Danh sách người lao động đi làm việc tại hàn Quốc theo Chương trình EPS thuộc diện xử lý tiền ký quỹ (NLĐ có thời hạn hợp đồng tính đến ngày 31/5/2020)

Thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc; căn cứ Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS ký giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và người lao động; Căn cứ thông báo của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc về kết quả chấp hành hợp đồng lao động tại Hàn Quốc của người lao động; Căn cứ công văn số 3873/NHCS-TDNN ngày 14/07/2020 của Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo kết quả rà soát tiền ký quỹ của người lao động, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đã đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS thuộc diện bị xử lý khoản tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Quyết định 12/2020/QĐ-TTg, tải danh sách tại đây. Triển khai quy trình xử lý khoản tiền ký quỹ của những người lao động nêu trên được quy định tại Điều 11 Quyết định 12/2020/QĐ-TTg, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo như sau:

1. Danh sách nêu trên đã được thông báo tới Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh/thành phố nơi người lao động đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc để phối với cơ quan chức năng tại địa phương tiếp tục tiến hành xác minh về kết quả chấp hành hợp đồng lao động của người lao động.

2. Đề nghị người lao động hoặc đại diện gia đình người lao động có tên trong danh sách nêu trên chủ động liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc để cung cấp thông tin về quá trình chấp hành hợp đồng tại Hàn Quốc, đảm bảo việc xử lý tiền ký quỹ của người lao động khách quan, chính xác, đúng quy định. Trong trường hợp người lao động có ý kiến phản hồi khác với thông tin mà Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo đề nghị nộp các giấy tờ liên quan bao gồm: bản sao chứng thực hộ chiếu, giấy xác nhận kế hoạch về nước; hợp đồng lao động ký với chủ sử dụng lao động; bản sao chứng minh thư người nước ngoài tại Hàn Quốc thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với phía Hàn Quốc thẩm tra.

3. Trong thời hạn 40 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo này nếu người lao động không có phản hồi và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động đăng ký hộ khẩu thường trú trước đi làm việc tại Hàn Quốc không có kết quả xác minh khác, Trung tâm lao động ngoài nước sẽ đơn phương thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật và thông báo bằng văn bản cho Ngân hàng Chính sách xã hội để tiến hành xử lý khoản tiền ký quỹ của người lao động.

Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo./.

Tin khác