Bổ sung danh sách giáo dục định hướng khóa K10-SN/2023 và khóa K07-VH/2023

Triển khai kế hoạch phái cử người lao động sang Hàn Quốc làm việc năm 2023, căn cứ kế hoạch tiếp nhận của HRD Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo danh sách người lao động được bổ sung tham gia giáo dục định hướng Khóa K10-SN/2023 (xem danh sách tại đây) và Khóa K07-VH/2023 (xem danh sách tại đây).

Để tham gia khóa giáo dục định hướng nêu trên, Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị người lao động theo dõi và hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn tại đây:

- Thông báo tổ chức giáp dục định hướng khóa K10-SN/2023 – Xem tại đây (http://colab.gov.vn/tin-tuc/3524/To-chuc-giao-duc-dinh-huong-khoa-K10SN2023.aspx).

- Thông báo tổ chức giáo dục định hướng khóa K07-VH/2023 Xem tại đây (http://colab.gov.vn/tin-tuc/3523/To-chuc-giao-duc-dinh-huong-khoa-K07VH2023.aspx)

Người lao động có nguyện vọng tiếp tục tham gia Chương trình EPS nhưng vì lý do bất khả kháng không thể tham gia giáo dục định hướng theo kế hoạch đã được thông báo đề nghị cung cấp thông tin đầy đủ theo mẫu (tải tại đây) để nộp cho Sở LĐTBXH tỉnh/thành phố tổng hợp, thông báo cho Trung tâm Lao động ngoài nước.

Lưu ý: Người lao động không tham gia giáo dục định hướng theo kế hoạch có thể bị doanh nghiệp Hàn Quốc hủy hợp đồng lao động và bị dừng tham gia Chương trình EPS trong thời gian 01 năm.

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo và đề nghị người lao động nghiêm túc thực hiện./.


Tin khác