Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Bạch Văn Hùng

26/12/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ cả quyển hộ chiếu

2

Biện Văn Đức

07/08/1994

Hồ sơ đủ

3

Bùi Đình Ánh

20/10/1992

Hồ sơ đủ

4

Chu Văn Mân

06/03/1987

Hồ sơ đủ

5

Dư Văn Đạt

05/05/1993

Hồ sơ đủ

6

Dương Anh Tuấn

12/07/1986

Hồ sơ đủ

7

Dương Xuân Trường

09/08/1983

Hồ sơ đủ

8

Đàm Huy Hùng

02/02/1984

Hồ sơ đủ

9

Đào Đắc Điểm

02/12/1990

Hồ sơ đủ

10

Đào Minh Phượng

01/01/1985

Hồ sơ đủ

11

Đào Quang Huy

05/05/1987

Hồ sơ đủ

12

Đặng Minh Tuấn

14/11/1988

Hồ sơ đủ

13

Đặng Văn Khánh

21/09/1993

Hồ sơ đủ

14

Đoàn Thị Mỹ Dung

22/04/1984

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu đủ dấu

15

Đỗ Khánh Hiệp

30/09/1989

Hồ sơ đủ

16

Đỗ Tiến Duy

07/06/1988

Hồ sơ đủ

17

Hà Chu Lợi

09/10/1982

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

18

Hà Duy Vương

01/07/1990

Hồ sơ đủ

19

HOÀNG ĐỨC LƯƠNG

20/01/1990

Hồ sơ đủ

20

Hoàng Ngọc Giáp

10/08/1985

Hồ sơ đủ

21

Hoàng Văn Tuấn

25/10/1992

Hồ sơ đủ

22

Hồ Đức Đề

12/01/1984

Hồ sơ đủ

23

Hồ Văn Thịnh

14/02/1993

Hồ sơ đủ

24

Lâm Xuân Bến

29/03/1983

Hồ sơ đủ

25

Lê Hùng Cường

01/01/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.go.vn; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú; bổ sung hộ chiếu gốc

26

Lê Huy Thọ

17/03/1992

Hồ sơ đủ

27

Lê Thị Hoa

21/11/1993

Hồ sơ đủ

28

Lê Văn Duy

12/05/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú bản gốc

29

Lê Văn Kiên

19/05/1977

Hồ sơ đủ

30

Lê Văn Nha

23/03/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

31

LÊ VĂN ƯỚC

30/11/1989

Hồ sơ đủ

32

Lê Việt Chương

16/07/1980

Hồ sơ đủ

33

Lê Xuân Biên

14/07/1991

Hồ sơ đủ

34

Lưu Quang Hưởng

22/07/1988

Bổ sung đầy đủ giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

35

Lưu Quốc Bình

08/01/1989

Hồ sơ đủ

36

Lưu Thị Tâm

16/11/1990

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo chứng thực cả quyển hộ chiếu; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

37

Lưu Văn Tư

06/06/1990

Hồ sơ đủ

38

Mai Thị Hương

18/04/1987

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu bao gồm cả trang có ảnh

39

Mai Văn Thùy

30/06/1992

Hồ sơ đủ

40

Ngô Thọ Lâm

18/05/1976

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Công Hoan

10/04/1986

Hồ sơ đủ

42

Nguyễn Công Nhất

11/01/1998

Hồ sơ đủ

43

Nguyễn Duy Khánh

06/06/1990

Hồ sơ đủ

44

Nguyễn Đức Khang

24/09/1992

Hồ sơ đủ

45

Nguyễn Đức Mua

01/02/1987

Hồ sơ đủ

46

Nguyễn Đức Việt

16/08/1984

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu đủ dấu

47

Nguyễn Hoài Nam

19/08/1983

Hồ sơ đủ

48

Nguyễn Hữu Quyền

12/09/1979

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo chứng thực đủ cả quyển hộ chiếu

