Thông báo tạm dừng hỗ trợ người lao động thông qua Ứng dụng kết nối người lao động đi làm việc ở nước ngoài Colab SOS

Hiện nay, Ứng dụng kết nối người lao động đi làm việc ở nước ngoài (Colab SOS) đang được xử lý lỗi liên quan đến hệ thống, nên Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo tạm dừng việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua ứng dụng Colab SOS cho đến thời điểm có thông báo mới.

Trong thời gian tạm dừng cung cấp thông tin và hỗ trợ thông qua ứng dụng Colab SOS, người lao động cần hỗ trợ đề nghị liên hệ với Trung tâm Lao động ngoài nước qua số điện thoại:

- Văn phòng quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS tại Hàn Quốc:

Số điện thoại: 02-393-6868.

- Văn Phòng Trung tâm Lao động ngoài nước:

Số điện thoại: 024.73030199.

Lưu ý: Người lao động cần tránh các trường hợp mạo danh Trung tâm Lao động ngoài nước thông qua ứng dụng trong thời gian xử lý sự cố./.
Tin khác