Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 5/2017DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 23/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Võ Thị Diễm My 25/02/1988 CBT
2 Nguyễn Tuấn Anh 17/08/1991 CBT
3 Lê Kinh Thân 16/10/1992 CBT
4 Phùng Văn Long 12/01/1989 CBT
5 Nguyễn Văn Hướng 01/08/1981 CBT
6 Dương Trường Vũ 13/05/1988 CBT
7 Nguyễn Đăng Cường 05/06/1986 CBT
8 Lương Văn Lâm 22/12/1984 CBT
9 Hà Minh Quân 17/01/1988 CBT
10 Thích Thiện Tâm 19/11/1988 CBT
11 Nguyễn Văn Thắng 19/08/1985 CBT
12 Lê Văn Duy 09/10/1988 CBT
13 Nguyễn Như Quỳnh 13/07/1987 CBT
14 Nguyễn Văn Thuận 14/06/1987 Quảng Nam
15 Trần Văn Tân 26/03/1991 Quảng Nam
16 Hồ Đức Tài 15/09/1995 Nghệ An
17 Đặng Văn Tấn 20/06/1985 Quảng Nam
18 Đặng Tấn Ba 03/02/1987 Quảng Nam
19 Đoàn Thanh Duy 25/05/1992 Bến Tre
20 Nguyễn Cao Lạc 01/11/1984 Bến Tre
21 Nguyễn Đăng Lương 10/04/1985 Bình Dương
22 Ngô Xuân Định 25/08/1996 Đắk Lắk
23 Nguyễn Minh Hoàng 21/10/1991 Đắk Lắk
24 Lê Hữu Lợi 10/12/1992 Hà Tĩnh
25 Nguyễn Hoàng Phúc 14/05/1995 Hà Tĩnh
26 Đặng Thế Hoàn 02/09/1986 Hà Tĩnh
27 Phạm Văn Dũng 04/04/1997 Hà Tĩnh
28 Hoàng Văn Cường 06/04/1990 Hà Tĩnh
29 Nguyễn Văn Anh 11/06/1996 Hà Tĩnh
30 Hoàng Văn Anh 06/09/1995 Hà Tĩnh
31 Trương Văn Ba 15/05/1986 Hà Tĩnh
32 Lê Thanh Huệ 12/05/1990 Hà Tĩnh
33 Nguyễn Tiến Thiệp 18/07/1989 Hà Tĩnh
34 Nguyễn Đình Quang 18/08/1997 Hà Tĩnh
35 Phan Thái Anh 01/05/1993 Hà Tĩnh
36 Trần Văn Long 17/01/1988 Hà Tĩnh
37 Phan Văn Thảo 14/03/1995 Hà Tĩnh
38 Nguyễn Văn Dũng 30/01/1988 Hà Tĩnh
39 Nguyễn Văn Tuấn 26/03/1989 Hà Tĩnh
40 Nguyễn Văn Dũng 02/06/1995 Hà Tĩnh
41 Phan Văn Cảnh 10/04/1986 Kiên Giang
42 Bùi Công Toàn 07/12/1995 Nghệ An
43 Hoàng Quang Hóa 08/10/1988 Quảng Bình
44 Nguyễn Tấn Dũng 04/10/1993 Quảng Bình
45 Tân Việt 20/02/1987 Quảng Nam
46 Nguyễn Tấn Đạo 03/02/1988 Quảng Nam
47 Nguyễn Văn Năm 05/11/1989 Quảng Nam
48 Nguyễn Minh Thái 12/12/1988 Quảng Nam
49 Trịnh Thái Sơn 06/02/1990 Thanh Hóa
50 Hoàng Văn Nam 16/09/1992 Thanh Hóa
51 Nguyễn Minh Châu 15/06/1997 Thanh Hóa
52 Trương Thị Viên 20/05/1989 Thanh Hóa
53 Phạm Văn Long 03/10/1987 Vĩnh Phúc
54 Dương Gia Huy 18/09/1996 Hà Tĩnh
55 Đặng Minh Tân 20/01/1992 Hà Tĩnh
56 Nguyễn Văn Thắng 03/11/1996 Hà Tĩnh
57 Nguyễn Thành Vũ 29/06/1987 Hà Tĩnh
58 Nguyễn Xuân Vinh 20/08/1985 Hà Tĩnh
59 Phan Văn Đông 10/05/1986 Hà Tĩnh
60 Hoàng Quốc Cường 06/07/1998 Bắc Giang
61 Nguyễn Văn Mạnh 20/02/1987 Bắc Giang
62 Nguyễn Văn Sơn 27/08/1989 Bắc Giang
63 Nguyễn Văn Khanh 15/10/1992 Bắc Giang
64 Trần Minh Phú 05/10/1987 Bến Tre
65 Phan Văn Phương 29/08/1995 Đắk Lắk
66 Nguyễn Văn Thông 13/08/1994 Đắk Lắk
67 Hồ Ngọc Chiến 05/05/1997 Đắk Lắk
68 Nguyễn Văn Nam 17/03/1990 Hưng Yên
69 Võ Văn Nguyên 21/02/1994 Kiên Giang
70 Nguyễn Khắc Duy 12/02/1978 Kiên Giang
71 Cao Văn Thái 21/01/1995 Nghệ An
72 Nguyễn Văn Quan 26/09/1991 Nghệ An
73 Hoàng Văn Thành 03/05/1998 Nghệ An
74 Trần Ngọc Đức 25/05/1997 Nghệ An
75 Hà Quang Quân 26/07/1987 Nghệ An
76 Nguyễn Huy Túy 07/12/1988 Nghệ An
77 Lê Ngọc Đức 20/11/1995 Nghệ An
78 Trần Văn Thông 10/07/1989 Ninh Bình
79 Đinh Mạnh Tùng 07/07/1990 Ninh Bình
80 Nguyễn Văn Hùng 15/03/1995 Ninh Bình
81 Phạm Việt Hùng 08/12/1990 Ninh Bình
82 Nguyễn Duy Hiếu 03/08/1987 Quảng Bình
83 Nguyễn Thanh Thuyết 06/01/1986 Quảng Trị
84 Nguyễn Văn Nghĩa 15/10/1979 Quảng Trị
85 Phạm Thanh Hải 01/10/1980 Quảng Trị
86 Nguyễn Văn Lâm 13/06/1990 Quảng Trị
87 Nguyễn Thị Hiền 20/07/1986 Thanh Hóa
88 Trương Văn Tuấn 15/09/1990 Thanh Hóa
89 Phạm Hoàng Anh 10/10/1988 Thanh Hóa
90 Nguyễn Quốc Vương 10/09/1993 Thanh Hóa
91 Nguyễn Hữu Mạnh 20/10/1981 Thanh Hóa
92 Nguyễn Kim Mến 08/09/1986 Tiền Giang
93 Nguyễn Văn Lớn 02/03/1991 Tiền Giang
94 Phạm Văn Anh 20/12/1996 Quảng Bình
95 Bùi Tấn Pháp 16/12/1989 Quảng Nam
96 Trần Phú Lợi 05/09/1985 MM
97 Nguyễn Anh Tuấn 10/06/1980 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 22/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Thị Diệu 17/04/1992 CBT
2 Đậu Văn thông 13/12/1984 CBT
3 Nguyễn Quang Hiệp 12/06/1988 CBT
4 Trần Văn Hà 05/04/1977 CBT
5 Nguyễn Duy Tiến 12/10/1986 CBT
6 Nguyễn Xuân Hà 08/03/1990 CBT
7 Nguyễn Doãn Hiện 29/06/1976 CBT
8 Dương Văn Được 23/11/1984 CBT
9 Nguyễn Văn Quang 01/08/1989 CBT
10 Nguyễn Thị Thùy Dung 17/10/1984 CBT
11 Thái Đình Nam 25/11/1991 CBT
12 Phạm Bá Quang 10/10/1989 CBT
13 Đào Anh Quang 17/11/1987 CBT
14 Tăng Văn Hưng 13/07/1988 CBT
15 Trương Trọng Hiền 20/10/1980 CBT
16 Nguyễn Văn Hùng 07/10/1984 CBT
17 Đặng Thanh Tùng 10/12/1986 CBT
18 Chu Văn Hướng 15/02/1988 CBT
19 Nguyễn Đức Trọng 21/11/1987 CBT
20 Trần Anh Tiến 10/08/1984 CBT
21 Nguyễn Duy Hiếu 25/09/1989 CBT
22 Đặng Văn Quỳnh 15/07/1987 CBT
23 Phạm Kim Hóa 13/02/1986 CBT
24 Đặng Văn Được 02/01/1985 CBT
25 Ngô Văn Sơn 08/03/1986 CBT
26 Nguyễn Văn Luận 18/08/1986 CBT
27 Tống Văn Trung 18/12/1987 CBT
28 Trần Thanh Tâm 23/02/1989 CBT
29 Phạm Viết Cường 03/11/1982 CBT
30 Trần Minh Chiến 08/03/1997 Quảng Trị
31 Nguyễn Công Vinh 04/10/1983 Quảng Trị
32 Hồ Ngọc Linh 08/12/1993 Quảng Trị
33 Nguyễn Đức Mua 01/02/1987 Quảng Trị
34 Trần Văn Khuê 28/04/1993 Quảng Trị
35 Trương Văn Phi 30/06/1990 Quảng Trị
36 Trần Quốc Tuấn 17/09/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu
37 Ngô Phi Long 10/08/1991 Hà Tĩnh
38 Hoàng Văn Anh Tý 18/10/1994 Hà Tĩnh
39 Lê Văn Hoán 16/10/1981 Hà Tĩnh
40 Nguyễn Doãn Đạt 13/09/1995 Hà Tĩnh
41 Trần Văn Ba 06/08/1990 Hà Tĩnh
42 Hoàng Văn Thanh 06/03/1994 Hà Tĩnh
43 Lê Văn Sơn 02/01/1994 Hà Tĩnh
44 Trần Lanh 05/04/1988 Phú Yên
45 Cao Dạ 01/01/1992 Quảng Bình
46 Phạm Văn Phong 08/03/1994 Quảng Bình
47 Bùi Văn Hân 20/06/1987 Quảng Ngãi
48 Bùi Minh Hiếu 11/04/1994 Quảng Ngãi
49 Phan Thanh Tùng 12/02/1991 Quảng Ngãi
50 Nguyễn Thanh Phú 10/11/1990 Quảng Ngãi
51 Trần Xuân Tâm 24/04/1984 Quảng Trị
52 Trần Ngọc Viện 03/07/1982 Quảng Trị
53 Nguyễn Mạnh Hùng 23/07/1991 Quảng Trị
54 Nguyễn Minh Tá 20/02/1996 Thanh Hóa
55 Ngô Văn Tuân 14/07/1989 Thanh Hóa
56 Nguyễn Đình Tập 25/10/1994 Bà Rịa - Vũng tàu
57 Nguyễn Văn Hạnh 01/10/1991 Bà Rịa - Vũng tàu
58 Đào Văn Đạt 16/11/1997 Bắc Giang
59 Lương Văn Ninh 27/08/1992 Bắc Giang
60 Nguyễn Văn Kha 20/02/1991 Bạc Liêu
61 Bùi Thị Nghĩa 12/08/1992 Bắc Ninh
62 Lê Văn Ái 06/11/1993 Bắc Ninh
63 Hà Thế Tâm 30/11/1997 Bắc Ninh
64 Nguyễn Văn Lộc 09/09/1996 Bắc Ninh
65 Nguyễn Phương Linh 27/05/1985 Bến Tre
66 Nguyễn Văn Bạn 18/11/1991 Bến Tre
67 Trần Kim Luân 07/05/1990 Bình Định
68 Hồ Văn An 30/05/1991 Bình Định
69 Nguyễn Minh Đạt 20/05/1994 Bình Phước
70 Phạm Văn Quân 26/09/1989 Hải Phòng
71 Đinh Văn Hoan 08/08/1993 Hải Phòng
72 Phan Đình Tấn 19/11/1991 Hải Phòng
73 Nguyễn Đỗ Tân 23/09/1992 Hòa Bình
74 Nguyễn Vạn Quý 10/07/1994 Nghệ An
75 Lê Thạc Ngọc 30/10/1991 Nghệ An
76 Nguyễn Khắc Điệp 09/01/1990 Nghệ An
77 Bùi Đặng Đức 16/06/1993 Nghệ An
78 Nguyễn Minh Tiến 15/08/1996 Nghệ An
79 Lê Quang Hữu 09/09/1984 Nghệ An
80 Lê Văn Tú 24/09/1993 Nghệ An
81 Cao Hữu Pháp 05/08/1994 Quảng Bình
82 Nguyễn Ngọc Hải 26/07/1995 Quảng Bình
83 Nguyễn Văn Hậu 10/03/1989 Quảng Bình
84 Hoàng Chí Công 01/01/1986 Quảng Bình
85 Nguyễn Văn Long 04/11/1986 Quảng Bình
86 Nguyễn Văn Tiến 02/02/1992 Quảng Bình
