Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚCDANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 620 /TTLĐNN-TCKT ngày 05/9/2022)

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Văn Tú

29/03/1985

Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

100.000.000

2

Hoàng Văn Việt

11/09/1988

Tiền Phong, Ân Thi, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Ân Thi, Hưng Yên

100.000.000

3

Hà Văn Vang

01/07/1989

Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Yên Sơn, Tuyên Quang

100.000.000

4

Nguyễn Văn Đạt

15/09/1991

Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

5

Nguyễn Xuân Tình

08/06/1989

Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ, Hà Nội

100.000.000

6

Nguyễn Văn Huấn

13/10/1989

Xuân Sơn, TX Đông Triều, Quảng Ninh

PGD NHCSXH TX Đông Triều, Quảng Ninh

100.000.000

7

Hồ Quốc Phi

06/11/1986

Lộc Hưng, Trảng Bàng, Tây Ninh

PGD NHCSXH huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

100.000.000

8

Trần Hoàng Duy

31/10/1988

Hòa Tịnh, Mang Thít, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Mang Thít, Vĩnh Long

100.000.000

9

Hoàng Văn Ngọc

15/10/1987

Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

10

Dương Minh Hiếu

28/11/1981

Phước Long, Phước Long, Bạc Liêu

PGD NHCSXH huyện Phước Long, Bạc Liêu

100.000.000

11

Nguyễn Tiến Rỡ

02/05/1982

Quỳnh Hội, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

100.000.000

12

Nguyễn Duy Hải

08/10/1986

Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

13

Nguyễn Văn Hưởng

26/01/1988

Ông Đình, Khoái Châu, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Khoái Châu, Hưng Yên

100.000.000

14

Nguyễn Thành Tâm

02/01/1983

Phước Minh, Dương Minh Châu, Tây Ninh

PGD NHCSXH huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh

100.000.000

15

Phan Văn Công

30/08/1987

Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

16

Nguyễn Văn Thiện

20/08/1987

Đông Trà, Tiền Hải, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Tiền Hải, Thái Bình

100.000.000

17

Trần Xuân Lai

04/10/1988

Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

18

Nguyễn Viết Thiết

05/11/1989

Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

19

Đỗ Xuân Tùng

21/05/1981

Duy Minh, Duy Tiên, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Duy Tiên, Hà Nam

100.000.000

20

Nguyễn Bá Ngọc

13/05/1981

Hoa Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

21

Chế Thúy An

09/02/1985

Hiệp Tân, Tân Phú, Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH quận Tân Phú, Hồ Chí Minh

100.000.000

22

Nguyễn Văn Tuyến

10/02/1984

Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Khoái Châu, Hưng Yên

100.000.000

23

Lê Hùng Cường

01/01/1985

TT Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

100.000.000

24

Hoàng Anh Nam

18/03/1989

Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

25

Trịnh Đình Thương

05/10/1989

Thiệu Hợp, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

26

Hồ Văn Nước

10/09/1989

Trà Hiệp, Trà Bồng, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

100.000.000

27

Phạm Văn Bắc

09/03/1972

Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

28

Lại Văn Thiết

23/05/1986

Nghĩa Lợi, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

29

Hoàng Thế Hưng

14/08/1988

Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

30

Nguyễn Thị Kim Oanh

15/02/1989

Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

31

Nguyễn Xuân Phúc

09/02/1986

Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

32

Nguyễn Thanh Mai

10/02/1987

Kim Đức, Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

33

Nguyễn Quốc Chiến

10/10/1985

Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

34

Dương Mạnh Toàn

26/05/1988

TT Hà Trung, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

35

Đoàn Mạnh Đảng

12/09/1983

Mỹ Lâm, Hòn Đất, Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Hòn Đất, Kiên Giang

100.000.000

36

Trần Xuân Việt

15/02/1982

Long Mỹ, Giồng Trôm, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Giồng Trôm, Bến Tre

100.000.000

37

Nguyễn Mạnh Hùng

10/03/1989

Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam

100.000.000

38

Dương Văn Hải

13/04/1986

Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

39

Nguyễn Văn Dinh

04/10/1985

Long Bình Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai

100.000.000

40

Vũ Văn Hiệp

20/02/1985

Đoàn Xá, Kiến Thụy, TP Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

100.000.000

41

Nguyễn Nam Trường Thi

27/06/1988

Tây Giang, Tây Sơn, Bình Định

PGD NHCSXH huyện Tây Sơn, Bình Định

100.000.000

42

Nguyễn Văn Thuyết

12/04/1986

Ngãi Tứ, Tam Bình, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Tam Bình, Vĩnh Long

100.000.000

43

Đỗ Hoành Ánh

07/07/1983

Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ, Hà Nội

100.000.000

44

Lê Văn Thanh

30/09/1986

Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ninh

100.000.000

45

Đỗ Văn Đạt

08/11/1989

Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

46

Nguyễn Văn Hùng

04/09/1985

Quảng Yên, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

47

Phạm Văn Đông

19/08/1985

Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

48

Vương Tôn Hoàng

16/10/1985

Vân Xuân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

100.000.000

49

Trương Minh Thông

28/12/1984

Hiếu Nhơn, Vũng Liêm, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

100.000.000

50

Phạm Thị Hiếu

10/03/1979

Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

51

Nguyễn Văn Doanh

08/08/1980

Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương, Thái Bình

100.000.000

52

Nguyễn Minh Tuấn

13/03/1985

Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An

PGD NHCSXH huyện Đức Hòa, Long An

100.000.000

53

Hà Mạnh Trung

20/11/1987

Liên Hoa, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

54

Trần Thị Thanh Thoảng

13/12/1983

Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

100.000.000

55

Nguyễn Văn Thiết

12/10/1984

Phấn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Lương, Thái Nguyên

100.000.000

56

Bùi Xuân Mạnh

19/02/1985

Yên Thịnh, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

57

Trần Văn Dũng

25/03/1989

Tân Thịnh, TP Hòa Bình, Hòa Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình

100.000.000

58

Trần Thanh Lũy

06/07/1985

Tân Quới Trung, Vũng Liêm, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

100.000.000

59

Huỳnh Trần Phú

29/12/1986

Long Khánh, Bến Cầu, Tây Ninh

PGD NHCSXH huyện Bến Cầu, Tây Ninh

100.000.000

60

Bùi Văn Tuấn

23/09/1981

Nam Lợi, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

61

Hà Hữu Mạnh

04/02/1988

Hải Lựu, Sông Lô, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc

100.000.000

62

Lê Văn Liêm

15/10/1992

Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

63

Nguyễn Đức Việt

25/08/1980

Hát Lót, Mai Sơn, Sơn La

PGD NHCSXH huyện Mai Sơn, Sơn La

100.000.000

64

Đàm Thế Anh

20/09/1986

Bình Minh, Bình Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Bình Giang, Hải Dương

100.000.000

65

Hoàng Ngọc Thông

16/08/1990

Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

66

Ngô Văn Thức

17/08/1983

TT Neo, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

100.000.000

67

Trần Văn Pháp

20/09/1987

Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Long Hồ, Vĩnh Long

100.000.000

68

Phạm Văn Duẩn

13/08/1990

Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

69

Nguyễn Thị Khoa

19/08/1990

Tân Phú, Châu Thành, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, Bến Tre

100.000.000

70

Nguyễn Thành Chung

13/12/1988

Phúc Khánh, Hưng Hà, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Hưng Hà, Thái Bình

100.000.000

71

Nguyễn Hoài Tân

23/04/1987

Phường 2, TP Mỹ Tho, Tiền Giang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tiền Giang

100.000.000

72

Lê Quang Trình

17/05/1989

Đức Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

73

Nguyễn Tiến Mạnh

10/12/1976

Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

74

Phan Đình Lực

28/12/1984

Hồng Phương, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

100.000.000

75

Vương Khả Doãn

12/10/1986

Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

76

Đào Minh Phước

14/08/1978

Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

77

Lý Thái Đại

20/10/1989

Đá Bạc, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu

PGD NHCSXH huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu

100.000.000

78

Nguyễn Thành Phương

12/03/1982

Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Giồng Trôm, Bến Tre

100.000.000

79

Trần Đại Vương

20/06/1983

Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc,Nghệ An

100.000.000

80

Nguyễn Văn Tuấn

23/09/1989

Hồng Liêm, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

PGD NHCSXH huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận

100.000.000

81

Tạ Thị Duyên

06/10/1988

Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

100.000.000

82

Lâm Tuấn Đạt

01/10/1991

Lộc Bình, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

100.000.000

83

Vương Xuân Tuấn

20/10/1988

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hả Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

84

Nguyễn Đình Thuyên

01/01/1991

Xuân Liên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

85

Lê Khắc Thắng

25/11/1986

Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương

100.000.000

86

Trần Văn Hải

12/06/1991

Bảo Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

100.000.000

87

Trần Thị Cúc

02/07/1988

Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

88

Hoàng Kim Thịnh

15/03/1990

Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

100.000.000

89

Vũ Khắc Thành

20/01/1992

Tân Dân, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

100.000.000

90

Trần Ngọc Sành

02/08/1996

Gio Hải, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

100.000.000

91

Ngô Văn Hiển

19/08/1986

Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

92

Nguyễn Văn Bắc

06/01/1981

Hưng Lĩnh, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

100.000.000

93

Dương Văn Vũ

15/09/1989

An Quy, Thạnh Phú, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre

100.000.000

94

Nguyễn Quang Thắng

06/03/1985

Trung Minh, TP Hòa Bình, Hòa Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hòa Bình

100.000.000

95

Nguyễn Đức Mạnh

27/07/1994

Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

100.000.000

96

Lê Văn Tùng

03/10/1988

Xuân Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

97

Nguyễn Phi Hà

20/01/1985

Sơn Lê, Hương Sơn, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

98

Nguyễn Văn Hà

22/02/1991

Mai Phụ, Lộc Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

99

Lương Văn Phường

10/07/1987

Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

100.000.000

100

Nguyễn Văn Vân

07/01/1983

Thiệu Long, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

101

Nguyễn Đăng Lương

10/04/1985

Vĩnh Tân, TX Tân Uyên, Bình Dương

PGD NHCSXH thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

100.000.000

102

Phạm Văn Đại

12/10/1996

Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

103

Đặng Thúy An

26/10/1996

An Hóa, Châu Thành, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre

100.000.000

104

Nguyễn Thị Thanh Bình

26/10/1992

Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

100.000.000

105

Trương Công Lộc

14/10/1990

Phú Hồ, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

100.000.000

106

Nguyễn Long Hồ

09/12/1982

Lộc Hòa, Long Hồ, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

100.000.000

107

Nguyễn Văn Tuyển

10/01/1991

Hải Thanh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

108

Bùi Đăng Đức

16/06/1993

Yên Hòa, Tương Dương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An

100.000.000

109

Nguyễn Văn Thanh

06/08/1980

Nghi Tiến, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

100.000.000

110

Nguyễn Phú Tân

30/10/1983

Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

100.000.000

111

Trần Văn Hùng

19/07/1997

Tân Thuận, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

PGD NHCSXH huyện Hàm Nhuận Nam, tỉnh Bình Thuận

100.000.000

112

Phan Văn Cẩn

18/09/1981

Bắc Hồng, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

113

Nông Thị Hường

05/05/1998

Quảng Khê, Ba Bể, Bắc Kạn

PGD NHCSXH huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

100.000.000

114

Lò Văn Chứng

06/07/1985

Quang Chiểu, Mường Lát, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

115

Lại Thị Nguyệt

18/12/1996

Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

100.000.000

116

Phan Việt Anh

23/03/1998

Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

117

Lương Văn Hào

13/10/1986

Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

100.000.000

118

Nguyễn Huy Tài

20/04/1992

Quảng Trường, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

119

Đinh Mạnh Cường

21/03/1992

Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

120

Nguyễn Thị Lan

15/01/1997

Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, Kiên Giang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Kiên Giang

100.000.000

121

Nguyễn Tiến Dũng

09/09/1981

Trưng Nhị, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc

100.000.000

122

Lê Đức Anh

23/11/1992

Thiệu Viên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

123

Lê Văn Công

21/11/1991

Trạm Thản, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

124

Huỳnh Nhựt Trường

18/08/1993

Trường Thành, Thới Lai, Cần Thơ

PGD NHCSXH huyện Thới Lai, Cần Thơ

100.000.000

125

Đào Văn Quân

17/01/1987

Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

Tin khác