DANH SÁCH CÁC HUYỆN NGHÈO, CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

1/ DANH SÁCH CÁC HUYỆN NGHÈO VÀ  XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN (tải tại đây)
2/ MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ (MẪU 03) - (Tải tại đây)

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước