Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 14/7/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Lê Quang Duân

27/05/1980

Hồ sơ đủ

2

Nguyễn Văn Huy

30/08/1992

Hồ sơ đủ

3

Trần Duy Tùng

11/02/1992

Hồ sơ đủ

4

Tạ Bảy Kiên

23/11/1987

Hồ sơ đủ

5

Nguyễn Quý Thắng

02/05/1992

Hồ sơ đủ

6

Nguyễn Chí Công

03/05/1990

Hồ sơ đủ

7

Bùi Văn Danh

05/09/1989

Hồ sơ đủ

8

Vũ Thế Anh

07/01/1982

Hồ sơ đủ

9

Lê Khắc Công

20/08/1990

Hồ sơ đủ

10

Hứa Văn Hưng

29/07/1990

Hồ sơ đủ

11

Hoàng Văn Lãm

29/11/1989

Photo Hộ chiếu không có dấu chứng thực sao y bản chính

12

Nguyễn Văn Thắng

15/11/1992

Hồ sơ đủ

13

Lê Văn Quyền

06/04/1993

Hồ sơ đủ

14

Nguyễn Hữu Tiến

20/03/1990

Hồ sơ đủ

15

Lê Văn Chiến

09/12/1990

Hồ sơ đủ

16

Nguyễn Văn Lâm

24/01/1992

Hồ sơ đủ

17

Hoàng Văn Trọng

15/08/1989

Hồ sơ đủ

18

Hoàng Văn Việt

20/06/1989

Hồ sơ đủ

19

Lương Quý Ba

01/03/1983

Hồ sơ đủ

20

Đỗ Hồng Đăng

28/01/1988

Hồ sơ đủ

21

Nguyễn Văn Diệm

10/06/1988

Hồ sơ đủ

22

Lê Thị Thơm

20/10/1992

Hồ sơ đủ

23

Hoàng Đình Triển

25/04/1989

Hồ sơ đủ

24

Phạm Chí Trung

30/09/1985

Hồ sơ đủ

25

Phan Văn Ánh

25/05/1989

Hồ sơ đủ

26

Đặng Viết Cường

12/07/1988

Hồ sơ đủ

27

Bùi Xuân Vĩnh

10/07/1990

Hồ sơ đủ

28

Nguyễn Đức Cảnh

16/12/1989

Hồ sơ đủ

29

Ngô Xuân Phi

12/01/1990

Hồ sơ đủ

30

Nguyễn Hoàng Thái

26/07/1991

Hồ sơ đủ

31

Nguyễn Đức Anh

10/09/1991

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển Hộ chiếu

32

Đoàn Đắc Quyết

20/04/1985

Hồ sơ đủ

33

Lê Mạnh Chiến

01/09/1991

Hồ sơ đủ

34

Phạm Hữu Trí

15/12/1983

Hồ sơ đủ

35

Nguyễn Thành Ri

01/01/1983

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước. Thiếu photo công chứng cả quyển hộ chiếu

36

Phí Văn Lộc

15/06/1987

Hồ sơ đủ

37

Nguyễn Khắc Hoàn

05/07/1984

Hồ sơ đủ

38

Nguyễn Đình Minh

07/10/1988

Hồ sơ đủ

39

Hà Văn Nam

17/06/1989

Gửi Hộ chiếu gốc và bản tường trình về sau hạn

40

Võ Quang Bình

18/06/1991

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Tấn Liêm

20/02/1990

Hồ sơ đủ

42

Phan Xuân Hữu

08/12/1992

Thiếu photo hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

43

Mai Thiện Thái

05/05/1993

Hồ sơ đủ

44

Lê Văn Thanh

06/07/1980

Hồ sơ đủ

45

Hoàng Văn Ngọc

17/05/1992

Hồ sơ đủ

46

Hoàng Thị Nhiên

10/09/1985

Thiếu photo Hộ chiếu; Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước; Bản tường trình nộp đơn muộn

47

Lê Quốc Hùng

30/08/1986

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

48

Nguyễn Tá Thực

16/01/1999

Hồ sơ đủ

* Lưu ý:

+ Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 21/07/2020; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

+ Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

+ Đối với những người lao động thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước hoặc nộp đơn đề nghị rút tiền muộn, đề nghị anh/chị viết bản tường trình giải thích nguyên nhân và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước


Tin khác