Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 07/7/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Số CMND/ Số căn cước

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Lê Văn Chương

17/07/1986

186271006

Nam Nghĩa - Nam Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn - Nghệ An

100.000.000

2

Vũ Nguyên Trường

19/05/1988

142292839

Hồng Dụ - Ninh Giang - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang - Hải Dương

100.000.000

3

Nguyễn Trương Quốc An

21/07/1983

023565708

Tân Xuân - Hóc Môn - thành phố Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh

100.000.000

4

Lăng Hải Chiều

02/12/1987

082111680

Minh Sơn - Hữu Lũng - Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng - Lạng Sơn

100.000.000

5

Nguyễn Hữu Nam

10/07/1987

241421407

EAToh - Krông Năng - Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Krông Năng - Đắk Lắk

100.000.000

6

Nguyễn Gia Công

08/09/1986

111921653

Trường Yên - Chương Mỹ - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ - Hà Nội

100.000.000

7

Nguyễn Đức Sỹ

17/02/1982

111784335

Châu Sơn - Ba Vì - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì - Hà Nội

100.000.000

8

Bùi Văn Giáp

02/09/1986

183343747

Đồng Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

100.000.000

9

Nguyễn Cao Tiến

08/09/1989

285173524

Phước Sơn - Bù Đăng - Bình Phước

Hội sở NH CSXH tỉnh Bình Phước

100.000.000

10

Đàm Văn Chung

22/06/1984

205058792

Bình Trị - Thăng Bình - Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Thăng Bình - Quảng Nam

100.000.000

11

Mai Ngọc Duy

12/01/1986

168254360

Phù Vân - Phủ Lý - Hà Nam

Hội sở NH CSXH tỉnh Hà Nam

100.000.000

12

Dương Hữu Vũ

01/07/1989

091587171

Tân Kim - Phú Bình - Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Bình - Thái Nguyên

100.000.000

13

Bùi Hữu Tiến

04/01/1993

135578915

Kim Long - Tam Dương - Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

100.000.000

14

Nguyễn Thị Tín

24/07/1993

187301316

Xá Lượng - Tương Dương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tương Dương - Nghệ An

100.000.000

15

Lê Thị Luận

24/02/1977

125060641

Trung Kênh - Lương Tài - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài - Bắc Ninh

100.000.000

16

Trần Đại

20/10/1986

212291966

Bình Châu - Bình Sơn - Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi

100.000.000

17

Nguyễn Văn Thắng

16/02/1984

031304739

Chính Mỹ - Thủy Nguyên - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng

100.000.000

18

Nguyễn Ngọc Vũ

26/11/1987

281018671

Phú Hòa - TP. Thủ Dầu 1 - Bình Dương

Hội sở NH CSXH tỉnh Bình Dương

100.000.000

19

Phạm Hùng

03/03/1988

301452347

Nhơn Hòa Lập - Tân Thạnh - Long An

PGD NHCSXH huyện Tân Thạnh - Long An

100.000.000

20

Nguyễn Thái Bình

01/01/1981

370914714

Tân Hội - Tân Hiệp - Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Hiệp - Kiên Giang

100.000.000

21

Đặng Quốc Việt

14/09/1987

001087002320

Hợp Đồng - Chương Mỹ - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ - Hà Nội

100.000.000

22

Trần Văn Hoạch

23/04/1989

168230287

Châu Giang - Duy Tiên - Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Duy Tiên - Hà Nam

100.000.000

23

Cao Văn Yên

24/04/1990

186932812

Nghi Quang - Nghi Lộc - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc - Nghệ An

100.000.000

24

Hoàng Sỹ Hải Anh

11/11/1986

186489762

Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc - Nghệ An

100.000.000

25

Nguyễn Thị Liễu

01/02/1992

187197505

phường Quỳnh Dị - Hoàng Mai - Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

