Kết quả tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động thi đạt yêu cầu kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt năm 2023

Ngày 13/10/2023, Trung tâm Lao động ngoài nước đã thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính năm 2023 (tổ chức từ ngày 20/9 đến ngày 22/9/2023). Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ như sau:

- Trung tâm đã nhận được hồ sơ đăng ký dự tuyển của 350 người lao động thi đạt yêu cầu (Danh sách đã nộp hồ sơ) và chưa nhận được hồ sơ của 18 người lao động (Danh sách chưa nộp hồ sơ).

Thông tin hỗ trợ, giải đáp:

Người lao động đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển qua đường bưu điện tới Trung tâm Lao động ngoài nước nhưng chưa có tên trong danh sách đã nộp hồ sơ, đề nghị liên hệ tới số điện thoại: 02473030199/ máy lẻ 142 hoặc gửi thông tin tới địa chỉ email: colab.thitienghandacbiet@gmail.com để được hỗ trợ./.

                                                                                                                            TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Tin khác