Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚCDANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 338 /TTLĐNN,TCKT ngày 16/05/ 2023 )

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Văn Đức

02/12/1996

Đắk Ndrot, Đắk Mil, Đắk Nông

PGD NHCSXH huyện Đắk Mil, Đắk Nông

100.000.000

2

Phan Viết Danh

18/03/1993

Cộ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

3

Lê Văn Chung

14/12/1987

Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

4

Nguyễn Đức Sơn

02/08/1993

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

5

Nguyễn Hữu Giải

22/08/1994

Lộc Tài, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

6

Nguyễn Đình Quang

15/10/1993

Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

7

Nguyễn Đình Quý

28/01/1994

Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

8

Trần Tiến Dũng

04/07/1995

Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

9

Trần Văn Hợi

08/10/1983

Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

10

Phạm Ngọc Quân

20/11/1995

Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

100.000.000

11

Nguyễn Hữu Khương

29/04/1993

Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

12

Mai Hải Thẩm

29/03/2001

Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk

100.000.000

13

Phan Văn Tâm

16/11/1992

Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

14

Lương Văn Ba

29/07/1988

Tam Thái, Tương Dương, Nghệ An

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

15

Phan Văn Duy

05/08/1990

Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

16

Nguyễn Công Hệ

20/12/1993

Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

17

Hồ Trọng Đồng

27/10/1995

Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

18

Đặng Thu Hằng

04/01/1989

Vĩnh Phú, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

19

Nguyễn Hữu Bằng

16/07/1997

Đông Tân, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hoá

100.000.000

20

Đỗ Thị Xuân

05/07/1995

Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phú Xuyên, Hà Nội

100.000.000

21

Nguyễn Văn Hòa

17/01/1984

Mường Nhé, Mường Nhé, Điện Biên

PGD NHCSXH huyện Mường Nhé, Điện Biên

100.000.000

22

Đồng Thị Hoa

12/03/1987

Nghĩa Hòa, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

23

Đoàn Tiến Thành

13/03/1986

Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Trì, Hà Nội

100.000.000

24

Lê Quốc Trường

01/03/1991

Đông Vệ, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hoá

100.000.000

25

Trần Văn Đức

15/08/1985

Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

26

Nguyễn Thái Sơn

22/09/1996

Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

27

Phạm Văn Toản

10/08/1987

Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Kim Động, Hưng Yên

100.000.000

28

Hoàng Thu Trang

25/04/1994

Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đông Anh, Hà Nội

100.000.000

29

Trần Huy Hoàng

11/06/1986

Phú Sơn, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hoá

100.000.000

30

Lê Văn Thắng

19/03/1988

Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

31

Phạm Đỗ Mười

11/06/1992

Nguyễn Trãi, Ân Thi, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Ân Thi, Hưng Yên

100.000.000

32

Nguyễn Văn Quyền

11/05/1991

Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

33

Trần Cảnh Đương

02/04/1991

TT Cổ Phúc, Trấn Yên, Yên Bái

PGD NHCSXH huyện Trấn Yên, Yên Bái

100.000.000

34

Đỗ Quang Anh Hiệp

11/08/1990

Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

35

Trần Duy Khánh

04/11/1990

Phú Phúc, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam

100.000.000

36

Nguyễn Văn Duy

18/08/1991

Bảo Đài, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

37

Lê Sỹ Hùng

15/05/1991

Cán Khê, Như Thanh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Thanh, Thanh Hóa

100.000.000

38

Phùng Văn Hà

21/05/1986

Ninh Hải, Ninh Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang, Hải Dương

100.000.000

39

Lê Duy Cương

22/09/1996

Dân Quyền, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

40

Đoàn Bá Định

04/01/1991

Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách, Hải Dương

100.000.000

41

Nguyễn Thị Vĩnh

10/04/1990

Xuân Huy, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

42

Trần Xuân Đạt

22/01/1994

Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam

100.000.000

43

Nguyễn Thị Hường

05/03/1986

Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Bắc Giang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang

100.000.000

44

Lô Văn Cương

03/01/1989

Đô Lương, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

45

Đào Phương Nam

18/02/1997

Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

100.000.000

46

Thân Thế Trung

03/01/1993

Tăng Tiến, Việt Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang

100.000.000

47

Hoàng Anh Tùng

25/08/1996

Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Trì, Hà Nội

100.000.000

48

Phạm Xuân Tưởng

26/10/1987

Ngọc Châu, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

49

Lại Trung Định

24/06/1990

Tam Hưng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

100.000.000

50

Bùi Văn Bun

16/05/1995

Quang Trung, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

51

Hoàng Văn Nam

16/09/1992

Đông Vinh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hoá

100.000.000

52

Phạm Văn Định

10/12/1986

Điền Thượng, Bá Thước, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

53

Nguyễn Văn Biên

24/04/1997

Bích Sơn, Việt Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang

100.000.000

54

Nguyễn Văn Lộc

09/09/1996

Long Châu, Yên Phong, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Yên Phong, Bắc Ninh

100.000.000

55

Hà Thế Tâm

30/11/1997

Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

56

Nguyễn Văn Hùng

03/09/1985

Nga Thiện, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

57

Dương Văn Nghị

03/08/1989

Đại Cương, Kim Bảng, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Kim Bảng, Hà Nam

100.000.000

58

Đàm Văn Đạt

10/04/1994

Bình Minh, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

59

Nguyễn Mạnh Khoa

08/03/1994

Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

60

Lê Thị Thu Thảo

19/11/1996

TT Mường Ảng, Mường Ảng, Điện Biên

PGD NHCSXH huyện Mường Ảng, Điện Biên

100.000.000

61

Phạm Ngọc Hoàng

15/12/1993

Tam Thanh, Quan Sơn, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Quan Sơn, Thanh Hoá

100.000.000

62

Vi Văn Tình

02/06/1994

Thanh Xuân, Như Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Như Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

63

Nguyễn Văn Hợi

12/08/1998

TT Vinh Quang, Hoàng Su Phì, Hà Giang

PGD NHCSXH huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

100.000.000

64

Lê Thị Thuý

22/10/1994

Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hoá

100.000.000

65

Hoàng Trường Giang

20/07/1990

An Vũ, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

100.000.000

66

Trần Đức Huấn

23/11/1991

Thắng Cương, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

67

Nguyễn Đình Quân

16/06/1990

Hương Vĩ, Yên Thế, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Thế, Bắc Giang

100.000.000

68

Mai Văn Tuấn

24/03/1989

Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

69

Phạm Tuấn Vũ

28/08/1990

Phạm Ngũ Lão, Kim Động, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Kim Động, Hưng Yên

100.000.000

70

Lê Tường Minh

30/05/1991

Nam Sơn, An Dương, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện An Dương, Hải Phòng

100.000.000

71

Tạ Văn Hiển

28/12/1992

Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

72

Trịnh Ngọc Trí

19/02/1989

Quảng Tiến, TX Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TX Sầm Sơn, Thanh Hoá

100.000.000

73

Bùi Thị Bích Phượng

20/11/1991

Thanh Trù, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Phúc

100.000.000

74

Trần Thị Ngọc Anh

28/10/1998

Kim Đông, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

75

Bế Văn Tứ

06/09/1987

Quốc Khánh, Tràng Định, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Tràng Định, Lạng Sơn

100.000.000

76

Khúc Minh Kha

20/02/1993

Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

77

Bùi Văn Hoài

27/01/1991

Gia Minh, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

100.000.000

78

Nguyễn Thị Ngát

05/07/1994

Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Bình Lục, Hà Nam

100.000.000

79

Trần Lệ Quyên

26/08/1997

Cấp Tiến, Sơn Dương, Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Sơn Dương, Tuyên Quang

100.000.000

80

Lê Văn Thương

01/01/1988

Định Hòa, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

81

Nguyễn Hữu Hùng

25/09/1995

An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

82

Nguyễn Thị Hào

09/05/1992

Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

83

Chảo Mùi Sến

10/07/1993

La Pan Tẩn, Mường Khương, Lào Cai

PGD NHCSXH huyện Mường Khương, Lào Cai

100.000.000

84

Nguyễn Đức Công

17/08/1995

TT Thanh Sơn, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

85

Lê Văn Ngọc

18/08/1989