Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Bùi Châu Quỳnh

08/12/1985

Hồ sơ đủ

2

Bùi Đình Cẩn

28/11/1992

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

3

Bùi Văn Thái

02/09/1987

Hồ sơ đủ

4

Dư Văn Kỳ

08/11/1989

Hồ sơ đủ

5

Dương Doãn Tiến

19/07/1990

Hồ sơ đủ

6

Dương Thị Xuân

28/08/1992

Hồ sơ đủ

7

Đinh Khánh Ba

06/04/1981

Hồ sơ đủ

8

Đỗ Thị Hiền

23/02/1990

Bổ sung đơn đề nghị rút tiền theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

9

Đỗ Văn Trung

10/06/1993

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

10

Hoàng Bá Ngọc

17/09/1990

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

11

Hoàng Công Đoàn

07/03/2000

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 4 trên website colab.gov.vn; bổ sung bản sao chứng thực giấy chứng tử

12

Hoàng Hữu Phong

01/01/1990

Hồ sơ đủ

13

Hoàng Thị Duyên

08/11/1990

Hồ sơ đủ

14

Hoàng Thị Thùy

06/07/1995

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

15

Hoàng Văn Danh

07/09/1989

Hồ sơ đủ

16

Hoàng Văn Thành

03/02/1988

Hồ sơ đủ

17

Hồ Sỹ Huỳnh

06/10/1985

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

18

Huỳnh Thị Hoa Mai

26/11/1989

Hồ sơ đủ

19

Kiều Duy Hiệp

04/10/1992

Hồ sơ đủ

20

Kiều Quang Thắng

04/03/1988

Hồ sơ đủ

21

Lại Thị Thảo

29/03/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

22

Lê Ánh

20/11/1981

Hồ sơ đủ

23

Lê Khắc Luận

02/04/1983

Hồ sơ đủ

24

Lê Tiến Thành

14/05/1988

Hồ sơ đủ

25

Lê Thị Nhan

04/10/1975

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

26

Lê Vạn Thọ

25/07/1982

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

27

Lê Xuân Đôn

07/01/1982

Hồ sơ đủ

28

Lê Xuân Tới

20/09/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu mới

29

Lương Ngọc Luân

16/02/1987

Hồ sơ đủ

30

Lương Văn Đại

05/05/1988

Hồ sơ đủ

31

Lưu Văn Nghệ

03/12/1986

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

32

Ngô Tiến Lành

09/09/1983

Hồ sơ đủ

33

Nguyen Bá Trình

17/10/1986

Hồ sơ đủ

34

Nguyễn Ánh Điện

24/03/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

35

Nguyễn Anh Tú

01/10/1990

Hồ sơ đủ

36

Nguyễn Duy Tuấn

16/12/1988

Hồ sơ đủ

37

Nguyễn Đăng Khoa

19/09/1989

Hồ sơ đủ

38

Nguyễn Đình Thi

09/09/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn;

39

Nguyễn Đức Tài

10/08/1981

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

40

Nguyễn Hoài Nam

27/10/1983

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Khắc Điệp

09/01/1990

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

42

Nguyễn Khắc Vịnh

10/12/1987

Hồ sơ đủ

43

Nguyễn Quang Đức

30/10/1990

Hồ sơ đủ

44

Nguyễn Tuấn Anh

03/12/1986

Hồ sơ đủ

45

Nguyễn Tuấn Anh

03/05/1988

Hồ sơ đủ

46

Nguyễn Thành Danh

24/04/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

47

Nguyễn Thị Huyền Trang

09/06/1986

Hồ sơ đủ

48

Nguyễn Thị Mai

06/01/1998

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

49

Nguyễn Thị Phương Hậu

12/11/1996

Hồ sơ đủ

50

Nguyễn Trọng Vỹ

28/11/1980

Hồ sơ đủ

51

Nguyễn Trung Kiên

11/10/1979

Hồ sơ đủ

52

Nguyễn Trường Sơn

24/07/1988

Hồ sơ đủ

53

Nguyễn Văn Cường

03/10/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu đủ dấu

54

Nguyễn Văn Chương

10/01/1997

Hồ sơ đủ

55

Nguyễn Văn Dương

06/05/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

56

Nguyễn Văn Lập

15/01/1988

Bổ sung hộ chiếu gốc

57

Nguyễn Văn Quý

02/03/1983

Hồ sơ đủ

58

Nguyễn Văn Tỵ

22/12/1989

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Văn Thanh

28/02/1984

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo chứng thực cả quyển hộ chiếu

60

Nguyễn Văn Việt

07/05/1995

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Văn Vinh

14/04/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

62

Nguyễn Việt Hải

05/09/1975

Hồ sơ đủ

63

Phạm Hiệp

01/10/1979

Hồ sơ đủ

64

Phạm Thanh Sơn

10/05/1997

Hồ sơ đủ

65

Phạm Thị Huệ

01/08/1992

Hồ sơ đủ

66

Phan Hữu Cường

20/10/1984

Hồ sơ đủ

67

Phan Thị Thu Hà

01/04/1994

Hồ sơ đủ

68

Tạ Mạnh Tôn

06/03/1985

Hồ sơ đủ

69

Tăng Văn Hợi

12/01/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn;

70

Tô Ngọc Năng

25/08/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

71

Tô Thị Ngọc An

20/08/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

72

Thân Văn Luận

28/04/1984

Hồ sơ đủ

73

Trần Doãn Lịch

14/07/1978

Hồ sơ đủ

74

Trần Mạnh Huấn

14/03/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

75

Trần Ngọc Hòa

12/10/1977

Hồ sơ đủ

76

Trần Nguyên Đạo

20/02/1991

Hồ sơ đủ

77

Trần Quang Đạt

10/11/1990

Hồ sơ đủ

78

Trần Thế Bảo

16/11/1992

Hồ sơ đủ

79

Trần Thị Phương

06/03/1990

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

80

Trần Văn Chinh

12/10/1989

Hồ sơ đủ

81

Trần Văn Đô

12/08/1987

Hồ sơ đủ

82

Trần Văn Tùng

08/01/1998

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu

83

Trần Văn Thành

07/02/1986

Hồ sơ đủ

84

Trần Văn Thế

10/10/1984

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

85

Trịnh Hữu Cầu

18/08/1988

Hồ sơ đủ

86

Trịnh Thị Hòa

05/06/1995

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

87

Trương Hồ Út Đề

04/10/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

88

Võ Đại Lợi

24/05/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

89

Võ Văn Lưu

15/08/1989

Hồ sơ đủ

90

Vũ Quốc Duy

15/02/1991

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

91

Vũ Văn Dân

20/02/1986

Hồ sơ đủ

92

Vương Đình Bình

03/12/1988

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 12/09/2022; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác