Thông báo những người lao động ngành ngư nghiệp được ưu tiên giới thiệu cho doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Năm 2016, Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) đã phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức thành công kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành nghư nghiệp theo phương thức tính điểm lần thứ nhất. Theo phương thức này, những người lao động đạt kết quả thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề tốt sẽ được ưu tiên giới thiệu trước cho các doanh nghiệp sử dụng lao động của Hàn Quốc. Triển khai kế hoạch nêu trên, HRD Korea đã lựa chọn hồ sơ đăng ký dự tuyển của những người lao động có số điểm thi cao nhất để ưu tiên giới thiệu cho các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn từ ngày 02/05 đến ngày 09/05/2017 (danh sách những người lao động được ưu tiên giới thiệu xem tại đây), số ít những người lao động chưa được lựa chọn trong kỳ giới thiệu này sẽ tiếp tục được ưu tiên giới thiệu trong kỳ tuyển chọn tháng 07/2017.
Để người lao động được ưu tiên giới thiệu có thể hoàn thiện các thủ tục để xuất cảnh sớm trong vòng 20 ngày kể từ ngày được lựa chọn, ký hợp đồng lao động, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo và đề nghị người lao động có tên trong danh sách nêu trên:
1. Liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương để xác nhận nguyện vọng xuất cảnh sớm sang Hàn Quốc làm việc.
2. Khẩn trương liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh/thành phố nơi cư trú hợp pháp để xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (theo quy định tại Thông tư số 13/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp) và nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Trung tâm Lao động ngoài nước (01 bản tiếng Việt và 01 bản dịch tiếng Anh có chứng thực) vào ngày tập trung tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc.
3. Chuẩn bị khoản tiền Việt Nam tương đương với 630 USD và 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) tiền ký quỹ, đảm bảo có sẵn các khoản tiền nêu trên để thực hiện các thủ tục theo quy định ngay sau khi Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn. Người lao động xác nhận nguyện vọng không phải đóng thêm bất kỳ khoản tiền nào ngoài các chi phí theo quy định.
Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ ưu tiên chấp nhận hợp đồng lao động và tổ chức sớm khóa bổi dưỡng kiến thức cần thiết và đào tạo bổ túc tiếng Hàn nếu cho những người lao động xác nhận có nguyện vọng xuất cảnh sớm. Đối với những người lao động không có nguyện vọng tham gia kế hoạch ưu tiên giới thiệu hồ sơ, xuất cảnh sớm, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo với HRD Korea để đưa ra khỏi danh sách ưu tiên giới thiệu. Đối với những người lao động không được lựa chọn sau 02 lần ưu tiên giới thiệu nêu trên, hồ sơ sẽ được chuyển về trạng thái thông thường như những lao động khác.
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Tin khác
Thông báo về việc chi trả Bảo hiểm hồi hương và Bảo hiểm bảo đảm mãn hạn xuất cảnh cho người lao động tham gia chương trình EPS đã về nước.   (14/04/2017)
Thông báo về chương trình hỗ trợ đào tạo cho người lao động thuộc các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo trong kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp năm 2017   (05/04/2017)
Danh sách các địa điểm tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn lần thứ 12   (05/04/2017)
Thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động theo Chương trình EPS năm 2017 tại một số địa phương   (31/03/2017)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 18/11/2016   (14/11/2016)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 15/11/2016   (10/11/2016)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 10/11/2016   (04/11/2016)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 03/11/2016   (31/10/2016)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 27/10/2016   (21/10/2016)
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 29/9/2016   (23/09/2016)