Điều chỉnh thời gian Ca 1 và Ca 2 ngày 28/5/2023

Ngày 04/5/2023, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo về thời gian, địa điểm thi tiếng Hàn Đợt 1 năm 2023, tuy nhiên, vì lý do kỹ thuật, thời gian các ca thi ngày 28/5/2023 có sự điều chỉnh, các ca thi sẽ bắt đầu từ 12h00 thay vì 08h00 như đã thông báo, theo đó, thời gian thi Ca 1 sẽ bắt đầu vào lúc 15h00, Ca 2 bắt đầu vào lúc 16h30 (kế hoạch ban đầu Ca 1 vào lúc 08h00, Ca 2 bắt đầu vào lúc 09h30), thời gian thi Ca 3 và Ca 4 giữ nguyên như kế hoạch ban đầu, địa điểm thi không thay đổi, cụ thể:

Ca thi

Kiểm tra

thông tin

Hướng dẫn thực hiện bài thi

Thời gian thi tiếng Hàn

Ghi chú

Bài đọc

(25 phút)

Bài nghe

(25 phút)

Ca 3

12:00~13:15

13:15~13:30

13:30~13:55

13:55~14:20

Giữ nguyên theo kế hoạch

Ca 4

13:30~14:45

14:45~15:00

15:00~15:25

15:25~15:50

Giữ nguyên theo kế hoạch

Ca 1

15:00~16:15

16:15~16:30

16:30~16:55

16:55~17:20

Điều chỉnh

Ca 2

16:30~17:15

17h:15~17:30

17:30~17:55

17:55~18:20

Điều chỉnh

(Danh sách kèm theo)

Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo tới người lao động có lịch thi Ca 1 và Ca 2 ngày 28/05/2023 về kế hoạch điều chỉnh nêu trên. Lịch thi chỉ điểu chỉnh duy nhất đối với thời gian tổ chức thi Ca 1, Ca 2 ngày 28/05/2023, kế hoạch thi các ngày còn lại và các nội dung khác giữ nguyên như đã thông báo ngày 04/5/2023.

Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo và đề nghị người lao động thực hiện./.


Tin khác