Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
Cập nhật vị trí tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Hội chợ việc làm ngày 30/11/2023 tại Hà Nội
Điều chỉnh thời gian nhận bài dự thi cuộc thi “Lao động Chương trình EPS về nước lập nghiệp thành công năm 2023”
Tổ chức Hội chợ việc làm tại Hà Tĩnh và Hà Nội
Tổ chức 07 Phiên GDVL tai các huyện nghèo thuộc tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Nghệ An và Thanh Hóa trong tháng 8, tháng 9 năm 2023
Cập nhật vị trí tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Hội chợ việc làm ngày 18/5/2023 tại Bắc Ninh
Tổ chức Hội chợ việc làm tại Bắc Ninh ngày 18/5/2023
Danh sách người lao động EPS chưa nhận các khoản tiền bảo hiểm
Tuyển dụng người lao động về nước làm việc tại Bắc Giang, Bắc Ninh và Trà Vinh
Tổ chức Phiên GDVL tai các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Phong Thổ tỉnh Lai Châu trong tháng 04/2023
Tổ chức Phiên GDVL tai huyện Tây Giang và huyện Bắc Trà My trong tháng 12/2022
Cập nhật vị trí tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm ngày 17/11/2022 tại Hà Nội có kết nối trực tuyến với Bắc Ninh và Thanh Hóa
Tổ chức cuộc thi “Lao động EPS hồi hương thành công năm 2022”
Tổ chức Phiên GDVL tại Hà Nội kết nối trực tuyến với Bắc Ninh và Thanh Hóa ngày 17/11/2022
Tổ chức cuộc thi “Lao động EPS hồi hương thành công năm 2022”
Cập nhật vị trí tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm ngày 08/9/2022 tại Hải Dương có kết nối trực tuyến với Hà Tĩnh và TP Hồ Chí Minh
Tổ chức Phiên GDVL tại Hải Dương kết nối trực tuyến với Hà Tĩnh và TP Hồ Chí Minh ngày 08/9/2022
Cập nhật vị trí tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm ngày 10/8/2022 tại Đồng Nai có kết nối trực tuyến với Bắc Ninh và Thanh Hóa
Tổ chức Phiên GDVL tại Đồng Nai kết nối trực tuyến với Bắc Ninh và Thanh Hóa ngày 10/8/2022
Cập nhật vị trí tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm ngày 21/7/2022 tại Hà Nội có kết nối trực tuyến với Quảng Nam và Đồng Tháp
Tuyển dụng người lao động về nước làm việc tại Bắc Giang

Tin khác