87 Phạm Văn Tuân 08/12/1987 Thái Bình
88 Dương Văn Tiến 05/06/1987 Thanh Hóa
89 Mai Văn Hùng 15/11/1996 Thanh Hóa
90 Lê Văn Duẩn 22/03/1993 Thanh Hóa
91 Nguyễn Đình Qúi 19/07/1993 Thanh Hóa
92 Phạm Thanh Sơn 06/02/1987 Quảng Bình
93 Nguyễn Văn Nam 14/06/1989 Quảng Bình
94 Nguyễn Tiến Cường 16/11/1996 Quảng Bình
95 Lê Xuân Nhân 09/08/1993 Quảng Bình
96 Trần Công Viện 01/04/1992 Quảng Bình
97 Phan Khắc Sửu 25/09/1985 Quảng Bình
98 Nguyễn Tiến Mạnh 29/10/1996 Quảng Bình
99 Vũ Văn Hà 02/08/1992 Thanh Hóa
100 Trần Ngọc Long 20/10/1979 Thanh Hóa
101 Dương Văn Sơn 03/07/1989 Bắc Giang
102 Trần Ngọc Thấm 29/09/1992 Bến Tre
103 Nguyễn Cao Kỳ 04/09/1987 Nghệ An
104 Nguyễn Xuân Quyết 05/08/1994 Nghệ An

Phan Khắc Sửu 25/09/1985 MM

Nguyễn Duy Thiệu 01/07/1991 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 19/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Văn Vinh 03/06/1989 CBT
2 Phạm Hồng Công 01/08/1989 CBT
3 Nguyễn Tuấn 01/11/1983 CBT
4 Nguyễn Khương Duy 10/08/1986 CBT
5 Nguyễn Văn Thọ 26/12/1986 CBT
6 Đỗ Văn Ngọc 15/01/1988 CBT
7 Nguyễn văn Phồn 04/01/1988 CBT
8 Vũ Hoàng Phi 16/11/1980 CBT
9 Nguyễn Thanh Tùng 07/06/1991 Quảng Bình
10 Hồ Anh Tuấn 04/01/1992 Quảng Bình
11 Dương Anh Khánh 02/07/1995 Hà Tĩnh
12 Nguyễn Văn Tú 18/02/1992 Hà Tĩnh
13 Lưu Đức Anh 14/07/1995 Hà Tĩnh
14 Võ Văn Lâm 22/02/1997 Hà Tĩnh
15 Hoàng Công Thắng 15/06/1992 Hà Tĩnh
16 Phạm Văn Sơn 05/08/1992 Quảng Bình
17 Mai Xuân Thành 16/10/1985 Quảng Bình
18 Hoàng Văn Hải 04/06/1993 Quảng Bình
19 Nguyễn Thanh Hùng 06/07/1993 Quảng Bình
20 Hoàng Quân 04/01/1984 Quảng Bình
21 Phạm Viết Giang 03/06/1984 Quảng Bình
22 Nguyễn Văn Ánh 18/08/1986 Quảng Bình
23 Hoàng Pháo 15/05/1988 Quảng Bình
24 Nguyễn Văn Ngữ 08/02/1985 Quảng Bình
25 Nguyễn Văn Nam 20/08/1991 Quảng Bình
26 Phạm Văn Quản 30/01/1993 Quảng Bình
27 Trần Văn Hải 06/02/1985 Hà Nội
28 Đỗ Duy Tuấn 01/08/1992 Hà Nội
29 Nguyễn Minh Đức 05/07/1991 Hà Nội
30 Vương Sỹ Dương 14/11/1995 Hà Nội
31 Vũ Thị Uyên 29/05/1990 Hà Nội
32 Nguyễn Quế Việt 17/03/1993 Hà Nội
33 Đỗ Thị Xuân 05/07/1995 Hà Nội
34 Nguyễn Thị Hân 16/03/1997 Hà Nội
35 Nguyễn Việt Đức 21/12/1993 Nghệ An
36 Nguyễn Đức Nhâm 09/11/1992 Phú Thọ
37 Vũ Việt Dũng 02/04/1991 Phú Thọ
38 Nguyễn Thị Thu Hường 06/09/1993 Phú Thọ
39 Hà Thị Yên 02/10/1991 Phú Thọ
40 Trần Văn Thành 29/08/1993 Phú Thọ
41 Mai Văn Luận 01/01/1989 Quảng Bình
42 Nguyễn Văn Hải 10/04/1997 Quảng Bình
