Thông tư liên tịch số 32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Bộ Ngoại giao
Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định ại điểm a, điểm b và điểm c khoản 2 điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủThong tu so

Tin khác