Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 532 /TTLĐNN,TCKT ngày 08 / 07 / 2024 )STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Văn Đồng

15/05/1984

Ngư Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

2

Chu Văn Trấn

12/09/1997

Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

100.000.000

3

Nguyễn Văn Công

03/12/1985

Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

4

Lê Văn Thịnh

19/03/1991

Lộc Thành, Lộc Ninh, Bình Phước

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bình Phước

100.000.000

5

Lương Thị Mai

18/07/1992

Đồng Lương, Lang Chánh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

100.000.000

6

Vũ Văn Tứ

15/02/1999

Đa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

7

Hoàng Thị Ngọc Huyền

20/06/1995

Đồng Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình

100.000.000

8

Phan Thị Ngọc Thủy

25/05/1983

Bình Chánh, Thăng Bình, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Thăng Bình, Quảng Nam

100.000.000

9

Hà Văn Hùng

20/07/1992

Điền Quang, Bá Thước, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

10

Hồ Thị Tú Khuê

04/11/1997

Đông Thạnh, Châu Thành, Hậu Giang

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, Hậu Giang

100.000.000

11

Trần Công Hiền

04/06/1993

Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Thăng Bình, Quảng Nam

100.000.000

12

Nguyễn Thị Hoài

26/04/1994

Đỉnh Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

13

Mai Anh Văn

25/11/1996

Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

14

Nguyễn Việt Hồng

22/10/1980

Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

15

Trần Đèo

05/12/1982

Tịnh Hòa, TP Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi

100.000.000

16

Nguyễn Văn Việt

21/07/1998

Đồng Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

17

Đặng Văn Hoàng

06/10/1994

Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

18

Đỗ Văn Thanh

09/04/1997

Phương Nam, TP Uông Bí, Quảng Ninh

PGD NHCSXH TP Uông Bí, Quảng Ninh

100.000.000

19

Nguyễn Quốc Cường

22/12/1997

TT Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

100.000.000

20

Nguyễn Thọ Tú

10/11/1991

Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

21

Phạm Văn Long

27/08/1993

Ea Tóh, Krông Năng, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Krông Năng, Đắk Lắk

100.000.000

22

Lê Thị Anh Thơ

19/11/1990

Bắc Hà, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

23

Phạm Thị Thu Hiền

15/12/1994

Đức Lĩnh, Vũ Quang, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

100.000.000

24

Lê Thị Tâm

12/05/1987

Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai

100.000.000

25

Huỳnh Thị Ái Thu

16/07/1996

Phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Trị

100.000.000

26

Nguyễn Đình Phi

19/04/1996

Lâm Xa, Bá Thước, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hóa

100.000.000

27

Hoàng Văn Tuấn

06/04/1987

Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

28

Đậu Văn Tặng

06/10/1997

Xuân Hội, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

29

Nguyễn Phước Lâm

14/10/1990

Vinh Thái, Phú Vang, Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

100.000.000

30

Hoàng Thanh Bình

02/06/1993

Quảng Văn, TX Ba Đồn, Quảng Bình

PGD NHCSXH TX Ba Đồn, Quảng Bình

100.000.000

31

Lê Đức Anh Tuấn

20/07/1998

Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

32

Trần Văn Ánh

05/03/1987

Thạch Bằng, Lộc Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

33

Đỗ Quốc Toản

12/11/1986

Tiên Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

100.000.000

34

Phan Vĩnh Nguyên

14/10/1989

Yên Phú, Hàm Yên, Tuyên Quang

PGD NHCSXH huyện Hàm Yên, Tuyên Quang

100.000.000

35

Hồ Đình Định Phẵng

10/08/1992

Thới An, Ô Môn, Cần Thơ

PGD NHCSXH quận Ô Môn, Cần Thơ

100.000.000

36

Lê Văn Đạt

07/07/1994

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

37

Bùi Dương Mạnh Hùng

15/10/1984

Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng

PGD NHCSXH quận Đồ Sơn, Hải Phòng

100.000.000

Người lập biểu

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đặng Huy Hồng

Tin khác