 19/11/1985 CBT
26 Trần Đình Ái 10/02/1985 CBT
27 Nguyễn Văn Trường 19/12/1984 CBT
28 Lê Bách Chiến 09/09/1983 CBT
29 Phan Thanh Liên 14/09/1989 CBT
30 Nguyễn Văn Dụng 16/01/1989 CBT
31 Trịnh Văn Quyết 04/12/1982 CBT
32 Đỗ Đức Phúc 01/05/1982 CBT
33 Lê Trường Sơn 15/08/1981 CBT
34 Nguyễn Hữu Sơn 03/01/1990 CBT
35 Kim Hoàng Giang Việt 14/03/1987 CBT
36 Nguyễn Văn Công 18/03/1989 CBT
37 Nguyễn Tiến Dũng 18/04/1983 CBT
38 Nguyễn Ngọc Hiệp 29/10/1988 CBT
39 Nguyễn Hữu Cương 15/10/1984 CBT
40 Lý Thành Long 23/11/1985 CBT
41 Phạm Trọng Hướng 17/10/1983 CBT
42 Đỗ Xuân Trường 13/07/1985 CBT
43 Đinh Xuân Điệp 10/08/1982 CBT
44 Nguyễn Đình Hùng 12/08/1987 CBT
45 Bùi Hữu Đức 30/04/1985 CBT
46 Nguyễn Huỳnh Nhật Linh 25/12/1984 CBT
47 Nguyễn Đắc Linh 10/02/1986 CBT
48 Hoàng Văn Tường 20/06/1986 CBT
49 Vũ Duy Việt 13/06/1982 CBT
50 Lương Văn Phường 10/07/1987 CBT
51 Nguyễn Đình Khơi 06/08/1985 CBT
52 Nguyễn Khắc Đại 10/09/1984 CBT
53 Nguyễn Đức Hạnh 26/08/1982 CBT
54 Nguyễn Quốc Luật 14/08/1988 CBT
55 Tiêu Văn Thể 02/10/1982 CBT
56 Nguyễn Thành Sơn 04/12/1986 CBT
57 Võ Công Toản 07/01/1987 CBT
58 Thịnh Đức Trung 25/08/1985 CBT
59 Nguyễn Như Tặng 03/02/1987 CBT
60 Đào Văn Bức 12/11/1987 CBT
61 Nguyễn Văn Ngọc 01/03/1991 CBT
62 Đoàn Thanh Thể 02/02/1980 CBT
63 Phạm Thị Thu Trang 09/08/1988 CBT
64 Phạm Văn Khánh 19/10/1983 CBT
65 Trần Thanh Tuấn 03/01/1985 CBT
66 Đặng Quốc Tuân 02/01/1985 CBT
67 Lê Thị Bích Nga 01/01/1990 CBT
68 Trương Thị Hà 12/12/1991 CBT
69 Nguyễn Duy Trường 14/04/1986 CBT
70 Hồng Minh Nhựt 23/11/1982 CBT
71 Hoàng Văn Sơn 05/03/1991 CBT
72 Dương Văn Luân 17/02/1987 CBT
73 Lường Văn Duy 10/09/1983 CBT
74 Lê Hồng Quân 09/08/1990 CBT
75 Phạm Văn Hòa 20/06/1984 CBT
76 Nguyễn Văn Nam 10/02/1986 CBT
77 Nguyễn Văn Quảng 19/11/1986 CBT
78 Nguyễn Viết Thạch 04/03/1989 CBT
79 Bùi Văn Duy 15/05/1985 CBT
80 Trần Văn Lành 01/09/1982 CBT
81 Nguyễn Văn Quyết 17/10/1984 CBT
82 Trần Công Sơn 25/05/1984 CBT
83 Phạm Văn Hợi 14/07/1985 CBT
84 Trịnh Kim Trường 28/09/1986 CBT
85 Trần Công Sơn 06/09/1987 CBT
86 Lê Anh Đức 18/01/1990 CBT
87 Nguyễn Văn Cần 22/07/1984 CBT
88 Trần Văn Thùy 23/06/1984 CBT
89 Nguyễn Huy Hùng 26/09/1990 CBT
90 Nguyễn Văn Định 17/02/1987 CBT
91 Nguyễn Danh Trình 13/07/1986 CBT
92 Trần Ngọc Anh 03/10/1989 CBT
93 Nguyễn Văn Long 11/10/1988 CBT
94 Nguyễn Văn Thương 09/06/1984 Bình Định
95 Võ Duy Thành 19/09/1993 Quảng Bình
96 Nguyễn Quốc Vũ 06/06/1990 Quảng Bình
97 Phạm Văn Sáu 20/12/1994 Quảng Bình
98 Cao Lâm Tuấn 20/11/1989 Quảng Bình
99 Phạm Văn Hảo 03/01/1985 Quảng Bình
100 Lê Thanh Tú 20/09/1991 Quảng Bình
101 Nguyễn Văn Hồng 20/12/1989 Quảng Bình
102 Nguyễn Văn Liệu 04/03/1996 Quảng Bình
103 Nguyễn Nam 20/07/1987 Quảng Bình
104 Phạm Văn Pháp 15/08/1984 Quảng Bình
105 Phan Hữu Thành 02/05/1990 Quảng Bình
106 Trương Văn Hải 28/08/1994 Quảng Bình
107 Phan Văn Sơn 07/10/1985 Quảng Bình
108 Nguyễn Văn Luyến 10/11/1987 Quảng Bình
109 Trần Văn Thịnh 28/08/1984 Quảng Bình
110 Phan Văn Trọng 21/10/1993 Quảng Bình
111 Nguyễn Pháp 05/02/1996 Quảng Bình
112 Nguyễn Văn Dũng 06/02/1983 Quảng Bình
113 Lưu Văn Sự 28/10/1987 Quảng Bình
114 Trịnh Tứ Tuấn 22/05/1996 Thanh Hóa
115 Võ Văn Dũng 07/12/1986 Bình Thuận
116 Phạm Hoàng Huy Thông 12/03/1997 Bình Thuận
117 Nguyễn Cảnh Thắng 01/08/1992 Gia Lai
118 Bùi Văn Hoài 27/01/1991 Hải Phòng
119 Vũ Bá Công 18/07/1986 Hải Phòng
120 Đỗ Thị Thơm 10/12/1987 Tây Ninh
121 Nguyễn Văn Nghĩa 23/10/1984 Bắc Ninh
122 Phạm Đình Phúc 22/12/1993 Hải Phòng
123 Hoàng Mạnh Hiệp 22/09/1994 Hải Phòng
124 Hoàng Đình Duy 06/04/1997 Hải Phòng
125 Võ Văn Biên 24/05/1992 Quảng Bình
126 Nguyễn Quang Vinh 17/03/1991 Quảng Bình
127 Nguyễn Thành Lợi 09/07/1992 Tây Ninh
128 Nguyễn Tấn Giào 09/10/1988 Tây Ninh
129 Hồ Thị Hồng Tươi 22/02/1988 Tây Ninh
130 Nguyễn Thị Mai 06/01/1998 Vĩnh Phúc
131 Nguyễn Văn Lực 26/05/1995 Đắk Lắk
132 Nguyễn Nhật Linh 09/10/1995 Đắk Lắk
133 Phạm Xuân Quyết 25/12/1995 Đắk Lắk
134 Võ Tá Bảo 09/08/1994 Hà Tĩnh
135 Trần Quang Thái 24/02/1982 Hà Tĩnh
136 Đậu Viết Tuấn 15/12/1988 Hà Tĩnh
137 Kiều Văn Quyền 06/10/1989 Hà Tĩnh
138 Nguyễn Anh Thìn 08/04/1988 Hà Tĩnh
139 Nguyễn Duy Đan 02/05/1991 Hải Phòng
140 Ngô Xuân Tâm 23/10/1996 Hải Phòng
141 Nguyễn Văn Trưởng 21/08/1984 Hải Phòng
142 Phạm Văn Võ 26/03/1983 Hải Phòng
143 Nguyễn Văn Hoàn 28/02/1997 Hưng Yên
144 Trân Văn Huy 22/10/1992 Hưng Yên
145 Đào Thị Thu 14/12/1990 Hưng Yên
146 Phạm Trung Nghĩa 12/05/1998 Hưng Yên
147 Đỗ Đức Hiếu 08/07/1998 Hưng Yên
148 Nghiêm Đức Thắng 13/09/1997 Hưng Yên
149 Lưu Thị Hoa 01/02/1994 Lạng Sơn
150 Lê Khắc Minh 05/04/1993 Nghệ An
151 Nguyễn Văn Hưng 02/12/1990 Nghệ An
152 Phạm Văn Thời 06/12/1992 Quảng Ngãi
153 Phạm Minh Viên 14/07/1993 Quảng Ngãi
154 Võ Văn Hùng 29/05/1989 Quảng Ngãi
155 Hữu Thị Chinh 05/09/1996 Hà Nội
156 Bùi Đình Nam 24/08/1996 Nam Định
157 Nguyễn Thị Hoa 20/06/1996 Nam Định
158 Vũ Thị Sen 12/06/1989 Nam Định
159 Nguyễn Phước Bảo Yến 17/02/1989 Bến Tre
160 Lư Mộng Bình 26/11/1996 Bến Tre
161 Đặng Thúy An 26/10/1996 Bến Tre
162 Lê Đức Mạnh 17/11/1991 MM
163 Nguyễn Ngọc Quỳnh 10/10/1980 MM
164 Cao Ngọc Minh 28/06/1990 MM
165 Dương Xuân Khúc 17/12/1976 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 26/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phùng Trọng Tuấn 28/08/1992 CBT
2 Nguyễn Ngọc Sơn 27/10/1987 CBT
3 Đặng Văn Phụng 24/06/1986 CBT
4 Ngô Phước An 29/09/1988 CBT
5 Nguyễn Viết Thuận 16/10/1981 CBT
6 Hồ Hữu Ngọc 30/09/1988 CBT
7 Nguyễn Hữu Thảo 11/10/1984 CBT
8 Đỗ Thành Công 19/02/1986 CBT
9 Nguyễn Bá Phước 10/08/1985 CBT
10 Hồ Văn Dương 07/07/1984 CBT
11 Lê Quang Hưng 14/02/1979 CBT
12 Lê Hữu Huấn 27/06/1985 CBT
13 Lê Xuân Cương 03/01/1981 CBT
14 Trần Đức Kiên 06/11/1985 CBT
15 Trần Quang Tạo 23/06/1986 CBT
16 Nguyễn Văn Chí 20/12/1988 CBT
17 Trương Thanh Phước 09/05/1985 CBT
18 Ngô Văn Quế 14/08/1987 CBT
19 Nguyễn Công Văn 20/08/1988 CBT
20 Võ Thanh Minh 21/06/1984 CBT
21 Trần Tiến Thịnh 01/05/1988 CBT
22 Vũ Hùng Cường 17/02/1989 CBT
23 Nguyễn Việt Quang Vinh 17/07/1985 CBT
24 Châu Kỳ Nam 21/05/1986 CBT
25 Nguyễn Trác Đức 19/09/1989 CBT
26 Đỗ Huy Hoàng 21/12/1990 CBT
27 Vũ Văn Dũng 09/01/1990 CBT
28 Hoàng Văn Trung 10/04/1987 CBT
29 Lê Văn Hải 05/04/1989 CBT
30 Nguyễn Công Sáu 07/02/1985 CBT
31 Nguyễn Bá Thọ 23/08/1982 CBT
32 Nguyễn Văn Dương 04/06/1986 CBT
33 Phạm Văn Tuấn 10/11/1987 CBT
34 Doãn Trọng Dũng 20/12/1990 CBT
35 Nguyễn Thế Phú 24/02/1990 CBT
36 Bạch Long Vũ 17/03/1988 CBT
37 Trần Văn Tân 26/03/1991 CBT
38 Phạm Văn Quyết 14/05/1990 CBT
39 Trương Thu Hà 15/10/1977 CBT
40 Nguyễn Khắc Thanh 08/05/1985 CBT
41 Lê Lệnh Thắng 10/03/1986 CBT
42 Nguyễn Đình Bằng 05/06/1983 CBT
43 Nguyễn Văn Hải 19/10/1985 CBT
44 Lê Trọng Kỷ 10/01/1978 CBT
45 Nguyễn Văn Hải 29/07/1987 CBT
46 Lê Xuân Thắng 17/02/1983 CBT
47 Đào Quốc Kỳ 30/03/1986 CBT
48 Nguyễn Gia Tâm 10/05/1988 CBT
49 Nguyễn Trung Thông 25/03/1981 CBT
50 Đào Quang Lực 20/10/1989 CBT
51 Nguyễn TRọng Chung 14/01/1989 CBT
52 Nguyễn Văn Hiệp 10/12/1986 CBT
53 Nguyễn Xuân Đại 20/11/1991 CBT
54 Nguyễn Huy Lam 09/10/1987 CBT
55 Hoàng Quang Văn 25/08/1986 CBT
56 Nguyễn Duy Vinh 22/04/1988 CBT
57 Võ Duy Toàn 23/05/1992 CBT
58 Đỗ Tiến Sỹ 01/09/1986 CBT
59 Phùng Đức Tuấn 28/06/1986 CBT
60 Phạm Huy Toàn 03/04/1985 CBT
61 Nguyễn Văn Thiện 20/04/1983 CBT
62 Trần Văn Ka 27/09/1981 CBT
63 Trương Thành An 15/03/1992 CBT
64 Vương Xuân Quang 08/11/1986 CBT
65 Nguyễn Văn Cương 23/02/1990 CBT
66 Hà Quang Hiếu 22/02/1984 CBT
67 Nguyễn Xuân Cường 12/03/1986 CBT
68 Nguyễn Quốc Cường 15/10/1983 CBT
69 Đào Huy Chung 08/02/1984 CBT
70 Lê Hữu Định 23/06/1985 CBT
71 Đinh Văn Dũng 07/08/1983 CBT
72 Nguyễn Hữu Thương 28/12/1984 CBT
73 Nguyễn Văn lành 04/04/1986 CBT
74 Đặng Đình Thuyết 15/10/1979 CBT
75 Nguyễn Đăng Sơn 19/12/1983 CBT
76 Lương Kim Đội 04/02/1988 Phú Yên
77 Nguyễn Văn Thơ 22/02/1984 Phú Yên
78 Nguyễn Đức Tính 01/08/1987 Quảng Trị
79 Hồ Đình Nam 27/12/1992 Đồng Nai
80 Nguyễn Trường Lưu 18/09/1991 Hà Tĩnh
81 Lê Văn Điền 26/07/1987 Hà Tĩnh
82 Nguyễn Văn Hoàng 09/12/1996 Hà Tĩnh
83 Lê Văn Trong 20/01/1983 Hà Tĩnh
84 Trần Trọng Nho 18/03/1987 Hà Tĩnh
85 Nguyễn Quốc Hiệp 25/12/1987 Hà Tĩnh
86 Nguyễn Tiến Hậu 22/02/1992 Hà Tĩnh
87 Hồ Bá Vượng 02/01/1987 Hà Tĩnh
88 Phạm Hồng Luân 24/07/1987 Hà Tĩnh
89 Phùng Xuân Chiến 08/11/1992 Hà Tĩnh
90 Hồ Ngọc Vinh 12/05/1990 Hà Tĩnh
91 Đoàn Bá Linh 04/11/1992 Hải Dương
92 Bùi Mạnh Hùng 29/04/1994 Hòa Bình
93 Nguyễn Ý Huy 23/03/1991 Quảng Nam
94 Nguyễn Hồng Linh 07/05/1984 Quảng Ngãi
95 Võ Quốc Hùng 06/11/1992 Quảng Ngãi
96 Nguyễn Tiến Sĩ 23/08/1978 Quảng Nam
97 Đặng Văn Sơn 13/10/1985 Quảng Nam
98 Lưu Thanh Hoàng 11/01/1981 Cà Mau
99 Đặng Quốc Thắng 10/03/1991 Đồng Nai
100 Đặng Thế Thanh 26/10/1978 Hà Tĩnh
101 Trần Văn Đường 05/06/1986 Hà Tĩnh
102 Nguyễn Chí Thăng 09/11/1996 Hà Tĩnh
103 Trần Minh Hải 22/09/1984 Hà Tĩnh
104 Trần Xuân Huyên 23/04/1991 Hà Tĩnh
105 Lê Văn Thiên 10/11/1985 Hà Tĩnh
106 Phan Thị Hương 03/10/1995 Hà Tĩnh
107 Trần Sĩ Đức 10/01/1990 Hà Tĩnh
108 Đặng Văn Cường 05/04/1988 Hà Tĩnh
109 Phạm Ngọc Lân 07/12/1991 Hà Tĩnh
110 Nguyễn Thị Oanh 04/09/1991 Nam Định
111 Phan Nam Dương 20/09/1988 Quảng Ngãi
112 Lý Văn Tâm 08/03/1978 Quảng Ngãi
113 Diệp Thanh Hà 18/03/1998 Bắc Giang
114 Hoàng Văn Tân 05/05/1998 Bắc Giang
115 Đào Thị Trang 16/07/1988 Bắc Kạn
116 Trịnh Thị Diễm Phương 25/07/1990 Cần Thơ
117 Lê Quang Bình 10/01/1998 Hà Tĩnh
118 Phan Đình Phượng 10/06/1995 Hà Tĩnh
119 Nguyễn Văn Đình 23/10/1996 Hà Tĩnh
120 Trần Văn Lâm 26/03/1995 Hà Tĩnh
121 Nguyễn Đình Bảo 16/07/1989 Hà Tĩnh
122 Dương Xuân Hải 22/12/1995 Hà Tĩnh
123 Trần Tiến Đại 25/08/1996 Hà Tĩnh
124 Lê Khắc Tiệp 17/06/1981 Hòa Bình
125 Dương Văn Tường 10/02/1993 Hòa Bình
126 Hoàng Văn Danh 04/12/1985 Nam Định
127 Trần Đình Cương 08/08/1993 Quảng Trị
128 Nguyễn Thị Hạnh 27/12/1991 Quảng Trị
129 Nguyễn Văn Quý 19/10/1989 Quảng Trị
130 Nguyễn Văn Thương 02/01/1995 Quảng Trị
131 Hồ Văn Thịnh 14/02/1993 Quảng Trị
132 Trần Ngọc Pháp 22/10/1991 Quảng Trị
133 Hoàng Văn Long 21/02/1988 Quảng Trị
134 Nguyễn Đăng Luân 19/12/1997 Vĩnh Phúc
135 Nguyễn Thị Thanh Bình 26/10/1992 Vĩnh Phúc
136 Phạm Ngọc Lân 07/12/1991 MM
137 Ngô Quý Quân 20/08/1990 MM
138 Nguyễn Minh Cường 09/09/1984 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 25/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Phú Trường 10/05/1985 CBT
2 Đỗ Thị Tuyết Ngọc 02/03/1987 CBT
3 Nguyễn Văn Duy 27/02/1985 CBT
4 Nguyễn Văn Bang 26/03/1992 CBT
5 Nguyễn Minh Hải 02/09/1985 CBT
6 Cao Thanh Tiến 22/03/1986 CBT
7 Đào Văn Long 08/04/1989 CBT
8 Nguyễn Xuân trường 02/01/1989 CBT
9 Trịnh Duy Dũng 18/03/1987 CBT
10 Hạ Duy Tập 12/01/1987 CBT
11 Nguyễn Văn Vinh 20/03/1983 CBT
12 Trương Văn Dụng 10/06/1984 CBT
13 Phan Thành Tâm 20/08/1984 CBT
14 Bùi Văn Hải 14/06/1981 CBT
15 Đào Quốc Hội 01/10/1989 CBT
16 Ngô Tiến Tĩnh 15/04/1986 CBT
17 Phan Văn Ngọc 01/02/1984 CBT
18 Nguyễn Văn Đoàn 10/07/1990 CBT
19 Phạm Tùng 20/02/1984 CBT
20 Hoàng Văn Cường 24/07/1985 CBT
21 Nguyễn Hữu tuệ 05/08/1988 CBT
22 Nguyễn Văn Ngọc 06/03/1987 CBT
23 Nguyễn Văn Sáng 24/08/1980 CBT
24 Dinh Manh Uy 20/04/1986 CBT
25 Hoàng Nghĩa Ngân 07/08/1984 CBT
26 Lê Văn Tuân 06/06/1984 CBT
27 Trần Lê Lâm 16/06/1982 CBT
28 Nguyễn Văn Lạng 30/07/1985 CBT
29 Ngô Thế Quyền 08/03/1978 CBT
30 Nguyễn Hữu Thành 24/07/1983 CBT
31 Đỗ Văn Thương 21/05/1984 CBT
32 Đoàn Trọng Huế 10/12/1986 CBT
33 Ma Xuân Hoàn 20/11/1987 CBT
34 Ngô Đức Kim 18/08/1989 CBT
35 Dư Đức Hùng 09/10/1989 CBT
36 Đỗ Quang Trung 07/03/1982 CBT
37 Phạm Tiến Khởi 15/09/1987 CBT
38 Đinh Văn Điển 03/09/1984 CBT
39 Phan Văn Tiến 16/06/1985 Thanh Hóa
40 Trần Văn Khải 12/09/1989 Quảng Ninh
41 Phạm Văn Tùng 15/10/1987 Lạng Sơn
42 Nông Văn Sơn 09/02/1983 Lạng Sơn
43 Tạ Quốc Sang 10/10/1985 Quảng Trị
44 Lê Minh Tuấn 02/02/1986 Quảng Trị
45 Võ Khắc Huy 19/02/1993 Quảng Trị
46 Nguyễn Minh Châu 15/06/1987 Quảng Trị
47 Trương Quang Đoàn 24/10/1985 Quảng Trị
48 Nguyễn Kiên Cường 28/09/1992 Quảng Trị
49 Trần Văn Hoàng 10/11/1980 Quảng Trị
50 Nguyễn Văn Tình 16/09/1984 Quảng Trị
51 Nguyễn Thanh Tuân 09/05/1989 Quảng Trị
52 Nguyễn Thị Lan 24/06/1991 Quảng Trị
53 Ngô Văn Sáu 01/03/1998 Quảng Trị
54 Nguyễn Hoài Bảo 10/10/1994 Quảng Trị
55 Bùi Văn Tuấn 24/09/1992 Quảng Trị
56 Lê Xuân Hùng 08/08/1988 Quảng Trị
57 Lê Văn Khắc 18/11/1994 Quảng Trị
58 Ngô Anh 01/01/1983 Quảng Trị
59 Phạm Tuấn Anh 29/07/1996 TP Hồ Chí Minh
60 Hồ Quốc Bữu 27/08/1985 TP Hồ Chí Minh
61 Phạm Minh Dũng 15/02/1977 Thanh Hóa
62 Nguyễn Khắc Tiệp 10/01/1994 Đắk Nông
63 Kim Văn Chiến 04/02/1989 Lào Cai
64 Nguyễn Văn Thịnh 04/03/1988 Quảng Bình
65 Nguyễn Văn Trường 10/06/1995 Quảng Bình
66 Đoàn Văn Khánh 10/04/1989 Quảng Bình
67 Trần Văn Sơn 05/11/1990 Quảng Bình
68 Nguyễn Văn Thuận 17/10/1992 Sơn La
69 Cao Ngọc Sơn 10/06/1998 Thanh Hóa
70 Lê Đình Thắng 20/06/1992 Thanh Hóa
71 Lê Bá Thoảng 07/08/1989 Bắc Ninh
72 Nguyễn Văn Bắc 22/06/1997 Bắc Ninh
73 Trần Văn Hậu 30/12/1989 Bến Tre
74 Trần Thanh Lâm 13/10/1991 Bến Tre
75 Đặng Văn Đức 13/09/1993 Đắk Nông
76 Nguyễn Văn Thông 10/05/1994 Ninh Bình
77 Trần Đình Thăng 14/08/1987 Ninh Bình
78 Trần Văn Hải 24/03/1995 Ninh Bình
79 Đinh Công Dẫn 20/02/1985 Ninh Bình
80 Trần Ngọc Quỳnh 05/11/1993 Ninh Bình
81 Nguyễn Văn Tuấn 10/08/1992 Quảng Bình
82 Hoàng Sỹ 15/03/1996 Quảng Bình
83 Trương Khánh Hùng 16/04/1985 Quảng Bình
84 Dương Thanh Liêm 24/09/1989 Thái Bình
85 Đặng Quốc Trường 07/12/1989 Thái Bình
86 Nguyễn Duy Thiệu 01/07/1991 Thái Bình
87 Phạm Thị Vẻ 12/06/1985 Thái Bình
88 Lê Văn Thuận 25/09/1993 Thanh Hóa
89 Nguyễn Duy Linh 05/05/1982 Thanh Hóa
90 Lê Văn Dũng 22/01/1994 Thanh Hóa
91 Lê Bá Đức Anh 29/09/1997 Thanh Hóa
92 Tạ Anh Minh 24/02/1997 Thanh Hóa
93 Phạm Văn Đại 12/10/1996 Thanh Hóa
94 Hà Công Hướng 02/01/1982 Thanh Hóa
95 Đinh Văn Tuấn 03/07/1997 Thanh Hóa
96 Trịnh Văn Hùng 15/05/1998 Thanh Hóa
97 Trần Thị Hà 10/01/1989 Thanh Hóa
98 Lê Thị Ngân 25/05/1987 Thanh Hóa
99 Phạm Văn Duy 22/09/1993 Thừa Thiên Huế
100 Trần Văn Tiền 01/06/1996 TP Hồ Chí Minh
101 Nguyễn Thị Diễm Thúy 20/04/1985 Vĩnh Long
102 Phạm Thị Bé Nguyên 04/06/1988 Vĩnh Long
103 Nguyễn Thị Oanh 04/09/1991 MM
104 Nguyễn Văn Hưng 02/12/1990 MM
105 Nguyễn Đình Sáng 07/11/1982 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 24/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Công Sơn 29/06/1984 CBT
2 Bùi Đình Chương 03/12/1981 CBT
3 Tống Bá Tú 08/04/1986 CBT
4 Vũ Công Duy 14/01/1984 CBT
5 Nguyễn Văn Hân 13/11/1989 CBT
6 Phạm Phú Quí 26/06/1986 CBT
7 Lê Đình An 21/11/1983 CBT
8 Nguyễn Văn Trọng 12/07/1985 CBT
9 Đỗ Văn Chỉnh 19/09/1988 CBT
10 Phan Vũ Linh 07/05/1989 Cần Thơ
11 Hồ Sỹ Đức 08/10/1997 Gia Lai
12 Nguyễn Thị Ngát 05/07/1994 Hà Nam
13 Dương Văn Nghị 03/08/1989 Hà Nam
14 Nguyễn Thành Khang 07/11/1990 Hà Nội
15 Nguyễn Văn Hiệp 20/10/1990 Hà Nội
16 Nguyễn Như Vũ 07/07/1991 Hà Nội
17 Phan Thanh Phong 11/11/1991 Hậu Giang
18 Lâm Văn Đồng 08/10/1992 Hậu Giang
19 Ngô Đức Hoàng 25/01/1990 Quảng Bình
20 Nguyễn Văn Đại 27/06/1985 Quảng Bình
21 Hoàng Văn Minh 19/11/1995 Quảng Bình
22 Đào Văn Đức 10/04/1989 Quảng Bình
23 Phạm Nam 29/09/1989 Quảng Bình
24 Đinh Thanh Hiến 10/10/1988 Quảng Bình
25 Nguyễn Duy Phương 10/08/1993 Quảng Bình
26 Trần Khanh 28/11/1987 Bắc Giang
27 Đào Ngọc Hội 16/06/1997 Bắc Giang
28 Hồ Thị Vân 15/09/1990 Bắc Giang
29 Hồ Văn Quỳnh 02/08/1997 Bắc Giang
30 Hà Văn Sang 26/04/1998 Bắc Giang
31 Dương Văn Linh 14/10/1989 Bắc Giang
32 Nguyễn Minh Hải 29/04/1998 Bắc Giang
33 Đặng Minh Hải 30/07/1995 Bắc Giang
34 Phạm Thị Ánh 12/12/1990 Bắc Giang
35 Vũ Văn Thuyên 31/05/1998 Bắc Giang
36 Nguyễn Thị Thùy Trang 01/06/1998 Hà Nội
37 Nguyễn Thị Kim Cúc 29/03/1995 Hà Nội
38 Đỗ Thị Đường 16/02/1992 Hà Nội
39 Nguyễn Thị Phương 10/07/1997 Hà Nội
40 Nguyễn Thị Nguyệt 04/09/1992 Hà Nội
41 Đào Ngọc Sáng 15/09/1978 Hà Nội
42 Lê Văn Đáp 10/03/1991 Hà Nội
43 Nguyễn Thị Quyên 10/12/1994 Hà Nội
44 Đào Thị Thương 26/12/1996 Hà Nội
45 Trần Thị Thảo Linh 02/06/1996 Hà Nội
46 Nguyễn Trọng Phong 13/05/1998 Hà Nội
47 Đặng Thị Bộ 28/08/1995 Hà Nội
48 Vương Thị Thanh Hoa 05/03/1998 Hà Nội
49 Lâm Văn Thanh 09/10/1995 Hậu Giang
50 Ngô Quốc Thuận 29/09/1990 Hậu Giang
51 Trương Thị Mỹ Kim 08/08/1986 Hậu Giang
52 Nguyễn Dũng Em 10/08/1991 Hậu Giang
53 Nguyễn Công Nhất 11/01/1998 Nam Định
54 Trịnh Văn Bình 13/10/1991 Nam Định
55 Lã Văn Nhiên 25/12/1997 Nam Định
56 Đàm Văn Đạt 10/04/1994 Nam Định
57 Đặng Văn Đông 20/01/1982 Nam Định
58 Nguyễn Thọ Đức 01/01/1998 Quảng Bình
59 Võ Đức Hùng 20/11/1991 Quảng Bình
60 Hoàng Văn Lưu 14/07/1995 Quảng Bình
61 Nguyễn Mạnh Dũng 06/04/1995 Quảng Bình
62 Võ Toản 06/09/1985 Quảng Bình

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 23/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Võ Thị Diễm My 25/02/1988 CBT
2 Nguyễn Tuấn Anh 17/08/1991 CBT
3 Lê Kinh Thân 16/10/1992 CBT
4 Phùng Văn Long 12/01/1989 CBT
5 Nguyễn Văn Hướng 01/08/1981 CBT
6 Dương Trường Vũ 13/05/1988 CBT
7 Nguyễn Đăng Cường 05/06/1986 CBT
8 Lương Văn Lâm 22/12/1984 CBT
9 Hà Minh Quân 17/01/1988 CBT
10 Thích Thiện Tâm 19/11/1988 CBT
11 Nguyễn Văn Thắng 19/08/1985 CBT
12 Lê Văn Duy 09/10/1988 CBT
13 Nguyễn Như Quỳnh 13/07/1987 CBT
14 Nguyễn Văn Thuận 14/06/1987 Quảng Nam
15 Trần Văn Tân 26/03/1991 Quảng Nam
16 Hồ Đức Tài 15/09/1995 Nghệ An
17 Đặng Văn Tấn 20/06/1985 Quảng Nam
18 Đặng Tấn Ba 03/02/1987 Quảng Nam
19 Đoàn Thanh Duy 25/05/1992 Bến Tre
20 Nguyễn Cao Lạc 01/11/1984 Bến Tre
21 Nguyễn Đăng Lương 10/04/1985 Bình Dương
22 Ngô Xuân Định 25/08/1996 Đắk Lắk
23 Nguyễn Minh Hoàng 21/10/1991 Đắk Lắk
24 Lê Hữu Lợi 10/12/1992 Hà Tĩnh
25 Nguyễn Hoàng Phúc 14/05/1995 Hà Tĩnh
26 Đặng Thế Hoàn 02/09/1986 Hà Tĩnh
27 Phạm Văn Dũng 04/04/1997 Hà Tĩnh
28 Hoàng Văn Cường 06/04/1990 Hà Tĩnh
29 Nguyễn Văn Anh 11/06/1996 Hà Tĩnh
30 Hoàng Văn Anh 06/09/1995 Hà Tĩnh
31 Trương Văn Ba 15/05/1986 Hà Tĩnh
32 Lê Thanh Huệ 12/05/1990 Hà Tĩnh
33 Nguyễn Tiến Thiệp 18/07/1989 Hà Tĩnh
34 Nguyễn Đình Quang 18/08/1997 Hà Tĩnh
35 Phan Thái Anh 01/05/1993 Hà Tĩnh
36 Trần Văn Long 17/01/1988 Hà Tĩnh
37 Phan Văn Thảo 14/03/1995 Hà Tĩnh
38 Nguyễn Văn Dũng 30/01/1988 Hà Tĩnh
39 Nguyễn Văn Tuấn 26/03/1989 Hà Tĩnh
40 Nguyễn Văn Dũng 02/06/1995 Hà Tĩnh
41 Phan Văn Cảnh 10/04/1986 Kiên Giang
42 Bùi Công Toàn 07/12/1995 Nghệ An
43 Hoàng Quang Hóa 08/10/1988 Quảng Bình
44 Nguyễn Tấn Dũng 04/10/1993 Quảng Bình
45 Tân Việt 20/02/1987 Quảng Nam
46 Nguyễn Tấn Đạo 03/02/1988 Quảng Nam
47 Nguyễn Văn Năm 05/11/1989 Quảng Nam
48 Nguyễn Minh Thái 12/12/1988 Quảng Nam
49 Trịnh Thái Sơn 06/02/1990 Thanh Hóa
50 Hoàng Văn Nam 16/09/1992 Thanh Hóa
51 Nguyễn Minh Châu 15/06/1997 Thanh Hóa
52 Trương Thị Viên 20/05/1989 Thanh Hóa
53 Phạm Văn Long 03/10/1987 Vĩnh Phúc
54 Dương Gia Huy 18/09/1996 Hà Tĩnh
55 Đặng Minh Tân 20/01/1992 Hà Tĩnh
56 Nguyễn Văn Thắng 03/11/1996 Hà Tĩnh
57 Nguyễn Thành Vũ 29/06/1987 Hà Tĩnh
58 Nguyễn Xuân Vinh 20/08/1985 Hà Tĩnh
59 Phan Văn Đông 10/05/1986 Hà Tĩnh
60 Hoàng Quốc Cường 06/07/1998 Bắc Giang
61 Nguyễn Văn Mạnh 20/02/1987 Bắc Giang
62 Nguyễn Văn Sơn 27/08/1989 Bắc Giang
63 Nguyễn Văn Khanh 15/10/1992 Bắc Giang
64 Trần Minh Phú 05/10/1987 Bến Tre
65 Phan Văn Phương 29/08/1995 Đắk Lắk
66 Nguyễn Văn Thông 13/08/1994 Đắk Lắk
67 Hồ Ngọc Chiến 05/05/1997 Đắk Lắk
68 Nguyễn Văn Nam 17/03/1990 Hưng Yên
69 Võ Văn Nguyên 21/02/1994 Kiên Giang
70 Nguyễn Khắc Duy 12/02/1978 Kiên Giang
71 Cao Văn Thái 21/01/1995 Nghệ An
72 Nguyễn Văn Quan 26/09/1991 Nghệ An
73 Hoàng Văn Thành 03/05/1998 Nghệ An
74 Trần Ngọc Đức 25/05/1997 Nghệ An
75 Hà Quang Quân 26/07/1987 Nghệ An
76 Nguyễn Huy Túy 07/12/1988 Nghệ An
77 Lê Ngọc Đức 20/11/1995 Nghệ An
78 Trần Văn Thông 10/07/1989 Ninh Bình
79 Đinh Mạnh Tùng 07/07/1990 Ninh Bình
80 Nguyễn Văn Hùng 15/03/1995 Ninh Bình
81 Phạm Việt Hùng 08/12/1990 Ninh Bình
82 Nguyễn Duy Hiếu 03/08/1987 Quảng Bình
83 Nguyễn Thanh Thuyết 06/01/1986 Quảng Trị
84 Nguyễn Văn Nghĩa 15/10/1979 Quảng Trị
85 Phạm Thanh Hải 01/10/1980 Quảng Trị
86 Nguyễn Văn Lâm 13/06/1990 Quảng Trị
87 Nguyễn Thị Hiền 20/07/1986 Thanh Hóa
88 Trương Văn Tuấn 15/09/1990 Thanh Hóa
89 Phạm Hoàng Anh 10/10/1988 Thanh Hóa
90 Nguyễn Quốc Vương 10/09/1993 Thanh Hóa
91 Nguyễn Hữu Mạnh 20/10/1981 Thanh Hóa
92 Nguyễn Kim Mến 08/09/1986 Tiền Giang
93 Nguyễn Văn Lớn 02/03/1991 Tiền Giang
94 Phạm Văn Anh 20/12/1996 Quảng Bình
95 Bùi Tấn Pháp 16/12/1989 Quảng Nam
96 Trần Phú Lợi 05/09/1985 MM
97 Nguyễn Anh Tuấn 10/06/1980 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 22/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Thị Diệu 17/04/1992 CBT
2 Đậu Văn thông 13/12/1984 CBT
3 Nguyễn Quang Hiệp 12/06/1988 CBT
4 Trần Văn Hà 05/04/1977 CBT
5 Nguyễn Duy Tiến 12/10/1986 CBT
6 Nguyễn Xuân Hà 08/03/1990 CBT
7 Nguyễn Doãn Hiện 29/06/1976 CBT
8 Dương Văn Được 23/11/1984 CBT
9 Nguyễn Văn Quang 01/08/1989 CBT
10 Nguyễn Thị Thùy Dung 17/10/1984 CBT
11 Thái Đình Nam 25/11/1991 CBT
12 Phạm Bá Quang 10/10/1989 CBT
13 Đào Anh Quang 17/11/1987 CBT
14 Tăng Văn Hưng 13/07/1988 CBT
15 Trương Trọng Hiền 20/10/1980 CBT
16 Nguyễn Văn Hùng 07/10/1984 CBT
17 Đặng Thanh Tùng 10/12/1986 CBT
18 Chu Văn Hướng 15/02/1988 CBT
19 Nguyễn Đức Trọng 21/11/1987 CBT
20 Trần Anh Tiến 10/08/1984 CBT
21 Nguyễn Duy Hiếu 25/09/1989 CBT
22 Đặng Văn Quỳnh 15/07/1987 CBT
23 Phạm Kim Hóa 13/02/1986 CBT
24 Đặng Văn Được 02/01/1985 CBT
25 Ngô Văn Sơn 08/03/1986 CBT
26 Nguyễn Văn Luận 18/08/1986 CBT
27 Tống Văn Trung 18/12/1987 CBT
28 Trần Thanh Tâm 23/02/1989 CBT
29 Phạm Viết Cường 03/11/1982 CBT
30 Trần Minh Chiến 08/03/1997 Quảng Trị
31 Nguyễn Công Vinh 04/10/1983 Quảng Trị
32 Hồ Ngọc Linh 08/12/1993 Quảng Trị
33 Nguyễn Đức Mua 01/02/1987 Quảng Trị
34 Trần Văn Khuê 28/04/1993 Quảng Trị
35 Trương Văn Phi 30/06/1990 Quảng Trị
36 Trần Quốc Tuấn 17/09/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
37 Ngô Phi Long 10/08/1991 Hà Tĩnh
38 Hoàng Văn Anh Tý 18/10/1994 Hà Tĩnh
39 Lê Văn Hoán 16/10/1981 Hà Tĩnh
40 Nguyễn Doãn Đạt 13/09/1995 Hà Tĩnh
41 Trần Văn Ba 06/08/1990 Hà Tĩnh
42 Hoàng Văn Thanh 06/03/1994 Hà Tĩnh
43 Lê Văn Sơn 02/01/1994 Hà Tĩnh
44 Trần Lanh 05/04/1988 Phú Yên
45 Cao Dạ 01/01/1992 Quảng Bình
46 Phạm Văn Phong 08/03/1994 Quảng Bình
47 Bùi Văn Hân 20/06/1987 Quảng Ngãi
48 Bùi Minh Hiếu 11/04/1994 Quảng Ngãi
49 Phan Thanh Tùng 12/02/1991 Quảng Ngãi
50 Nguyễn Thanh Phú 10/11/1990 Quảng Ngãi
51 Trần Xuân Tâm 24/04/1984 Quảng Trị
52 Trần Ngọc Viện 03/07/1982 Quảng Trị
53 Nguyễn Mạnh Hùng 23/07/1991 Quảng Trị
54 Nguyễn Minh Tá 20/02/1996 Thanh Hóa
55 Ngô Văn Tuân 14/07/1989 Thanh Hóa
56 Nguyễn Đình Tập 25/10/1994 Bà Rịa - Vũng tàu
57 Nguyễn Văn Hạnh 01/10/1991 Bà Rịa - Vũng tàu
58 Đào Văn Đạt 16/11/1997 Bắc Giang
59 Lương Văn Ninh 27/08/1992 Bắc Giang
60 Nguyễn Văn Kha 20/02/1991 Bạc Liêu
61 Bùi Thị Nghĩa 12/08/1992 Bắc Ninh
62 Lê Văn Ái 06/11/1993 Bắc Ninh
63 Hà Thế Tâm 30/11/1997 Bắc Ninh
64 Nguyễn Văn Lộc 09/09/1996 Bắc Ninh
65 Nguyễn Phương Linh 27/05/1985 Bến Tre
66 Nguyễn Văn Bạn 18/11/1991 Bến Tre
67 Trần Kim Luân 07/05/1990 Bình Định
68 Hồ Văn An 30/05/1991 Bình Định
69 Nguyễn Minh Đạt 20/05/1994 Bình Phước
70 Phạm Văn Quân 26/09/1989 Hải Phòng
71 Đinh Văn Hoan 08/08/1993 Hải Phòng
72 Phan Đình Tấn 19/11/1991 Hải Phòng
73 Nguyễn Đỗ Tân 23/09/1992 Hòa Bình
74 Nguyễn Vạn Quý 10/07/1994 Nghệ An
75 Lê Thạc Ngọc 30/10/1991 Nghệ An
76 Nguyễn Khắc Điệp 09/01/1990 Nghệ An
77 Bùi Đặng Đức 16/06/1993 Nghệ An
78 Nguyễn Minh Tiến 15/08/1996 Nghệ An
79 Lê Quang Hữu 09/09/1984 Nghệ An
80 Lê Văn Tú 24/09/1993 Nghệ An
81 Cao Hữu Pháp 05/08/1994 Quảng Bình
82 Nguyễn Ngọc Hải 26/07/1995 Quảng Bình
83 Nguyễn Văn Hậu 10/03/1989 Quảng Bình
84 Hoàng Chí Công 01/01/1986 Quảng Bình
85 Nguyễn Văn Long 04/11/1986 Quảng Bình
86 Nguyễn Văn Tiến 02/02/1992 Quảng Bình
87 Phạm Văn Tuân 08/12/1987 Thái Bình
88 Dương Văn Tiến 05/06/1987 Thanh Hóa
89 Mai Văn Hùng 15/11/1996 Thanh Hóa
90 Lê Văn Duẩn 22/03/1993 Thanh Hóa
91 Nguyễn Đình Qúi 19/07/1993 Thanh Hóa
92 Phạm Thanh Sơn 06/02/1987 Quảng Bình
93 Nguyễn Văn Nam 14/06/1989 Quảng Bình
94 Nguyễn Tiến Cường 16/11/1996 Quảng Bình
95 Lê Xuân Nhân 09/08/1993 Quảng Bình
96 Trần Công Viện 01/04/1992 Quảng Bình
97 Phan Khắc Sửu 25/09/1985 Quảng Bình
98 Nguyễn Tiến Mạnh 29/10/1996 Quảng Bình
99 Vũ Văn Hà 02/08/1992 Thanh Hóa
100 Trần Ngọc Long 20/10/1979 Thanh Hóa
101 Dương Văn Sơn 03/07/1989 Bắc Giang
102 Trần Ngọc Thấm 29/09/1992 Bến Tre
103 Nguyễn Cao Kỳ 04/09/1987 Nghệ An
104 Nguyễn Xuân Quyết 05/08/1994 Nghệ An

Phan Khắc Sửu 25/09/1985 MM

Nguyễn Duy Thiệu 01/07/1991 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 19/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Văn Vinh 03/06/1989 CBT
2 Phạm Hồng Công 01/08/1989 CBT
3 Nguyễn Tuấn 01/11/1983 CBT
4 Nguyễn Khương Duy 10/08/1986 CBT
5 Nguyễn Văn Thọ 26/12/1986 CBT
6 Đỗ Văn Ngọc 15/01/1988 CBT
7 Nguyễn văn Phồn 04/01/1988 CBT
8 Vũ Hoàng Phi 16/11/1980 CBT
9 Nguyễn Thanh Tùng 07/06/1991 Quảng Bình
10 Hồ Anh Tuấn 04/01/1992 Quảng Bình
11 Dương Anh Khánh 02/07/1995 Hà Tĩnh
12 Nguyễn Văn Tú 18/02/1992 Hà Tĩnh
13 Lưu Đức Anh 14/07/1995 Hà Tĩnh
14 Võ Văn Lâm 22/02/1997 Hà Tĩnh
15 Hoàng Công Thắng 15/06/1992 Hà Tĩnh
16 Phạm Văn Sơn 05/08/1992 Quảng Bình
17 Mai Xuân Thành 16/10/1985 Quảng Bình
18 Hoàng Văn Hải 04/06/1993 Quảng Bình
19 Nguyễn Thanh Hùng 06/07/1993 Quảng Bình
20 Hoàng Quân 04/01/1984 Quảng Bình
21 Phạm Viết Giang 03/06/1984 Quảng Bình
22 Nguyễn Văn Ánh 18/08/1986 Quảng Bình
23 Hoàng Pháo 15/05/1988 Quảng Bình
24 Nguyễn Văn Ngữ 08/02/1985 Quảng Bình
25 Nguyễn Văn Nam 20/08/1991 Quảng Bình
26 Phạm Văn Quản 30/01/1993 Quảng Bình
27 Trần Văn Hải 06/02/1985 Hà Nội
28 Đỗ Duy Tuấn 01/08/1992 Hà Nội
29 Nguyễn Minh Đức 05/07/1991 Hà Nội
30 Vương Sỹ Dương 14/11/1995 Hà Nội
31 Vũ Thị Uyên 29/05/1990 Hà Nội
32 Nguyễn Quế Việt 17/03/1993 Hà Nội
33 Đỗ Thị Xuân 05/07/1995 Hà Nội
34 Nguyễn Thị Hân 16/03/1997 Hà Nội
35 Nguyễn Việt Đức 21/12/1993 Nghệ An
36 Nguyễn Đức Nhâm 09/11/1992 Phú Thọ
37 Vũ Việt Dũng 02/04/1991 Phú Thọ
38 Nguyễn Thị Thu Hường 06/09/1993 Phú Thọ
39 Hà Thị Yên 02/10/1991 Phú Thọ
40 Trần Văn Thành 29/08/1993 Phú Thọ
41 Mai Văn Luận 01/01/1989 Quảng Bình
42 Nguyễn Văn Hải 10/04/1997 Quảng Bình
43 Hồ Vĩnh Khang 15/10/1991 Quảng Bình
44 Phạm Văn Tuấn 09/06/1994 Quảng Bình
45 Nguyễn Đức 11/06/1987 Quảng Bình
46 Nguyễn Nhật 15/10/1983 Quảng Bình
47 Mai Văn Hải 10/06/1986 Quảng Bình
48 Lê Thanh Tuấn 11/08/1986 Quảng Bình
49 Thiều Quang Thủy 15/09/1984 Yên Bái
50 Nguyễn Văn Thành 28/06/1982 LĐMM
51 Hoàng Văn Hòa 01/12/1983 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 18/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Công Đan 09/07/1988 Hà Tĩnh
2 Hoàng Văn Thiện 03/02/1996 Hà Tĩnh
3 Phan Xuân Hữu 08/12/1992 Hà Tĩnh
4 Từ Văn Thành 10/06/1979 Hà Tĩnh
5 Kiều Văn Nghệ 25/01/1997 Hà Tĩnh
6 Hồ Quốc Toản 03/01/1986 Hà Tĩnh
7 Trần Văn Bồng 07/08/1992 Hà Tĩnh
8 Nguyễn Văn Hướng 15/08/1985 Hà Tĩnh
9 Phạm Văn Kỳ 01/07/1988 Hà Tĩnh
10 Hà Đức Cương 03/11/1984 Hà Tĩnh
11 Phan Tiến Hải 06/07/1989 Hà Tĩnh
12 Nguyễn Xuân Nguyên 15/05/1987 Hà Tĩnh
13 Nguyễn Văn Phương 10/06/1984 Hà Tĩnh
14 Nguyễn Văn Nam 09/04/1990 Hà Tĩnh
15 Phan Hồng Lĩnh 10/05/1994 Hà Tĩnh
16 Phan Huy Hoàng 25/09/1997 Hà Tĩnh
17 Hoàng Ngọc Đát 18/01/1992 Hà Tĩnh
18 Nguyễn Tiến Tịnh 19/05/1981 Hà Tĩnh
19 Lê Văn Sơn 06/03/1990 Hà Tĩnh
20 Đoàn Văn Hựu 27/11/1984 Hà Tĩnh
21 Nguyễn Khánh Hoàng 02/09/1992 Hà Tĩnh
22 Lê Văn Cần 27/02/1983 Hà Tĩnh
23 Nguyễn Văn Hùng 15/06/1993 Quảng Bình
24 Nguyễn Anh Cường 01/02/1987 Quảng Bình
25 Phạm Ngọc Vĩ 02/05/1985 Quảng Bình
26 Mai Văn Trung 01/01/1984 Quảng Bình
27 Hồ Văn Phong 20/01/1986 Quảng Bình
28 Mai Lý Huỳnh 10/08/1991 Quảng Bình
29 Nguyễn Thắng 10/01/1990 Quảng Ngãi
30 Võ Trường Giang 29/05/1990 Quảng Ngãi
31 Trương Văn Duy 26/06/1995 Thanh Hóa
32 Nguyễn Văn Dũng 10/06/1995 Thanh Hóa
33 Ngô Văn Thịnh 04/09/1982 Thanh Hóa
34 Vũ Bá Giang 15/07/1984 Thanh Hóa
35 Mai Thế Giang 12/05/1987 Thanh Hóa
36 Trần Đức Lý 02/03/1993 Hà Tĩnh
37 Lê Văn Sĩ 20/05/1992 Quảng Bình
38 Nguyễn Văn Hân 30/09/1990 Quảng Bình
39 Nguyễn Văn Tuệ 13/10/1986 Quảng Bình
40 Hoàng Thanh Sơn 10/02/1987 Quảng Bình
41 Nguyễn Văn Lớn 23/02/1995 Quảng Bình
42 Lê Phúc 22/08/1995 Quảng Bình
43 Mai Phúc 27/04/1988 Quảng Bình
44 Hoàng Tấn Vũ 22/06/1990 Quảng Bình
45 Nguyễn Văn Hùng 03/09/1985 Thanh Hóa
46 Phạm Văn Sơn 21/09/1981 Thanh Hóa
47 Nguyễn Văn Hiệp 05/11/1993 Bắc Giang
48 Khúc Minh Kha 20/02/1993 Bắc Giang
49 Nguyễn Văn Hưởng 02/04/1981 Bắc Giang
50 Nguyễn Văn Phúc 22/06/1992 Bắc Giang
51 Nguyễn Văn Biên 24/04/1997 Bắc Giang
52 Nguyễn Văn Hùng 14/08/1993 Bắc Giang
53 Nguyễn Hồng Sơn 04/03/1998 Bắc Giang
54 Nguyễn Văn Tuấn 02/12/1988 Bắc Giang
55 Hà Thị Huyền Trâm 21/12/1994 Đắk Nông
56 Hoàng Thị Hồng Huế 12/05/1993 Ninh Bình
57 Trần Văn Thắng 02/12/1989 Ninh Bình
58 Trần Văn Thụy 18/10/1992 Ninh Bình
59 Trần Quốc Đoàn 17/11/1991 Ninh Bình
60 Hà Văn Hảo 10/02/1977 LĐMM
61 Lê Văn Ngọc 23/05/1989 LĐMM
62 Phạm Ngọc Thêu 09/10/1990 LĐMM
63 Lê Đỗ Thanh Hiền 28/10/1988 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 17/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Đình Châu 2/25/1985 Bình Định
2 Ngô Đăng Hùng 1/2/1986 MM
3 Ngô Đức Hợp 3/13/1993 MM
4 Đậu Văn Thông 12/13/1984 MM
5 Võ Đình Sơn 4/29/1987 MM
6 Trương Văn Hà 12/22/1990 MM
7 Nguyễn Văn Hiệu 4/9/1992 MM
8 Thiều Quang Thủy 9/15/1984 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 16/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Vũ Mạnh Đạt 12/03/1987 MM
2 Đào Văn Lý 12/10/1990 MM
3 Nguyễn Văn Hận 31/01/1979 MM
4 Nguyễn Duy Linh 08/12/1980 MM
5 Huỳnh Nhựt Anh 19/09/1986 MM
6 Hoàng Văn Cương 15/04/1983 MM
7 Trần Hữu Huy 26/04/1983 MM
8 Nguyễn Hữu Phương 20/11/1982 MM
9 Chu Văn Hồng 15/08/1986 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 15/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Văn Giang 20/05/1982 MM
2 Nguyễn Xuân Linh 02/09/1990 MM
3 Trần Quốc Hương 18/07/1984 MM
4 Đào Xuân Phong 20/03/1986 MM
5 Đào Mạnh Hùng 03/06/1984 MM
6 Nguyễn Hữu Phương 20/11/1982 MM
7 Hà Văn Huấn 18/08/1980 MM
8 Vũ Mạnh Đạt 12/03/1987 MM
9 Chu Văn Hoàng 18/03/1979 MM
10 Lưu Văn Đông 06/11/1986 MM
11 Lương Xuân Biên 12/08/1988 MM
12 Nguyễn Bá Cường 02/12/1979 MM
13 Bùi Văn Nghĩa 10/11/1982 MM
14 Hà Chu Lợi 09/10/1982 MM
15 Đinh Khắc Ty 21/07/1986 Hải Phòng
16 Bùi Ngọc Hội 12/12/1989 Quảng Ngãi
17 Nguyễn Văn Tuyên 10/01/1991 Thanh Hóa
18 Mai Văn Sỹ 05/12/1991 Hà Tĩnh
19 Nguyễn Tiến Đức 02/05/1996 Hà Tĩnh

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 12/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đỗ Văn Hảo 14/06/1982 CBT
2 Nguyễn Văn Phùng 03/04/1988 Quảng Bình
3 Phạm Văn Đức 18/02/1987 Quảng Bình
4 Nguyễn Văn Trung 10/05/1986 MM
5 Mai Văn Thuận 09/04/1988 MM
6 Phạm Văn Giang 20/05/1982 MM
7 Phạm Ngọc Mậu 05/08/1982 MM
8 Lê Mạnh Tùng 05/09/1974 MM
9 Bùi Phương Nam 16/04/1990 MM
10 Hà Ngọc Tuấn 07/04/1981 MM
11 Hà Chu Lợi 09/10/1982 MM
12 Trần Quốc Hương 18/04/1984 MM
13 Hoàng Văn Thường 10/12/1983 MM
14 Chu Văn Hồng 15/08/1986 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 10/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Đức Thảo 25/05/1986 Quảng Trị
2 Ngô Đức Việt 15/07/1990 MM
3 Nguyễn Văn Thành 07/07/1991 MM
4 Nguyễn Văn Vinh 01/02/1981 MM
5 Võ Văn Mạnh 19/12/1990 MM
6 Lê Thị Anh 02/09/1982 MM
7 Phan Văn Thái 02/07/1990 MM
8 Võ Văn Lưu 15/08/1989 MM
9 Hà Ngọc Dương 10/10/1989 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 09/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đàm Văn Hải 19/05/1984 CBT
2 Lê Thị Hương 01/05/1984 CBT
3 Nguyễn Tiến Điền 01/07/1989 CBT
4 Nguyễn Đình Hiệp 20/12/1985 CBT
5 Trần Thị Oanh Yến 31/05/1988 CBT
6 Đặng Hồng Nam 16/12/1988 CBT
7 Hứa Văn Nguyên 10/04/1990 CBT
8 Đặng Quang Đạt 30/10/1990 CBT
9 Lê Thế Thạch 18/07/1984 CBT
10 Nguyễn Huyền Trang 09/11/1990 CBT
11 Cao Duy Vương 15/08/1993 Phú Thọ
12 Lê Thanh Mỹ 12/02/1992 Quảng Ngãi
13 Lê Hoàng Tuấn 19/04/1994 Vĩnh Long
14 Nguyễn Ngọc Giang 10/12/1990 MM
15 Trịnh Hồng Nam 16/09/1992 MM
16 Nguyễn Đình Tùng 05/06/1990 MM
17 Lê Thanh Tạo 29/01/1980 MM
18 Phan Bá Hoàn 12/02/1978 MM
19 Lưu Văn Tuyến 13/01/1988 MM
20 Phạm Văn Hiền 18/12/1986 MM
21 Vũ Văn Đức 28/05/1988 MM
22 Trần Văn Chiến 30/03/1984 MM
23 Nguyễn Thanh Chung 17/07/1979 MM
24 Vũ Thế Nhiều 29/01/1992 MM
25 Đỗ Văn Việt 15/07/1985 MM
26 Phạm Mạnh Cường 20/04/1981 MM
27 Trần Lê Nam 10/12/1987 MM
28 Trần Trung Thuật 19/12/1989 MM
29 Nguyễn Tiến Điền 01/07/1989 MM
30 Dương Đình Sơn 08/11/1986 MM
31 Ngô Duy Hùng 15/10/1987 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 05/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Huy Sơn 21/07/1991 CBT
2 Nguyễn Thị Hồng Ánh 25/07/1986 CBT
3 Lê Vạn Thọ 25/07/1982 CBT
4 Lê Thị Phương Thảo 06/07/1990 Nam Định
5 Lê Văn Thông 05/05/1990 LĐMM
6 Ngô Trí Tình 22/06/1983 LĐMM
7 Lê Văn Anh 08/02/1985 LĐMM
8 Nguyễn Quang Hòa 02/10/1989 LĐMM
9 Nguyễn Tiến Hưng 10/02/1991 LĐMM
10 Nguyễn Văn Sơn 04/11/1988 LĐMM
11 Vũ Ngọc Tú 08/10/1977 LĐMM
12 Nguyễn Anh Tới 20/12/1976 LĐMM
13 Bùi Văn Thành 23/10/1988 LĐMM
14 Lê Thị Huệ 21/03/1990 LĐMM
15 Nguyễn Văn Lễn 15/09/1984 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 04/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hoàng Văn Thuyết 30/06/1989 CBT
2 Nguyễn Hữu Phong 17/11/1989 CBT
3 Phạm Văn Hoàng 01/01/1996 Thái Nguyên
4 Phạm Ngọc Sáng 10/10/1983 Hà Tĩnh
5 Tô Văn Đình 03/06/1990 Nam Định
6 Phan Tiến Thịnh 21/10/1992 Quảng Trị
7 Trần Văn Tuấn 11/05/1996 Hải Phòng
8 Lê Anh Sơn 16/12/1991 Hà Tĩnh
9 Nguyễn Bảo Toàn 24/02/1991 LĐMM
10 Vũ Phúc Phương 22/01/1990 LĐMM
11 Ngô Đức Tuấn 22/10/1983 LĐMM
12 Bùi Văn Thành 23/10/1988 LĐMM
13 Nguyễn Tuấn Anh 20/01/1991 LĐMM
14 Ngụy Ngọc Hiếu 21/08/1986 LĐMM
15 Hà Minh Đức 10/10/1984 LĐMM
16 Ngô Thùy Oanh 28/02/1986 LĐMM
17 Phạm Văn Đạt 26/05/1990 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 03/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Văn Nam 08/10/1991 CBT
2 Nguyễn Quang Bính 21/08/1986 CBT
3 Nguyễn Anh Tình 12/01/1988 CBT
4 Nguyễn Đức Thiện 06/11/1984 LĐMM
5 Lê Văn Nhân 10/12/1988 LĐMM
6 Trần Quang Minh 11/11/1980 LĐMM
7 Trần Văn Cường 10/04/1983 LĐMM
8 Bạch Hồng Tuyến 07/08/1986 LĐMM
9 Hà Thị Hoa 26/06/1988 LĐMM
10 Chu Văn Na 28/07/1973 LĐMM
11 Bùi Quốc Huy 02/02/1985 LĐMM
12 Trần Văn Hải 19/05/1991 LĐMM
13 Vũ Văn Hùng 25/01/1985 LĐMM
14 Lê Văn Công 06/05/1990 LĐMM
15 Võ Trọng Dự 12/03/1990 LĐMM
16 Võ Trường Giang 21/09/1978 LĐMM
17 Phạm Văn Thắng 01/01/1990 LĐMM
18 Lường Khắc Lâm 15/10/1984 LĐMM
19 Đinh Việt Cường 20/10/1976 LĐMM
20