Danh sách người lao động không đủ điều kiện thi tiếng Hàn đợt 01 năm 2023

Thực hiện kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn Đợt 01 năm 2023, Trung tâm Lao động ngoài nước đã phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương tổ chức tiếp nhận đăng ký dự thi cho những người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS từ ngày 20 - 24/3/2023. Trên cơ sở danh sách người lao động đăng ký dự thi tiếng Hàn tiếp nhận từ Trung tâm Lao động ngoài nước, Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc đã rà soát và thông báo danh sách người lao động không đủ điều kiện tham dự kỳ thi vì lý do không đủ tuổi dự thi hoặc đang trong thời gian cấm tham gia Chương trình vì đã vi phạm quy chế thi trước đây (danh sách kèm theo).

Người lao động trong danh sách nêu trên liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương để được hướng dẫn thủ tục nhận lại chi phí đăng ký dự thi.

Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo./.
Tin khác