Tập trung hoàn thiện thủ tục thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở Hàn Quốc theo Chương trình EPS đợt 11/2024 ngày 05/06/2024 đối với người lao động hết hạn hợp đồng về nước chuyển đổi tư cách lưu trú

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tập trung để thanh lý hợp đồng, hoàn tất thủ tục hoàn trả tiền tiền ký quỹ đối với người lao động đã đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS hết hạn về nước hoặc chuyển đổi tư cách lưu trú như sau:

1. Kế hoạch tập trung:

- Thời gian tập trung: 8h00 ngày 05/06/2024. (Đề nghị người lao động có mặt đúng giờ, mang theo đầy đủ hộ chiếu gốc đối với lao động và căn cước công dân gốc với người được ủy quyền). Danh sách chi tiết xem tại đây.

          - Địa điểm tập trung: Cơ sở đào tạo của Trung tâm Lao động ngoài nước (nằm trong khuôn viên Trung tâm dạy nghề và đào tạo lao động Sona, địa chỉ: Thôn Do Hạ, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội)

          2. Hồ sơ tài liêu cần chuẩn bị khi đến tập trung

2.1 Đối với người lao động đã về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động:

- Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ (Mẫu số 03);

- Giấy xác nhận kế hoạch về nước của Trung tâm việc làm tại Hàn Quốc cấp cho người lao động. Đối với trường hợp không có Giấy xác nhận kế hoạch về nước, người lao động nộp bản tường trình nguyên nhân và mang theo hộ chiếu gốc.

- Bản sao chứng thực hộ chiếu (bao gồm trang 02 và tất cả các trang có đóng dấu xuất nhập cảnh, trang đóng dấu visa).

2.2 Đối với người lao động chuyển đổi thị thực cư trú:

- Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ (Mẫu số 03);

- Bản sao công chứng hoặc chứng thực thẻ cư trú theo thị thực mới tại Hàn Quốc;

- Bản sao chứng thực đầy đủ hộ chiếu (bao gồm trang 02 và tất cả các trang có đóng dấu xuất nhập cảnh, đóng dấu visa).

* Đối với trường hợp người lao động ủy quyền thực hiện thủ tục thanh lý, cần chuẩn bị Giấy ủy quyền (02 bản) với các nội dung ủy quyền như sau:

1) Ủy quyền thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS số……..ngày……..với Trung tâm Lao động ngoài nước.

2) Ủy quyền nhận tiền ký quỹ (cả gốc và lãi) tại Ngân hàng Chính sách xã hội…..).

Trong ngày tập trung, người được ủy quyền nộp hồ sơ theo hướng dẫn nêu trên; 01 giấy ủy quyền và giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền. 01 Bản ủy quyền sẽ nộp cho Ngân hàng Chính sách xã hội nơi ký quỹ khi rút tiền ký quỹ.

Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị người lao động tập trung đúng thời gian theo kế hoạch được thông báo, mang theo đầy đủ giấy tờ quy định. Trong trường hợp không đủ hồ sơ giấy tờ, Trung tâm sẽ chưa ký biên bản thanh lý với người lao động, việc thanh lý sẽ được thực hiện sau khi bổ sung đủ giấy tờ.

Lưu ý: Kể từ ngày 01/01/2023, Trung tâm chỉ tiếp nhận hồ sơ, đăng ký trực tuyến tại website Trung tâm Lao động ngoài nước: http://colab.gov.vn/tin-tuc/3091/Thu-tuc-thanh-ly-hop-dong-hoan-tra-tien-ky-quy-doi-voi-nguoi-lao-dong-di-lam-viec-tai-Han-Quoc-theo-Chuong-trinh-EPS.aspx

Người lao động đăng ký và cung cấp hồ sơ trực tuyến theo yêu cầu, Trung tâm sẽ tổng hợp và thông báo thời gian tập trung để hoàn thiện thủ tục, ký biên bản thanh lý trực tiếp. Người lao động chỉ mang hồ sơ đến trực tiếp khi nhận được thông báo tập trung của Trung tâm, không gửi hồ sơ qua đường bưu điện. Trung tâm sẽ gửi hoàn trả đối với các hồ sơ nhận qua đường bưu điện.

Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo./.

Tin khác