43 Hồ Vĩnh Khang 15/10/1991 Quảng Bình
44 Phạm Văn Tuấn 09/06/1994 Quảng Bình
45 Nguyễn Đức 11/06/1987 Quảng Bình
46 Nguyễn Nhật 15/10/1983 Quảng Bình
47 Mai Văn Hải 10/06/1986 Quảng Bình
48 Lê Thanh Tuấn 11/08/1986 Quảng Bình
49 Thiều Quang Thủy 15/09/1984 Yên Bái
50 Nguyễn Văn Thành 28/06/1982 LĐMM
51 Hoàng Văn Hòa 01/12/1983 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 18/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Công Đan 09/07/1988 Hà Tĩnh
2 Hoàng Văn Thiện 03/02/1996 Hà Tĩnh
3 Phan Xuân Hữu 08/12/1992 Hà Tĩnh
4 Từ Văn Thành 10/06/1979 Hà Tĩnh
5 Kiều Văn Nghệ 25/01/1997 Hà Tĩnh
6 Hồ Quốc Toản 03/01/1986 Hà Tĩnh
7 Trần Văn Bồng 07/08/1992 Hà Tĩnh
8 Nguyễn Văn Hướng 15/08/1985 Hà Tĩnh
9 Phạm Văn Kỳ 01/07/1988 Hà Tĩnh
10 Hà Đức Cương 03/11/1984 Hà Tĩnh
11 Phan Tiến Hải 06/07/1989 Hà Tĩnh
12 Nguyễn Xuân Nguyên 15/05/1987 Hà Tĩnh
13 Nguyễn Văn Phương 10/06/1984 Hà Tĩnh
14 Nguyễn Văn Nam 09/04/1990 Hà Tĩnh
15 Phan Hồng Lĩnh 10/05/1994 Hà Tĩnh
16 Phan Huy Hoàng 25/09/1997 Hà Tĩnh
17 Hoàng Ngọc Đát 18/01/1992 Hà Tĩnh
18 Nguyễn Tiến Tịnh 19/05/1981 Hà Tĩnh
19 Lê Văn Sơn 06/03/1990 Hà Tĩnh
20 Đoàn Văn Hựu 27/11/1984 Hà Tĩnh
21 Nguyễn Khánh Hoàng 02/09/1992 Hà Tĩnh
22 Lê Văn Cần 27/02/1983 Hà Tĩnh
23 Nguyễn Văn Hùng 15/06/1993 Quảng Bình
24 Nguyễn Anh Cường 01/02/1987 Quảng Bình
25 Phạm Ngọc Vĩ 02/05/1985 Quảng Bình
26 Mai Văn Trung 01/01/1984 Quảng Bình
27 Hồ Văn Phong 20/01/1986 Quảng Bình
28 Mai Lý Huỳnh 10/08/1991 Quảng Bình
29 Nguyễn Thắng 10/01/1990 Quảng Ngãi
30 Võ Trường Giang 29/05/1990 Quảng Ngãi
31 Trương Văn Duy 26/06/1995 Thanh Hóa
32 Nguyễn Văn Dũng 10/06/1995 Thanh Hóa
33 Ngô Văn Thịnh 04/09/1982 Thanh Hóa
34 Vũ Bá Giang 15/07/1984 Thanh Hóa
35 Mai Thế Giang 12/05/1987 Thanh Hóa
36 Trần Đức Lý 02/03/1993 Hà Tĩnh
37 Lê Văn Sĩ 20/05/1992 Quảng Bình
38 Nguyễn Văn Hân 30/09/1990 Quảng Bình
39 Nguyễn Văn Tuệ 13/10/1986 Quảng Bình
40 Hoàng Thanh Sơn 10/02/1987 Quảng Bình
41 Nguyễn Văn Lớn 23/02/1995 Quảng Bình
42 Lê Phúc 22/08/1995 Quảng Bình
43 Mai Phúc 27/04/1988 Quảng Bình
44 Hoàng Tấn Vũ 22/06/1990 Quảng Bình
45 Nguyễn Văn Hùng 03/09/1985 Thanh Hóa
46 Phạm Văn Sơn 21/09/1981 Thanh Hóa
47 Nguyễn Văn Hiệp 05/11/1993 Bắc Giang
48 Khúc Minh Kha 20/02/1993 Bắc Giang
49 Nguyễn Văn Hưởng 02/04/1981 Bắc Giang
50 Nguyễn Văn Phúc 22/06/1992 Bắc Giang
51 Nguyễn Văn Biên 24/04/1997 Bắc Giang
52 Nguyễn Văn Hùng 14/08/1993 Bắc Giang
53 Nguyễn Hồng Sơn 04/03/1998 Bắc Giang
54 Nguyễn Văn Tuấn 02/12/1988 Bắc Giang
55 Hà Thị Huyền Trâm 21/12/1994 Đắk Nông
56 Hoàng Thị Hồng Huế 12/05/1993 Ninh Bình
57 Trần Văn Thắng 02/12/1989 Ninh Bình
58 Trần Văn Thụy 18/10/1992 Ninh Bình
59 Trần Quốc Đoàn 17/11/1991 Ninh Bình
60 Hà Văn Hảo 10/02/1977 LĐMM
61 Lê Văn Ngọc 23/05/1989 LĐMM
62 Phạm Ngọc Thêu 09/10/1990 LĐMM
63 Lê Đỗ Thanh Hiền 28/10/1988 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 17/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Đình Châu 2/25/1985 Bình Định
2 Ngô Đăng Hùng 1/2/1986 MM
3 Ngô Đức Hợp 3/13/1993 MM
4 Đậu Văn Thông 12/13/1984 MM
5 Võ Đình Sơn 4/29/1987 MM
6 Trương Văn Hà 12/22/1990 MM
7 Nguyễn Văn Hiệu 4/9/1992 MM
8 Thiều Quang Thủy 9/15/1984 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 16/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Vũ Mạnh Đạt 12/03/1987 MM
2 Đào Văn Lý 12/10/1990 MM
3 Nguyễn Văn Hận 31/01/1979 MM
4 Nguyễn Duy Linh 08/12/1980 MM
5 Huỳnh Nhựt Anh 19/09/1986 MM
6 Hoàng Văn Cương 15/04/1983 MM
7 Trần Hữu Huy 26/04/1983 MM
8 Nguyễn Hữu Phương 20/11/1982 MM
9 Chu Văn Hồng 15/08/1986 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 15/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Văn Giang 20/05/1982 MM
2 Nguyễn Xuân Linh 02/09/1990 MM
3 Trần Quốc Hương 18/07/1984 MM
4 Đào Xuân Phong 20/03/1986 MM
5 Đào Mạnh Hùng 03/06/1984 MM
6 Nguyễn Hữu Phương 20/11/1982 MM
7 Hà Văn Huấn 18/08/1980 MM
8 Vũ Mạnh Đạt 12/03/1987 MM
9 Chu Văn Hoàng 18/03/1979 MM
10 Lưu Văn Đông 06/11/1986 MM
11 Lương Xuân Biên 12/08/1988 MM
12 Nguyễn Bá Cường 02/12/1979 MM
13 Bùi Văn Nghĩa 10/11/1982 MM
14 Hà Chu Lợi 09/10/1982 MM
15 Đinh Khắc Ty 21/07/1986 Hải Phòng
16 Bùi Ngọc Hội 12/12/1989 Quảng Ngãi
17 Nguyễn Văn Tuyên 10/01/1991 Thanh Hóa
18 Mai Văn Sỹ 05/12/1991 Hà Tĩnh
19 Nguyễn Tiến Đức 02/05/1996 Hà Tĩnh

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 12/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đỗ Văn Hảo 14/06/1982 CBT
2 Nguyễn Văn Phùng 03/04/1988 Quảng Bình
3 Phạm Văn Đức 18/02/1987 Quảng Bình
4 Nguyễn Văn Trung 10/05/1986 MM
5 Mai Văn Thuận 09/04/1988 MM
6 Phạm Văn Giang 20/05/1982 MM
7 Phạm Ngọc Mậu 05/08/1982 MM
8 Lê Mạnh Tùng 05/09/1974 MM
9 Bùi Phương Nam 16/04/1990 MM
10 Hà Ngọc Tuấn 07/04/1981 MM
11 Hà Chu Lợi 09/10/1982 MM
