Kết quả Kỳ thi tiếng Hàn và kế hoạch kiểm tra tay nghề Đợt 2 năm 2020 trong ngành sản xuất chế tạo

Từ ngày 16/06 đến 02/07/2020, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và lao động Hàn Quốc tổ chức thi Đợt 2 - Kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính cho người lao động có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS trong ngành sản xuất chế tạo; căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) ngày 16/07/2020, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới quý Sở danh sách những người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn (Vòng 1) và trân trọng đề nghị quý Sở phối hợp thực hiện một số công việc sau:

1. Kết quả thi tiếng Hàn Đợt 2:

- Danh sách điểm thi và kết quả: xem tại đây.

2. Kế hoạch kiểm tra tay nghề Đợt 2:

Tất cả người lao động đạt yêu cầu qua vòng thi tiếng Hàn sẽ được tự động đưa vào danh sách đăng ký kiểm tra tay nghề - Vòng 2 (người lao động không cần đăng ký), Đợt 2 dự kiến tổ chức từ ngày 04/08 đến 07/08/2020. Người lao động bắt buộc phải tham gia kiểm tra tay nghề và chỉ những người lao động có điểm đạt yêu cầu qua cả hai vòng thi mới được làm hồ sơ đăng ký dự tuyển để giới thiệu cho chủ sử dụng lao động Hàn Quốc.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong kỳ thi này HRD Korea không tổ chức phần thi đánh giá năng lực, vì vậy sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực của người lao động.

- Kế hoạch tổ chức kiểm tra tay nghề:

+ Thông báo địa điểm thi và danh sách ca thi chính thức: ngày 28/07/2020

+ Thời gian tổ chức thi: dự kiến từ ngày 04/08 đến 07/08/2020

+ Thông báo kết quả: ngày 25/08/2020

- Nội dung kiểm tra tay nghề: Kiểm tra sắc giác và thể lực.

Tham khảo nội dung kiểm tra tại “Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn năm 2020” kèm theo Công văn số 1202/TTLĐNN-TCLĐ ban hành ngày 06/12/2019 của Trung tâm Lao động ngoài nước (xem tại đây).

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚCTin khác