Mở rộng tiêu chuẩn chiều cao đối với ứng viên nam đăng ký tham gia chương trình thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM JAPAN

Theo thông báo của Văn phòng Tổ chức IM Japan tại Việt Nam ngày 10/10/2022, Tổ chức IM Japan đã thống nhất mở rộng điều kiện về chiều cao tối thiểu đối với ứng viên nam từ 1m60 xuống 1m58.

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo để các ứng viên đủ điều kiện theo quy định có nguyện vọng đăng ký tham gia Chương trình có thể nộp hồ sơ dự tuyển về Trung tâm Lao động ngoài nước. Chi tiết thông báo tuyển chọn ứng viên Đợt 3/2022 - TẠI ĐÂY

Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo./.
Tin khác