12 Trần Quốc Hương 18/04/1984 MM
13 Hoàng Văn Thường 10/12/1983 MM
14 Chu Văn Hồng 15/08/1986 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 10/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Đức Thảo 25/05/1986 Quảng Trị
2 Ngô Đức Việt 15/07/1990 MM
3 Nguyễn Văn Thành 07/07/1991 MM
4 Nguyễn Văn Vinh 01/02/1981 MM
5 Võ Văn Mạnh 19/12/1990 MM
6 Lê Thị Anh 02/09/1982 MM
7 Phan Văn Thái 02/07/1990 MM
8 Võ Văn Lưu 15/08/1989 MM
9 Hà Ngọc Dương 10/10/1989 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 09/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đàm Văn Hải 19/05/1984 CBT
2 Lê Thị Hương 01/05/1984 CBT
3 Nguyễn Tiến Điền 01/07/1989 CBT
4 Nguyễn Đình Hiệp 20/12/1985 CBT
5 Trần Thị Oanh Yến 31/05/1988 CBT
6 Đặng Hồng Nam 16/12/1988 CBT
7 Hứa Văn Nguyên 10/04/1990 CBT
8 Đặng Quang Đạt 30/10/1990 CBT
9 Lê Thế Thạch 18/07/1984 CBT
10 Nguyễn Huyền Trang 09/11/1990 CBT
11 Cao Duy Vương 15/08/1993 Phú Thọ
12 Lê Thanh Mỹ 12/02/1992 Quảng Ngãi
13 Lê Hoàng Tuấn 19/04/1994 Vĩnh Long
14 Nguyễn Ngọc Giang 10/12/1990 MM
15 Trịnh Hồng Nam 16/09/1992 MM
16 Nguyễn Đình Tùng 05/06/1990 MM
17 Lê Thanh Tạo 29/01/1980 MM
18 Phan Bá Hoàn 12/02/1978 MM
19 Lưu Văn Tuyến 13/01/1988 MM
20 Phạm Văn Hiền 18/12/1986 MM
21 Vũ Văn Đức 28/05/1988 MM
22 Trần Văn Chiến 30/03/1984 MM
23 Nguyễn Thanh Chung 17/07/1979 MM
24 Vũ Thế Nhiều 29/01/1992 MM
25 Đỗ Văn Việt 15/07/1985 MM
26 Phạm Mạnh Cường 20/04/1981 MM
27 Trần Lê Nam 10/12/1987 MM
28 Trần Trung Thuật 19/12/1989 MM
29 Nguyễn Tiến Điền 01/07/1989 MM
30 Dương Đình Sơn 08/11/1986 MM
31 Ngô Duy Hùng 15/10/1987 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 05/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Huy Sơn 21/07/1991 CBT
2 Nguyễn Thị Hồng Ánh 25/07/1986 CBT
3 Lê Vạn Thọ 25/07/1982 CBT
4 Lê Thị Phương Thảo 06/07/1990 Nam Định
5 Lê Văn Thông 05/05/1990 LĐMM
6 Ngô Trí Tình 22/06/1983 LĐMM
7 Lê Văn Anh 08/02/1985 LĐMM
8 Nguyễn Quang Hòa 02/10/1989 LĐMM
9 Nguyễn Tiến Hưng 10/02/1991 LĐMM
10 Nguyễn Văn Sơn 04/11/1988 LĐMM
11 Vũ Ngọc Tú 08/10/1977 LĐMM
12 Nguyễn Anh Tới 20/12/1976 LĐMM
13 Bùi Văn Thành 23/10/1988 LĐMM
14 Lê Thị Huệ 21/03/1990 LĐMM
15 Nguyễn Văn Lễn 15/09/1984 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 04/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hoàng Văn Thuyết 30/06/1989 CBT
2 Nguyễn Hữu Phong 17/11/1989 CBT
3 Phạm Văn Hoàng 01/01/1996 Thái Nguyên
4 Phạm Ngọc Sáng 10/10/1983 Hà Tĩnh
5 Tô Văn Đình 03/06/1990 Nam Định
6 Phan Tiến Thịnh 21/10/1992 Quảng Trị
7 Trần Văn Tuấn 11/05/1996 Hải Phòng
8 Lê Anh Sơn 16/12/1991 Hà Tĩnh
9 Nguyễn Bảo Toàn 24/02/1991 LĐMM
10 Vũ Phúc Phương 22/01/1990 LĐMM
11 Ngô Đức Tuấn 22/10/1983 LĐMM
12 Bùi Văn Thành 23/10/1988 LĐMM
13 Nguyễn Tuấn Anh 20/01/1991 LĐMM
14 Ngụy Ngọc Hiếu 21/08/1986 LĐMM
15 Hà Minh Đức 10/10/1984 LĐMM
16 Ngô Thùy Oanh 28/02/1986 LĐMM
17 Phạm Văn Đạt 26/05/1990 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 03/5/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Văn Nam 08/10/1991 CBT
2 Nguyễn Quang Bính 21/08/1986 CBT
3 Nguyễn Anh Tình 12/01/1988 CBT
4 Nguyễn Đức Thiện 06/11/1984 LĐMM
5 Lê Văn Nhân 10/12/1988 LĐMM
6 Trần Quang Minh 11/11/1980 LĐMM
7 Trần Văn Cường 10/04/1983 LĐMM
8 Bạch Hồng Tuyến 07/08/1986 LĐMM
9 Hà Thị Hoa 26/06/1988 LĐMM
10 Chu Văn Na 28/07/1973 LĐMM
11 Bùi Quốc Huy 02/02/1985 LĐMM
12 Trần Văn Hải 19/05/1991 LĐMM
13 Vũ Văn Hùng 25/01/1985 LĐMM
14 Lê Văn Công 06/05/1990 LĐMM
15 Võ Trọng Dự 12/03/1990 LĐMM
16 Võ Trường Giang 21/09/1978 LĐMM
17 Phạm Văn Thắng 01/01/1990 LĐMM
18 Lường Khắc Lâm 15/10/1984 LĐMM
19 Đinh Việt Cường 20/10/1976 LĐMM
20 Thái Khắc Nhật 05/10/1986 LĐMM
Tin khác
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 08.5.2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (04/05/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 5/5/2017   (28/04/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 28/4/2017   (24/04/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/4/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (24/04/2017)
Lễ hoàn thành Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C26-01   (21/04/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 24/4/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (21/04/2017)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 21/4/2017   (17/04/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 19/4/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (14/04/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 17/4/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (13/04/2017)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 12/4/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (10/04/2017)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước