Danh sách người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS thuộc diện xem xét xử lý tiền ký quỹ

Thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 08/07/2022 của Chính phủ về việc ký quỹ và hỗ trợ cho vay để ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc, để triển khai công tác xử lý ký quỹ đối với những trường hợp có hành vi tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới quý Sở danh sách những người lao động đã kết thúc hợp đồng lao động nhưng ở lại cư trú trái phép hoặc bỏ trốn khỏi nơi làm việc theo hợp đồng (danh sách kèm theo). Để thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng, xử lý tiền ký quỹ đối với những trường hợp nêu trên, Trung tâm trân trọng đề nghị quý Sở phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1. Danh sách nêu trên đã được thông báo tới Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh/thành phố nơi người lao động đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc để phối với cơ quan chức năng tại địa phương tiếp tục tiến hành xác minh về kết quả chấp hành hợp đồng lao động của người lao động.

2. Đề nghị người lao động hoặc đại diện gia đình người lao động có tên trong danh sách nêu trên chủ động liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc để cung cấp thông tin về quá trình chấp hành hợp đồng tại Hàn Quốc, đảm bảo việc xử lý tiền ký quỹ của người lao động khách quan, chính xác, đúng quy định. Trong trường hợp người lao động có ý kiến phản hồi khác với thông tin mà Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo đề nghị nộp các giấy tờ liên quan bao gồm: bản sao chứng thực hộ chiếu, giấy xác nhận kế hoạch về nước; hợp đồng lao động ký với chủ sử dụng lao động; bản sao chứng minh thư người nước ngoài tại Hàn Quốc thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với phía Hàn Quốc thẩm tra.

3. Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo này nếu người lao động không có phản hồi và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động đăng ký hộ khẩu thường trú trước đi làm việc tại Hàn Quốc không có kết quả xác minh khác, Trung tâm lao động ngoài nước sẽ đơn phương thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Chính sách xã hội để tiến hành xử lý khoản tiền ký quỹ của người lao động.

         Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo./.
Tin khác