49

NGUYỄN HỮU TUẤN

12/07/1987

Hồ sơ đủ

50

Nguyễn Hữu Trung

27/06/1991

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

51

Nguyễn Mạnh Quân

04/09/1989

Hồ sơ đủ

52

Nguyễn Minh Thái

12/12/1988

Hồ sơ đủ

53

Nguyễn Ngọc Hải

11/12/1978

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

54

Nguyễn Ngọc Vinh

28/08/1980

Hồ sơ đủ

55

Nguyễn Tiến Dũng

16/11/1989

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu đủ dấu

56

Nguyễn Thị Thắm

20/03/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

57

Nguyễn Thị Vịnh

11/10/1985

Hồ sơ đủ

58

Nguyễn Trần Anh Phụng

04/05/1985

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Trọng Chính

12/08/1985

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Trọng Khang

05/07/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực thẻ F6 và photo chứng thực hộ chiếu

61

Nguyễn Trường Thi

20/06/1986

Hồ sơ đủ

62

Nguyễn Văn Anh

12/05/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

63

Nguyễn Văn Bình

10/08/1986

Hồ sơ đủ

64

Nguyễn Văn Duy

04/04/1985

Hồ sơ đủ

65

Nguyễn Văn Hậu

10/03/1989

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Văn Quan

26/09/1991

Hồ sơ đủ

67

Nguyễn Văn Tài

06/08/1990

Hồ sơ đủ

68

Nguyễn Văn Tuấn

10/08/1992

Hồ sơ đủ

69

Nguyễn Văn Tuyến

08/10/1988

Hồ sơ đủ

70

Nguyễn Văn Vịnh

02/02/1975

Hồ sơ đủ

71

nguyễn xuân hòa

13/04/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

72

Phạm Đại Đức

20/09/1974

Hồ sơ đủ

73

Phạm Thanh Hải

06/05/1991

Hồ sơ đủ

74

Phạm Văn Đại

01/02/1993

Hồ sơ đủ

75

Phạm Văn Đại

12/10/1996

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

76

Phạm Văn Hoanh

25/05/1981

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

77

Phạm Văn Tới

28/06/1989

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

78

Phạm Văn Tú

18/09/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

79

Phạm Văn Viện

03/11/1985

Hồ sơ đủ

80

Phan Văn Sơn

07/10/1985

Hồ sơ đủ

81

Phan Xuân Toàn

11/09/1990

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

82

Tạ Quang Cường

10/08/1987

Bổ sung photo chứng thực thẻ E7

83

Tạ Thị Hương

12/02/1982

Hồ sơ đủ

84

Tăng Văn Hậu

05/09/1988

Hồ sơ đủ

85

Trần Cao Cường

20/07/1982

Hồ sơ đủ

86

Trần Công Song

02/09/1992

Hồ sơ đủ

87

Trần Đình Nam

03/01/1986

Hồ sơ đủ

88

Trần Hữu Minh

09/02/1975

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo chứng thực cả quyển hộ chiếu

89

Trần Quốc Đoàn

17/11/1991

Hồ sơ đủ

90

Trần Văn Duy

16/08/1972

Hồ sơ đủ

91

Trần Văn Hải

24/03/1995

Hồ sơ đủ

92

Trần Văn Hòa

15/10/1985

Hồ sơ đủ

93

Trần Văn Phái

07/11/1993

Hồ sơ đủ

94

Trần Văn Tiến

22/09/1985

Hồ sơ đủ

95

Trần Văn Thứ

24/04/1983

Hồ sơ đủ

96

Trương Minh Thành

13/11/1987

Hồ sơ đủ

97

Trương Văn Ba

15/05/1986

Hồ sơ đủ

98

Vũ Đức Thiêm

18/12/1990

Hồ sơ đủ

99

Vũ Minh Thuấn

28/02/1984

Hồ sơ đủ

100

Vũ Văn Thát

30/12/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

101

VƯƠNG ĐỨC TOẢN

29/10/1983

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 30/06/2022; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước