Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 02/2017


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 28/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Thị Lan 08/10/1992 CBT
2 Đỗ Văn Sự 06/08/1981 CBT
3 Trần Duy Khương 13/01/1987 CBT
4 Phan Thị Yến Nhi 20/07/1989 CBT
5 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 22/01/1990 CBT
6 Lê Hoàng Trông 10/10/1985 CBT
7 Nguyễn Thanh Lâm 25/02/1990 CBT
8 Nguyễn Đức Công 01/09/1989 CBT
9 Mạc Thanh Giang 20/04/1985 CBT
10 Hoàng Văn Ước 22/02/1987 CBT
11 Nguyễn Văn Ninh 12/06/1990 CBT
12 Trầm Thị Kiều Tiên 26/07/1985 CBT
13 Cao Văn Ngà 22/08/1979 CBT
14 Trần Nam Hải 01/03/1992 Quảng Bình
15 Trần Đình Hưng 14/04/1981 Hà Tĩnh
16 Lê Thị Mỹ Duyên 19/05/1991 Hà Tĩnh
17 Nguyễn Chi Tuân 21/11/1988 Hưng Yên
18 Tô Bảo Sơn 03/07/1994 Hưng Yên
19 Nguyễn Văn Vũ 26/04/1992 Hưng Yên
20 Đinh Quốc Nam 10/11/1992 Hưng Yên
21 Hoàng Văn Đông 19/05/1990 Hưng Yên
22 Nguyễn Trọng Liêm 10/06/1990 Hưng Yên
23 Nguyễn Mạnh Trưởng 15/10/1992 Hưng Yên
24 Nguyễn Văn Tiến 28/08/1993 Hưng Yên
25 Phạm Đức Thưởng 11/07/1993 Hưng Yên
26 Bế Văn Tứ 06/09/1987 Lạng Sơn
27 Phạm Văn Tài 20/10/1987 Quảng Bình
28 Lương Xuân Hòa 15/11/1993 Thái Nguyên
29 Phạm Văn Hưng 14/04/1985 Hà Nam
30 Dương Văn Hòa 10/05/1988 Hà Tĩnh
31 Trần Tiến Dũng 14/07/1989 Hà Tĩnh
32 Nguyễn Kim Oanh 03/05/1990 Hà Tĩnh
33 Nguyễn Văn Thịnh 20/04/1989 Hà Tĩnh
34 Đậu Thanh Hải 01/05/1991 Hà Tĩnh
35 Lê Nhật Lợi 16/06/1985 Hà Tĩnh
36 Tô Văn Thái 09/02/1991 Hà Tĩnh
37 Phan Văn Danh 03/04/1987 Hà Tĩnh
38 Mai Văn Hải 28/03/1987 Hà Tĩnh
39 Trần Hữu Duẫn 15/02/1987 Hà Tĩnh
40 Bùi Ngọc Viên 08/05/1985 Hưng Yên
41 Trịnh Văn Tuấn 11/08/1986 Hưng Yên
42 Nguyễn Thành Công 20/12/1987 Hưng Yên
43 Lưu Đình Chiều 14/09/1996 Hưng Yên
44 Phạm Tuấn Vũ 28/08/1990 Hưng Yên
45 Lê Văn Nghĩa 25/08/1995 Hưng Yên
46 Hoàng Văn Đông 01/01/1985 Hưng Yên
47 Nguyễn Xuân Viên 01/05/1992 Hưng Yên
48 Mai Đăng Sơn 25/01/1994 Lạng Sơn
49 Nguyễn Huy Cường 12/10/1994 Lạng Sơn
50 Doãn Minh Hoàng 08/04/1988 Nam Định
51 Nguyễn Đức Vượng 17/09/1996 Nam Định
52 Nguyễn Văn Công 08/02/1991 Quảng Bình
53 Hoàng Văn Hứa 15/07/1991 Quảng Bình
54 Võ Thế Hùng 20/11/1993 Quảng Bình
55 Phạm Duy Cương 09/06/1994 Thái Nguyên
56 Nguyễn Văn Thắng 06/01/1993 Thái Nguyên
57 Lê Văn Thường 19/07/1989 Bắc Giang
58 Nguyễn Văn Hưng 03/10/1993 Bắc Giang
59 Nguyễn Minh Tuấn 20/09/1985 Bắc Giang
60 Nguyễn Quang Thắng 06/03/1985 Hòa Bình
61 Vũ Việt Trung 12/09/1990 Hòa Bình
62 Nguyễn Mạnh Hùng 08/09/1995 Thái Nguyên
63 Hồ Bích Tiến Lý 27/01/1988 Vĩnh Long
64 Nguyễn Thị Thanh Nguyên 03/02/1985 Vĩnh Long
65 Phạm Duy Cương 09/06/1994 MM
66 Hoàng Lương Khánh 08/08/1989 MM
67 Trần Duy 26/01/1992 MM
68 Vũ Trung Kiên 20/10/1976 MM
69 Nguyễn Trọng Quyết 10/09/1990 MM
70 Dương Trung Hiếu 11/06/1992 MM
71 Hồ Xuân Nghĩa 10/11/1988 MM
72 Nguyễn Xuân Viên 01/05/1992 MM
73 Nguyễn Xuân Hợp 11/07/1987 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 27/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Hoàng Thị Thùy 07/03/1990 CBT
2 Trần Thanh Tùng 28/09/1980 CBT
3 Phan Thị Thu Hiền 08/10/1990 CBT
4 Đỗ Tất Thành 02/11/1986 CBT
5 Vũ Văn Hùng 13/03/1986 CBT
6 Vũ Thị Thu Hà 05/12/1991 CBT
7 Trần Văn Cường 22/03/1990 CBT
8 Hoàng Thị Tám 10/06/1991 CBT
9 Nguyễn Hữu Thiện 17/04/1989 CBT
10 Lê Đức Trọng 08/07/1984 CBT
11 Đào Đức Bình 08/08/1985 CBT
12 Nguyễn Quang Đường 08/07/1985 CBT
13 Nguyễn Ngọc Tú 05/06/1986 CBT
14 Vũ Văn Chỉnh 03/04/1986 CBT
15 Nguyễn Gia Sơn 07/03/1990 CBT
16 Nguyễn Ngọc Tiến 17/02/1990 CBT
17 Nguyễn Minh Hải 01/10/1988 CBT
18 Phan Văn Huấn 27/04/1989 CBT
19 Nguyễn Văn Hà 13/04/1988 CBT
20 Trần Ngọc Minh 30/05/1990 CBT
21 Nguyễn Văn Tuấn 29/10/1991 CBT
22 Ngô Viết Hà 01/05/1982 CBT
23 Trần Ngọc An 10/08/1988 CBT
24 Luyện Hữu Tới 12/09/1987 CBT
25 Lê Thị Hà 10/08/1989 CBT
26 Lê Khả Cường 10/02/1985 CBT
27 Nguyễn Thị Thanh Viên 10/08/1990 CBT
28 Hoàng Xuân Tình 22/04/1985 CBT
29 Dương Văn Phương 18/02/1985 CBT
30 Trần Minh Cảnh 24/02/1990 CBT
31 Mai Văn Thạch 24/01/1991 CBT
32 Lê Văn Song 16/09/1990 CBT
33 Võ Minh Hiếu 10/03/1986 CBT
34 Nguyễn Hữu Lâm 09/05/1990 CBT
35 Nguyễn Van Tuc 05/09/1987 CBT
36 Ngô Văn Hiển 19/08/1986 CBT
37 Trần Duy Toản 21/07/1989 CBT
38 Nguyễn Thị Hằng 10/08/1990 CBT
39 Đỗ Văn Hưng 06/07/1987 CBT
40 Hoàng Xuân Hòa 15/09/1985 Hà Tĩnh
41 NGUYỄN VĂN CUNG 13/10/1983 Nghệ An
42 CAO VĂN DŨNG 02/02/1989 Nghệ An
43 Lê Xuân Lịch 10/01/1995 Quảng Trị
44 Nguyễn Thị Chung 10/09/1992 Quảng Trị
45 Trần Tấn Thành 14/03/1985 Quảng Trị
46 Bùi Văn Bảo 04/02/1985 Quảng Trị
47 Trần Ngọc Sành 02/08/1996 Quảng Trị
48 Trần Trọng Kính 22/01/1994 Quảng Trị
49 Lê Minh Khôi 30/12/1989 Quảng Trị
50 Hồ Văn Thịnh 02/07/1985 Quảng Trị
51 Hồ Văn Phương 07/09/1989 Quảng Trị
52 Lê Nam Hồng 18/10/1989 Quảng Trị
53 Nguyễn Công Ước 03/05/1989 Quảng Trị
54 Lê Văn Kiên 03/08/1988 Quảng Trị
55 Trần Văn Hiển 20/03/1990 Quảng Trị
56 Trần Đình Hòa 22/02/1988 Quảng Trị
57 Nguyễn Trọng Vượng 31/05/1996 Quảng Trị
58 Mai Văn Hiệp 01/05/1994 Quảng Trị
59 Dương Thế Quốc 06/03/1995 Quảng Trị
60 Lê Quốc Bảo 17/10/1989 Quảng Trị
61 Nguyễn Văn Lộc 19/05/1994 Quảng Trị
62 Nguyễn Văn Tuyển 18/05/1995 Quảng Trị
63 Trần Minh Thắng 16/08/1989 Quảng Trị
64 Nguyễn Đức An 17/10/1988 Quảng Trị
65 Lê Văn Hải 08/04/1986 Thanh Hóa
66 Phạm Văn Tuấn 27/08/1983 Thanh Hóa
67 Phùng Văn Long 01/09/1988 Thanh Hóa
68 Lường Ngọc Mạnh 22/08/1986 Thanh Hóa
69 Thân Văn Tuấn 19/05/1990 Bắc Giang
70 Nguyễn Văn Hà 21/08/1992 Bắc Giang
71 Lương Thị Hồng Loan 24/10/1981 Bến Tre
72 Đoàn Ngọc Sơn 15/12/1987 Hà Giang
73 Hồ Khắc Linh 23/05/1993 Hà Tĩnh
74 Nguyễn Hồng Thuần 05/06/1993 Hà Tĩnh
75 Dương Ngọc Minh 19/10/1993 Hà Tĩnh
76 Lê Văn Đại 18/06/1992 Hà Tĩnh
77 Nguyễn Mạnh Dũng 16/09/1991 Hà Tĩnh
78 Nguyễn Xuân Nam 14/09/1991 Hà Tĩnh
79 Bùi Quốc Hội 24/03/1989 Hà Tĩnh
80 Nguyễn Văn Dũng 10/02/1988 Hà Tĩnh
81 Trần Hải Quân 01/02/1990 Hà Tĩnh
82 Trần Văn Hoài 19/10/1991 Hà Tĩnh
83 Nguyễn Anh Song 03/03/1986 Hà Tĩnh
84 Phạm Vũ Luân 10/12/1986 Hà Tĩnh
85 Nguyễn Tiến Chung 24/03/1986 Hà Tĩnh
86 Nguyễn Đức Dũng 21/03/1985 Hà Tĩnh
87 Phan Hoàng Chiến 05/10/1988 Hà Tĩnh
88 Hoàng Bun 09/08/1988 Hà Tĩnh
89 Nguyễn Xuân Vũ 17/12/1986 Hà Tĩnh
90 Đỗ Minh Hải 01/09/1992 Hải Dương
91 Phạm Thanh Thủy 12/11/1983 Hải Dương
92 Nguyễn Thanh Bình 12/02/1994 Hải Dương
93 Nguyễn Ngọc Việt 20/10/1990 Hải Dương
94 Vũ Đình Tùng 02/01/1991 Hải Dương
95 Lê Văn Duy 20/05/1995 Hải Dương
96 Nguyễn Hữu Chính 17/01/1987 Hải Dương
97 Nguyễn Văn Thanh 20/04/1990 Hải Dương
98 Phạm Văn Hùng 23/10/1985 Hải Phòng
99 Trần Văn Thắng 20/05/1993 Hải Phòng
100 Phạm Văn Long 17/02/1992 Hải Phòng
101 Phạm Văn Hiệt 09/07/1992 Hải Phòng
102 Lại Trung Đinh 24/06/1990 Hải Phòng
103 Nguyễn Duy Đan 02/05/1991 Hải Phòng
104 Trần Đức Cương 05/02/1988 Nam Định
105 Chu Hữu Thống 23/04/1990 Nam Định
106 Trần Văn Thành 20/10/1991 Nam Định
107 Vũ Đình Bắc 21/08/1986 Nam Định
108 Trần Duy Hữu 15/12/1993 Nam Định
109 Nguyễn Quang Đại 27/01/1991 Nam Định
110 VŨ VĂN TUẤN 10/09/1991 Nghệ An
111 TRẦN XUÂN NHẬT 01/03/1985 Nghệ An
112 TRẦN XUÂN THÀNH 22/02/1992 Nghệ An
113 Nguyễn Văn Linh 05/07/1993 Nghệ An
114 Nguyễn Cảnh Hoàng 10/06/1991 Nghệ An
115 Đậu Viết Thành 28/04/1986 Nghệ An
116 Nguyễn Quốc Dũng 20/01/1991 Nghệ An
117 Lê Văn Hậu 26/01/1997 Nghệ An
118 HOÀNG NGỌC SƠN 25/11/1987 Nghệ An
119 VŨ VĂN LƯU 15/10/1981 Nghệ An
120 NGUYỄN VĂN ĐỨC 10/02/1992 Nghệ An
121 TRẦN XUÂN TRIỂN 15/05/1981 Nghệ An
122 TRẦN XUÂN HẢI 01/07/1985 Nghệ An
123 HỒ PHÚC VĂN 10/10/1985 Nghệ An
124 Lê Xuân Học 02/02/1997 Nghệ An
125 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN 28/05/1983 Nghệ An
126 Phạm Văn Tuyền 10/10/1989 Phú Thọ
127 Trần Trường Phi 16/12/1995 Quảng Trị
128 Trần Thanh Hoài 28/03/1986 Quảng Trị
129 Nguyễn Văn Việt 19/06/1977 Quảng Trị
130 Nguyễn Văn Quang 20/12/1990 Quảng Trị
131 Hồ Xuân Mười 18/04/1990 Quảng Trị
132 Lê Văn Thưởng 20/06/1984 Quảng Trị
133 Nguyễn Phan Kha 26/06/1992 Quảng Trị
134 Trần Văn Tải 10/07/1987 Quảng Trị
135 Trần Văn Ngọc 23/05/1988 Quảng Trị
136 Nguyễn Đức Thủy 30/04/1989 Quảng Trị
137 Trương Văn Chiêm 20/10/1978 Quảng Trị
138 Trần Hiên 30/10/1988 Quảng Trị
139 Nguyễn Văn Cửu 12/10/1985 Quảng Trị
140 Nguyễn Ánh Sáng 07/07/1994 Quảng Trị
141 Nguyễn Văn Minh 08/02/1982 Quảng Trị
142 Trần Văn Sáng 10/02/1983 Quảng Trị
143 Lê Văn Nam 03/08/1990 Quảng Trị
144 Dương Đức Nhân 24/02/1990 Quảng Trị
145 Trương Quang Kết 28/06/1993 Quảng Trị
146 Trần Đăng Quý 05/05/1992 Quảng Trị
147 Bùi Đình Mẩy 20/09/1993 Quảng Trị
148 Nguyễn Trọng Việt 20/06/1989 Quảng Trị
149 Lê Quý 01/01/1981 Quảng Trị
150 Hoàng Văn Tứ 19/01/1992 Quảng Trị
151 Nguyễn Quang Khôi 14/10/1984 Quảng Trị
152 Nguyễn Văn Phúc 28/10/1991 Quảng Trị
153 Nguyễn Ba Duy 14/11/1991 Thanh Hóa
154 Lê Đình Ngọc 24/06/1996 Thanh Hóa
155 Lê Xuân Quý 02/09/1993 Thanh Hóa
156 Trần Đăng Minh 04/12/1987 Thanh Hóa
157 Trần Văn Tùng 05/10/1992 Thanh Hóa
158 Lê Văn Thái 17/02/1990 Thanh Hóa
159 Ngô Văn Thắng 21/11/1991 Thanh Hóa
160 Nguyễn Văn Dũng 14/04/1990 Thanh Hóa
161 Trịnh Văn Thám 16/08/1986 Thanh Hóa
162 Lê Đình Thìn 12/07/1988 Thanh Hóa
163 Đào Khả Toàn 17/12/1994 Thanh Hóa
164 Lê Văn Hà 18/08/1991 Thanh Hóa
165 Nguyễn Hữu Hùng 03/08/1991 Thanh Hóa
166 Đào Khả Chung 26/02/1996 Thanh Hóa
167 Đào Xuân Lương 16/01/1994 Thanh Hóa
168 Hán Văn Ngọc 12/05/1994 Thanh Hóa
169 Phạm Thị Ngọc 02/10/1987 Thanh Hóa
170 Nguyễn Thị Bình 11/06/1991 Thanh Hóa
171 Mai Anh Khoa 22/10/1985 Vĩnh Long
172 Nguyễn Nam Hải 08/06/1992 Bắc Giang
173 Nguyễn Văn Tôn 20/11/1986 Bắc Giang
174 Đỗ Văn Chính 08/08/1996 Bắc Giang
175 Phạm Minh Đức 02/06/1996 Đắk Lắk
176 Trần Duy Khánh 04/11/1990 Hà Nam
177 Trương Văn Hưng 23/07/1987 Hà Nam
178 Dương Bá Khoa 27/03/1988 Hải Dương
179 Vũ Minh Đức 01/05/1985 Hải Dương
180 Vũ Văn Hà 27/01/1997 Hải Dương
181 Lê Văn Đức Huỳnh 14/01/1997 Hải Dương
182 Vũ Văn Thanh 23/06/1997 Hải Dương
183 Trần Văn Phi 15/09/1990 Hải Dương
184 Đào Ngọc Lam 18/10/1993 Hải Phòng
185 Nguyễn Tuấn Anh 20/10/1991 Hải Phòng
186 Hoàng Thế Hiệp 08/12/1996 Hải Phòng
187 Phùng Văn Hiệp 27/12/1992 Hải Phòng
188 Phạm Văn Toán 25/07/1983 Hải Phòng
189 Lê Tường Minh 30/05/1991 Hải Phòng
190 Bùi Đình Cương 29/01/1986 Hòa Bình
191 Đặng Văn Khánh 21/09/1993 Hòa Bình
192 Nguyễn Hồng Tấn 15/11/1990 Lâm Đồng
193 Võ Quốc Khánh 11/07/1992 Lâm Đồng
194 Trần Văn Bá 16/09/1991 Lâm Đồng
195 Phan Văn Hải 05/01/1993 Nghệ An
196 Trần Anh Tuấn 15/08/1990 Nghệ An
197 Nguyễn Văn Mẫn 09/03/1994 Phú Thọ
198 Nguyễn Hữu Tuân 10/08/1996 Phú Thọ
199 Nguyễn Văn Linh 12/08/1995 Phú Thọ
200 Nguyễn Văn Thích 07/07/1993 Phú Thọ
201 Lê Xuân Hùng 24/03/1984 Phú Thọ
202 Nguyễn Duy Chiến 01/05/1987 Phú Thọ
203 Nguyễn Tuấn Anh 29/06/1990 Phú Thọ
204 Tạ Đình Nghi 01/11/1987 Phú Thọ
205 Trần Minh Đức 06/06/1994 Phú Thọ
206 Phạm Công Bắc 27/05/1994 Phú Thọ
207 Điêu Quang Tùng 19/03/1986 Phú Thọ
208 Bùi Tiến Sự 08/02/1985 Phú Thọ
209 Nguyễn Thị Thủy 08/02/1993 Phú Thọ
210 Huỳnh Chí Thành 05/04/1989 Phú Yên
211 Trần Ngọc Quế Đông 15/01/1988 Quảng Nam
212 Trần Ngọc Hoài 14/12/1992 Quảng Trị
213 Lê Anh Tuấn 25/04/1989 Quảng Trị
214 Bùi Đình Bá 02/08/1992 Quảng Trị
215 Dương Trường Sơn 11/11/1990 Quảng Trị
216 Nguyễn Văn Ba 07/08/1982 Quảng Trị
217 Nguyễn Văn Bình 25/12/1983 Quảng Trị
218 Lê Thiên Thành 10/11/1986 Quảng Trị
219 Lê Thành Thiên 09/05/1998 Quảng Trị
220 Trần Xuân Thịnh 20/01/1985 Sơn La
221 Mai Huy Quang 05/05/1992 Thanh Hóa
222 Hoàng Đình Duy 19/06/1990 Thanh Hóa
223 Lê Văn Thông 09/10/1994 Thanh Hóa
224 Đào Khả Đông 25/12/1992 Thanh Hóa
225 Hoàng Viết Hưởng 10/01/1993 Thanh Hóa
226 Trần Văn Quyết 29/03/1990 Thanh Hóa
227 Chu Ngọc Định 14/05/1994 Thanh Hóa
228 Lê Ngọc Ánh 22/02/1987 Vĩnh Long
229 Hoàng Ngọc Chuyến 16/03/1989 Yên Bái
230 Đàm Văn Anh 27/07/1993 Yên Bái
231 Bùi Văn Tình 22/03/1984 MM
232 Nguyễn Văn Cương 27/10/1989 MM
233 Nguyễn Văn Tú 23/12/1984 MM
234 Phạm Công Bắc 27/05/1994 MM
235 Nguyễn Văn Đức 10/02/1992 MM
236 Lại Văn Hiển 13/07/1988 MM
237 Giáp Văn Quyền 24/11/1991 MM
238 Lê Văn Dũng 20/12/1990 MM
239 Lê Đăng Trung 19/01/1988 MM
240 Tạ Đình Nghi 01/11/1987 MM
241 Hàng Phúc Lộc 12/06/1986 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 24/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Thiện Thi 14/03/1981 CBT
2 Dinh Van Thao 24/07/1982 CBT
3 Trần Thế Phi 21/07/1992 CBT
4 Nguyễn Văn Linh 22/09/1987 CBT
5 Nguyễn Văn Thông 17/02/1983 CBT
6 Phạm Ngọc Thịnh 03/05/1987 CBT
7 Ma Công Cường 18/03/1983 CBT
8 Đào Khả Hoá 08/10/1992 CBT
9 Nguyễn Văn Toàn 01/02/1990 CBT
10 Nguyễn Xuân Thành 20/08/1988 CBT
11 Lê Thị Ngọc Giàu 19/01/1986 CBT
12 Chu Bá Hạnh 10/04/1986 CBT
13 Nguyễn Đình Lương 10/05/1988 CBT
14 Trần Xuân Văn 04/04/1983 Hà Tĩnh
15 Nguyễn Khánh Dũng 10/10/1981 Hà Tĩnh
16 Đinh Văn Hà 20/12/1988 Quảng Nam
17 Lê Như Ý 25/11/1984 Quảng Nam
18 Nguyễn Văn Hợp 20/12/1994 Hà Tĩnh
19 Nguyễn Xuân Tiến 04/06/1992 Hà Tĩnh
20 Đinh Văn Hùng 05/05/1987 Hà Tĩnh
21 Nguyễn Xuân Sơn 14/10/1991 Hà Tĩnh
22 Trần Văn Anh 14/03/1983 Hà Tĩnh
23 Võ Quang Thành 18/07/1987 Hà Tĩnh
24 Nguyễn Tiến Sơn 01/02/1989 Hà Tĩnh
25 Ngô Mạnh Hiền 19/05/1982 Hà Tĩnh
26 Nguyễn Xuân Dũng 14/03/1987 Hà Tĩnh
27 Đỗ Xuân Chung 01/09/1983 Hà Tĩnh
28 Trần Văn Hải 07/05/1990 Hà Tĩnh
29 Đoàn Minh Quang 27/02/1984 Hà Tĩnh
30 Nguyễn Đình Tứ 06/06/1987 Hà Tĩnh
31 Nguyễn Đình Lâm 05/07/1990 Hà Tĩnh
32 Nguyễn Văn Kỷ 10/09/1982 Hà Tĩnh
33 Nguyễn Phúc Hoàn 10/06/1992 Hà Tĩnh
34 Lại Thế Cường 21/10/1982 Hà Tĩnh
35 Nguyễn Văn Nhân 23/12/1985 Quảng Bình
36 Hoàng Việt Trung 15/05/1988 Quảng Bình
37 Mai Văn Phát 06/09/1988 Quảng Bình
38 Nguyễn Nam Thắng 02/01/1981 Quảng Bình
39 Nguyễn Văn Thuận 14/06/1987 Quảng Nam
40 Diệp Đình Ri 01/01/1987 Quảng Nam
41 Lê Như Nghĩa 28/07/1995 Quảng Nam
42 Phạm Văn Xinh 20/11/1986 Quảng Nam
43 Nguyễn Văn Quân 04/12/1993 Bắc Giang
44 Nguyễn Tuấn Linh 04/11/1995 Cần Thơ
45 Phan Tiến Thuyết 11/10/1984 Hà Nam
46 Nguyễn Văn Sáng 28/11/1993 Hà Nam
47 Nguyễn Văn Cương 27/10/1989 Hà Nam
48 Trần Xuân Bách 11/07/1991 Hà Nam
49 Nguyễn Đình Đạt 29/10/1988 Hà Nội
50 Cao Văn Huy 20/09/1987 Hà Nội
51 Trần Văn Quyền 06/02/1985 Hà Nội
52 Nguyễn Danh Cường 15/01/1995 Hà Nội
53 Doãn Anh Lợi 25/10/1983 Hà Nội
54 Đào Văn Dương 09/08/1995 Hà Nội
55 Vương Viết Long 20/04/1990 Hà Nội
56 Nguyễn Văn Kiểm 23/01/1990 Hà Nội
57 Nguyễn Quân 21/05/1993 Hà Nội
58 Đỗ Công Hùng 03/06/1997 Hà Nội
59 Nguyễn Hữu Hùng 25/09/1995 Hà Nội
60 Nguyễn Văn Yên 03/05/1984 Hà Nội
61 Nguyễn Văn Định 12/12/1993 Hà Nội
62 Nguyễn Ngọc Hùng 17/07/1996 Hà Nội
63 Trần Văn Sơn 15/06/1984 Hà Nội
64 Hoàng Anh Tùng 25/08/1996 Hà Nội
65 Phùng Hồng Khởi 27/05/1989 Hà Nội
66 Nguyễn Văn Thắng 04/03/1989 Hà Nội
67 Ngô Quý Nhất 08/05/1989 Hà Nội
68 Phạm Thế Thiện 25/11/1991 Hà Nội
69 Lê Tuấn Anh 09/08/1996 Hà Nội
70 Đặng Đức Kỳ 30/04/1993 Hà Nội
71 Lê Văn Sỹ 17/12/1992 Hà Nội
72 Nguyễn Danh Truyền 24/08/1994 Hà Nội
73 Vương Đắc Trọng 01/05/1996 Hà Nội
74 Tăng Công Tài 27/06/1989 Hà Nội
75 Nguyễn Danh Lương 27/03/1983 Hà Nội
76 Nguyễn Đức Vũ 20/08/1989 Hà Nội
77 Nguyễn Văn Luân 27/08/1992 Hà Nội
78 Vương Đắc Cường 24/08/1991 Hà Nội
79 Phan Văn Quảng 05/03/1992 Hà Nội
80 Cao Duy Thước 13/08/1987 Hà Nội
81 Vương Thế Hiệp 19/12/1997 Hà Nội
82 Trần Văn Nhật 06/12/1991 Hà Tĩnh
83 Hoàng Thanh Sơn 06/12/1985 Hà Tĩnh
84 Trần Ngọc Dương 24/08/1990 Hà Tĩnh
85 Hoàng Văn Khoa 19/07/1987 Hà Tĩnh
86 Trần Đức Thắng 02/08/1990 Hà Tĩnh
87 Phan Ngọc Thông 02/08/1991 Hà Tĩnh
88 Cao Xuân Thắng 17/01/1994 Hà Tĩnh
89 Hoàng Quốc Nguyên 06/01/1982 Hà Tĩnh
90 Trần Văn Ngọc 16/01/1987 Hà Tĩnh
91 Phạm Đình Bốn 06/02/1996 Hà Tĩnh
92 Dương Sỹ Hùng 10/03/1986 Hà Tĩnh
93 Nguyễn Văn Tuấn 10/03/1993 Hà Tĩnh
94 Ngô Xuân Lộc 12/09/1993 Hà Tĩnh
95 Nguyễn Văn Minh 18/03/1978 Hà Tĩnh
96 Hoàng Văn Linh 21/01/1984 Hà Tĩnh
97 Nguyễn Hải Hiệp 20/03/1991 Hà Tĩnh
98 Nguyễn Tiến Bắc 06/07/1979 Hà Tĩnh
99 Trần Văn Bình 22/01/1994 Hà Tĩnh
100 Nguyễn Văn Đông 29/10/1990 Hà Tĩnh
101 Phạm Văn Đông 22/09/1987 Hà Tĩnh
102 Phan Trọng Anh 05/02/1990 Hà Tĩnh
103 Nguyễn Trung Hiếu 06/01/1992 Hà Tĩnh
104 Nguyễn Long Thăng 06/01/1989 Hà Tĩnh
105 Trần Trọng Nam 28/10/1985 Hà Tĩnh
106 Dương Văn Thắng 05/10/1994 Hà Tĩnh
107 Trần Quang Phú 18/10/1988 Hà Tĩnh
108 Nguyễn Văn Tình 01/05/1988 Hà Tĩnh
109 Nguyễn Thừa Chiến 10/02/1989 Hà Tĩnh
110 Nguyễn Mạnh Linh 02/10/1983 Hà Tĩnh
111 Trần Đình Vũ 15/06/1987 Hà Tĩnh
112 Dương Duy Hoàng 14/02/1990 Hà Tĩnh
113 Nguyễn Văn Vĩnh 19/06/1983 Hà Tĩnh
114 Lê Ngọc Điệp 18/03/1991 Hà Tĩnh
115 Trần Trọng Huân 05/03/1985 Hà Tĩnh
116 Hồ Văn Thông 30/12/1992 Hà Tĩnh
117 Trần Quốc Hải 22/02/1987 Hà Tĩnh
118 Võ Văn Huyền 20/10/1986 Hà Tĩnh
119 Trần Văn Lĩnh 02/09/1984 Hà Tĩnh
120 Hà Học Thế 16/02/1984 Hà Tĩnh
121 Trần Thị Mai 06/08/1989 Hà Tĩnh
122 Lô Văn Cương 03/01/1989 Lạng Sơn
123 Tăng Văn Khanh 23/01/1990 Lạng Sơn
124 Hoàng Văn Quế 30/03/1991 Lạng Sơn
125 Lục Tiến Thành 24/02/1990 Lạng Sơn
126 Lê Văn Ngọc 15/10/1995 Quảng Bình
127 Hà Công Hoành 20/07/1993 Quảng Bình
128 Phạm Văn Hòa 01/09/1989 Quảng Bình
129 Trần Minh Thành 02/03/1990 Quảng Bình
130 Nguyễn Khánh Chung 23/01/1992 Quảng Bình
131 Phan Tiến Dũng 16/01/1980 Quảng Bình
132 Nguyễn Văn Tùng 10/10/1992 Quảng Bình
133 Nguyễn Văn Huấn 12/09/1989 Quảng Bình
134 Phạm Thái Hoàng 30/09/1996 Quảng Bình
135 Hồ Thanh Mến 16/12/1988 Quảng Nam
136 Nguyễn Văn Trí 16/12/1989 Quảng Nam
137 Lê Anh Trung 01/04/1987 Quảng Nam
138 Đặng Hồng Phương 08/08/1987 Quảng Nam
139 Trần Phước 17/12/1984 Quảng Nam
140 Lê Đức Tường 10/01/1987 Quảng Nam
141 Nguyễn Văn Nhựt 10/09/1996 Quảng Nam
142 Đỗ Văn Xin 07/03/1990 Quảng Ngãi
143 Bùi Tấn Nghĩa 06/10/1985 Quảng Ngãi
144 Trần Minh Tình 01/12/1992 Quảng Ngãi
145 Phạm Công Duần 15/02/1984 Thái Bình
146 Tạ Đức Dương 04/10/1981 Thái Bình
147 Nguyễn Văn Kiên 05/03/1990 Thanh Hóa
148 Nguyễn Văn Tùng 26/08/1993 Thanh Hóa
149 Lưu Văn Nhân 22/11/1990 Thanh Hóa
150 Nguyễn Văn Tuân 02/06/1990 Thanh Hóa
151 Lê Văn Bình 21/04/1992 Thanh Hóa
152 Vũ Văn Dũng 20/02/1996 Thanh Hóa
153 Lê Văn Ngọc 18/08/1989 Thanh Hóa
154 Trương Văn Linh 01/01/1984 Thanh Hóa
155 Lê Công Huynh 03/02/1986 Thanh Hóa
156 Trịnh Quốc Linh 20/12/1988 Thanh Hóa
157 Dương Văn Diện 25/05/1991 Thanh Hóa
158 Lê Văn Minh 10/02/1997 Thanh Hóa
159 Bùi Văn Thành 10/10/1983 Thanh Hóa
160 Lê Thế Mạnh 29/03/1989 Thanh Hóa
161 Phạm Văn Huy 06/08/1992 Thanh Hóa
162 Trịnh Thị Bình 10/02/1991 Thanh Hóa
163 Lê Thị Nhung 05/11/1987 Thanh Hóa
164 Nguyễn Anh Tuấn 13/04/1984 TP Hồ Chí Minh
165 Phạm Đức Huỳnh 01/08/1984 TP Hồ Chí Minh
166 Nguyễn Đăng Hoàn 04/02/1993 Bắc Giang
167 Nguyễn Văn Khánh 20/10/1993 Bắc Giang
168 Nguyễn Tuấn Huấn 07/01/1996 Bắc Giang
169 Nguyễn Công Dũng 18/07/1990 Bắc Giang
170 Nguyễn Văn Tâm 28/06/1985 Bắc Ninh
171 Hoàng Văn Tùng 24/11/1994 Bắc Ninh
172 Trần Như Minh 30/01/1990 Bắc Ninh
173 Nguyễn Hoài Hận 22/01/1981 Cần Thơ
174 Ngô Tam Tú 10/02/1983 Đồng Nai
175 Nguyễn Việt Hưng 20/07/1995 Hà Nội
176 Lê Toàn 18/05/1982 Hà Nội
177 Nguyễn Hữu Chung 21/07/1982 Hà Nội
178 Nguyễn Đức Trường 20/11/1981 Hà Nội
179 Đặng Đình Bắc 05/10/1993 Hà Nội
180 Nguyễn Quốc Huy 22/10/1988 Hà Nội
181 Vương Văn Phú 29/03/1990 Hà Nội
182 Đỗ Văn Chiến 20/02/1993 Hà Nội
183 Nguyễn Danh Tuệ 19/04/1982 Hà Nội
184 Trần Văn Nhân 11/02/1994 Hà Nội
185 Nguyễn Văn Dũng 08/12/1993 Hà Nội
186 Trần Văn Hiếu 25/12/1991 Hà Nội
187 Nguyễn Văn Dũng 17/09/1989 Hà Nội
188 Nguyễn Hữu Đại 16/11/1994 Hà Nội
189 Phùng Quốc Minh 20/06/1990 Hà Nội
190 Lê Mạnh Tiến 23/10/1997 Hà Nội
191 Vương Văn Tài 15/03/1983 Hà Nội
192 Nguyễn Quế Khương 19/10/1985 Hà Nội
193 Nguyễn Mạnh Hợp 12/12/1989 Hà Nội
194 Vương Đình Linh 13/01/1992 Hà Nội
195 Nguyễn Tiến Phong 06/10/1986 Hà Nội
196 Vương Đình Hải 26/06/1981 Hà Nội
197 Vương Đắc Khải 21/07/1997 Hà Nội
198 Nguyễn Quốc Doanh 04/02/1990 Hà Nội
199 Phan Hồng Thái 25/10/1992 Hà Nội
200 Nguyễn Văn Hiếu 17/06/1992 Hà Nội
201 Nguyễn Văn Phụng 14/07/1982 Hà Nội
202 Đặng Hoàng Dương 24/09/1994 Hà Nội
203 Nguyễn Bá Chiến 16/09/1987 Hà Nội
204 Vương Sỹ Toàn 24/07/1984 Hà Nội
205 Nguyễn Hữu Anh 08/07/1994 Hà Nội
206 Nguyễn Đình Kha 03/04/1984 Hà Nội
207 Ngô Văn Dũng 13/09/1993 Hà Nội
208 Nguyễn Chí Nghĩa 19/11/1992 Hà Nội
209 Vương Đình Sỹ 06/08/1987 Hà Nội
210 Nguyễn Đình Quyền 15/08/1994 Hà Nội
211 Nguyễn Danh Cường 22/12/1987 Hà Nội
212 Ngô Minh Tùng 19/09/1991 Ninh Bình
213 Trần Văn Thuyết 16/01/1991 Ninh Bình
214 Lưu Tân Nguyên 16/02/1989 Quảng Bình
215 Nguyễn Thị Tuyết 18/10/1993 Quảng Bình
216 Phạm Thị Xon 18/08/1990 Quảng Bình
217 Hà Văn Dũng 04/10/1989 Quảng Bình
218 Hoàng Phi Hùng 08/09/1996 Quảng Bình
219 Nguyễn Hữu Dương 21/07/1993 Tây Ninh
220 Phạm Khoa Đăng 21/08/1984 Tây Ninh
221 Đinh Đăng Tuyến 05/03/1985 Thái Bình
222 Nguyễn Văn Lực 14/04/1991 Thái Bình
223 Nguyễn Văn Hoàng 15/01/1993 Thái Bình
224 Vũ Văn Nghĩa 19/10/1983 Thái Bình
225 Lưu Văn Tâm 10/06/1991 Thanh Hóa
226 Lê Đình Tú 28/12/1992 Thanh Hóa
227 Trịnh Văn Quang 19/02/1984 Thanh Hóa
228 Lê Thị Nguyệt 13/06/1989 Thanh Hóa
229 Đỗ Thị Vân Anh 04/02/1989 Thanh Hóa
230 Phan Thị Huyền 14/12/1991 Thanh Hóa
231 Phạm Văn Diễn 13/07/1993 Thanh Hóa
232 Lê Văn Dũng 20/12/1990 Thanh Hóa
233 Nguyễn Văn Thắng 06/10/1993 Thanh Hóa
234 Bùi Đình Cẩn 28/11/1992 Thanh Hóa
235 Nguyễn Xuân Hưng 07/09/1983 Thanh Hóa
236 Trịnh Văn Anh 14/06/1984 Thanh Hóa
237 Nguyễn Danh Tiến 05/05/1995 Thanh Hóa
238 Đào Khả Nam 23/08/1994 Thanh Hóa
239 Lê Văn Dũng 06/06/1996 Thanh Hóa
240 Nguyễn Văn Chiều 08/06/1996 Thanh Hóa
241 Hoàng Xuân Linh 28/06/1995 Thanh Hóa
242 Phạm Văn Giang 02/02/1986 Thanh Hóa
243 Nguyễn Xuân Cường 15/05/1990 Thanh Hóa
244 Hoàng Văn Tưởng 02/01/1979 MM
245 Trần Văn Hiếu 10/08/1983 MM
246 Lê Tiến Dũng 15/12/1977 MM
247 Nguyễn Văn Hào 28/08/1992 MM
248 Trần Văn Bình 26/05/1987 MM
249 Nguyễn Văn Sáng 28/11/1993 MM
250 Nguyễn Tiến Cường 29/03/1976 MM
251 Phạm Văn Cành 13/07/1975 MM
252 Ngô Văn Lượng 07/01/1987 MM
253 Lê Hồng Tài 25/12/1977 MM
254 Đào Khả Hóa 08/10/1992 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 23/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Đặng Ngọc Long 11/01/1989 CBT
2 Vũ Văn Doanh 21/04/1987 Bình Phước
3 Nguyễn Hữu Cường 10/04/1987 Bình Phước
4 Phạm Quốc Định 14/01/1992 Thừa Thiên Huế
5 Nguyễn Thị Quyên 16/12/1986 Phú Thọ
6 TRẦN XUÂN BA 05/10/1990 Nghệ An
7 HOÀNG VĂN THÀNH 06/07/1991 Nghệ An
8 NGUYỄN VĂN PHƯỢNG 10/12/1992 Nghệ An
9 VŨ XUÂN NGỌC 06/03/1991 Nghệ An
10 Quách Cao Cường 21/05/1991 Ninh Bình
11 Trương Tất Phương 02/02/1990 Bắc Giang
12 Nguyễn Văn Phong 26/08/1990 Bắc Giang
13 Thân Đức Cường 28/10/1992 Bắc Giang
14 Nguyễn Văn Tuấn 15/06/1993 Bắc Giang
15 Nguỵ Tiến Thuần 06/08/1992 Bắc Giang
16 HỒ VĂN DOAN 15/02/1992 Nghệ An
17 NGUYỄN ĐÌNH THÀNH 06/06/1983 Nghệ An
18 LÊ VĂN ĐIỀU 26/07/1989 Nghệ An
19 HOÀNG ĐỨC NHUNG 20/07/1992 Nghệ An
20 HOÀNG VĂN HIỆP 25/10/1985 Nghệ An
21 Nguyễn Thái Hương 06/03/1994 Nghệ An
22 Nguyễn Văn Hóa 27/09/1993 Ninh Bình
23 Nguyễn Thanh Nhật 31/10/1993 Ninh Bình
24 Bùi Văn Yên 08/08/1984 Ninh Bình
25 Nguyễn Văn Tới 26/11/1989 Ninh Bình
26 Trịnh Văn Mạnh 10/02/1994 Ninh Bình
27 Phạm Văn Triệu 03/12/1989 Ninh Bình
28 Trần Văn Ninh 06/04/1985 Ninh Bình
29 Lê Văn Hiếu 20/04/1988 Ninh Bình
30 Nguyễn Văn Hiếu 23/02/1995 Ninh Bình
31 Phạm Công Toàn 19/11/1996 Ninh Bình
32 Vũ Văn Nghiệp 15/02/1993 Ninh Bình
33 Trần Quốc Tuân 02/08/1984 Ninh Bình
34 Ngô Văn Hưng 07/11/1990 Ninh Bình
35 Lê Minh Vương 15/11/1994 Ninh Bình
36 Lã Minh Đức 11/10/1994 Ninh Bình
37 Nguyễn Thị Mai 14/04/1989 Ninh Bình
38 Trần Văn Thao 15/05/1988 Bắc Giang
39 Đào Văn Phương 12/02/1993 Bắc Giang
40 Thân Văn Cường 08/06/1987 Bắc Giang
41 Sầm Văn Quyết 08/10/1991 Bắc Giang
42 Lăng Văn Thiệu 12/01/1992 Bắc Giang
43 Nguyễn Thị Quỳnh 28/02/1989 Bắc Giang
44 Dương Văn Sơn 03/07/1989 Bắc Giang
45 Nguyễn Văn Định 03/06/1992 Bắc Giang
46 Bùi Văn Thắng 05/11/1990 Bắc Giang
47 Nguyễn Minh Công 22/08/1994 Bắc Giang
48 Nguyễn Văn Cương 04/03/1992 Bắc Giang
49 Trần Văn Liêm 19/05/1985 Bắc Giang
50 Trần Văn Quân 01/06/1990 Bắc Giang
51 Đào Trọng Tuyền 19/09/1987 Bắc Giang
52 Nguyễn Văn Tuấn 02/12/1988 Bắc Giang
53 Hoàng Hữu Tuấn 01/02/1987 Bắc Giang
54 Bùi Văn Long 13/07/1991 Bắc Giang
55 Trần Văn Trung 09/07/1987 Bắc Giang
56 Thân Văn Tường 12/08/1983 Bắc Giang
57 Lê Văn Dũng 26/07/1995 Bắc Giang
58 Nguyễn Văn Thao 04/11/1983 Bắc Giang
59 Nguyễn Thành Luân 24/04/1991 Bắc Giang
60 Nguyễn Khắc Việt 20/11/1980 Nghệ An
61 Võ Đức Trung 24/05/1989 Nghệ An
62 Trần Văn Tài 12/01/1994 Ninh Bình
63 Phạm Văn Thái 10/06/1992 Ninh Bình
64 Hoàng Minh Cương 23/10/1986 Ninh Bình
65 Tạ Văn Hiệp 14/06/1990 Ninh Bình
66 Trần Văn Tuyến 16/07/1992 Ninh Bình
67 Trần Trung Kiên 26/03/1987 Ninh Bình
68 Nguyễn Anh Tuấn 18/01/1991 Ninh Bình
69 Hoàng Văn Luyện 16/10/1994 Ninh Bình
70 Hoàng Ngọc Toản 15/09/1994 Ninh Bình
71 Bùi Văn Dương 07/01/1989 Ninh Bình
72 Bùi Văn Sơn 01/09/1988 Ninh Bình
73 Đặng Minh Đức 25/10/1990 LĐMM
74 Nguyễn Xuân Quảng 30/04/1972 LĐMM
75 Phạm Quốc Định 14/01/1972 LĐMM
76 Đinh Đăng Tuyến 05/03/1985 LĐMM
77 Lê Tiến Dũng 15/12/1977 LĐMM
78 Nguyễn Văn Thanh 20/04/1990 LĐMM
79 Lê Văn Minh 12/09/1990 LĐMM
80 Phạm Đức Thưởng 11/07/1993 LĐMM
81 Trần Như Minh 30/01/1990 LĐMM
82 Nguyễn Văn Hoàng 15/01/1993 LĐMM
83 Nguyễn Văn Tiến 28/08/1993 LĐMM
84 Lưu Đình Chiều 14/09/1996 LĐMM
85 Trần Văn Hiếu 10/08/1983 LĐMM
86 Bùi Văn Thành 10/10/1983 LĐMM
87 Trần Anh Tuấn 15/08/1990 LĐMM
88 Nguyễn Văn Vũ 16/04/1992 LĐMM
89 Lưu Văn Nhân 22/11/1990 LĐMM
90 Trịnh Thị Bình 10/02/1991 LĐMM
91 Nguyễn Quang Đại 27/01/1991 LĐMM
92 Trần Văn Thức 27/02/1986 LĐMM
93 Lê Viết Tiến 16/12/1978 LĐMM
94 Nguyễn Văn Chiều 29/06/1992 LĐMM
95 Nguyễn Xuân Hòa 13/04/1987 LĐMM
96 Bùi Viết Thuyết 10/08/1976 LĐMM
97 Phạm Văn Đại 20/02/1991 LĐMM
98 Mai Huy Quang 05/05/1992 LĐMM
99 Lê Văn Sỹ 12/04/1979 LĐMM
100 Lê Quang Nam 10/12/1976 LĐMM
101 Hoàng Anh 20/11/1986 LĐMM
102 Vương Đình Toàn 30/07/1981 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 22/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lò Văn Lệ 13/07/1988 CBT
2 Hoàng Văn Ánh 28/03/1992 Đắk Lắk
3 Hồ Văn Thiện 10/10/1991 Quảng Trị
4 Bùi Xuân Niên 27/07/1985 Quảng Trị
5 Trần Văn Hoành 14/04/1985 Quảng Trị
6 Nguyễn Thế Thức 17/06/1983 Quảng Trị
7 Nguyễn Văn Thành 13/09/1994 Quảng Trị
8 Dương Văn Ánh 29/03/1993 Quảng Trị
9 Nguyễn Văn Diệu 15/05/1994 Quảng Trị
10 Nguyễn Công Chuẩn 12/08/1990 Quảng Trị
11 Trần Ngọc Toàn 23/03/1982 Quảng Trị
12 Hoàng Minh Khôi 28/06/1987 Hà Tĩnh
13 Dương Anh Trọng 03/04/1993 Hà Tĩnh
14 Phan Văn Tịnh 13/10/1989 Hà Tĩnh
15 Chu Văn Dũng 07/02/1987 Hà Tĩnh
16 Dương Văn Phùng 10/08/1979 Hà Tĩnh
17 Nguyễn Văn Hải 18/02/1984 Hà Tĩnh
18 Nguyễn Đức Tuyên 10/07/1985 Hà Tĩnh
19 Nguyễn Hồng Khánh 20/04/1987 Hà Tĩnh
20 Nguyễn Tiến Dũng 09/09/1992 Hà Tĩnh
21 Nguyễn Văn Phê 08/01/1986 Hà Tĩnh
22 Phan Thanh Hiếu 22/07/1986 Hà Tĩnh
23 Lê Đức Anh 06/04/1993 Hà Tĩnh
24 Hoàng Văn Tuấn 10/06/1993 Hà Tĩnh
25 Phạm Thế Phú 10/08/1993 Hà Tĩnh
26 Nguyễn Văn Phúc 10/10/1989 Hà Tĩnh
27 Nguyễn Phi Hào 02/01/1994 Hà Tĩnh
28 Bùi Minh Quý 15/03/1991 Hà Tĩnh
29 Hoàng Bá Dũng 17/07/1984 Hà Tĩnh
30 Nguyễn Minh Đông 06/05/1989 Hà Tĩnh
31 Nguyễn Kỳ Xuyên 16/04/1991 Hà Tĩnh
32 Nguyễn Văn Lâm 08/04/1991 Hà Tĩnh
33 Nguyễn Trung Tín 26/08/1995 Hà Tĩnh
34 Nguyễn Văn Lương 20/06/1991 Hà Tĩnh
35 Nguyễn Ngọc Tuyền 16/06/1987 Hà Tĩnh
36 Nguyễn Văn Hoàn 24/08/1994 Hà Tĩnh
37 Phan Hữu Thủy 18/04/1990 Hà Tĩnh
38 Nguyễn Văn Tân 17/01/1991 Hà Tĩnh
39 Trần Đức Khảnh 18/05/1984 Hà Tĩnh
40 Nguyễn Thanh Tùng 09/11/1981 Hà Tĩnh
41 Trần Đức Đạt 10/11/1994 Hà Tĩnh
42 Nguyễn Ngọc Thanh 21/01/1992 Bắc Giang
43 Nguyễn Đạo Hà 25/04/1990 Bắc Giang
44 Nguyễn Văn Đông 10/05/1987 Bắc Giang
45 Nguyễn Tuấn Huy 02/08/1990 Bắc Giang
46 Nguyễn Văn Mùi 18/12/1991 Bắc Giang
47 Giáp Văn Mùi 20/04/1991 Bắc Giang
48 Nguyễn Việt Hùng 15/09/1991 Bắc Giang
49 Nguyễn Văn Hiển 17/04/1995 Bắc Giang
50 Nguyễn Thế Dư 09/03/1991 Bắc Ninh
51 Trần Văn Cường 16/10/1993 Bắc Ninh
52 Nguyễn Đức Minh 26/05/1982 Bắc Ninh
53 Đỗ Xuân Ước 06/07/1992 Đắk Lắk
54 Nguyễn Văn Thiện 18/12/1992 Đắk Lắk
55 Nguyễn Đình Luyện 10/03/1987 Đồng Nai
56 Mai Văn Dũng 12/02/1988 Hà Tĩnh
57 Nguyễn Đình Thông 12/06/1984 Hà Tĩnh
58 Trần Văn Bính 20/03/1989 Hà Tĩnh
59 Lê Duy Hùng 06/02/1991 Hà Tĩnh
60 Đặng Văn Bảo 08/09/1989 Hà Tĩnh
61 Nguyễn Trọng Phương 20/03/1982 Hà Tĩnh
62 Lê Thanh Tùng 23/11/1987 Hà Tĩnh
63 Mai Quang Trung 16/01/1991 Hà Tĩnh
64 Trần Đức Thanh 17/02/1991 Hà Tĩnh
65 Hồ Văn Dũng 01/09/1982 Hà Tĩnh
66 Trần Văn Đức 27/10/1991 Hà Tĩnh
67 Dương Thành Đạt 09/01/1995 Hà Tĩnh
68 Phạm Ngọc Phúc 20/07/1985 Hà Tĩnh
69 Trần Văn Hùng 19/06/1986 Hà Tĩnh
70 Nguyễn Văn Tuân 07/01/1985 Bắc Giang
71 Trần Xuân Bách 11/07/1991 MM
72 Nguyễn Văn Luân 27/08/1992 MM
73 Nguyễn Thanh Bình 12/02/1994 MM
74 Dương Thị Cẩm Y 15/07/1991 MM
75 Nguyễn Văn Phượng 10/12/1992 MM
76 Đặng Đức Vinh 08/08/1986 MM
77 Vũ Bá Cường 09/02/1981 MM
78 Đồng Văn Hùng 31/07/1988 MM
79 Trần Văn Phi 15/09/1990 MM
80 Đỗ Minh Hải 01/09/1992 MM
81 Phạm Thanh Thủy 12/11/1983 MM
82 Nguyễn Ngọc Việt 20/10/1990 MM
83 Phạm Công Duần 15/02/1984 MM
84 Hà Xuân Tuấn 04/03/1991 MM
85 Phạm Anh Tuấn 24/11/1973 MM
86 Phạm Thế Thiện 25/11/1991 MM
87 Trịnh Văn Tuấn 30/01/1988 MM
88 Lê Đình Khoa 22/10/1989 MM
89 Bùi Tiến Sướng 03/11/1991 MM
90 Nguyễn Văn Hậu 15/09/1987 MM
91 Lê Văn Trường 19/09/1985 MM
92 Trần Hữu Linh 20/01/1994 MM
93 Lê Huy Hùng 24/07/1992 MM
94 Phạm Đình Tiến 10/10/1988 MM
95 Vũ Văn Dương 10/09/1984 MMDANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 21/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Đệ 02/10/1991 CBT
2 Trần Đức Minh 02/07/1988 CBT
3 Lê Xuân Vinh 09/11/1979 MM
4 Ngô Thế Hanh 25/04/1989 MM
5 Lê Đắc Sơn 19/05/1992 MM
6 Nguyễn Hạ Long 10/04/1982 MM
7 Nguyễn Minh Tiến 22/11/1976 MM
8 Nguyễn Văn Quyết 12/03/1990 MM
9 Tạ Văn Hoan 07/05/1989 MM
10 Thái Thị Kim Thành 15/02/1989 MM
11 Nguyễn Thị Lệ Thủy 25/02/1993 MM
12 Tạ Văn Xuân 13/03/1988 MM
13 Nguyễn Mạnh Hùng 10/10/1985 MM
14 Trần Duy Lệ 31/01/1985 MM
15 Nguyễn Xuân Mạnh 16/05/1984 MM
16 Nguyễn Văn Phúc 24/11/1984 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 20/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Nguyễn Văn Cương 30/05/1982 CBT
2 Trần Trọng Toàn 26/10/1989 CBT
3 Nguyễn Trọng Lợi 10/10/1986 CBT
4 Đặng Thị Huyền 14/05/1982 CBT
5 Nguyễn Cảnh Toàn 19/10/1983 CBT
6 Nguyễn Văn Hưng 02/11/1988 CBT
7 Tô Văn Đôi 08/03/1983 Hà Tĩnh
8 Phan Thanh Quyết 12/02/1986 Hà Tĩnh
9 Mai Văn Đăng 12/08/1989 Hà Tĩnh
10 Trần Xuân Bắc 21/04/1987 Hà Tĩnh
11 Nguyễn Thành Nhật 25/01/1992 Hà Tĩnh
12 Nguyễn Văn Hân 19/05/1993 Hà Tĩnh
13 Võ Văn Giang 02/09/1988 Nghệ An
14 HOÀNG VĂN HÀO 07/05/1990 Nghệ An
15 TRẦN XUÂN KHỎE 08/06/1988 Nghệ An
16 Trần Khắc Bình 04/08/1974 MM
17 Vũ Đình Mạnh 03/02/1987 MM
18 Vũ Trọng Giang 24/08/1991 MM
19 Nguyễn Hồng Đức 16/01/1991 MM
20 Nguyễn Hồng Nhật 11/04/1991 MM
21 Nguyễn Văn Trung 06/09/1991 MM
22 Nguyễn Văn Quyên 17/12/1983 MM
23 Dương Trí Lương 19/05/1976 MM
24 Vũ Ngọc Hảo 30/03/1988 MM
25 Hà Thọ Thuận 19/07/1987 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 17/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Văn Tùng 20/02/1990 CBT
2 Nguyễn Huy Trưởng 28/09/1984 CBT
3 Tạ Văn Thuật 07/09/1987 CBT
4 Vương Sỹ Quân 19/04/1988 LĐMM
5 Đặng Văn Nam 01/10/1989 LĐMM
6 Nguyễn Qúy Bảo 21/04/1990 LĐMM
7 Võ Văn Giang 02/09/1988 LĐMM
8 Hoàng Văn Việt 04/07/1984 LĐMM
9 Trương Văn Hiếu 17/07/1992 LĐMM
10 Phan Thanh Hà 06/10/1989 LĐMM
11 Nguyễn Duy Biện 01/10/1989 LĐMM
12 Đặng Văn Chiệu 26/02/1975 LĐMM
13 Nguyễn Phước Hải 05/07/1983 LĐMM
14 Nguyễn Ngọc Kiên 07/08/1983 LĐMM
15 Dương Đình Duyên 12/04/1990 LĐMM
16 Hoàng Ngọc Tài 20/02/1987 LĐMM
17 Trần Văn Sáng 01/03/1980 LĐMM
18 Phạm Đình Đến 18/04/1981 LĐMM
19 Mai Văn Toàn 21/11/1981 LĐMM
20 Nguyễn Huy Thống 24/03/1984 LĐMM
21 Ngô Viết Tùng 04/06/1988 LĐMM


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 16/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Phạm Xuân Chương 10/09/1990 CBT
2 Đặng Quang Thọ 08/08/1990 CBT
3 Vương Đình Duy 10/10/1988 MM
4 Đậu Văn Cường 10/07/1985 MM
5 Bùi Văn Hiệp 13/05/1983 MM
6 Nguyễn Trọng Tạo 12/12/1985 MM
7 Trần Văn Quyết 19/05/1988 MM
8 Lê Ngọc Mậu 27/06/1988 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 15/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Mầu Văn Dũng 08/08/1985 CBT
2 Nguyễn Duy Quyết 13/03/1992 MM
3 Phạm Thị Hạnh 14/04/1973 MM
4 Võ Thanh Phong 07/10/1984 MM
5 Nguyễn Văn Hân 19/05/1993 MM
6 Phan Thanh Quyết 12/02/1986 MM
7 Nguyễn Thị Trang 05/11/1990 MM
8 Nguyễn Thị Hoa 27/10/1989 MM
9 Lê Văn Bình 01/02/1990 MM
10 Đào Văn Tư 18/12/1990 MM
11 Cao Xuân Trường 02/09/1992 MM
12 Vũ Duy Khang 13/05/1973 MM
13 Vũ Huy Trường 25/09/1986 MM
14 Lê Văn Thắng 05/06/1992 MM
15 Đào Văn Kiên 24/12/1986 MM
16 Nguyễn Văn Tiến 11/09/1985 MM
17 Nguyễn Văn Qúy 14/08/1987 MM
18 Nguyễn Văn Hùng 16/08/1990 MM
19 Vũ Bá Toản 10/10/1975 MM
20 Tô Văn Đôi 08/03/1983 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ
NGÀY 14/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Lê Thị Thuý 10/09/1988 CBT
2 Đặng Tuấn Vũ 08/01/1990 CBT
3 Nguyễn Phước Huy 15/04/1984 Quảng Trị
4 Nguyễn Thanh Cường 05/12/1991 MM
5 Hà Thị Giang 21/04/1991 MM
6 Lê Duy Thông 06/07/1990 MM
7 Đỗ Ngọc Huế 25/04/1985 MM
8 Ngô Quang Tứ 02/04/1985 MM
9 Nguyễn Hữu Bảo 01/03/1981 MM
10 Vũ Đức Dũng 01/09/1984 MM
11 Nguyễn Công Phi 16/04/1984 MM
12 Vũ Đình Đông 25/11/1990 MM
13 Nguyễn Danh Nam 19/02/1991 MM
14 Tô Văn Thăng 23/09/1992 MM
15 Nguyễn Văn Hòa 08/04/1983 MM
16 Lê Văn Năm 06/11/1990 MM
17 Phan Thế Nam 20/05/1983 MM
18 Vũ Hoan 25/07/1990 MM
19 Nguyễn Văn Chung 21/01/1987 MM
20 Nguyễn Hữu Sơn 08/07/1991 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 13/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đối tượng
1 Hoàng Trung Thành 19/05/1988 CBT
2 Phạm Sỹ Khánh 07/12/1989 CBT
3 Trương Văn Tú 20/09/1983 CBT
4 Nguyễn Thị Thơi 13/03/1990 CBT
5 Chu Minh Bính 22/03/1990 CBT
6 Trang Phước Lĩnh 22/06/1987 CBT
7 Trương Công Hùng 23/05/1989 CBT
8 Ngô Xuân Bách 01/01/1991 CBT
9 Nguyễn Thạc Thăng 11/10/1992 CBT
10 Lê Ngọc Tú 31/07/1986 CBT
11 Nguyễn Thị Thanh Thư 19/09/1989 CBT
12 Nguyễn Thanh Sang 28/08/1990 MM
13 Nguyễn Hoàng Lợi 17/07/1987 MM
14 Nguyễn Đình Tuấn 22/07/1979 MM
15 Dương Văn Quang 11/04/1992 MM
16 Lê Văn Tiến 14/08/1987 MM
17 Nguyễn Văn Ba 23/11/1991 MM
18 Nguyễn Quốc Long 12/04/1989 MM
19 Đỗ Văn Thuận 20/08/1992 MM
20 Đào Minh Đức 14/03/1985 MM
21 Nguyễn Ngọc Hưng 20/10/1986 MM
22 Nguyễn Thành Sang 06/11/1985 MM
23 Trần Duy Hùng 06/04/1982 MM
24 Nguyễn Văn Thắng 23/02/1983 MM
25 Nguyễn Văn Tâm 25/05/1991 MM
26 Dương Văn Tường 18/08/1990 MM
27 Lê Ngọc Phú 16/11/1988 MM
28 Lương Như Thao 05/06/1990 MM
29 Nguyễn Văn Sơn 08/03/1986 MM
30 Lê Quang Lợi 04/05/1982 MM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 10/02/2017
1 Cao Thanh Duyên 03/03/1984 CBT
2 Ngô Thị Thìn 18/08/1988 CBT
3 Lê Thị Giang 19/08/1988 CBT
4 Doãn Thị Hiền 17/01/1986 CBT
5 Nguyễn Văn Thượng 03/03/1984 CBT
6 Trần Ngọc Sơn 06/07/1982 CBT
7 Phùng Tiến Đức 16/03/1992 PBT Hà Nội
8 Nguyễn Thanh Hải 19/05/1986 PBT Đắk Lắk
9 Nguyễn Văn Hùng 30/11/1986 LĐMM
10 Phạm Hùng 21/11/1990 LĐMM
11 Bùi Thanh Tuấn 30/05/1986 LĐMM
12 Lê Đình Tâm 05/08/1987 LĐMM
13 Phan Tiến Lực 01/06/1978 LĐMM
14 Nguyễn Sỹ Hoàng 10/02/1992 LĐMM
15 Nguyễn Văn Tài 03/07/1986 LĐMM
16 Vũ Văn Tuyên 16/10/1990 LĐMM
17 Đào Duy Chuyển 20/11/1986 LĐMM
18 Nguyễn Văn Khương 17/07/1984 LĐMM
19 Trịnh Văn Phúc 23/07/1985 LĐMM
20 Trần Bảo Trung 14/11/1988 LĐMM
21 Nguyễn Đăng Tuân 16/09/1981 LĐMM
22 Hoàng Nho Liêm 25/12/1990 LĐMM
23 Phạm Hữu Dũng 14/08/1989 LĐMM
24 Nguyễn Văn Điệp 09/01/1987 LĐMM
25 Phan Tuấn Trung 21/04/1989 LĐMM
26 Nguyễn Tiến Chung 04/09/1986 LĐMM
27 Nguyễn Văn Lam 22/12/1972 LĐMM
28 Nguyễn Văn Hai 20/05/1988 LĐMM
29 Bùi Văn Toản 08/01/1987 LĐMM
30 Trần Ngọc Thạch 03/08/1984 LĐMM

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 09/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đối tượng
1 Đậu Văn Lương 02/02/1988 CBT
2 Lê Thị Oanh 16/08/1989 CBT
3 Lưu Văn Vụ 05/08/1985 MM
4 Nguyễn Tấn 28/05/1985 MM
5 Nguyễn Văn Cảnh 06/09/1988 MM
6 Nguyễn Văn Quang 04/09/1989 MM
7 Nguyễn Xuân Tình 07/10/1988 MM
8 Nguyễn Văn Phát 02/09/1988 MM
9 Phạm Đức Trung 27/12/1988 MM
10 Trần Hữu Kỷ 15/10/1984 MM
11 Nguyễn Văn Thường 08/06/1983 MM


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 08/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đơn vị
1 Trần Đức Hoàn 10/11/1988 CBT
2 Đào Thị Hòa 30/10/1981 CBT
3 Cao Xuân Thanh 15/05/1983 CBT
4 Đặng Thị Trang 28/05/1988 CBT
5 Nguyễn Trọng Khuy 27/08/1991 CBT
6 Lê Trần Nam 14/10/1992 Hà Nội
7 Lê Ngọc Ý 19/05/1987 MM
8 Nguyễn Thế Anh 20/01/1989 MM
9 Ngô Tuấn Anh 12/03/1981 MM
10 Trần Thái Hồng 18/01/1981 MM
11 Trần Văn Ninh 02/02/1985 MM
12 Trịnh Duy Sĩ 12/05/1989 MM
13 Vũ Bá Duy 01/04/1992 MM
14 Nguyễn Thị Mai 12/10/1982 MM
15 Đỗ Danh Lý 09/10/1978 MM
16 Lương Đình Dương 10/02/1984 MM
17 Nguyễn Đức Anh 04/06/1990 MM
18 Nguyễn Văn Danh 07/04/1985 MM
19 Nguyễn Trường Sinh 20/10/1987 MM
20 Đoàn Đình Bắc 13/11/1987 MM
21 Đồng Đức Mậu 18/02/1988 MM
22 Nguyễn Trọng Triệu 28/01/1991 MM
23 Nhâm Văn Tròn 12/05/1984 MM
24 Nguyễn Bá Thành 28/04/1979 MM
25 Trịnh Xuân Thắng 09/06/1989 MM
26 Lê Văn Thành 09/04/1992 MM
27 Đỗ Văn Chiến 23/01/1986 MM
28 Nguyễn Văn Tường 30/06/1983 MM
29 Trần Công Hoàn 22/08/1986 MM
30 Bùi Văn Bình 01/11/1982 MM
31 Nguyễn Đức Khang 24/07/1988 MM
32 Tống Văn Dần 27/10/1986 MM
33 Võ Văn Huệ 01/04/1990 MM
34 Mai Bá Vạn 15/05/1988 MM
35 Mai Đức Chiến 24/04/1983 MM
36 Cao Xuân Thanh 15/05/1983 MM
37 Nguyễn Văn Thoại 02/10/1990 MM
38 Lê Lâm Phi Phong 10/08/1985 MM
39 Nguyễn Anh Tuấn 13/11/1992 MM
40 Lê Minh Khánh 19/11/1985 MM
41 Ngô Thị Thìn 18/08/1988 MM
42 Phạm Sỹ Khánh 07/12/1989 MM
43 Nguyễn Văn Quảng 09/04/1982 MM
44 Hoàng Trung Thành 19/05/1988 MM


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ NGÀY 06/02/2017
STT Họ tên Ngày sinh Đối tượng
1 Phạm Văn Tiệm 15/12/1987 MM
2 Trương Xuân Tạo 05/09/1988 MM
3 Nguyễn Công Triệu 02/05/1982 MM
4 Nguyễn Văn Trọng 15/03/1991 MM
5 Nguyễn Thanh Lộc 20/03/1987 MM
6 Lê Công Phương 28/04/1988 MM
7 Nguyễn Văn Máy 29/08/1984 MM
8 Nguyễn Thăng Đại 25/05/1982 MM
9 Hồ Quang Bình 10/02/1977 MM
10 Bùi Văn Nguyệt 20/08/1984 MM
11 Nguyễn Ngọc Phương 10/09/1981 MM
12 Đỗ Văn Thao 12/04/1987 MM
13 Nguyễn Văn Hùng 16/08/1990 MM
14 Nguyễn Tiến Nam 05/01/1987 MM
15 Hoàng Công Đoàn 12/10/1985 MM
16 Bùi Xuân Trường 02/09/1981 MM
17 Nguyễn Văn Nam 09/09/1984 MM
18 Nguyễn Văn Thực 12/02/1987 MM
19 Đặng Thái Sơn 26/07/1987 MM
20 Thân Văn Trung 03/06/1990 MM
21 Phan Văn Thắng 13/07/1988 MM
22 Nguyễn Cao Cường 20/07/1988 MM
23 Vũ Thanh Tuyền 09/10/1985 MM
24 Nguyễn Văn Phong 04/11/1991 MM
25 Lê Doãn Trung 01/03/1977 MM
26 Nguyễn Đình Cường 06/11/1990 MM
27 Nguyễn Đức Kiêm 15/12/1991 MM
28 Đặng Hữu Thái 01/10/1991 MM
29 Lê Doãn Trinh 06/11/1978 MM
30 Nguyễn Nhật Trường 18/02/1984 MM
31