100.000.000

26

Phan Kim Khang

20/10/1976

331416507

Trường An -TP. Vĩnh Long - tỉnh Vĩnh Long

Hội sở NH CSXH tỉnh Vĩnh Long

100.000.000

27

Hoàng Đạt Tráng

28/10/1992

173218113

Vĩnh Hùng - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

100.000.000

28

Nguyễn Ngọc Luyện

04/01/1992

013227158

Việt Long - Sóc Sơn - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn - Hà Nội

100.000.000

29

Trương Văn Anh

18/09/1991

173336562

Hải Vân - Như Thanh - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Thanh - Thanh Hóa

100.000.000

30

Trịnh Đức Tú

25/11/1991

173017723

Đông Quang - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

31

Bùi Văn Hoàng

06/02/1986

031355631

Đồng Minh - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng

100.000.000

32

Nguyễn Cao Hải

11/01/1988

173063078

Thiệu Hợp - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

33

Trần Phước Lộc

30/12/1989

191655100

Phú Bài - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

100.000.000

34

Nguyễn Văn Khiên

16/01/1983

112153576

Đông Yên - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

35

Lê Văn Triệt

15/10/1992

362311866

Thạnh Lộc - Vĩnh Thạnh - Cần Thơ

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Thạnh - Cần Thơ

100.000.000

36

Nghiêm Viết Nam

06/11/1984

142084563

Bình Hàn - thành phố Hải Dương - tỉnh Hải Dương

Hội sở NH CSXH tỉnh Hải Dương

100.000.000

37

Tưởng Văn Dân

15/12/1987

012663477

Hữu Hòa - Thanh Trì - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Trì - Hà Nội

100.000.000

38

Lê Ngọc Trường

18/02/1987

172666061

Hà Thái - Hà Trung - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung - Thanh Hóa

100.000.000

39

Mai Quang Tuấn

16/11/1991

187334241

Nghi Vạn - Nghi Lộc - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc - Nghệ An

100.000.000

40

Nguyễn Văn Thuyết

17/06/1987

186430134

Nam Cát - Nam Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn - Nghệ An

100.000.000

41

Ngô Đắc Quang

20/10/1986

191623314

Thủy Phù - Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH thị xã Hương Thủy - Thừa Thiên Huế

100.000.000

42

Nguyễn Phi Hội

11/07/1987

272199890

Mã Đà - Vĩnh Cửu - Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai

100.000.000

43

Thạch Mác Ca Ra

10/01/1989

331670625

Loan Mỹ - Tam Bình - Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Tam Bình - Vĩnh Long

100.000.000

44

Trần Đức Việt

07/11/1980

164111442

Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Gia Viễn - Ninh Bình

100.000.000

45

Nguyễn Công Trình

29/07/1984

183394928

Thái Yên - Đức Thọ - Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ - Hà Tĩnh

100.000.000

46

Nguyễn Hữu Giang

18/11/1989

121797576

Thanh Lâm - Lục Nam - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam - Bắc Giang

100.000.000

47

Nguyễn Đức Hiệu

07/08/1984

186288689

Mai Hùng - Hoàng Mai - Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai - Nghệ An

100.000.000

48

Nguyễn Tiến Hạnh

20/05/1987

095163830

Sông Cầu - thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn

Hội sở NH CSXH tỉnh Bắc Kạn

100.000.000

49

Bùi Văn Thuận

21/04/1987

112152118

Cấn Hữu - Quốc Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai - Hà Nội

100.000.000

50

Hoàng Gia Lai

22/06/1990

121976784

phường Ngô Quyền - TP. Bắc Giang - Bắc Giang

Hội sở NH CSXH tỉnh Bắc Giang

100.000.000

51

Trần Tuấn Lộc

27/07/1988

331542609

Thanh Bình - Vũng Liêm - Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

100.000.000

52

Nguyễn Doãn Chiến

04/10/1987

186625813

Thanh Ngọc - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

53

Nguyễn Văn Mạnh

26/08/1978

131487004

Bản Nguyên - Lâm Thao - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao - Phú Thọ

100.000.000

54

Cao Xuân Vụ

19/08/1990

125403340

Phú Lương - Lương Tài - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài - Bắc Ninh

100.000.000

55

Nguyễn Đức Cường

27/12/1991

122049203

Tiến Dũng - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

56

Võ Ngọc Duy

24/01/1987

197182452

Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh - Quảng Trị

100.000.000

57

Đinh Xuân Thắng

28/09/1990

164455980

Khánh Dương - Yên Mô - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô - Ninh Bình

100.000.000

58

Nguyễn Văn Thuận

14/09/1989

131672293

Thanh Vân - Thanh Ba - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Ba - Phú Thọ

100.000.000

59

Lê Năng Thắng

20/07/1989

172911423

Thọ Nguyên - Thọ Xuân - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa

100.000.000

60

Võ Thanh Dương

24/08/1990

186979455

Diễn Liên - Diễn Châu - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu - Nghệ An

100.000.000

61

Phạm Văn Chiến

10/07/1987

164233555

Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

62

Đỗ Xuân Vinh

25/08/1988

164290811

Gia Sinh - Gia Viễn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Gia Viễn - Ninh Bình

100.000.000

63

Nguyễn Sỹ Biên

28/06/1989

186733713

Nghi Liên - Vinh - Nghệ An

Hội sở NH CSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

64

Tống Hoàng Duy

19/04/1988

024255804

Trung Lập Hạ - Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi - thành phố Hồ Chí Minh

100.000.000

65

Nguyễn Văn Huy

28/10/1988

121783805

Tư Mại - Yên Dũng - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng - Bắc Giang

100.000.000

66

Phạm Đình Sơn

23/04/1988

030088000488

Bình Xuyên - Bình Giang - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Bình Giang - Hải Dương

100.000.000

67

Trần Văn Thành

27/02/1979

172877841

Thiệu Vận - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa - Thanh Hóa

100.000.000

68

Phạm Văn Quang

17/11/1985

172301220

Vĩnh Minh - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa

100.000.000

69

Trần Văn Linh

12/02/1986

151531044

Thái Thành - Thái Thụy - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Thái Thụy - Thái Bình

100.000.000

70

Nguyễn Đình Hào

10/10/1990

186770967

Nam Lĩnh - Nam Đàn - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn - Nghệ An

100.000.000

71

Lê Anh Tuấn

12/03/1987

186206390

phường Trung Đô - Vinh - Nghệ An

Hội sở NH CSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

72

Nguyễn Duy Duẩn

31/07/1983

111710077

Thanh Thùy - Thanh Oai - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai - Hà Nội

100.000.000

73

Trần Văn Sáu

20/06/1992

164457816

Định Hóa - Kim Sơn - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn - Ninh Bình

100.000.000

74

Phan Việt Hùng

10/12/1982

201474067

Thọ Quang - Sơn Trà - Đà Nẵng

PGD NHCSXH quận Sơn Trà - Đà Nẵng

100.000.000

75

Nguyễn Tiến Dũng

07/06/1989

135339266

Hướng Đạo - Tam Dương - Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Tam Dương - Vĩnh Phúc

100.000.000

76

Lưu Minh Nguyệt

29/01/1990

091653399

Quang Sơn - Đồng Hỷ - Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

100.000.000

77

Nguyễn Chính Hưởng

16/07/1988

031620641

Trường Thành - An Lão - Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện An Lão - Hải Phòng

100.000.000

78

Trần Đình Nhân

28/05/1984

162748989

Nam Lợi - Nam Trực - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực - Nam Định

100.000.000

79

Lê Thị Trang

17/09/1992

173892022

Đông Ninh - Đông Sơn - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn - Thanh Hóa

100.000.000

80

Trần Tiến Đạt

27/05/1985

131581727

Bản Nguyên - Lâm Thao - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao - Phú Thọ

100.000.000

81

Tạ Văn Khá

21/02/1989

145395042

Đồng Thanh - Kim Động - Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Kim Động - Hưng Yên

100.000.000

82

Bùi Văn Nam

15/12/1981

113126466

Lạc Long - Lạc Thủy - Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Lạc Thủy - Hòa Bình

100.000.000

83

Ngô Văn Xuyên

22/07/1987

125298440

Hạp Lĩnh - thành phố Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh

Hội sở NH CSXH tỉnh Bắc Ninh

100.000.000

84

Nguyễn Đức Tân

23/09/1989

125392266

Bình Định - Lương Tài - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài - Bắc Ninh

100.000.000

85

Trần Hoài Nam

14/04/1989

164325716

thị trấn Yên Ninh - Yên Khánh - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Khánh - Ninh Bình

100.000.000

86

Nguyễn Ngọc Vinh

28/07/1986

125139318

Thanh Khương - Thuận Thành - Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành - Bắc Ninh

100.000.000

87

Trần Hữu Thiết

25/10/1985

301143442

thị trấn Tân Trụ - huyện Tân Trụ - Long An

PGD NHCSXH huyện huyện Tân Trụ - Long An

100.000.000

88

Nguyễn Thị Thanh Hằng

01/10/1993

132143802

Phú Mỹ - Phù Ninh - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh - Phú Thọ

100.000.000

89

Hoàng Văn Hùng

09/09/1983

182546494

phường Nghi Hòa - Cửa Lò - Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Cửa Lò - Nghệ An

100.000.000

90

Nguyễn Thiện Minh

18/09/1991

245140308

Đức Mạnh - Đắk Mil - Đắk Nông

PGD NHCSXH huyện Đắk Mil - Đắk Nông

100.000.000

91

Trần Văn Đông

14/08/1988

142467660

phường Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương

PGD NHCSXH thị xã Chí Linh - Hải Dương

100.000.000

92

Trần Văn Thu

29/03/1985

121630976

Phi Mô - Lạng Giang - Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang - Bắc Giang

100.000.000

93

Nguyễn Chi Hạnh

12/03/1989

112279012

Sơn Đông - Sơn Tây - Hà Nội

PGD NHCSXH thị xã Sơn Tây - Hà Nội

100.000.000

94

Thái Bá Thuận

08/10/1985

186064123

Tân Thành - Yên Thành - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành - Nghệ An

100.000.000

95

Nguyễn Quang Thinh

12/07/1987

034087003023

Nguyên Xá - Vũ Thư - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư - Thái Bình

100.000.000

96

Đỗ Duy Hiển

15/08/1986

151540093

Tân Hòa - Vũ Thư - Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư - Thái Bình

100.000.000

97

Lê Văn Sơn

21/02/1988

187135544

Thanh Khai - Thanh Chương - Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương - Nghệ An

100.000.000

98

Nguyễn Thị Thơm

01/05/1987

112133372

Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng - Hà Nội

100.000.000

99

Bùi Xuân Quang

18/07/1989

162944057

Yên Thọ - Ý Yên - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên - Nam Định

100.000.000

100

Nguyễn Hoàng Minh

18/03/1982

331285927

Hựu Thành - Trà Ôn - Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Trà Ôn - Vĩnh Long

100.000.000

101

Nguyễn Thị Vân

12/07/1991

164369067

Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư - Ninh Bình

100.000.000

102

Trần Hồng Lan

01/05/1984

131206498

Cao Xá - Lâm Thao - Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao - Phú Thọ

100.000.000

103

Đặng Thị Mộng Trinh

02/08/1990

331634046

Trung Thành - Vũng Liêm - Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Vũng Liêm - Vĩnh Long

100.000.000

104

Nguyễn Văn Yến

15/01/1988

030088001118

Cổ Bì - Bình Giang - Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Bình Giang - Hải Dương

100.000.000

105

Hồ Minh Vũ

15/08/1990

197263721

Phường 1 - Đông Hà - Quảng Trị

Hội sở NH CSXH tỉnh Quảng Trị

100.000.000

106

Triệu Văn Trọng

06/07/1990

173706808

Phùng Giáo - Ngọc Lặc - Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Ngọc Lặc - Thanh Hóa

100.000.000