Danh sách chi trả bảo hiểm T2-T4/2020

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG
NHẬN TIỀN CHI TRẢ BẢO HIỂM TỪ THÁNG 2 ĐẾN THÁNG 4/2020
STT

Ngày đăng kí

Họ tên

Số hộ chiếu

Số tiền BH

Ngày trả

Hồi hương

Mãn hạn xuất cảnh

1

08.01.2020

BUI VAN HUNG

B0968611

420.000


20.02.2020

2

08.01.2020

DUONG DUC HAU

B1625152

400.000


20.02.2020

3

08.01.2020

NGUYEN TUAN ANH

B0335252

404.000


20.02.2020

4

18.02.2020

NGUYEN HONG QUANG

B4040411

406.530


24.02.2020

5

08.01.2020

DANG VAN THAO

N1970570

421.840


11.03.2020

6

24.02.2020

NGUYEN QUANG PHUONG

N2086460

421.610


11.03.2020

7

24.02.2020

HO HUU TUAN

B4703317

422.260


11.03.2020

8

24.02.2020

BUI VAN BANG

B2091274

421.860


11.03.2020

9

09.03.2020

DANG VAN QUYEN

N1417963

420.740


11.03.2020

10

09.03.2020

DUONG THE TON

N1550864

404.000


11.03.2020

11

09.03.2020

BUI THANH MINH

B4715707


81.220

11.03.2020

12

20.03.2020

PHAM HONG KHAM

B4177698


84.360

24.03.2020

13

20.03.2020

PHAM HONG KHAM

B4177698

430.640


27.03.2020

14

20.03.2020

KIEU VAN NINH

B3967351

421.950


24.03.2020

15

20.03.2020

DAO THI KIM PHUNG

B3195951

421.810


24.03.2020

16

26.03.2020

PHAM QUANG HUY

B0456066

404.000


27.03.2020

17

26.03.2020

LUONG QUANG CUONG

B2260077


70.700

27.03.2020

18

26.03.2020

LE NHU THIEN

B2217322


667.320

02.04.2020

19

27.03.2020

NGUYEN HUU LONG

B4611893

400.000


02.04.2020

20

27.03.2020

QUACH THANH DIEN

B4622714

422.180


02.04.2020

21

13.04.2020

HOANG VAN NAM

B3890763

422.180


14.04.2020

22

14.04.2020

NGUYEN THI BONG

B0665217

421.720


20.04.2020

23

14.04.2020

DAO THANH TUAN

B2018026

403.400


20.04.2020

24

20.04.2020

TRAN THANH TAN

B3969282

404.61025

27.04.2020

KHUC VAN HOAN

B1425541

421.260Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước